İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi BURCU ÖZGE ÖZASLAN ÇALIŞKAN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Bölüm : Ulaştırma ve Lojistik Bölümü
Ana Bilm Dalı : Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4737070 | Dahili : 19238
Faks : +90 212 4737248
E Posta Adresi : ozaslanistanbul.edu.tr
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/ozaslan/
Ofis : ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAKÜLTESİ 4 NUMARALI ODA
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı / İşletme A.B.D., 2006-2011
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı / İşletme A.B.D., 2003-2006
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İşletme Fakültesi, İşletme , 1999-2003
Yaptığı Tezler
Doktora, "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Lojistik Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Bir Araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı / İşletme A.B.D. Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, "Yeniden Yapılanma Sürecinde Liman İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevinin Organizasyonu ve Bir Örnek Olay", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı / İşletme A.B.D. Haziran, 2006.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Araştırma Alanları
İnsan Kaynakları Yönetimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Yönetim ve Strateji
İnsan Kaynakları Yönetimi
Web Of Science Araştırma Alanları
Management
Industrial Relations & Labor
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Ögr.Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK YÜKSEK OKULU, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK YÜKSEK OKULU, 2012 - 2018
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK YÜKSEK OKULU, 2011 - 2012
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK YÜKSEK OKULU, 2004 - 2011
Verdiği Dersler
KİŞİSEL GELİŞİM, Ön Lisans, 2013-2014
LOJİSTİKTE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Lisans, 2012-2013
SEMİNER, Yüksek Lisans, 2012-2013
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, Lisans, 2012-2013
İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMA VE İŞGÖREN TEMİNİ, Lisans, 2012-2013
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, B.Deligönül, "Tersine Lojistikte Performans Değerlendirme ve Bir Araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, N.Çalışkan, "Uluslararası Denizyolu Taşımacılığının Türkiye Dış Ticaretine Etkisinin Analizi ve Diğer Taşıma Modlarıyla Rekabeti", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Derici, "Hava Kargo Taşımacılığında Uluslararası Güvenlik Uygulamaları ve Bir İşletme Örneği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, F.Yasa, "Satıh (Yer) Ulaştırma faaliyetlerinin Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing): Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ulaştırma Sahasında Uygulanabilirliği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Özaslan Çalişkan B.Ö., Yavuz M., Akca M., "Elektronik Ortamda Alışveriş Yapan Tüketicilerin Algıladıkları Web Sitesi Hizmet Kalitesi Ve Bilişsel Çelişkileri Arasındaki İlişkide Kurumsal İtibarın Rolü", The Journal of Social Science, vol.4, pp.136-146, 2017 (Link)
Özaslan Çalişkan B.Ö., Akca M., "DAMGALANMA ALGISI VE SAPMA DAVRANIŞI İLİŞKİSİNDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ", International Journal of Academic Value Studies , vol.3, pp.357-369, 2017 (Link)
Özaslan Çalişkan B.Ö., "A RESEARCH ABOUT COMPARING BURNOUT LEVELS OF DIFFERENT WORKING GROUPS", Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal , vol.S1, pp. 609-621, 2016
Ö. Çalişkan B.Ö., Adigüzel Mercangöz B., "Satisfaction And Academic Engagement Among Undergraduate Students: A Case Study In Istanbul University", International Journal of Research in Business and Social Science IJRBS, no.4, pp.1-10, 2013
Adigüzel Mercangöz B., Ö. Çalişkan B.Ö., "Measuring Students’ Burnout Level: A Case Study In The School Of Transportation & Logistics In Turkey", Journal of International Management Studies JIMS, no.4, pp.1-10, 2013
Tüzüner V.L., Özaslan Çalişkan B.Ö., "Hastanelerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.40, pp.138-154, 2011
Özaslan Çalişkan B.Ö., Beyhan Acar A. , Acar A.C., "Duygusal Zeka Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, pp.98-111, 2009
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Özaslan Çalişkan B.Ö., Akca M., "DAMGALANMA ALGISI VE SAPMA DAVRANIŞI İLİŞKİSİNDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ", II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.993-993 (Link)
Yavuz M., Özaslan Çalişkan B.Ö., Özmen E., "Elektronik Alışverişte Tüketicilerin Algıladıkları Web Sitesi Hizmet Kalitesi ve Bilişsel Çelişkileri Arasındaki İlişkide Kurumsal İtibarın Rolü", II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.816-816
Özaslan Çalişkan B.Ö., "Tükenmişlik Düzeylerinin Farklı Çalışma Grupları Açısından İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma", 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2016, ss.204-204
Ö. Çalişkan B.Ö., Dündar G.İ., "Scorecard Approach To Measuring Safety Performance In Warehouses", International Logistics and Supply Chain Congress’ 2013, NEVŞEHİR, TÜRKİYE, 7-9 Kasım 2013, pp.1-10
Yaşlioğlu M. , Özaslan Çalişkan B.Ö., Şap Ö., "The Role Of Innovation In Creating Customer Value: A Study On Employees Of A Call Center Establishment", 9. International Strategic Management Congress, LETONYA, Haziran 2013, pp.1-1
Özaslan Çalişkan B.Ö., Beyhan Acar A. , "Örgütsel İletişim Ile İşgücü Devir Oranı Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma", 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, KÜTAHYA, TÜRKİYE, 30 Mayıs - 1 Haziran 2013, ss.494-498
Beyhan Acar A. , Özaslan Çalişkan B.Ö., Deligönül B., "Üniversite Mezunlarının Mesleki Tercihleri Konusundaki Yönelimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, MUĞLA, TÜRKİYE, 2-4 Mayıs 2013, ss.489-493
Yaşlioğlu M.M., Özaslan Çalişkan B.Ö., Şap Ö., "The role of innovation in creating customer value: a study on employees of a call center establishment", 9th International Strategic Management Conference, Riga, LETONYA, 27-29 Haziran 2013, vol.1, pp.10-20
Özaslan Çalişkan B.Ö., Beyhan Acar A. , "Örgütsel İletişim ile İşgücü Devir Oranı Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma", 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi , KÜTAHYA, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 1 Haziran 2013, ss.494-498
Beyhan Acar A. , Özaslan Çalişkan B.Ö., "Mikro Kredi Uygulamalarının Kadınların İstihdamına Olan Katkısına Yönelik Ülkeler Arası Karşılaştırmalı Bir Araştırma", 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.266-274
Özaslan Çalişkan B.Ö., Özkan E., "Havayolu İşletmelerinde Çalışan Yer Hizmetleri Personeli Ile Uçuş Ekibinin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirli Değişkenler Açısından Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma", 1. Ulusal Havacılık Teknoloji ve Uygulamaları Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 20-22 Aralık 2012, ss.262-277
Beyhan Acar A. , Özaslan Çalişkan B.Ö., "Mikro Kredi Uygulamalarının Kadınların İstihdamına Olan Katkısına Yönelik Ülkelerarası Karşılaştırmalı Bir Araştırma", 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, 24-24 Mayıs 2012, ss.26-36
Beyhan Acar A. , Özaslan Çalişkan B.Ö., Acar A.C., "İşletmelerin Temel Stratejileri Ile Ücret Stratejileri Arasındaki Uyumun Tespiti Ve Stratejiler Arasındaki Uyumun İş Gücü Devir Oranlarına Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 26-28 Mayıs 2011, ss.352-355
Beyhan Acar A. , Özaslan Çalişkan B.Ö., Acar A.C., "İşletmelerin Temel Stratejileri ile Ücret Stratejileri Arasındaki Uyumun Tespiti ve Stratejiler Arasındaki Uyumun İşgücü Devir Oranlarına Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2011, ss.10-20
Yaşlioğlu M.M., Kanten P., Özaslan Çalişkan B.Ö., "Lojistik Sektöründe Çalışanların Algıladığı İş Güvencesizliği Ile Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma", 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ADANA, TÜRKİYE, 20-22 Mayıs 2010, ss.111-114
Beyhan Acar A. , Özaslan Çalişkan B.Ö., "Örgüt Yapıları Ile Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", 7. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, TÜRKİYE, 30 Ekim - 1 Kasım 2009, pp.1433-1442
Baran M., Özaslan Çalişkan B.Ö., Beyhan Acar A. , "Bilgi Toplumunda Esnek Çalışma Modellerinin Uygulanması Ve Organizasyon Yapılarına Etkileri", 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 21-23 Mart 2009, ss.619-625
Beyhan Acar A. , Özaslan Çalişkan B.Ö., "Örgüt Yapıları İle Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", Uluslararası 7. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi , YALOVA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 1 Kasım 2009, pp.10-20
Özaslan Çalişkan B.Ö., Beyhan Acar A. , "The Importance Of Psycho-Technic Applications In Recruitment, Selection And Promotion Processes In Transport And Logistics Industry", 7. Kongrenin Uluslararası Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Kongresi, TÜRKİYE, 5-6 Kasım 2009, pp.529-534
Tüzüner V.L., Özaslan Çalişkan B.Ö., "Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Yön Veren Yönetim Teorileri Açısından Türk İşletmelerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı", 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 21-23 Mart 2009, ss.212-216
Özaslan Çalişkan B.Ö., Beyhan Acar A. , Acar A.C., "Duygusal Zeka Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Ncelenmesine Yönelik Bir Araştırma", 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 16-18 Mayıs 2008, ss.217-223
Dündar G.İ., Beyhan Acar A. , Özaslan Çalişkan B.Ö., "Çok Uluslu Şirketler Açısından Ulus Ötesi Örgütlerin Önemi Ve Bir Örnek: Avrupa Çalışma Konseyleri", Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu, TÜRKİYE, 27-30 Mart 2008, pp.445-455
Özaslan Çalişkan B.Ö., Tüzüner V.L., "Hastanelerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma", 1. Çalışma İlişkileri Kongresi, SAKARYA, TÜRKİYE, 6-8 Kasım 2008, ss.514-524
Özaslan Çalişkan B.Ö., Beyhan Acar A. , "Yeni Liderlik Yaklaşımları Çerçevesinde Duygusal Zeka", Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu, TÜRKİYE, 7-9 Mayıs 2007, vol.2, pp.679-688
Beyhan Acar A. , Özaslan Çalişkan B.Ö., "Duygusal Zeka Ve İş - Yaşam Dengesi", Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu, TÜRKİYE, 7-9 Mayıs 2007, vol.1, pp.393-402
Adigüzel Mercangöz B., Özaslan Çalişkan B.Ö., Derindere Köseoğlu S., "Lojistik Sektöründe Bilgi Ve Teknolojilerinin Kullanımı: Türkiye'De Araç Takip Sisteminin (Ats) Kullanımına İlişkin Bir İnceleme", 5. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, TÜRKİYE, 3-5 Kasım 2006, vol.1, pp.926-936
Özaslan Çalişkan B.Ö., Dündar G.İ., "İnsan Kaynakları Yönetiminde Elektronik Performans Değerleme Uygulamalarının Rolü Ve Önemi", 4. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, SAKARYA, TÜRKİYE, 15-16 Eylül 2005, ss.217-225
Kitap ve Kitap Bölümleri
Ö. Çalişkan B.Ö., "Hrm Practices And Problems In Family-Owned Smes", in: Effective Human Resources Management in Small and Medium Enterprises: Global Perspectives, Carolina Machado; Pedro Melo , Eds., IGI Global, Lisbon, pp.113-130-, 2013 (Link)
Ö. Çalişkan B.Ö., "Occupational Health And Safety In Smes: Overview As A Part Of Management System", in: Effective Human Resources Management in Small and Medium Enterprises: Global Perspectives, Carolina Machado; Pedro Melo , Eds., IGI Global, Lisbon, pp.197-182-, 2013 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"'İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Lojistik Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Bir Araştırma'", BAP Doktora, 3979, Yönetici, 2011
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, İstanbul, Ekim 2017
II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Mayıs 2017
15.Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Mayıs 2016
9th International Strategic Management Conference, Riga, Haziran 2013
12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Muğla, Mayıs 2013
International Logistics and Supply Chain Congress, Kayseri, Kasım 2013
21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya , Haziran 2013
20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İzmir, Mayıs 2012
1. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi, İzmir, Aralık 2012
19. Ulusal Yönetim ve Orgaznizasyon Kongresi, Çanakkale, Mayıs 2011
18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Adana, Mayıs 2010
17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir, Mayıs 2009
7. Uluslararası Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Kongresi , İstanbul, Kasım 2009
7. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Yalova, Kasım 2009
1. Çalışma İlişkileri Kongresi, Sakarya, Kasım 2008
Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu , Antalya, Mart 2008
16. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, Mayıs 2008
Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu, İzmir, Mayıs 2007
Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kartepe / Kocaeli, Kasım 2006
Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kartepe / Kocaeli, Eylül 2005
Bilimsel Hakemlikler
Journal of Transportation and Logistics , Dergide Hakemlik, Ağustos 2016
Journal of Transportation and Logistics , Dergide Hakemlik, Ağustos 2016
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 0
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 3
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 5
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi