İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi NİLÜFER ERDEM
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Bölüm : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Ana Bilm Dalı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4400000 | Dahili : 10598
+90 212 4400000 | Dahili : 10057
Faks : +90 212 4430345
E Posta Adresi : nilerdemistanbul.edu.tr | nerdem99hotmail.com
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/nilerdem/cv
Posta Adresi : İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Süleymaniye Mah. Süleymaniye Cad. No: 17/1 Fatih / İstanbul
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi Anabilim Dalı, 2003-2009
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi Anabilim Dalı, 2001-2003
Lisans, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 1984-1988
Yaptığı Tezler
Doktora, "Yunan Tarihçiliğinin Gözüyle Anadolu Harekatı (1919-1923)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı Temmuz, 2009.
Yüksek Lisans, "Lozan Antlaşması'ndan Günümüze Batı Trakya Türklerinin Eğitim ve Öğretim Birliği Sorunu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı Haziran, 2003.
Yabancı Diller
İngilizce, Orta
Yunanca, Çok İyi
Araştırma Alanları
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Web Of Science Araştırma Alanları
History & Philosophy Of Science
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2019 - Devam Ediyor
Dr.Ögr.Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2018 - 2019
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2015 - 2018
Okutman, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2002 - 2015
Mesleki ve İdari Deneyimler
Enstitü Müdür Yardımcısı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 17.07.2013 - 10.08.2018
Enstitü Müdür Yardımcısı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, , 08.03.2012 - 03.03.2013
Verdiği Dersler
Geçmişten Günümüze Kafkasya ve Ortadoğu'da Türkler, Yüksek Lisans, 2017-2018
Karamanlıca Metin Tahlilleri, Yüksek Lisans, 2017-2018
Geçmişten Günümüze Balkanlarda Türkler, Yüksek Lisans, 2015-2016
Türk Milli Mücadele Tarihi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Karamanlıca Metinler, Yüksek Lisans, 2015-2016
Türk-Yunan İlişkileri Tarihi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Yunanca Metinler I, Yüksek Lisans, 2013-2014
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2, Lisans, 2012-2013
Yunanca Metinler II, Yüksek Lisans, 2012-2013
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1, Lisans, 2012-2013
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, D.Gürgül, "II. Meşrutiyet Döneminde Karamanlıca Bir Basın Organı: Aktis Mecmuası (1912-1915)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Erdem N., "Lozan Görüşmeleri Sırasında Patrikhane Meselesi Karşısında Patrik Meletios'un Yunan Kaynaklarına Yansıyan Yaklaşımı", Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.XVI, pp.105-134, 2016 (Link)
Erdem N., "Ii. Meşrutiyetin İlanı Sonrası Helenlerin Prens Sabahattin'E Gösterdikleri İlginin Yunan Basınındaki Yansımaları", Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları, cilt.11, ss.33-58, 2015 (Link)
Erdem N., "Yunan Kaynaklarına Göre 1922 Yılında Batı Anadolu'Da Otonom Devlet Kurmaya Yönelik Faaliyetler", Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları, vol.14, pp.97-140, 2014
Erdem N., "1913 Yılının Temmuz-Ekim Ayları Arasında Batı Trakya Türkleri İle İlgili Gelişmelerin Yunan Basınındaki Yansımaları", History Studies, vol.6, pp.157-178, 2014 (Link)
Erdem N., "Harisiyos Vamvakas'In Osmanlı Milletvekili Olarak Etkinliği", Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, cilt.9, ss.43-56, 2013
Erdem N., "Balkan Savaşları Döneminde Yunan Basınında Kolera Vakaları ", Atatürk Yolu Dergisi, cilt.13, ss.803-824, 2013 (Link)
Erdem N., "Megali İdea'Nın Anadolu'Daki Destekçilerinden Doktor N. Psaltoff'Un 1912-1922 Dönemindeki Etkinlikleri", Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları, vol.13, pp.63-77, 2013
Erdem N., "Mehmet Hilmi'Nin Yeni Adım Gazetesi'Nde Batı Trakya Türklerinin Yeni Türk Alfabesi'Ne Geçmesi İçin Verdiği Mücadele", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, pp.157-178, 2012
Erdem N., "Yunan Tarihçiliğinin Gözüyle 1930 Türk-Yunan Dostluk Antlaşması Ve Venizelos'Un Bu Sürece Katkıları", Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.Güz 2009, ss.93-128, 2009
Erdem N., "Mehmet Hilmi'Ye Göre Batı Trakya Türklerinin 1930 Türk-Yunan Dostluğundan Beklentileri", İstanbul Üniversitesi Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, ss.1-30, 2009
Erdem N., "Yunan Osmanlılığının En Önemli Temsilcilerinden Suliotis-Nikolayidis'in Kaleminden 'İstanbul Örgütü' ve II. Meşrutiyet Dönemi Etkinlikleri", İstanbul Üniversitesi Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, ss.89-105, 2007
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Erdem N., "Yunanların Batı Anadolu İle İlgili İdeallerini Ortaya Koyan Bir Girişim: İzmir İyon Üniversitesi", 100. Yılında 19 Mayıs ve Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKIYE, 11-14 Haziran 2019, pp.89-89
Erdem N., "Pontusçu Rumların Batum Genel Konresi'nin (6 Temmuz - 7 Ağustos 1919) "Eleftheros Pontos" Gazetesindeki Yansımaları", 1918-1919 Mütarekeden Milli Mücadeleye Uluslararası Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Aralık 2019, pp.29-29
Erdem N., "Mondros Ateşkes Antlaşması'nın Yunan Basınındaki Yankıları", Mondros Mütarekesi'nin 100. Yılı: I. Dünya Savaşı'nın Sonu Mütarekeler ve Barış Antlaşmaları Uluslararası Sempozyumu, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2018, vol.2, pp.1171-1185
Erdem N., "Efemera Ürünlerin Işığında 1920'lerin Gümülcine'sinde Bir Genç: Gayrimübadillerin Fotoğrafçısı Ahmet Mehmet (Hamdi)", Balkanlarda Türk Kültürü: Batı Trakya Uluslararası Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.102-115 (Link)
Erdem N., "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin İlanında Yunan Basını", Syces - Picot'nun Yüzüncü Yılında Türkiye ve Ortadoğu Uluslararası Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-13 Mayıs 2016, ss.269-280 (Link)
Erdem N., "Yunan Basınında Lozan Antlaşması Tepkileri", 10. Uluslararası Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 3-4 Aralık 2016, pp.57-70
Erdem N., "Kurmay Subay Metaksas'ın Çanakkale Harekatı ve Olası Türk-Yunan Savaşı İle İlgili İncelemeleri", Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Cephesi ve Küresel Sonuçları Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Özel Sayısı, Üsküp, MAKEDONYA, 9-10 Aralık 2015, vol.14, pp.13-21
Erdem N., "Batı Trakya'Da Sivil Toplum Örgütlenmesinde Türk Kimlik Engeli", Tarafların Bakışıyla Lozan Uluslararası Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-10 Mayıs 2014, vol.1, pp.212-221
Erdem N., "Yunan Hükümeti Temsilcisi Harisiyos Vamvakas'ın Batı Trakya'da Bulgarların Etkisini Kırmaya ve Helenlerin Etkisini Arttırmaya Yönelik Faaliyetleri(1919-1920)"", Dünden Bugüne Batı Trakya Uluslararası Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-24 Ekim 2014, pp.125-134
Erdem N., "Büyük Taarruza Giden Süreçte Rumlara Ait Gizli Anadolu'Yu Savunma [Mikrasiatiki Amina] Örgütü", Büyük Taarruzun 90. Yılında Uluslararası Milli Mücadele ve Zafer Yolu Sempozyumu, UŞAK, TÜRKIYE, 2-4 Ekim 2012, vol.2, pp.985-998
Erdem N., "Yunanlıların Gözüyle Sakarya Savaşı (Ankara Harekatı)", 90. Yıldönümünde Sakarya Zaferi ve Haymana , ANKARA, TÜRKİYE, 12 Eylül 2011, cilt.1, ss.281-293
Kitap ve Kitap Bölümleri
Erdem N., "Yunan İdaresinin İlk Yıllarında Batı Trakya Türklerinin Eğitimi", Yitik Hafızanın Peşinde Üsküp Konuşmaları, Erdem M. D., Kurt N. F., Güngör Ö., Ed., Pruva Yayınları, Ankara, ss.557-578, 2019
Erdem N., Ed., "Balkanlarda Türk Kültürü: Bulgaristan Örneği Uluslararası Sempozyumu Bildiriler", Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yayını, İSTANBUL, 2019
Erdem N., "Amasya'dan Sivas'a Yunan Basınında Mustafa Kemal Paşa ve Türk Direnişi", Yakın Dönem Türkiye Tarihi Araştırmaları, Safiye Kıranlar, Eminalp Malkoç, Ed., Der Yayınları, İstanbul, ss.93-109, 2019
Erdem N., "Mizah Penceresinden Yunanistan'da Halk, Savaş ve Siyaset", Ötüken Neşriyat, İSTANBUL, 2018
Erdem N., Ed., "Balkanlarda Türk Kültürü: Batı Trakya Uluslararası Sempozyumu Bildiriler", Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yayını, İSTANBUL, 2018
Erdem N., Ed., "Dünden Bugüne Batı Trakya Uluslararası Sempozyumu Bildiriler", Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yayını, İSTANBUL, 2016
Erdem N., "Yunan Makedoni(Y)A Gazetesinde İzmir'In İşgali", "Osmanlıdan Cumhuriyete" Sosyo-Kültürel Siyasi Yansımalar, Sarıyıldız G., Ürekli F., Karacakaya R., Hacısalihoğlu N.E., Ed., Der Yayınevi, İstanbul, ss.513-541, 2015
Erdem N., Ed., "Tarafların Bakışıyla Lozan Uluslararası Sempozyumu Bildiriler", Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yayını, İSTANBUL, 2015
Erdem N., "Yunan Tarihçiliğinin Gözüyle Anadolu Harekatı 1919-1923", Derlem Yayınları, İSTANBUL, 2010
Diğer Yayınlar
Erdem N., "Yunan Ordusu'nun İzmir ve Aydın'ı İşgali Esnasında Yaşanan Aşırılıkların Tekrarlanmaması İçin Başbakan Venizelos'un General Nider'e Gönderdiği Telgraf", Diger, ss.85-91/7, 2016
Erdem N., "Yunan Milletvekili Makkas'ın Mustafa Kemal İle 6 Mayıs 1931'de Gerçekleştirdiği Görüşmeye Dair Raporu", Diger, ss.181-194, 2016
Erdem N., "Pontusluların Türk Milli Mücadelesi'ne Karşı Yeni Bir Cephe Oluşturabileceklerine Dair Muhtıra", Diger, ss.89-98, 2016 (Link)
Erdem N., "Albay Konstantinos Mazarakis Enian'ın Batı Trakya'yı Yunanistan'a Dahil Etmeye Yönelik Faaliyetlerine İlişkin 17 Şubat 1919 Tarihli Raporu", Diger, ss.83-94/12, 2015
Erdem N., "Osmanlı Devleti'Ne Karşı Helenlerle Bulgarların İşbirliği Yapması Gerektiğine Dair 15 Şubat 1911 Tarihli Rapor", Diger, ss.109-123, 2012
Erdem N., "Doğu Trakya Ve Anadolu'Daki Yerleşim Birimlerinin Türkçe Ve Yunanca İsimleri", Diger, ss.67-77, 2010
Desteklenen Projeler
"Balkanlarda Türk Kültürü: Bulgaristan Örneği", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 5216-7, Yönetici, 2018
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.05.2016 - Devam Ediyor
İstanbul Üniversitesi Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 08.03.2012 - 31.12.2018
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Skopje, Haziran 2019
1918-1919 Mütarekeden Milli Mücadeleye Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Aralık 2019
100. Yılında 19 Mayıs ve Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu, Samsun, Haziran 2019
Lozan'dan Günümüze Batı Trakya Azınlık Okulları Paneli, İstanbul, Haziran 2019
1919 İstanbul Mitingleri Milli Mücadele'nin İşaret Fişeği Paneli, İstanbul, Mayıs 2019
Türk ve Yunan Kaynakları Gözüyle Milli Mücadele ve Cumhuriyetin İlanı Paneli, Çanakkale, Ekim 2019
Balkanlarda Türk Kültürü: Batı Trakya, İstanbul, Nisan 2017
Yaşayan Balkanlar Konferansı, Yalova, Ekim 2016
Sykes-Picot'un Yüzüncü Yılında Türkiye ve Ortadoğu Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Mayıs 2016
Vefatının 78. Yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Paneli, İstanbul, Kasım 2016
Birinci Dünya Savaşı'nın 100. Yılında Balkanlar ve Göç Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Aralık 2015
100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Cephesi ve Küresel Sonuçları, Skopje, Aralık 2015
Taraflarının Bakışıyla Lozan Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Mayıs 2014
Dünden Bugüne Batı Trakya Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Ekim 2014
Büyük Taarruzun 90. Yılında Uluslararası Milli mücadele ve Zafer Yolu Sempozyumu, Uşak, Ekim 2012
90. Yıldönümünde Sakarya Zaferi ve Haymana, Ankara, Eylül 2011
Bilimsel Hakemlikler
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2019
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2019
Karadeniz Araştırmaları , Dergide Hakemlik, Nisan 2019
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Ağustos 2017
Türkiyat Mecmuası, Dergide Hakemlik, Temmuz 2017
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Dergide Hakemlik, Temmuz 2017
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2016
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2015
Etkinlik Organizasyonu
Balkanlarda Türk Kültürü: Bulgaristan Örneği, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2018
Balkanlarda Türk Kültürü: Batı Trakya, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2017
Sykes-Picot'un Yüzüncü Yılında Türkiye ve Ortadoğu Uluslararası Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2016
Birinci Dünya Savaşı'nın 100. Yılında Balkanlar ve Göç IV. Uluslararası Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Aralık 2015
Dünden Bugüne Batı Trakya Uluslararası Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ekim 2014
Taraflarının Bakışıyla Lozan Uluslararası Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Mayıs 2014
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 0
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 11
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 289
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Milli Mücadele, Türk-Yunan İlişkileri, Eğitim Tarihi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi