İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat Fakültesi, 2014 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat Fakültesi, 2003 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Üniversitesi, Osmanlı Dönemi Müziği Araştırma ve Uygulama Merkezi, 01.07.2013 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, 11.01.2012 - 03.09.2013
VERDİĞİ DERSLER
Siyasal Tarih, Lisans, 2014-2015
Osmanlı-Sosyo Kültürel Tarihi, Lisans, 2013-2014
Osmanlı Diplomasi Tarihi, Yüksek Lisans, 2013-2014
20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Lisans, 2013-2014
Osmanlı'da Siyasi Yapı, İdeoloji ve Kurumlar, Doktora, 2013-2014
Osmanlı-Sosyo Kültürel Tarihi, Lisans, 2013-2014
Osmanlı Türk Diplomasi Tarihi, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, A.Yalçın, "SSCB’nin Dağılmasından Sonra Bağımsızlığını Kazanan “Türk Cumhuriyetlerine” Yönelik Türkiye’nin Rol Model Yaklaşımının Analizi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Yüksek Lisans, A.Tuna, "Osmanlı Siyasetname Geleneği İçinde Dede Cöngi’nin Yeri ve Eserinin Tahlili", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, A.Koç, "CHP’de Ortanın Söylemi ve 1965 Seçimlerine Yansıması, İÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, L.Mustafaoğlu, "Karapara ve Karapara Aklama ", BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler, Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, İ.Kayış, "İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Genel Durumu ve Uyguladığı Dış Politika ", BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Ensitüsü Uluslararası İlişkiler, Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, A.Çatalçam, "1920-1938 Arası Türk Dış Politikası ", BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstütüsü Uluslararası İlişkiler, Ocak, 2008.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi