İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ekici O., Nemlioğlu K., "Emerging economies’ short-term private external debt as evidence of economic crisis", JOURNAL OF POLICY MODELING, vol.39, no.2, pp.232-246, 2017
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yorulmaz Ö., Ekici O., "İmkb’Nin Latin Amerika Borsalarıyla İlişkisi Üzerine Çok Değişkenli Garch Modellemesi", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.25-32, 2010 (Link)
Yorulmaz Ö., Ekici O., "A Pre-Investigation On The Saving Behaviour Of The European Area: A Robust Classification On This Issue", İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik E-Dergisi, no.12, ss.89-101, 2010 (Link)
Ekici O., "Prior Distribution Classes With Comprehensive Coverage", TÜİK, İstatistik Araştırma Dergisi, cilt.7, ss.18-40, 2010 (Link)
Ekici O., Yorulmaz Ö., "The Relation Between Age Structure And Saving Rate Of Turkey: 1968-2006", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.15-24, 2010 (Link)
Ekici O., "İstatistikte Bayesyen Ve Klasik Yaklaşimin Kavramsal Farkliliklari (Conceptual Distinctions Of Bayesian And Classical Approaches In Statistics)", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.12, ss.89-101, 2009 (Link)
Ekici O., Yorulmaz Ö., "Sapan Gözlem Ile Yapısal Kırılma Noktası İlişkisi Ve Bunun Bayesyen Otoregresif Süreçle Tespiti", Doğuş Üniversitesi Dergisi, cilt.9, ss.146-157, 2008 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ekici O., Nemlioğlu K., "Estimation Of Short Term Private External Debt Of Turkey Within The Dlm Framework", ISBA 2012 World Meeting, Kyoto, JAPONYA, 25-29 Haziran 2012, pp.1-1 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi