İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Trakya Bölgesi Akarsu Sistemleri Balık Faunasının Son Durumu", TÜBITAK Projesi, 116Z761, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Yerüstü Suları ile Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Kıyı Sularında Siyanobakteriler için Alarm Seviyelerinin ve Limitlerin Belirlenmesi, Müdahale ve Mücadele Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi.", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, -, Araştırmacı, 2016
"Nehir Havzalarında Göl Sularında Su Kalitesi, Fitoplankton ve Makrofit İzleme, Buna Bağlı Hassas Alan Tayini (Marmara, Meriç-Ergene, Sakarya Havzaları), T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Araştırmacı. ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, -, Araştırmacı, 2016
"Sapanca Gölü Havzasında Hidrolojik/Hidrodinamik, Ekolojik ve Su Kalite Modeli Kurulması ve Çalıştırılması İşi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, -, Araştırmacı, 2014
"İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Sapanca İçsu Ürünleri Araştırma ve Uygulama Birimi Balık Koleksiyonu Envanterinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 40134, Yönetici, 2017
"Kocaeli ve Sakarya İlleri Tatlısu Ostrakod (Ostracoda: Crustacea)'larının Kompozisyonu, Ekolojik Özellikleri, Kabuk Kimyaları ve İklim Değişikliği Karşısında Gelecekteki Olası Durumları", BAP Diğer, FEN-B-150513-0163, Araştırmacı, 2015
"Çevresel Faktörlerin İnsan Sağlığına Etkilerinin Belirlenmesi ve Azaltılmasına Yönelik Model Geliştirme Projesi (İzmit, Saros ve Antalya Körfezi'ndeki Su Ürünleri ve Deniz Sularında Çevresel Kirleticilerin Belirlenmesi)", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, -, Araştırmacı, 2015
"Küçükçekmece Lagünü Zooplankton Faunası ve Mevsimsel Değişimi", BAP Arastırma Projesi, 28047, Araştırmacı, 2015
"İ.Ü. Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Müzesi Balık Koleksiyonunun Zenginleştirilmesi", BAP Diğer, YADOP-6557, Araştırmacı, 2010
"Kocaeli İli’ndeki Bazı Göletlerin Balık Faunasının ve Egzotik Balık Türlerinin Biyolojilerinin Belirlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2009/30, Araştırmacı, 2011
"The European bitterling - endangered or non-native species in Central Europe?", Bilimsel Araştırma Projesi, KJB600930802, Araştırmacı, 2010
"Sapanca Gölü’ne Dökülen Derelerin Balık Faunasının İncelenmesi", BAP Diğer, BYPF-6-/160606, Araştırmacı, 2007
"İznik Gölü'nde Yaşayan Gümüş Balığı (Atherina boyeri Risso, 1810)'nin Üreme ve Büyüme Biyolojisi", BAP Y.Lisans, T-345/03112003, Yönetici, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi