İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Nehir Havzalarında Göl Sularında Su Kalitesi, Fitoplankton ve Makrofit İzleme, Buna Bağlı Hassas Alan Tayini (Marmara, Meriç-Ergene, Sakarya Havzaları), T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Araştırmacı. ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, -, Araştırmacı, 2016
"Yerüstü Suları ile Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Kıyı Sularında Siyanobakteriler için Alarm Seviyelerinin ve Limitlerin Belirlenmesi, Müdahale ve Mücadele Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi.", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, -, Araştırmacı, Devam Ediyor
"İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Sapanca İçsu Ürünleri Araştırma ve Uygulama Birimi Balık Koleksiyonu Envanterinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 40134, Yönetici, 2017
"Sapanca Gölü Havzasında Hidrolojik/Hidrodinamik, Ekolojik ve Su Kalite Modeli Kurulması ve Çalıştırılması İşi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, -, Araştırmacı, 2014
"Kocaeli ve Sakarya İlleri Tatlısu Ostrakod (Ostracoda: Crustacea)'larının Kompozisyonu, Ekolojik Özellikleri, Kabuk Kimyaları ve İklim Değişikliği Karşısında Gelecekteki Olası Durumları", BAP Diğer, FEN-B-150513-0163, Araştırmacı, 2015
"Küçükçekmece Lagünü Zooplankton Faunası ve Mevsimsel Değişimi", BAP Arastırma Projesi, 28047, Araştırmacı, 2015
"İ.Ü. Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Müzesi Balık Koleksiyonunun Zenginleştirilmesi", BAP Diğer, YADOP-6557, Araştırmacı, 2010
"Kocaeli İli’ndeki Bazı Göletlerin Balık Faunasının ve Egzotik Balık Türlerinin Biyolojilerinin Belirlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2009/30, Araştırmacı, 2011
"The European bitterling - endangered or non-native species in Central Europe?", Bilimsel Araştırma Projesi, KJB600930802, Araştırmacı, 2010
"Sapanca Gölü’ne Dökülen Derelerin Balık Faunasının İncelenmesi", BAP Diğer, BYPF-6-/160606, Araştırmacı, 2007
"İznik Gölü'nde Yaşayan Gümüş Balığı (Atherina boyeri Risso, 1810)'nin Üreme ve Büyüme Biyolojisi", BAP Y.Lisans, T-345/03112003, Yönetici, 2006