İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Balıkçılık Biyolojisi ve Popülasyon Dinamiği, Balık Biyolojisi, Balık Biyoçeşitliliği, Akarsu Ekolojisi,
Research Areas :

Çalışma konum olan içsu balıklarının üreme, büyüme ve beslenme biyolojilerinin belirlenmesi ve popülasyon yapılarının ortaya konulması amacıyla 2002 senesinden beri araştırmalarıma devam etmekteyim. Balık biyolojisinin belirlenmesi çalışmalarıma koşut olarak Türkiye'nin tatlısu balık çeşitliliğinin belirlenmesi konusunda 2008 senesinden beri arazi ve laboratuvar çalışmaları yapmaktayım.  Acıbalık-Rhodeus amarus ile tatlısu midyeleri arasındaki etkileşimleri incelediğimiz yurt içi ve yurt dışında araştırmacılar beraber gerçekleştirdiğimiz çalışmalara devam etmekteyim.

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi