İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
BİYOGRAFİ
Biyografi (TR) :

Dr. Hasan Özdemir, Lisansını 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümünde, Yüksek Lisansını 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Fiziki Coğrafyada, Doktorasını da  2007 yılında yine İstanbul Üniversitesi Fiziki Coğrafyada “Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UZAL) yöntemleriyle Taşkın ve Heyelan Risk Analizleri” üzerine tamamlamıştır. Doktora süresince Hindistan Uzaktan Algılama Enstitüsü’nde (IIRS) "GeoHazard" üzerine, Bonn Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nde (Almanya) “MultiRisk” üzerine, CERG de (Cenevre Üniversitesi-İsviçre) ise “Study and Management of Geological Risks” üzerine eğitimler almıştır. Özdemir, 2009 yılında Yardımcı Doçent olarak İstanbul Üniversitesinde göreve başlamıştır. Kendisi, 2012 yılında da yüksek çözünürlüklü DEM verileri (Yersel LiDAR) kullanılarak yüzey sürtünme katsayısının çok düşük değerler gösterdiği şehir ortamlarında taşkınlarının modellenmesi üzerine Bristol Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nde (İngiltere) TÜBİTAK bursu ile post-doktora yapmıştır. Şu anda Doçent olarak İstanbul Üniversitesi, Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı’nda görevini sürdürmektedir. Çalışma konularını; CBS ve UZAL temelli yağış-akış modelleri, taşkın modelleri, taşkın riski  ve jeomorfometrik analizler oluşturmaktadır.

Biography (EN) :Dr. Hasan Özdemir received his B.A. degree in Geography in 2000, his MSc. degree in Physical Geography in 2002 and his Ph.D. degree in Physical Geography from the Istanbul University in 2007 on “Geographic Information System (GIS) and Remote Sensing (RS) Based Flood and Landslide Risk Analysis”. During the PhD, he also attended to “GeoHazard” course in Indian Institute of Remote Sensing (IIRS-İndia), “MultiRisk” course in Bonn University (Germany) and “Study and Management of Geological Risks” course in CERG (University of Geneva-Switzerland). He was then appointed the position of Assistant Professor at the Istanbul University in 2009. He had post-doctorate in School of Geographical Sciences at the Bristol University (UK) on “evaluating scale and roughness effect in urban flood modelling using terrestrial LiDAR data” with TUBITAK foundation. He is now Associate Professor in Physical Geography Division of Istanbul University. He has devoted most of his research to GIS and RS based rainfall-runoff modelling, flood modelling, flood risk and geomorphometric analysis in different scale.
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Yağış-Akış Modelleri, Taşkın Modellemesi, Taşkın Risk Analizleri, Jeomorfometri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Rainfall-Runoff Modelling, Flood modelling, Flood Risk Analysis, Geomorphometry, Geographic Information Systems, Remote Sensing.
Research Areas :

Ana çalışma konularım; havza morfometrik özelliklerinin sel ve taşkın üretmedeki rolünün değişik topografyalardaki etkisinin farklı veri kaynakları kullanarak ortaya konması, sel ve taşkın modellenmesi ve model sonuçlarının doğrulanması, sel ve taşkınların oluşmasında etkili olan faktörlerin araştırılması, bunların zaman içerisindeki değişimlerinin sel ve taşkın oluşumundaki etkilerinin ne olduğunun ortaya konması ve son olarak da farklı ölçeklerde taşkın risk çalışmalarının yapılmasıdır.
 

 

Current Research Activities :

Main focuses of my research is to determine the importance and role of basin morphometry on flood and flash flood occurrences in different topography and data sources, modelling of river floods and validation of the them using real flood event, to examine the roles of causative factors of flood and their changes in time how will be affected flood occurrences, and to determine flood risk in different scale. 

TEMEL ESERLER
Özdemir H., "Fiziki Coğrafya Araştırmaları: Sistematik Ve Bölgesel", Havza Morfometrisi ve Taşkınlar, Ekinci D., Ed., Babil, İstanbul, ss.507-526, 2011
Özdemir H., Bird D., "Evaluation Of Morphometric Parameters Of Drainage Networks Derived From Topographic Maps And Dem In Point Of Floods", Environmental Geology, vol.56, pp.1405-1415, 2009
Özdemir H., Akbulak C., Özcan H., "Cokal Dam-Break Model And Flood Risk Analysis (Çanakkale)", International Journal of Human Sciences, vol.8, pp.659-698, 2011
Özdemir H., "Taşkınların Tahmini Ve Risk Analizinde Cbs-Uzal Ve Hidrolik Modellemenin Entegrasyonu", Taşkın Konferansı , EDİRNE, 19-20 Haziran 2008, ss.131-143
Özdemir H., Sampson C., De Almeida G., Bates P., "Evaluating Scale And Roughness Effects In Urban Flood Modelling Using Terrestrial Lidar Data", HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES, vol.17, pp.4015-4030, 2013

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi