İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Nur TAN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Eczacılık Fakültesi
Bölüm : Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Ana Bilm Dalı : Farmakognozi Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 5400000 | Dahili : 13413
Faks : +90 212 4400252
E Posta Adresi : nurtanistanbul.edu.tr | tannur01gmail.com
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/nurtan/
Ofis : A Blok, 2. Kat
Posta Adresi : İ.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi AD, 34116 Beyazıt, İstanbul
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya, 1989-1990
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya, 1987-1989
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya, 1983-1987
Yabancı Diller
Almanca, Çok İyi
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Kongre, XXII. Bitkisel İlaç Hammeddeleri Toplantısı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 31 Ağustos-5 Eylül 2016, Trabzon Inula germanica L. Bitkisinden Elde Edilen Polimetoksilli Flavonoitler, 2016
Kongre, IUPAC 29th International Symposium on the chemistry of natural products and the 9th International conference on Biodiversity, 24–27 September 2016, Izmir, Turkey Sesquiterpene Lactones from Inula germanica and correct structure of Germanin A & B, 2016
Kongre, 47. International Symposium Essential Oils (ISEO 2016), 11-14 September 2016, Nice Fransa Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oil from Teucrium kotschyanum , 2016
Kongre, XXII. Bitkisel İlaç Hammeddeleri Toplantısı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 31 Ağustos-5 Eylül 2016, Trabzon Bir sıçan modelinde Prangos hulusii Türünün Yara İyileştirici Etkisinin Araştırılması , 2016
Kongre , XXII. Bitkisel İlaç Hammeddeleri Toplantısı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 31 Ağustos-5 Eylül 2016, Trabzon Bazı Salvia Türlerinin Antibakteriyel Aktivite Açısından Karşılaştırılması , 2016
Kongre, 47. International Symposium Essential Oils (ISEO 2016), 11-14 September 2016, Nice Fransa Antibacterial Activity of Salvia Species from Turkey, 2016
Kongre, 47. International Symposium Essential Oils (ISEO 2016), 11-14 September 2016, Nice Fransa Composition and Antibacterial Activity of Essential oils of Endemic Varieties of Salvia sericeo-tomentosa, 2016
Kongre, 47. International Symposium Essential Oils (ISEO 2016), 11-14 September 2016, Nice Fransa Antimicrobial Activity and Chemical Composition of Essential oils of Inula germanica L. , 2016
Kongre, XXII. Bitkisel İlaç Hammeddeleri Toplantısı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 31 Ağustos-5 Eylül 2016, Trabzon Salvia potentifolia ve Salvia nydggerri Türlerinin Anatomik Özellikleri , 2016
Kongre, IUPAC 29th International Symposium on the chemistry of natural products and the 9th International conference on Biodiversity, 24–27 September 2016, Izmir, Turkey Antibacterial Activities of the root extracts of Prangos turcica A. Duran, M. Sağıroğlu & H. Duman, 2016
Kongre, 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 2014
Kongre, 61st Intern. Cong. and Ann. Meet. of the Soc. for Medicinal Plant and Natural Products Research (GA), 2013
Kongre, XX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 2012
Kongre, 20. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 2012
Kongre, 19. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 2010
Kongre, 3th GA MEETING - 3th GENERAL ASSEMBLY MEETING, 2009
Kongre, 18.BİTKİSEL İLAÇ HAMMADDELERİ TOPLANTISI, 2008
Kongre, 17. BİTKİSEL İLAÇ HAMMADDELERİ TOPLANTISI BİHAT 2007, 2007
Kongre, 3rd IUPAC International Conference on Biodiversity, 2001
Kongre, International Congress and 49th Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant Research, 2001
Kongre, 24th LOF Symposium "Exploration of biosynthetic pathways in naturebased drug research", 2000
Kongre, 35th IUPAC Congress, 1995
Kongre, First International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 1994
VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Chemistry '92, 1992
NMR Okulu, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, 1989
Araştırma Alanları
Farmakognozi
Bitki Biyoteknolojisi
Ayırma Teknikleri
Kromatografi
Farmasötik Analizler
Kütle Spektroskopisi
Magnetik Rezonans Spektroskopisi
Mekanik Ayırma Yöntemleri
Moleküler Kütle Spektometrisi
Spektroskopik Yöntemler
Diğer
Diğer
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Farmakognozi ve Farmasötik Botanik
Bitki Morfolojisi ve Anatomisi
Bitki Sistematiği
Farmasotik Biyoteknoloji
Web Of Science Araştırma Alanları
Plant Sciences
Spectroscopy
Chemistry, Medicinal
Multidisciplinary Sciences
Pharmacology & Pharmacy
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık, 2011 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık, 1997 - 2000
, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık, 1990 - 1997
Mesleki ve İdari Deneyimler
Piyasa Araştırma ve Yaklaşık Maaliyet Komisyonu, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, , 11.02.2014 - Devam Ediyor
Teknoloji Transfer Ofisi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, , 07.02.2014 - Devam Ediyor
Fakülte Kurulu Üyeliği, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, , 05.01.2014 - Devam Ediyor
İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Dergisi Danışman Kurulu (Advisory Board) Üyeliği, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, , 13.11.2013 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GİLAM, FARMAKOGNOZİ, 17.10.2012 - Devam Ediyor
Uluslararası Ruhsatlandırma, Bayer Schering Pharma AG , , 03.06.2007 - 01.02.2011
Medikal Departman, Bayer Schering Pharma AG , , 01.06.2005 - 03.06.2007
Bayer Schering Pharma Berlin - ArG, Bayer Schering Pharma AG , , 01.06.2003 - 01.06.2005
Verdiği Dersler
Fitoterapi Droglarının Yan Etkileri ve Etkileşimleri, Yüksek Lisans, 2015-2016
Fitoterapi, Lisans, 2015-2016
Bitirme Projesi, Lisans, 2015-2016
Farmakognozi Doktora Uzmanlık Alan Dersi , Doktora, 2015-2016
Fitoterapi Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Farmakognozi 1, Lisans, 2015-2016
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedavi Yöntemleri, Lisans, 2015-2016
Farmakognozi Doktora Uzmanlık Alan Dersi , Doktora, 2015-2016
Türkiyenin Bitkisel Drog Kaynakları, Lisans, 2015-2016
Aromaterapi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Farmakognozi 3, Lisans, 2015-2016
Fitoterapi Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Bitirme Projesi, Lisans, 2015-2016
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedavi Yöntemleri, Lisans, 2014-2015
Farmakognozi 3, Lisans, 2014-2015
Fitoterapi, Lisans, 2014-2015
Aromaterapi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Farmakognozi 2, Lisans, 2014-2015
FARMAKOGNOZİ III, Lisans, 2014-2015
BİTKİSEL İLAÇLAR VE GIDA DESTEKLERİ, Yüksek Lisans, 2014-2015
FARMAKOGNOZİ I, Lisans, 2014-2015
FARMAKOGNOZİ II, Lisans, 2014-2015
AROMATERAPİ, Yüksek Lisans, 2014-2015
FARMAKOGNOZİ II, Lisans, 2014-2015
FİTOTERAPİ, Lisans, 2013-2014
FARMAKOGNOZİ I, Lisans, 2013-2014
BİTKİSEL İLAÇLAR VE GIDA DESTEKLERİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
FARMAKOGNOZİ II, Lisans, 2013-2014
TERPENİK BİLEŞİKLER, Doktora, 2013-2014
FİTOTERAPİ, Lisans, 2013-2014
FARMAKOGNOZİ III, Lisans, 2013-2014
TERPENİK BİLEŞİKLER, Doktora, 2012-2013
FARMAKOGNOZİ III, Lisans, 2012-2013
AROMATERAPİ, Yüksek Lisans, 2012-2013
FARMAKOGNOZİ I, Lisans, 2012-2013
FİTOKİMYA, Yüksek Lisans, 2012-2013
FİTOTERAPİ, Lisans, 2012-2013
FARMAKOGNOZİ II, Lisans, 2012-2013
FARMAKOGNOZİ III, Lisans, 2011-2012
FARMAKOGNOZİ I, Lisans, 2011-2012
AROMATERAPİ, Yüksek Lisans, 2011-2012
BİTKİSEL İLAÇLARIN RUHSATLANDIRILMASI VE YASAL DÜZENLEMELER, Yüksek Lisans, 2011-2012
FARMAKOGNOZİ II, Lisans, 2010-2011
FİTOTERAPİ, Lisans, 2010-2011
Yönetilen Tezler
Doktora, S.Yazıcı Tütüniş, "Endemik Prangos hulusii S.G. Şenol, H. Yıldırım & Ö. Seçmen Türü Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2012.
Yüksek Lisans, S.Uysal, "”Melissa officinalis Bitkisinin Uçucu Yağ Bileşeni”", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2015.
Yüksek Lisans, A.Alter, "Türkiye’de Rinosinüzit Tedavisinde Geleneksel Olarak Kullanılan Bitkiler", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, R.Öner, "“Sindirim Sistemi Rahatsızlıklarında Kullanılan Tıbbi Çaylar” ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2013.
Yüksek Lisans, H.Demir, "Sinir Sistemi Rahatsızlıklarında Kullanılan Tıbbi Çaylar", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2012.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, İ.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2016
Tez Savunma, Doktora tez savunma , İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2016
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, İ.Ü. Saglık Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2016
Tez Savunma, Jüri Üyesi, İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2015
Atama, Yrd. Doç., İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ABD, Kasım, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nisan, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2014
Doktora Yeterlik, Asıl üye, İ.Ü.Sağlık Bilimleri, Mart, 2013
Atama, Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atanma Jürisi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eylül, 2012
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Şen Utsukarçi B., Gürdal M.B., Bilgin M. , Şatana D., Demirci B., Tan N., et al., "Biological Activities of Various Extracts from Salvia cassia Sam. ex Rech.f. and Chemical Composition of Its Most Active Extract", RECORDS OF NATURAL PRODUCTS, vol.12, pp.1-13, 2018 (Link) (Abstract)
Tan N., Yazici Tütüniş S., Yeşil Y., Demirci B., Tan E., "Antibacterial Activities and Composition of the Essential Oils of Salvia sericeo-tomentosa Varieties.", RECORDS OF NATURAL PRODUCTS, vol.11, pp.456-461, 2017 (Link)
Tan N., Yazici Tütüniş S., Bilgin M., Tan E., Miski M., "Antibacterial Activities of Pyrenylated Coumarins from the Roots of Prangos hulusii", MOLECULES, vol.22, pp.1-8, 2017 (Link)
Tan N., Şatana D., Şen B., Tan E., Bardakci Altan H., Demircia B., et al., "Antimycobacterial and Antifungal Activities of Selected Four Salvia Species", RECORDS OF NATURAL PRODUCTS, vol.10, no.1, pp.593-603, 2016 (Link) (Abstract)
Tan N., Şen B., Bilgin M., Tan E., "Antimicrobial activity of extracts from an endemic Salvia cilicica Boiss. and Kotschy", AFRICAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY RESEARCH, vol.9, pp.130-134, 2015 (Link)
Tan N., Sen B., Onat F., Carcak N., Specker E., Tan E., "Chemical composition and biological activities of extracts from an endemic Salvia cilicica Boiss", PLANTA MEDICA, vol.79, pp.1222-1222, 2013 (Link)
Gürel E., Üstünova S., Ergin B., Tan N., Caner M., Tortum O.B., et al., "Herbal Hemorrhoid Cream for the Treatment of Hemorrhoids Induced by Croton Oil in Rats", CHINESE JOURNAL OF PHYSIOLOGY, vol.56, pp.253-262, 2013
Tan N., Kaloga M. , Radtke O. , Kiderlen A. , Öksüz S., Ulubelen A., Kolodziej H. , "Abietanediterpenoids And Triterpenoic Acids From Salvia Cilicica And Their Antileishmanial Activities", PHYTOCHEMISTRY, vol.61, pp.881-884 , 2002 (Link) (Abstract)
Latté K.P., Kayser O. , Tan N., Kaloga M. , Kolodziej H. , "Unusual Coumarin Patterns Of Pelargonium Species Forming The Origin Of The Traditional Herbal Medicine Umckaloabo,” Z. Naturforsch., 55c, 528-533 (2000). ", ZEITSCHRIFT FUER NATURFORSCHUNG, vol.55c, pp.528-533 , 2000 (Link) (Abstract)
Ulubelen A., Tan N., "Terpenoids From Salvia Recognita And Salvia Aethiopis", SCIENTIA PHARMACEUTICA, vol.67, pp.83-88, 1999
Meriçli F., Meriçli A.H., Tan N., Özçelik H. , Ulubelen A., "Further Diterpenoid Alkaloids From Consolidastenocarpa", SCIENTIA PHARMACEUTICA, vol.67, pp.313-318 , 1999
Ulubelen A., Öksüz S., (Sönmez) Kolak U., Tan N., Bozok-Johansson C., Çelik C. , Kohlbau H.K., Voelter W. , "Diterpenoids From The Roots Of Salvia Bracteata", PHYTOCHEMISTRY, vol.52, pp.1455-1459 , 1999 (Link) (Abstract)
Tan N., Topcu G., Ulubelen A., "Norabietanediterpenoids And Other Terpenoids From Salvia Recognita", PHYTOCHEMISTRY, vol.49, pp.175-178 , 1998 (Link) (Abstract)
Ulubelen A., Tan N., (Sönmez) Kolak U., Topcu G., "Diterpenoids And Triterpenoids From Salvia Multicaulis", PHYTOCHEMISTRY, vol.47, pp.899-901 , 1998 (Link) (Abstract)
Topcu G., Tan N., Ulubelen A., "Terpenoids From Salvia Glutinosa", PHYTOCHEMISTRY, vol.45, pp.1293-1294 , 1997 (Link) (Abstract)
Ulubelen A., Tan N., Topcu G., "Ulubelen, A., N. Tan Ve G. Topçu, "Terpenoids From Salvia Candidissimasubsp. Candidissima", PHYTOCHEMISTRY, vol.45, pp.1221-1223 , 1997 (Link) (Abstract)
Harraz F., Ulubelen A., Öksüz S., Tan N., "Dammarane Triterpenes From "Cleome Amblyocarpa", PHYTOCHEMISTRY, vol.39, pp.175-178 , 1995 (Link) (Abstract)
Topcu G., Tan N., Ulubelen A., Sun D. , Watson W. , "Terpenoids And Flavonoids From The Aerial Parts Of Salvia Candidissima", PHYTOCHEMISTRY, vol.40, pp.501-504 , 1995 (Link) (Abstract)
Ulubelen A., Topcu G., Tan N., Ölcal S., Bozok-Johansson C., Üçer M. , Birman H., Tara S. , "Biological Activities Of A Turkish Medicinal Plant Prangos Platychlaena", JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY, vol.45, pp.193-197 , 1995 (Link) (Abstract)
Ulubelen A., Topcu G., Tan N., "Abietanediterpenes From Salvia Heldrichiana,Phytochemistry", PHYTOCHEMISTRY, vol.40, pp.1473-1475 , 1995 (Link) (Abstract)
Ulubelen A., Meriçli A. , Meriçli F., Tan N., "Two New Coumarins From Haplopyllum Ptilostylum", JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS, vol.56, pp.1184-1186 , 1993 (Link) (Abstract)
Ulubelen A., Meriçli A. , Meriçli F., Tan N., "Further Compounds From Haplopyllum Ptilostylum", NATURAL OF PRODUCT LETTERS, vol.3, pp.145-147 , 1993 (Link) (Abstract)
Ulubelen A., Topcu G., Tan N., Lin L. , Cordell G. , "Microstegiol, A Rearranged Diterpene From Salvia-Microstegia", PHYTOCHEMISTRY, vol.31, pp.2419-2421, 1992 (Link) (Abstract)
Ulubelen A., Topcu G., Tan N., "Diterpenes From Salvia Candidissima", TETRAHEDRON LETTERS, vol.33, pp.7241-7244 , 1992 (Link) (Abstract)
Ulubelen A., Tan N., Üçer M., "Flavonoids From Polyganumcognatum", FITOTERAPIA, vol.XLIII, pp.87 -87 , 1992
Ulubelen A., Topcu G., Tan N., "Rearranged Abietane Diterpenes From Salvia Candidissima," Phytochemistry", PHYTOCHEMISTRY, vol.31, pp.3637-3638 , 1992 (Link) (Abstract)
Ulubelen A., Tan N., Tuzlaci E. , "Constituends From Daphne Mucronata", FITOTERAPIA, vol.LXI, pp.281 -281 , 1990
Ulubelen A., Tan N., "A Moskachan From The Roots Of Ruta Chalepensis", PHYTOCHEMISTRY, vol.29, pp.3991-3992, 1990 (Link) (Abstract)
Ulubelen A., Tuzlaci E. , Tan N., "New Oxepine Derivatives And Anthraquinones From Asphodeline Tenuior And Asphodeline Taurica", Phytochemistry, vol.28, pp.649-650 , 1989 (Link) (Abstract)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Tan N., "Balneoterapi", FİTOMED, ss.44-46, 2011
Tan N., "Burn-Out", FİTOMED, cilt.4, ss.21-26, 2011
Tan N., Meriçli F., "35. Meriçli, F., Tan,N., Güneyafrika’Nın Zulu Kabilesinden Modern Fitoterapiyesolunumyollarıhastalıklarınıntedavisindepelargonium Sidoides", FİTOMED, ss.26-34, 2010
Tan N., Harraz F.H., Ulubelen A., "Flavonoids From Cleome Amblyocarpa", JOURNAL OF FACULTY PHARMACY OF ISTANBUL UNIVERSITY, cilt.31, ss.25-28, 1995
Tan N., Topcu G., Ulubelen A., "Tan, N., G. Topçuve A. Ulubelen, "A New Aromatic Ester And Other Constituends Of Salvia Aucherivarcanescens," J.Fac.Pharm., 29, 53-57 (1993).", JOURNAL OF FACULTY PHARMACY OF ISTANBUL UNIVERSITY, cilt.29, ss.53-57, 1993
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Yazici Tütüniş S., Tan N., Yeşil Y., Demirci B. , Tan E. , "Composition and Antibacterial Activity of Essential Oils of Endemic Varieties of Salvia sericeo-tomentosa", 47th International Symposium on Essential Oils (ISEO 2016), Nice, FRANSA, 11-14 Eylül 2016, pp.155-155
Tan N., Bilgin M. , Yazici Tütüniş S., Tan E., "Bazı Salvia Türlerinin Antibakteriyel Aktivite Açısından Karşılaştırılması", XXII. Bitkisel İlaç Hammadeleri Toplantısı (BİHAT 2016), TRABZON, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 5 Eylül 2016, ss.104-104
Yazici Tütüniş S., Tan N., Miski M., Bilgin M., Akalin Uruşak E., Tan E., "Antibacterial Activities of The Root Extracts of Prangos turcica A. Duran, M. Sagıroglu & H. Duman", 29th International Symposium on the Chemistry of Natural Products and the 9th International Conference on Biodiversity” (ISCNP-29 & ICOB-9), İZMİR, TÜRKIYE, 24-27 Eylül 2016, pp.20-20
Yazici Tütüniş S., Aksu U., Tan N., Kotil T., Ergin M.F., Hocaoğlu E., et al., "Bir Sıçan Yara Modelinde Prangos hulusii Türünün Yara İyileştirici Etkisinin Araştırılması", XXII. Bitkisel İlaç Hammadeleri (BİHAT 2016), TRABZON, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 5 Eylül 2016, ss.54-54
Yazici Tütüniş S., Tan N., Miski M., "Chemical Composition of Prangos hulusii", 9 th Joint Natural Products Conference 2016, Copenhag, DANIMARKA, 24-27 Temmuz 2016, pp.451-451
Gürdal M.B., Yeşil Y., Akalin Uruşak E., Tan N., "Salvia Potentillia ve Salvia nydeggeri Türlerinin Anatomik Özellikleri", 22. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), TRABZON, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 5 Eylül 2016, ss.177-177
Tan N., Yazici Tütüniş S., Işçan G., Demirci B., Miski M., "Antimicrobial Activity and Chemical Composition of Essential Oils of Inula germanica L. ", 47th International Symposium on Essential Oils (ISEO 2016), Nice, FRANSA, 11-14 Eylül 2016, pp.158-158
Yıldırım F.M. , Güleç M., Tan N., Miski M., "Inula germanica L. Bitkisinden Elde Edilen Polimetoksilli Flavonoitler", XXII Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, TRABZON, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 5 Eylül 2016, pp.63-63
Tan E., Bilgin M., Tan N., Yazici Tütüniş S., Akalin Uruşak E., " Antibacterial Activity of Salvia Species from Turkey", 47th International Symposium on Essential Oils (ISEO 2016), Nice, FRANSA, 11-14 Eylül 2016, pp.74-74
Yıldırım F.M., Tan N., "Türkiye'de Santral Sinir Sistemi Hastalıklarında Geleneksel Olarak Kullanılan Tıbbi Bitkiler", İVEK-2. ULUSLARARASI İLAÇ VE ECZACILIK KONGRESİ/2nd INTERNATIONAL CONVENTION OF PHARMACEUTICALS AND PHARMACIES, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Kasım 2015, vol.1, no.1, pp.75-75
Bağrıaçık H., Tan N., "Türkiye'de Sindirim Sistemi Hastalıklarında Geleneksel Olarak Kullanılan Tıbbi Bitkiler", İVEK-2. ULUSLARARASI İLAÇ VE ECZACILIK KONGRESİ/2nd INTERNATIONAL CONVENTION OF PHARMACEUTICALS AND PHARMACIES, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Kasım 2015, vol.1, no.1, pp.44-44
Yazici S., Tan N., ""Türkiye'De Yetişen Prangos Türleri Üzerinde Yapılan Çalışmaların İncelenmesi"", 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, KAYSERİ, TÜRKİYE, 28 Mayıs - 1 Haziran 2014, cilt.1, no.1, ss.100-100
Tan N., Şatana D., Tan E., Altan H., Uzun M. , "Salvia Tomentosa, S. Triloba Ve S. Cilicica Bitkilerinin Antitüberküloz Aktivitelerinin Mikrodilüsyon Ve Mgit Yöntemleri İle Karşilaştirilmasi", 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, KAYSERİ, TÜRKİYE, 28 Mayıs - 1 Haziran 2014, cilt.1, no.1, ss.98-98
Kurtoğlu S., Tan N., Meriçli A.H., Miski M., "Biological Activities And Chemical Constituents Of Ferula Anatolica Boiss.", 61st International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA), MÜNSTER, ALMANYA, 1-5 Eylül 2013, vol.79, pp.1195-1195 (Link) (Abstract)
Tütüniş Yazıcı S. , Tan N., Meriçli F., Özsoy N., Tan E., "Biological Activities Of Endemic Prangos Hulusii ", “61st International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research GA 2013, MÜNSTER, ALMANYA, 1-5 Eylül 2013, vol.79, pp.1275-1275 (Link) (Abstract)
Kurtoğlu S., Tan N., Meriçli F., Meriçli A.H., Yilmaz Özden T., Zeybek U., Miski M., "Ferula Anatolica Boiss. Türünün Antioksidan Ve Sitotoksisite Aktivitesinin Araştırılması", XX. Bitkisel İlaç Hammadleri Toplantısı (BİHAT 2012), ANTALYA, TÜRKİYE, 10-13 Ekim 2012
Yazici S., Tan N., Meriçli A.H., Yilmaz Özden T., Zeybek U., Miski M., "Prangos Hulusii S.G. Şenol, H. Yıldırım & Ö. Seçmen Türünün Antioksidan Ve Sitotoksik Aktivitesi", XX. Bitkisel İlaç Hammadleri Toplantısı (BİHAT 2012), ANTALYA, TÜRKİYE, 10-13 Ekim 2012
Şen B., Yilmaz Özden T., Meriçli F., Meriçli A.H., Tan N., "Toros Dağları’Nın Endemik Değeri Salvia Cilicica’Nın Aktivite Açısından Değerlendirilmesi", XX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, ANTALYA, TÜRKİYE, 10-13 Ekim 2012
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Salvia cilicica Boiss. & Kotschy Bitkisinin Terpenoit Bileşiklerinin İzolasyonu, Yapı Tayini ve Aktivite Açısından Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 22239, Yönetici, Devam Ediyor
"Endemik Prangos turcica A. Duran, M. Sağıroğlu & H. Duman türü üzerine Farmakognozik Çalışmalar", BAP Diğer, 41374 , Yönetici, Devam Ediyor
"Salvia glutinosa Bitkisinin Terpenoit Bileşiklerinin İzolasyonu ve Yapı Tayini", BAP Arastırma Projesi, 758/280795, Yönetici, 1997
"Salvia recognita Bitkisinin Terpenoit Bileşiklerinin İzolasyonu ve Yapı Tayini", BAP Arastırma Projesi, 900/061296, Yönetici, 1998
"“Anadolu’da Yetişen Salvia Türlerinin Antimikrobiyal Aktivite Açısından Değerlendirilmesi”", TÜBITAK Projesi, 114S734, Yönetici, Devam Ediyor
"Composition and Antibacterial Activity of Essential Oils of Endemic Varieties of Salvia sericeotomentosa", BAP Diğer, BEK-2016-22764, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Antimicrobial Activity and Chemical Composition of Essential Oils of Inula germanica L", BAP Diğer, BEK-2016-22292, Yönetici, Devam Ediyor
"Endemik Prangos hulusii S.G. Şenol, H. Yıldırım & Ö. Seçmen Türü Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar", BAP Doktora, 39751, Yönetici, 2016
" Salvia cilicica Boiss. & Kotschy Bitkisinin Terpenoit Bileşiklerinin İzolasyonu, Yapı Tayini ve Aktivite Açısından Değerlendirilmesi", BAP Diğer, 51935, Yönetici, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Dergisi, Danisma Kurul Üyesi, 13.11.2013 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Mensup ve Mezunları Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu , , Üye, 01.09.2015 - Devam Ediyor
Phytochemical Society of Europe, , Üye, 05.06.2007 - Devam Ediyor
Society for Medicinal Plant Research, , Üye, 05.06.2007 - Devam Ediyor
İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Mezun ve Mensupları Derneği, , Üye, 23.06.1997 - Devam Ediyor
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, , Üye, 12.06.1996 - Devam Ediyor
İstanbul Eczacı Odası, , Üye, 03.01.1988 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Kasım 2015
III. Uluslararası Homeopati Konferansı, İstanbul, Nisan 2015
Risk Değerlendirme Toplantısı, İstanbul, Mayıs 2015
Eğitimde Etkileşim ve Katılımın Güçlendirilmesi, İstanbul, Aralık 2014
21. BİTKİSEL İLAÇ HAMMADDELERİ TOPLANTISI, Kayseri, Mayıs 2014
II. Uluslararası Homeopati Konferansı, Ankara, Nisan 2014
İVEK, İstanbul, Kasım 2014
Geleneksel Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Uluslararası Yaklaşım Konferansı, İstanbul, Mart 2014
CPhl, İstanbul, Haziran 2014
61st Intern. Cong. and Ann. Meet. of the Soc. for Medicinal Plant and Natural Products Research (GA), Münster, Eylül 2013
FLASH MS, İstanbul, Mart 2013
Multidisiplinler Kozmetik Yaklaşımlar ve Sektörel Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Temmuz 2013
20. BİTKİSEL İLAÇ HAMMADDELERİ TOPLANTISI, Antalya, Ekim 2012
19. BİTKİSEL İLAÇ HAMMADDELERİ TOPLANTISI, Mersin, Ekim 2010
3th GA MEETING - 3th GENERAL ASSEMBLY MEETING, Berlin, Ekim 2009
18.BİTKİSEL İLAÇ HAMMADDELERİ TOPLANTISI, İstanbul, Ekim 2008
17. BİTKİSEL İLAÇ HAMMADDELERİ TOPLANTISI BİHAT , İzmir-Kuşadası, Ekim 2007
International Congress and 49th Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant , Erlangen, Eylül 2001
3rd IUPAC International Conference on Biodiversity, Antalya, Kasım 2001
PSA-Meeting "Natural Products from the plants and marine organisms of the Madıterranean and Atlantic seaboard, San Diego, California, Haziran 2000
24th LOF Symposium "Exploration of biosynthetic pathways in naturebased drug research", Groningen, Mart 2000
35th IUPAC Congress, İstanbul, Ağustos 1995
First International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, İstanbul, Eylül 1994
Bilimsel Hakemlikler
İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2016
Natural Product Research, Dergide Hakemlik, Nisan 2016
Natural Product Research, Dergide Hakemlik, Eylül 2015
Natural Product Research, Dergide Hakemlik, Temmuz 2015
Tübitak Panel, Proje Hakemliği, Temmuz 2015
Natural Product Research, Dergide Hakemlik, Nisan 2015
Natural Product Research, Dergide Hakemlik, Aralık 2014
Natural Product Research, Dergide Hakemlik, Kasım 2014
Natural Product Research, Dergide Hakemlik, Temmuz 2014
Tübitak Panel, Proje Hakemliği, Temmuz 2014
The Turkish Journal of Medical Sciences , Dergide Hakemlik, Temmuz 2014
Natural Product Research, Dergide Hakemlik, Mart 2014
Natural Product Research, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2013
Pharmaceutical Biology, Dergide Hakemlik, Mayıs 2013
Bilimsel Araştırma / Çalışma Gurubu Üyelikleri
Piyasa Araştırma ve Yaklaşık Maaliyet Grubu, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, , Eylül 2015 - Devam Ediyor
Risk Değerlendirme Ekibi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, , Eylül 2015 - Devam Ediyor
Teknoloji Transfer Ofisi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, , Şubat 2014 - Devam Ediyor
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 387
Web Of Science H İndeksi : 10
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 405
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 10
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 3
Ödüller ve Burslar
Tan N, "Başarılı Araştırıcı Belgesi, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu, Ocak 2003
Tan N,H. Kolodziej, M. Kaloga, "The Best Poster Prize "Evaluation of the Antileishmanial Activity of two New Diterpenoids and Extracts of Salvia cilicica", 3rd IUPACInternational Conference on Biodiversity, Kasım 2001
Tan N, "Başarılı Araştırıcı Belgesi, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu, Ocak 2000
Tan N, "Başarılı Araştırıcı Belgesi, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu, Ocak 1999
Tan N, "Başarılı Araştırıcı Belgesi, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu, Ocak 1998
Tan N, "Başarılı Araştırıcı Belgesi, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu, Şubat 1997
Tan N, "Başarılı Araştırıcı Belgesi, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu, Ocak 1995
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi