İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Nurten ÖZSOY
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Eczacılık Fakültesi
Bölüm : Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Ana Bilm Dalı : Biyokimya Anabilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4400000 | Dahili : 13478
E Posta Adresi : nozsoyistanbul.edu.tr | nurtenozsoyyahoo.com
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/nozsoy/cv
Ofis : Eczacılık Fakültesi B Blok Giriş kat
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı, 1995-1999
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı, 1993-1995
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, , 1987-1991
Yaptığı Tezler
Doktora, "Aspergillus flavipes’in İndüklenebilen alpha-Galaktozidaz İzoenzimleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Anabilim Dalı Mart, 1999.
Yüksek Lisans, "Midye Manto Dokusu beta-Glukozidazları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Anabilim Dalı Ağustos, 1995.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Enzim Karakterizasyoun ve Stabilizasyonu Uygulamalı Eğitim Kursu, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü, 2004
Protein Saflaştırılması ve Karakterizasyonu, Ege Üniversitesi / Fen Fakültesi / Biyokimya Bölümü, 1997
Enzimoloji, Ege Üniversitesi / Fen Fakültesi / Biyokimya Bölümü, 1997
Araştırma Alanları
Diğer
Farmakognozi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Biyokimya
Biyokimya
Web Of Science Araştırma Alanları
Biochemical Research Methods
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, 2014 - 2018
Verdiği Dersler
Biyokimya, Lisans, 2013-2014
Hormon Biyokimyası, Doktora, 2013-2014
Biyokimyasal Araştırma Yöntemleri II, Doktora, 2013-2014
Bitirme projesi, Lisans, 2013-2014
Su-Elektrolit/Asit-Baz Dengesinin Düzenlenmesi ve Bozuklukları , Doktora, 2013-2014
Bilimsel Araştırma ve Literatür Tarama , Lisans, 2013-2014
Doku Biyokimyası , Doktora, 2013-2014
Doku Metabolizması ve Hormonlar , Yüksek Lisans, 2013-2014
Hemoglobin, Hemoglobinopatiler ve Anemiler, Doktora, 2013-2014
Biyomoleküllerin Metabolizması , Yüksek Lisans, 2013-2014
Temel Laboratuar Teknikleri , Yüksek Lisans, 2013-2014
Temel Laboratuar Teknikleri , Yüksek Lisans, 2013-2014
Klinik Biyokimya, Lisans, 2013-2014
Klinik Biyokimya, Yüksek Lisans, 2012-2013
Bitirme projesi, Lisans, 2012-2013
Serbest Radikaller ve Antioksidanlar, Yüksek Lisans, 2012-2013
Biokimya, Lisans, 2012-2013
Biyomoleküllerin yapı ve fonksiyonları, Yüksek Lisans, 2012-2013
Biyokimya, Lisans, 2012-2013
Klinik Biokimya, Lisans, 2012-2013
Biyomoleküllerin yapı ve fonksiyonları, Yüksek Lisans, 2012-2013
Nükleik Asit ve Protein Metabolizması, Yüksek Lisans, 2011-2012
Klinik Biokimya, Lisans, 2011-2012
Serbest Radikaller ve Antioksidanlar, Yüksek Lisans, 2011-2012
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, S.Duranay, "Midye (Mytilus galloprovincialis Lam.) Hemolenfinden Asetilkolinesteraz Enziminin Saflaştırılması ve kinetik Özelliklerinin İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2016.
Yüksek Lisans, E.Acar, "Midye (Mytilus galloprovincialis Lam.) Hepatopankreasından Tiyoredoksin Redüktaz Enziminin Saflaştırılması ve Kinetik Özelliklerinin İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Yüksek Lisans, E.Çandöken, "Aloe vera L. Burm.fil. Yapraklarından Hazırlanan Sulu Ekstrenin ve Bu Ekstreden Saflaştırılan Lektinin Antioksidan Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Analitik Kimya Programı, Sağlık Bilimleri, Aralık, 2012
Tez Savunma, Analitik Kimya Programı, Sağlık Bilimleri, Temmuz, 2011
Tez Savunma, Analitik Kimya Programı, Sağlık Bilimleri, Haziran, 2010
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Özsoy N., Yilmaz Özden T., Aksoy Sağirli P., Şahin H., Sari A., "Antioxidant, Anti-acetylcholinesterase, Anti-inflammatory and DNA Protection Activities of Glaucium grandiflorum var. grandiflorum", IRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH, vol.17, pp.677-684, 2018
Eroğlu Özkan E., Yilmaz Özden T., Özsoy N., Mat A., "Evaluation of Chemical Composition, Antioxidant and Anti-acetylcholinesterase Activities of Hypericum neurocalycinum and Hypericum malatyanum", SOUTH AFRİCAN JOURNAL OF BOTANY, vol.114, pp.104-110, 2018
Bitiş L., Şen A., Özsoy N., Birteksoz Tan S. , Kültür Ş., Melikoğlu G., "Flavonoids and biological activities of various extracts from Rosa sempervirens leaves", BİOTECHNOLOGY & BİOTECHNOLOGİCAL EQUİPMENT, vol.31, no.1, pp.299-303, 2017
Aksoy Sağirli P., Yilmaz Özden T., Özsoy N., Özbek Çelik B., Kültür Ş., Melikoğlu G., "In vitro biological effects of Crataegus microphylla C. Koch", INDİAN JOURNAL OF TRADİTİONAL KNOWLEDGE, vol.16, pp.189-196, 2017
Özsoy N., Yilmaz Özden T., Şerbetçi T. , Kültür Ş., Akalın E., "Antioxidant anti-inflamattory acetylcholinesterase and thioredoxin reductase inhibitory activities of nine selected Turkish medicinal plants", INDİAN JOURNAL OF TRADİTİONAL KNOWLEDGE, vol.16, pp.553-561, 2017
Özsoy N., Okyar A., Arda Pirinççi B.P., Can A., Bolkent Ş., Akev N., "The protective effect of an aqueous extract from Smilax excelsa L. against carbon tetrachloride-induced liver injury in rats", AFRICAN JOURNAL OF TRADITIONAL COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINES, vol.13, pp.203-208, 2016 (Link)
Aksoy-Sagirli P., Özsoy N., Ecevit-Genc G., Melikoğlu G., "In vitro antioxidant activity, cyclooxygenase-2, thioredoxin reductase inhibition and DNA protection properties of Teucrium sandrasicum L.", INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, vol.74, pp.545-550, 2015
Özsoy N., , , Özsoy N., Kültür Ş., Kültür Ş., et al.,"Antioxidant, Anti-Inflammatory, Acetylcholinesterase Inhibitory and Antimicrobial Activities of Turkish Endemic Centaurea antiochia var. Praealta", JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY, vol.39, pp.771-776, 2015
Emrut G., Karali N.L., Özsoy N., Can A., "New spiroindolinones bearing 5-chlorobenzothiazole moiety", JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, vol.29, pp.457-468, 2014
Ozkan E.E., Özsoy N., Özhan G., Özbek Çelik B. , Mat A., "Chemical composition and biological activities of Hypericum pamphylicum", INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, vol.50, pp.182-189, 2013
Özsoy N., Okyar A., Arda-Pirinçci P. , Can A., Bolkent Ş., Akev N., "Evaluation Of Smilax Excelsa L. Use In Experimentally Induced Nephrotoxicity", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.19, pp.807-814, 2013
Özsoy N., Kültür Ş., Melikoğlu G., Can A., "Screening Of The Antioxidant Potential Of The Leaves And Flowers From Rosa Horrida Fischer", JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS RESEARCH, vol.7, pp.573-578, 2013 (Abstract)
Şerbetçi T., Özsoy N., Demirci B., Can A., Kültür Ş., Başer K.C., "Chemical Composition Of The Essential Oil And Antioxidant Activity Of Methanolic Extracts From Fruits And Flowers Of Hypericum Lydium Boiss.", INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, vol.36, pp.599-606, 2012 (Abstract)
Özsoy N., Can A., Mutlu Ö., Akev N., Yanardağ R., "Oral Zinc Supplementation Protects Rat Kidney Tissue From Oxidative Stress In Diabetic Rats", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.18, pp.545-550, 2012
Kurt Ö., Yılmaz Özden T., Özsoy N., Tunalı S., Can A., Akev N., Yanardağ R., "Influence Of Vanadium Supplementation On Oxidative Stress Factors In The Muscle Of Stz-Diabetic Rats", BIOMETALS, vol.24, pp.943-949, 2011 (Abstract)
Karalı N., Güzel Ö., Özsoy N., Özbey S., Salman A., "Synthesis Of New Spiroindolinones Incorporating A Benzothiazole Moiety As Antioxidant Agents", EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, vol.45, pp.1068-1077, 2010 (Özet) (Abstract)
Bitiş L., Kültür Ş. , Melikoğlu G., Özsoy N., Can A., "Flavonoids And Antioxidant Activity Of Rosa Agrestis Leaves", NATURAL PRODUCT RESEARCH, vol.24, pp.580-589, 2010 (Link) (Abstract)
Özsoy N., Çandöken E., Akev N., "Implications For Degenerative Disorders.Antioxidative Activity, Total Phenols, Flavonoids, Ascorbic Acid, ß-Carotene, ?-Tocopherol In Aloe Vera. ", OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY, vol.2, pp.1-8, 2009 (Link) (Abstract)
Özsoy N., Yılmaz T., Kurt Ö., Can A., Yanardağ R., "In Vitro Antioxidant Activity Of Amaranthus Lividus L.", FOOD CHEMISTRY, vol.116, pp.867-872, 2009 (Abstract)
Özsoy N., Yanardağ R., Can A., Akev N., Okyar A., "Effectiveness Of Aloe Vera Versus Glibenclamide On Serum Lipid Parameters, Heart And Skin Lipid Peroxidation In Type-Ii Diabetic Rats", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.20, pp.2679-2689, 2008 (Link) (Abstract)
Özsoy N., Can A., Yanardağ R., Akev N., "Antioxidant Activity Of Smilax Excelsa L. Leaf Extracts", FOOD CHEMISTRY, vol.110, pp.571-583, 2008 (Abstract)
Bolkent Ş., Akev N., Özsoy N., Şengezer-İnceli M., Can A., Okyar A., Yanardağ R., "Effect Of Aloe Vera (L.) Burm. Fil. Leaf Gel And Pulp Extracts On Kidney In Type-Ii Diabetic Rat Models.", INDIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY, vol.42, pp.48-52, 2004
Can A., Akev N., Özsoy N., Bolkent Ş., Arda B.P., Yanardağ R., Okyar A., "Effect Of Aloe Vera Leaf Gel And Pulp Extracts On The Liver In Type-Ii Diabetic Rat Models", Biological and Pharmaceutical Biological Bulletin, vol.27, pp.694-698, 2004 (Link)
Özsoy N., Berkkan H., "Production And Characterization Of Beta-Galactosidase From Aspergillus Flavipes. ", CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION, vol.21, pp.387-389, 2003 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Cihan Üstündağ G., Özsoy N., Öztaş E., Karali N.L., Çapan G., "Antioxidant and cytotoxic properties of novel spirocyclic benzothiazolines", Marmara Pharmaceutical Journal, cilt.21, ss.978-986, 2017 (Link)
Süzgeç Selçuk S., Özsoy N., Özbek Çelik B., Akalin Uruşak E., "Antioxidant and Antimicrobial Activity of Ferulago trojana E. Akalın & Pimenov", pharmacy, cilt.47, ss.1-5, 2017
Zerrouki K.S. , Eroğlu Özkan E., Özsoy N., Özhan G., Mat A., Djebli N. , "Hypericum perforatum improve memory and learning in Alzheimer's model:(experimental study in mice).", International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, vol.8, pp.49-57, 2016
Ergüven M., Kültür Ş., Özsoy N., "Anti-proliferative effect of Rosa agrestis on endometrium cancer cells in vitro", International Journal of Food Engineering Research (IJFER), vol.1, pp.17-23, 2015
Akev N., Can A., Sütlüpinar N., Çandöken E., Özsoy N., Yilmaz Özden T., et al.,"Twenty years of research on Aloe vera. ", Journal of Faculty of Pharmacy Istanbul University, cilt.45, ss.191-215, 2015
Özsoy N., Çandöken E., Akev N., "Purification And Antioxidant Activity Of Aloe Vera Leaf Lectin", J. Fac. Pharm. Istanbul, cilt.42, ss.1-11, 2014
Özsoy N., Birteksöz S., Ötük G., Berkkan H., "Some Extracellular Glycosidases Of Aspergillus Flavipes", Acta Pharmaceutica Turcica, cilt.42, ss.83-88, 2003
Özsoy N., Yanardağ R. , Can A., Akev N., Okyar A., "The Effect Of Aloe Vera (L.) Burm. Fil. On The Antioxidant System In Lenses Of Type-Ii Diabetic Rats", Journal of the Faculty of Pharmacy of Istanbul University, cilt.35-36, ss.83-88, 2003
Somar N., Özsoy N., Berkkan H., "Beta-Galactosidase Activity In The Mantle Tissue Of The Mussel Mytilus Galloprovincialis Lam. ", Acta Pharmaceutica Turcica, cilt.42, ss.80-84, 2000
Özsoy N., Berkkan H., "Beta-Glucosidase Activities In The Mantle Tissue Of The Mussel Mytilus Galloprovincialis L. ", Acta Pharmaceutica Turcica, cilt.39, ss.99-103, 1997
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Alp H., Yildiz A., Özsoy N., Hasbal G., "Determination of the total amount of phenolic compounds, flavonoids and antioxidant activities of wild edible macrofungi species.", 6th International Congress on Food Technology, Athens, YUNANISTAN, 18-19 Mart 2017, pp.0-0
Öztürk D., Öztürk N., Pala Kara Z., Kaptan E., Sancar Baş S., Özsoy N., et al.,"Relevance of dosing time for everolimus toxicity on thyroid gland and hormones in mice. ", 19th International Conference on Biomedicine and Medical Pharmacology (ICBMP 2017), Lizbon, PORTEKIZ, 17-18 Ağustos 2017, vol.4, no.8, pp.12-12
Yilmaz Özden T., Özsoy N., Koçyiğit Avci M., Can A., "Antioxidant activities of Allium phrygium and Allium olympicum", The 21th International Congress Phytopharm 2017 and 10th Anniversary of the TCM Research Center Graz, Graz, AVUSTURYA, 2-5 Temmuz 2017, vol.15, pp.71-71
Öztürk N., Öztürk D., Pala Kara Z., Kaptan E., Sancar Baş S., Özsoy N., et al.,"mTOR inhibitörü everolimusun sirkadiyan saat sistemi üzerine etkisi ve farelerdeki kronotoksisitesi", 24. Ulusal Farmakoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 17 Ekim - 21 Eylül 2017, ss.10-10
Alp H., Yildiz A., Özsoy N., Hasbal G., "The investigation of antioxidant activities and total phenolic compounds and flavonoids in wild edible mushrooms (two different variety of Pleurotus eryngii) in Tunceli region.", International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technologoy, Barcelona, ISPANYA, 27-29 Nisan 2017, pp.0-0 (Link)
Alp H., Yıldız A., Özsoy N., Hasbal G., "Morchella esculenta, Morchella vulgaris ve Amanita vaginata'ya ait metanolik ekstraktların toplam fenolik bileşik miktarı ile antioksidan aktivitelerinin araştırılması", 5th International Vocational Schools Symposium (UMYOS'16), Prizren, KOSOVA, 18-20 Mayıs 2016, pp.0-0
Gülsoy Toplan G., Gürer Ç., Özsoy N., Kültür Ş., Sarıyer G., Mat A., "Biological activity of Papaver syriacum from Turkey", The 29th International Symposium on the Chemistry of Natural Products (ISCNP-29) and The 9th International Conference on Biodiversity (ICOB-9), İZMİR, TÜRKIYE, 24-27 Eylül 2016, pp.139-139
Alp H., Yıldız A., Özsoy N., Hasbal G., "Agaricus campestris ve Langermannia gigantea’ya ait metanolik ekstraktların toplam fenolik bileşik miktarı ile antioksidan aktivitelerinin araştırılması", International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE’16), Odessa, UKRAYNA, 11-13 Temmuz 2016, pp.0-0
Aksoy Sağirli P., Özsoy N., Anil S., Kültür Ş., Melikoğlu G., "Helleborus vesicarius Aucher bitkisinin antioksidan ve antikanser aktiviteleri", 22. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), TRABZON, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 5 Eylül 2016, cilt.1, no.1, ss.142-142
Süzgeç S. , Özsoy N., Özbek Çelik B., Akalin Uruşak E., "Ferulago trojana E. Akalın & Pimenov Bitkisinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktiviteleri", 22. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), TRABZON, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 5 Eylül 2016, cilt.1, no.1, ss.1-1
Çandöken E. , Akev N., Özsoy N., Süleymanoğlu M., Bilgiç Gazioğlu S., Erdem Kuruca S., "Concentration dependent effects of Aloe vera lectin and A. vera leaf aqueous extract on the in vitro growth of different human cancer cell lines", 6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 27-30 Ekim 2016, ss.160-160
Anil S., Özsoy N., Melikoğlu G., "Antioxidant activity of Crataegus peshmenii Dönmez ", 29th International Symposium on the Chemistry of Natural Products and the 9th International Conference on Biodiversity” (ISCNP-29 & ICOB-9), İZMİR, TÜRKIYE, 24 Eylül - 27 Ekim 2016, pp.63-63
Alp H., Yıldız A., Özsoy N., Hasbal G., "Tunceli yöresinde yetişen yenilebilir bazı makrafungus türlerinin antioksidan aktivitelerinin araştırılması", International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE’16), Odessa, UKRAYNA, 11-13 Temmuz 2016, pp.0-0
Çandöken E. , Akev N., Özsoy N., Süleymanoğlu M., Kuruca D.S., "Cytotoxicity of Aloe vera leaf lectin (Aloctin) combined with imatinib on AGS human gastric tumor cell line and Saos-2 human osteosarcoma cell lines", 1st International Cell Death Research Congress, İZMİR, TÜRKIYE, 4-7 Mayıs 2016, pp.114-114
Saçan Ö., Özsoy N., Can A., Şener G., Kabasakal L., Yanardağ R., "Protective Effects of Melatonin on Muscle Tissue in Streptozotocin-induced Diabetic Rats", The 33rd World Congress of Internal Medicine (WCIM) 2016, Bali-Denpasar, ENDONEZYA, 22-25 Ağustos 2016, vol.PO-511, pp.983-983
Şahin H., Özsoy N., Sari A., "Scorzonera hieraciifolia Hayek türünün antioksidan aktivitesi", 22. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), TRABZON, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 5 Eylül 2016, cilt.1, no.1, ss.180-180
Özsoy N., Kültür Ş., Anil S., "Antioxidant activity of methanolic extracts from leaves of six Rosa species.", 6th Balkan Botanical Congress, Rijeca, HIRVATISTAN, 14-18 Eylül 2015, pp.95-96
Anil S., Kültür Ş., Melikoğlu G., Yilmaz Özden T., Özsoy N., "Crataegus monogyna (Jacq.) var. monogyna ve Crataegus monogyna var. lasiocarpa (Lange) K.I.Chr.türlerinin antioksidan ve asetilkolinesteraz inhibe edici etkileri", 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 28 Mayıs 2015 - 1 Haziran 2014, ss.P81-P81
Sari A., Şahin H., Özsoy N., Yilmaz Özden T., "Glaucium grandiflorum Boiss. et Huet. var. grandiflorum bitkisinin topraküstü kısımlarının antioksidan ve asetilkolinesteraz inhibitörü aktivitesi", 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 28 Mayıs - 1 Haziran 2014, ss.P75-P75
Sari A., Özsoy N., "Taraxacum farinosum Hausskn. & Bornm. bitkisinin antioksidan aktivite yönünden incelenmesi", 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 28 Mayıs - 1 Haziran 2014, ss.P67-P67
Eroğlu Özkan E., Özsoy N., Yilmaz Özden T., Özhan G., "Hypericum spectabile, H. pseudolaeve ve H. thymbrifolium bitkilerinin H. perforatum ile karşılaştırmalı olarak kimyasal bileşimleri ve biyolojik aktiviteri yönünden incelenmesi", 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 28 Mayıs - 1 Haziran 2014, ss.SB20-SB20
Özsoy N., Yilmaz Özden T., Kültür Ş., Şerbetçi T. , "Biological activities of nine selected plant species from Kirklareli Province of Turkey", 18th International Congress “Phytopharm 2014“, Saint-Petersburg, RUSYA, 3-5 Temmuz 2014, pp.49-49
Süzgec-Selcuk S., Özsoy N., Akalin Uruşak E., "Antioxidant activity of Ferulago humulis Boiss. growing in Turkey", Fourth International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4), ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Eylül 2014, pp.152-152
Melikoğlu G., Ecevit Genç G., Anil S., Özsoy N., "Teucrium sadrasicum O. Schwarz bitkisinin antioksidan aktivite yönünden incelenmesi", 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 28 Mayıs - 1 Haziran 2014, ss.P83-P83
Şerbetçi T., Kültür Ş., Özsoy N., Yilmaz Özden T., "Antioxidant and acetylcholinesterase Inhibitory activities of selected Turkish medicinal plants", Annual Meeting of the American-Society-of-Pharmacognosy on Natural Products at a Crossroad - Current and Future Directions, Planta Medica, St Louis, ABD, 14-17 Temmuz 2013, vol.79, no.10, pp.861-861 (Link)
Yazici Tütüniş S., Tan N., Özsoy N., Meriçli F. , Tan E., "Biological activities of endemic Prangos hulusii.", 61st International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, Planta Medica, Münster, ALMANYA, 1-5 Eylül 2013, vol.79, no.13, pp.1275-1275 (Link)
Sari A., Karahüseyin S., Özsoy N., Yilmaz Özden T., "Phenolic compounds and antioxidant activity of Taraxacum gracilens Dahlst. aerial parts. ", 61st International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, Münster, ALMANYA, 1-5 Eylül 2013, pp.PJ40-PJ40
Yilmaz Özden T., Can A., Tunali S., Kurt A.G.D.Ö., Özsoy N., Akev N., et al., "Vanadium and Experimental Diabetes", 38th Febs Congress Federation of European Biochemical Societies CONGRESS 2013 “Mechanisms in Biology”, St-Petersburg, RUSYA, 6-11 Temmuz 2013, vol.SW04, pp.S16-S61 (Link)
Melikoğlu G., Kültür Ş., Özsoy N., Yilmaz Özden T., "Acetylcholinesterase (ACHE) inhibitory and anti-inflammatory activities of methanolic extracts from Centaurea antiochia var. prealta and Centaurea nerimaniae. ", 11th International Ethnobotany Symposio / Emirates Journal of Food and Agriculture, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Kasım 2013, vol.25, pp.44-44
Yilmaz Özden T., Özsoy N., Kültür Ş., Şerbetçi T., "Antioxidant activities of some medicinal plants in Kirklareli Province (Turkey).", 11th International Ethnobotany Symposio / Emirates Journal of Food and Agriculture, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Kasım 2013, vol.25, pp.80-80
Eroğlu Özkan E., Özsoy N., Özhan G., Mat A., "In vitro cytotoxic and antioxidant activity of Hypericum pamphylicum an endemic species of Turkey", 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), ANKARA, TÜRKIYE, 26-29 Haziran 2012, pp.P279-P279
Şerbetçi T., Özsoy N., Proksch P., "Secondary metabolites from two endemic Stachys cretica subspecies and their antioxidant properties. ", International Congress on Natural Products Research on Global Change, Natural Products and Human Health/8th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA, PSE and SIF, New York, ABD, 28 Temmuz - 1 Ağustos 2012, pp.1194-1195
Eroğlu Özkan E., Özsoy N., Özhan G., Mat A., "In vitro cytotoxic and antioxidant activity of some Hypericum species belonging to drosanthe section. ", International Congress on Natural Products Research on Global Change, Natural Products and Human Health/8th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA, PSE and SIF, New York, ABD, 28 Temmuz - 1 Ağustos 2012, pp.1193-1193
Özsoy N., Arda Pirinççi B.P., Okyar A., Bolkent Ş., Akev N., Baktır G., et al., "Effect of Smilax excelsa L. leaf extract on liver injury in rats", The 17 th IFSM Internatıonal Microscopy Congress (IMC 17), Rio de Janeiro, BREZILYA, 19-24 Eylül 2010, pp.L 13.24-L 13.24
Kurt Şirin Ö., Yilmaz Özden T., Özsoy N., Tunali S., Can A., Yanardağ R., "Influence of vanadium supplementation on oxidative stress factors in the muscle of STZ-diabetic rats. ", 3rd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels / Cell Membranes and Free Radical Research, ISPARTA, TÜRKIYE, 22-27 Haziran 2010, vol.2, no.1, pp.24-24
Özkırımlı S. , Kazan F., Özsoy N., Can A., "Synthesis, antioxidant and anticancer activity of new 1H-indole-2-carbohydrazides.", Third International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPPS-3), İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-12 Haziran 2010, pp.103-103
Özsoy N., Taşkın T., Bitiş L. , "Antioxidant activity of several parts of Trachystemon orientalis (L.) G. DON.", Third International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPPS-3), İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-12 Haziran 2010, pp.188-188
Özsoy N., Okyar A., Can A., Akev N., Baktır G., "Hepatoprotective effect of Smilax excelsa L. ", The 2 nd International Symposium on Medicinal Plants, Their Cultivation and Aspects of Uses (The 2nd ISMP), Petra, ÜRDÜN, 3-4 Kasım 2010, pp.36-36
Emrut G. , Özsoy N., Karali N.L., Can A., "Antioxidant activity of spiroindolinones incorporating a 5-chlorobenzothiazoline moiety", Third International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPPS-3), İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-12 Haziran 2010, pp.116-116
Özsoy N., Okyar A., Akev N., Can A., Baktır G., "Effect of Smilax excelsa L. on the antioxidant system in kidney tissue", The 2 nd International Symposium on Medicinal Plants, Their Cultivation and Aspects of Uses (The 2nd ISMP), Petra, ÜRDÜN, 3-4 Kasım 2010, pp.37-37
Özsoy N., Can A., Mutlu Ö., Akev N., Yanardağ R., "Oral zinc supplementation protects rat kidney tissue from oxidative stress in diabetic rats. ", 3rd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels / Cell Membranes and Free Radical Research , ISPARTA, TÜRKIYE, 22-27 Haziran 2010, vol.2, no.1, pp.54-55
Özsoy N., Kültür Ş., Melikoğlu G., Can A., "Antioxidant activity of Rosa horrida Fischer leaves and flowers", 5th Balkan Botanical Congress, Belgrad, SIRBISTAN, 7-11 Eylül 2009, pp.142-142
Akev N., Özsoy N., Çandöken E., "Purification and antioxidant activity of Aloe vera lectin", 19th International Congress of Nutrition (ICN 2009), Bangkok, TAYLAND, 4-9 Ekim 2009, vol.55, pp.294-294 (Link)
Özsoy N., "Antioxidant Activity Of Aloe Vera Leaf Pulp Aqueous Extract", 19th International Congress of Nutrition (ICN 2009), Bangkok, TAYLAND, 4-9 Ekim 2009, pp.617-617
Can A., Özsoy N., Yilmaz Özden T., Kurt Ö., Yanardağ R., "In vitro antioxidant activity of Amaranthus lividus L.", 19th International Congress of Nutrition (ICN 2009), , Bangkok, TAYLAND, 4-9 Ekim 2009, pp.178-178
Melikoğlu G., Kültür Ş., Özsoy N., Can A., "Centaurea antiochia Boiss.var. praealta (Boiss. & Bal.) Wagenitz bitkisinin antioksidan aktivite yönünden incelenmesi. ", 18. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT 2008), İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Ekim 2008, ss.65-65
Bitiş L. , Kültür Ş., Melikoğlu G., Özsoy N., Can A., "Rosa sempervirens L. yapraklarının antioksidan aktivite yönünden incelenmesi.", 18. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT 2008), İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Ekim 2008, ss.64-64
Bitiş L. , Melikoğlu G., Kültür Ş., Özsoy N., Can A., "Rosa agrestis Savi yapraklarının antioksidan aktivite yönünden incelenmesi.", XVII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT 2007), İZMİR, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2007, ss.125-125
Can A., Özsoy N., Yanardağ R., Akev N., "Antioxidant activity of Smilax excelsa L.", 40th IUPAC Congress Innoviation in Chemistry, Beijing, ÇIN HALK CUM., 14-19 Ağustos 2005, pp.248-248
Akev N., Özsoy N., Can A., Yanardağ R., Okyar A., "Effect of Aloe vera on skin lipid peroxidation in type-II diabetic rats", 3rd International Symposium on Natural Drugs, Napoli, ITALYA, 2-4 Ekim 2003, pp.17-19
Can A., Akev N., Özsoy N., Yanardağ R., Okyar A., "Effect of Aloe vera leaf gel and pulp extracts on serum lipid parameters and heart tissue lipid peroxidation in type-II diabetic rats", 3rd International Symposium on Natural Drugs, Napoli, ITALYA, 2-4 Ekim 2003, pp.13-16
Bolkent Ş., Akev N., Özsoy N., İnceli M., Can A., Okyar A., et al., "The effect of Aloe vera (L.) Burm. fil. leaf gel and pulp extracts on the kidney in type-II diabetic rat models: a histological and biochemical study", VI. Plant Life of Southwest Asia Symposium, VAN, TÜRKIYE, 10-14 Haziran 2002, pp.48-48
Can A., Akev N., Özsoy N., Yanardağ R., Okyar A., "The effect of Aloe vera (L.) Burm. fil. leaf gel and pulp extracts on the liver in type-II diabetic rat models: a biochemical study.", VIth Plant Life of Southwest Asia Symposium, VAN, TÜRKIYE, 10-14 Haziran 2002, pp.50-50
Özsoy N., Yanardağ R., Can A., Akev N., Okyar A., "The effect of Aloe vera (L.) Burm. fil. on the antioxidant system in lenses of type-II diabetic rats. ", 1st International Congress on the Chemistry of Natural Products (ICNP-2002), TRABZON, TÜRKIYE, 16-19 Ekim 2002, pp.118-118
Özsoy N., Berkkan H. , "Mytilus galloprovincialis L. manto dokusu ß-glukozidaz aktivitesi", XIII. Ulusal Biyokimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), ANTALYA, TÜRKIYE, 26-30 Mart 1996, ss.C-241-C-241
Kitap ve Kitap Bölümleri
Akev N., Can A., Özsoy N., Aksoy Sağirli P., Yilmaz Özden T., Kurt Şirin Ö., "Eczacılık Fakültesi Öğrencileri için Biokimya Uygulamaları", İlbey Matbaa, İSTANBUL, 2017
Akev N., Can A., Özsoy N., Aksoy Sağirli P., Kurt Şirin Ö., Yilmaz Özden T., "Eczacılık Fakültesi Öğrencileri İçin Biokimya Uygulamaları", Kayıhan ajans Ankara, İSTANBUL, 2014
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"İki Endemik Allium Türünün (Allium phrygium ve Allium olympicum) Siklooksijenaz ve Tiyoredoksin Redüktaz Enzimlerini İnhibe Edici ve Antioksidan Etkilerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 28749, Araştırmacı, 2017
"Karbon Tetraklorürün Sıçanlarda Oluşturduğu Karaciğer Hasarı Üzerinde Smilax excelsa Sulu Ekstresinin Etkisi.", BAP Arastırma Projesi, 1402, Yönetici, 2010
"Investigation on Antioxidant Activity, Chemical Profile and Secondary Metabolites of Stachys thirkei, a Native Species to Turkey", Bilimsel Araştırma Projesi, 17714 , Araştırmacı, 2013
"Kırklareli İli Halk Tıbbında Kansere Karşı Kullanılan Bazı Bitki Türlerinin Asetilkolinesteraz, Siklooksijenaz ve Tiyoredoksin Redüktaz Enzimleri İnhibe Edici Aktiviteleri Yönünden Değerlendirilmesi", BAP Diğer, 31090, Yönetici, 2014
" Everolimusun Faredeki Kronotoksisitesi.", BAP Arastırma Projesi, N-41109, Araştırmacı, 2016
"Scorzonera hieraciifolia Hayek Türünün Fenolik Bileşikleri ve Bazı Biyolojik Aktiviteleri Üzerinde Araştırmalar.", BAP Arastırma Projesi, 53156, Araştırmacı, 2016
"Besin ve İlaç Endüstrisinde Kullanılan Bazı Enzimlerin Fermantasyonla Elde Edilmesi", BAP Arastırma Projesi, 586/171193, Araştırmacı, 1999
Bilimsel Hakemlikler
JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY OF ISTANBUL UNIVERSITY, Dergide Hakemlik, Mart 2014
JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY OF ISTANBUL UNIVERSITY, Dergide Hakemlik, Ekim 2013
Springer Plus, Dergide Hakemlik, Aralık 2012
Marmara Eczacılık Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2012
Spatula DD, Dergide Hakemlik, Kasım 2012
Natural Product Research, Dergide Hakemlik, Mart 2012
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 19
Web Of Science H İndeksi : 9
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 425
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 355
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Başlıca araştırma alanlarım bazı besinlerin “doğal” yollardan tip 2 diabet, karaciğer ve böbrek hastalıkların önlenmesi ve tedavisindeki etkinliğinin bilimsel olarak ortaya konulması, spesifik olarak bitki ekstrelerinin biyolojik aktivitelerinin (in vitro antioksidan, antiinflamatuar ve antikanser) incelenmesi üzerindedir.
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :My research interests is in traditional medicines and their potential in preventing, treating and managing chronic diseases such as type 2 diabetes, hepatik and renal disorders. Specific areas of my research include evaluation of biological activities (in vitro antioxidant, antiinlammatuar and anticancer) of plant extracts.
Research Areas : Mytilus galloprovincialis L midye türünden asetilkolinesteraz, tiyoredoksin redüktaz ve sellulaz enzimlerin saf olarak elde edilmesi ve kinetik özelliklerinin incelenmesi üzerine çalışmalarımı sürdürüyorum. Bitki ekstrelerin asetilkolinesteraz, siklooksijenaz ve tiyoredoksin redüktaz enzimleri üzerinde inhibe edici etkilerini inceleyerek inflamasyon, Alzheimer hastalığı ve kanser tedavisine yönelik olarak kullanılabilecek yeni ilaçların geliştirilmesine katkıda bulunak üzere de çalışmalarda bulunuyorum.
Current Research Activities :

My current research is on the purification and characterization of acetylcholinesterase, thioredoxin reductase and cellulose enzymes from mussel Mytillus galloprovincialis. A second newer line of my research involves the study of inhibitory activities of plant extracts against acetylcholinesterase, cyclooxygenase (COX) and thioredoxin reductase (TrxR) and thus to evaluate the potential role of these plants as sources for the development of new therapeutic agents for treatment of inflammation, Alzheimer and cancer.

Temel Eserler
Özsoy N., Can A., Mutlu Ö., Akev N., Yanardağ R., "Oral Zinc Supplementation Protects Rat Kidney Tissue From Oxidative Stress In Diabetic Rats.", Kafkas Univ Vet Fak Derg, vol.18, pp.545-550, 2012
Özsoy N., Yılmaz T., Kurt Ö., Can A., Yanardağ R., "In Vitro Antioxidant Activity Of Amaranthus Lividus L.", Food Chemistry, vol.116, pp.867–872, 2009
Özsoy N., Çandöken E., Akev N., "Implications For Degenerative Disorders.Antioxidative Activity, Total Phenols, Flavonoids, Ascorbic Acid, ß-Carotene, ?-Tocopherol In Aloe Vera. ", Oxidative Medicine and Cellular Longevity, vol.2, pp.1-8, 2009
Özsoy N., Can A., Yanardağ R., Akev N., "Antioxidant Activity Of Smilax Excelsa L. Leaf Extracts", Food Chemistry, vol.110, pp.571–583, 2008
Özsoy N., Berkkan H., "Production And Characterization Of Beta-Galactosidase From Aspergillus Flavipes. ", Cell Biochemistry and Function, vol.21, pp.387-389, 2003
Dokumanlar
Tarih D. Türü Döküman Tanımı / Adı İndir
03/05/2018 08:05 Sunum Suda çözünen vitaminler
03/05/2018 08:05 Sunum Yağda çözünen vitaminler
13/04/2018 09:04 Sunum Translasyon
23/03/2018 09:03 Sunum Transkripsiyon
02/03/2018 09:03 Sunum Ökaryotik genom organizasyonu
22/02/2018 08:02 Sunum Su ve inorganic maddeler
22/02/2018 08:02 Sunum Organizmanın asid-baz dengesi
20/02/2018 02:02 Sunum Biyokimyanın konusu
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi