İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Necmettin GÖKKIR
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İlahiyat Fakültesi
Bölüm : Temel İslam Bilimleri Bölüm
Ana Bilm Dalı : Tefsir Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4400000 | Dahili : 26521
E Posta Adresi : ngokkiristanbul.edu.tr | ngokkirhotmail.com
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/ngokkir/
Ofis : A blok- 311
Posta Adresi : İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Iskenderpaşa mh. Kavalalı sk. A blok Fatih Istanbul Turkiye
Eğitim Bilgileri
Post Doktora, Ürdün Üniversitesi, Şeria Fakültesi, Tefsir, ÜRDÜN, 2010-2011
Post Doktora, University of Dublin-Trinity College, IIIS-Institute of International Integration Studies, Theology, IRLANDA, 2008-2008
Doktora, The University of Manchester, Faculty of Arts, Middle Eastern Studies, INGILTERE, 2000-2004
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü, 1996-1999
Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, ilahiyat, İlahiyat, 1991-1996
Yaptığı Tezler
Doktora, "The Application of Critical Theories to the Study of the Qur'an- with a particular focus on Qur'anic studies in Turkey between 1980-2001", The University of Manchester Faculty of Arts Middle Eastern Studies Kasım, 2004.
Yüksek Lisans, "Kur'an-ı Kerim'in Diğer İlahi Kitaplara Bakışı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kasım, 1999.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Arapça, İyi
Araştırma Alanları
Tefsir
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
İlahiyat Temel Alanı
İlahiyat
Tefsir
Web Of Science Araştırma Alanları
Religion
Literary Theory & Criticism
Language & Linguistics
Area Studies
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, 2015 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat, 2010 - 2015
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat, 2006 - 2011
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat, 1996 - 2006
Verdiği Dersler
Günümüz İslam Düşünürleri ve Kur'an, Doktora, 2014-2015
Kur'an Tarihi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Tefsir Tarihi ve Uslü, Lisans, 2014-2015
Islamic Researches in the West, Lisans, 2014-2015
Modern Interpretation of the Qur'an, Yüksek Lisans, 2014-2015
Methodology of Qur'anic Commentary, Lisans, 2013-2014
Batıda Müslüman Azınlığın Kur'an'a Yaklaşımı, Yüksek Lisans, 2012-2013
ulumul kuran okumaları, Yüksek Lisans, 2012-2013
Tefsir ilminin temel kaynakları, Doktora, 2012-2013
Kur'an Tarihi, Doktora, 2012-2013
Kur'anın Temel Konuları, Doktora, 2012-2013
Günümüz İslam Dünyasında Kur'an'a Yaklaşımlar, Yüksek Lisans, 2012-2013
Qur'anic Commentary II, Lisans, 2012-2013
Tefsir Tarihi ve Usulü, Lisans, 2012-2013
Qur'anic Commentary I, Lisans, 2012-2013
Yönetilen Tezler
Doktora, R.Kara, "Osmanlı'da Huzur Dersler İçeriği: Gümülcineli Ahmed Asım Efendi Örneği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, M.Alpaydin, "Osmanlılarda Türkçe Tefsir Geleneği ve Gurabzade'nin Zübed-i Asari'l-Mevahib ve'l-Envar'ı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Y.Khudhair, "Alusi'nin Kur'an Kıssalarını Yorumlama Metodu ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2015.
Yüksek Lisans, M.Ayıldız, "Kara Çelebi Mehmet et-Tirevi’nin Fatiha Suresi Tefsiri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, A.Şekercioğlu, "Kur'an'da Zülkarneyn Kısası", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2013.
Yüksek Lisans, E.Armağan, "Ahmet Cevdet Paşa'nın Tefsir İlmine Katkısı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, A.Er, "Tanzimat Döneminde Osmanlı Devlet Adamlarının Tefsire Katkıları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Jüri Üyelikleri
Atama, Yardımcı Doçent Atama Jürisi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Ocak, 2013
Atama, Yardımcı Doçent Atama Jürisi, İstanbul Sabahatin Zaim Üniversitesi, Nisan, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jürisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2012
Tez Savunma, Doktora Tez Jürisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık, 2012
Atama, Yardımcı doçent Atama jürisi, Gümüşhane Üniversitesi, Ekim, 2012
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Gökkir N., "Muslim Community/Ummah In Changing Society: Re-Contextualization Of The Qur.An In Political Context", Hemispheres Studies on Cultures and societies, pp.29-40, 2009 (Abstract)
Gökkir N., Aydar H., "Discussions On The Language Of Prayer In Turkey: A Modern Version Of The Classical Debate", Journal of Turkish Studies, pp.121-136, 2007 (Abstract)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Gökkir B., Gökkir N., "Sufi or Salafi? Alusi’s Struggle For His Reputation Against Ottoman Bureaucracy With His Tafsir, Ruh al-Maani", usul İslam Araştırmaları, pp.7-18, 2017 (Link)
Gökkir N., "The Study Qur an A New Translation and Commentary", İslam Araştırmaları Dergisi, pp.179-182, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Gökkir N., "Has Tabari’s Tafsir, Jami’ al-Bayan Ever Been Lost? Rethinking the Historiography of Tafsir in the Light of Ottoman Documents", Hemispheres Studies on Cultures and Societies, vol.31, pp.15-24, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Gökkir N., "Kur'an Araştırmalarında Batılı Yaklaşımlar ve Türkiye'ye Etkileri", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.10, pp.303-326, 2015
Gökkir N., "Western Challenges and Muslim Hermeneutical Responses: Post-Colonial Interpretations of the Qur’an in the Middle East", Usul-İslam Araştırmaları Dergisi, pp.1-29, 2014
Armağan E., Gökkir N., "Ahmed Cevdet Paşa’nın Tefsir İlmine Katkısı ve Tercüme-i Şerife Adlı Eseri", Usul- İslam araştırmaları Dergisi, ss.141-180, 2013
Gökkir N., "European Muslims And The Quran- Interpretation And Integration In Diaspora", Milel ve Nihal, no.3, pp.189-237, 2008 (Abstract)
Gökkir N., "• Dialectic Relationship Between The Qur’An And Society In Islamic Hermeneutical Traditions", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.1-24, 2008 (Özet) (Abstract)
Gökkir N., "Hz. Muhammedin Ümmi Olması Kuran-I Kerimin Peyderpey Nazil Olmasının Hikmetlerinden Biri Midir?", İstanbul Üniversitesi ilahiyat Fakültesi, ss.197-222, 2008 (Özet) (Abstract)
Gökkir N., "Biçim Sabit Kalır, Fakat Muhteva Hareketlidir: Muhammed Şahrur’Un El-Kitab Ve’L-Kur’An” Adlı Eserinde Kur’An Ve Tefsirler", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.283-285, 2007
Gökkir N., "Political Language Of Tafsir: Redefining Of Ummah, A Religio-Communal Concept Of The Quran: Past And Present", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.245-272, 2007 (Özet) (Abstract)
Gökkir N., "Turning Face Towards The West: The Transformation Of Qur’Anic Studies In Turkey", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.89-105, 2006 (Özet) (Abstract)
Gökkir N., "Western Impact On Contemporary Qur’Anic Studies: The Application Of Literary Criticism", Usul İlmi Araştırmalar Dergisi, pp.67-90, 2005 (Özet) (Abstract)
Gökkir N., "Izutsu Sonrası Kur'An Araştırmalarında Kullanılan Yapısal Semantiği Kavramlaştırma Problemi", İslami Araştırmalar, no.1, ss.75-103, 2005 (Özet) (Abstract)
Gökkir N., "Kur'Ân Araştırmalarında Kullanılan Yeni Metot Ve Teoriler", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.75-103, 2005 (Özet) (Abstract)
Gökkir N., "Critical Interpretation Of Religious Texts In The West And The Reflection On The Study Of The Qur’An", Milel ve Nihal, no.2, pp.19-64, 2005 (Özet) (Abstract)
Gökkir N., "Kur’An-I Kerim Açışından İlahi Kitapların Tahrifi Meselesi", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.221-256, 2000
Gökkir N., "Kur’An-I Kerim’De Farklı Kültürlere Ait Kavramlar", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.210-225, 1999
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Gökkir N., "TÜRKİYE’DE KUR’AN VE MUSHAF TARİHİ ARAŞTIRMALARI: KİŞİLER, KURUMLAR VE YÖNELİŞLER", Kur’an Araştırmalarında Akademik Tezler: Batı İslam dünyası Mukayesesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Kasım 2017, pp.108-108
Gökkir N., "Mushaf Basımı ve Siyaset", II Uluslararası Kıraat Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2017, pp.1-1
Gökkir N., "KUR’AN VE MUSHAF TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA İLAHİYAT FAKÜLTELERİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN DURUMU", Uluslararası Tefsir Tezleri Çalıştayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-23 Eylül 2017, pp.1-1
Gökkir N., "TÜRKİYE’DE KUR’AN VE MUSHAF TARİHİ ARAŞTIRMALARI: KİŞİLER, KURUMLAR VE YÖNELİŞLER", Kur’an Araştırmalarında Akademik Tezler: Batı İslam dünyası Mukayesesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Kasım 2017, pp.1-1
Gökkir N., "Ottoman Bureaucracy and Tafsir Studies the Case of Ahmet Cevdet Pasha and his Tarjama Sharifa", 23. International Davo Congress, Tübingen, ALMANYA, 6-9 Ekim 2016, pp.1-1
Gökkir N., "Tanzimat Dönemi Matbuat Politikasının Tefsir Eğitimine Yansımaları", Osmanlı'da Tefsir Dersi Gelenekleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2016, ss.1-1
Gökkir N., "Mushaf Printings during Colonial time To Gain Power and Authority over Muslim World", BRISMES Annual Conference 2016 Networks Connecting the Middle East Through Time Space and Cyberspace, Lampeter, INGILTERE, 13-15 Temmuz 2016, pp.32-32
Gökkir N., Gökkir B., "Tanzimat Dönemi Tefsir Matbuatı ve Denetiminde Osmanlı Devlet Politikası", Türkiye innovasyon Haftası, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4 Aralık 2014 - 7 Şubat 2015, ss.1-1
Gökkir N., "Mushaf-Printing in the Context of Political Relations between Ottoman and Europe", Horizons of Islamic Theology, Frankfurt, ALMANYA, 24-27 Eylül 2014, pp.1-1
Gökkir N., "Qur’anic Studies between the Literature and Ottoman Bureaucracy in Tanimat Era", DOT2013 32. Deutschen Oriententag , Münster, ALMANYA, 13-15 Eylül 2013, pp.1-1
Gökkir N., "A Theo-Political Response to Egyptian Islamic Revival Movement in Turkey: Sheikh al-Islam versus Muhammed Abduh", BRISMES- Popular Movement in the Middle East and Islamic World, Dublin, IRLANDA, 6-8 Haziran 2013, pp.1-1
Gökkir N., "From “Brother” to “Other” Recontextualisation of “Ummah” within the Dyamc Socio-Political Structure of Islam", SESAMO XI Convegno della Societa per gli Studi sul Medio Orient, Pavia, ITALYA, 27-29 Eylül 2013, pp.1-1
Gökkir N., "Kuranda Medine Yahudilerinin Kimliği", 10. Tefsir Akademisyenleri buluşması Kuran Nuzulünün Medine Dönemi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKİYE, 17-19 Mayıs 2013, cilt.1, no.20, ss.197-217
Gökkir N., "Yetim Kavramı Bağlamında Mekki Ayetlerde Toplumun Zayıf Unsurlarına Yönelik Koruyucu Dil Başlıklı Tebliğin Müzakeresi", Kur'an Nuzulünün Mekke Dönemi Sempozyumu, ÇORUM, TÜRKİYE, 29 Haziran - 1 Temmuz 2012, cilt.1, no.1, ss.461-464
Gökkir N., "Çağdaş Tefsir Tipolojilerinde Okuyucu Bağlamı", Dini ve felsefi metinler yirmibirinci yüzyılda yeniden okuma, anlama ve algılama , İSTANBUL, TÜRKİYE, 20-21 Ekim 2011, cilt.2, ss.613-622
Gökkir N., "Mekke Toplumunun Sosyo-Kültürel Yapısını Kuran Lafızlarında Okuma Veya Lafızları Anlamada Sosyo-Kültürel Bağlam", 8. Türkiye Tefsir Akademisyenleri Buluşması Sempozyum Kur’an’ın Anlaşılmasına Katkısı Açısından Kur’an Öncesi Mekke Toplumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 1-3 Temmuz 2011, ss.385-408
Gökkir N., "Re-Contextualisation Of Muslim Community (Ummah) In Past And Present", WOCMES Barcelona 2010 World Congress for Middle Eastern Studies , ISPANYA, 19-24 Temmuz 2010
Gökkir N., "Political Language Of Islam: Redefining Of "Society" In Islamic History", Change and Stability. State, Religion and Politics in the Modern Middle East and North Africa, POLONYA, 28-30 Mayıs 2009
Gökkir N., "THE LEGACY OF TOSHIHIKO IZUTSU IN TURKEY: APPLICATION OF SEMANTICS IN CONTEMPORARY QUR'ANIC STUDIES", International Conference on Contemporary Scholarship on Islam: Japanese Contribution to Islamic Studies - The Legacy of Toshihiko Izutsu, Kuala Lumpur, MALEZYA, 5-7 Ağustos 2008, pp.293-306
Gökkir N., "THE LEGACY OF TOSHIHIKO IZUTSU IN TURKEY: APPLICATION OF SEMANTICS IN CONTEMPORARY QUR'ANIC STUDIES", International Conference on Contemporary Scholarship on Islam: Japanese Contribution to Islamic Studies - The Legacy of Toshihiko Izutsu, Kuala Lumpur, MALEZYA, 5-7 Ağustos 2008, pp.293-306
Gökkir N., "The Legacy Of Toshihiko Izutsu In Turkey: Application Of Semantics In Contemporary Turkey", International Conference on Contemporary Scholarship on Islam Japanese Contribution to Islamic Studies: The Legacy of Toshihiko Izutsu, MALEZYA, 5-7 August 2008
Gökkir N., "THE LEGACY OF TOSHIHIKO IZUTSU IN TURKEY: APPLICATION OF SEMANTICS IN CONTEMPORARY QUR'ANIC STUDIES", International Conference on Contemporary Scholarship on Islam: Japanese Contribution to Islamic Studies - The Legacy of Toshihiko Izutsu, Kuala Lumpur, MALEZYA, 5-7 Ağustos 2008, pp.293-306
Gökkir N., "A Contemporary Political Interpretation Of The Qur’An: Interfaith Dialogue", Brismes, INGILTERE, 22-24 Temmuz 2006
Gökkir N., "Reconstruction Of Traditional Islamic Hermeneutics For The Needs Of Contemporary Society: A Revivalist Attitude Toward Maqasid In The Case Of Yasar Nuri Ozturk", Islamic Jurisprudence and The Challenges of The 23st Century : Maqasid al-Sharia’h and Its Realization in Contemporary Societie, MALEZYA, 08 - 10 Agustos 2006
Gökkir N., "Paradigm Changes Of Qur’Anic Studies In Turkey” Brismes, Durham/England", Birismes, INGILTERE, 12-16 Eylül 2005
Gökkir N., "Does Islamic Modernism Really Give Rights To Women? The Limits Of Women’S Liberation In The Islamic Modernization Project In The Turkish Context", Brismes, INGILTERE, 6 Temmuz 2004
Gökkir N., "The Accommodation Of The Western Literary Criticism In The Qur’Anic Text In Turkish Scholarship", Interpretative Approaches in a Multi-vocal World, INGILTERE, 18-19 Haziran 2003
Kitap ve Kitap Bölümleri
Gökkir N., "Mushaf-Printings During the Colonial Time: Gaining Power and Authority over the Muslim World", in: Print Culture in Islam, Wagner, Constantin, Eds., KODEX, Frankfurt, pp.1-24, 2019
Gökkir N., "Tanzimattan Günümüze Din-Devlet İlişkileri ve Siyaset Bağlamında Mushaf Basımı", İFAV-İlahiyat M.Ü İlahiyat Fakültesi Yayınları, İSTANBUL, 2015
Gökkir N., "Rahman Fazlur (1919-88)", in: The Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy , Leaman, O., Eds., Bloomsbury, New York, pp.397-400, 2015
Gökkir N., "Kuran Dilinin Sosyo Kültürel Bağlamı", İFAV- İlahiyat M.Ü İlahiyat Fakültesi Yayınları, İSTANBUL, 2014
Gökkir N., "Modern Türkiyede Kurana Yaklaşımlar", Tefsire Akademik Yaklaşımlar, Koç, M. A., Albayrak. İ., Ed., OTTO, Ankara, ss.187-222, 2013
Gökkir N., "Osmanlı Arşivlerinde Kuran ve Tefsir Konulu Belgeler", Osmanlı Toplumunda Kur'an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları-I, Bilal Gökkır, Necdet Yılmaz, Ömer Kara, Muhammed Abay, Necmettin Gökkır, Ed., Kur'an ve Tefsir Akademisi, Ankara, ss.31-42, 2011
Gökkir N., Gökkir B., Abay M., Kara Ö., Ed., "Osmanlı Toplumunda Kuran Kültürü Ve Tefsir Çalışmaları Ii", Kur'an ve Tefsir Akademisi , İSTANBUL, 2011
Gökkir N., Gökkir B., Abay M., Kara Ö., Karagöz M., Ed., "Osmanlı Toplumunda Kuran Kültürü Ve Tefsir Çalışmaları I", Kuran ve Tefsir Akademisi, ANKARA, 2010
Gökkir N., Gökkir B., Kara Ö., Abay M. , Ed., "Tarihten Günümüze Kur’An’A Yaklaşımlar", Kur'an ve Tefsir Akademisi, ANKARA, 2010
Gökkir N., "Kur’An Dilinde Ehl-I Kitab Kültürünün İzleri: Sosyo-Linguistik Bir Yaklaşım", Tarihten Günümüze Kur’an’a Yaklaşımlar, Bilal Gökkır, Necdet Yılmaz, Ömer Kara, Muhammed Abay, Necmettin Gökkır, Mustafa Karagöz, Ed., Kur'an ve Tefsir Akademisi, Ankara, ss.93-121-, 2010
Gökkir N., "The Legacy of Toshihiko Izutsu in Turkey: Application of Semantics in Contemporary Turkey", in: Japanese Contribution to Islamic Studies: The Legacy of Toshihiko Izutsu Interpreted, Anis Malik Thoha, Eds., IIUM Press, Kuala Lumpur, pp.293-306, 2010
Gökkir N., "Tefsir Usulünde "Lafız-Mana" İlişkisinin Tespiti Ve Bağlam Bilgisinin Önemi", Tarih ve Günümüzde Kuran İlimleri ve Tefsir Usulü, Bilal Gökkır, Necdet Y., Ömer K., Muhammed A.y, Necmettin G., Ed., Kur'an ve Tefsir Akademisi, Ankara, ss.333-344-, 2009
Gökkir N., Gökkir B., Abay M., Abay M. , Kara Ö., Ed., "Tarihte Ve Günümüzde Kuran İlimleri Ve Tefsir Usulü", Kur'an ve Tefsir Akademisi, ANKARA, 2009
Gökkir N., "Reading The Quran In Diaspora: Change And Stability In European Society", Forart, İSTANBUL, 2009
Gökkir N., Alpyağil R., Ed., "Din Ve Dünya Barışı ", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İSTANBUL, 2009
Diğer Yayınlar
Gökkir N., "Tefsir İlminde Yeni Eğilimler", Sunum, ss.?, 2013
Gökkir N., "Tefsir’De Paradigma Değişimi", Sunum, ss.?, 2012
Gökkir N., Gökkir B., Aydar H., Güngör M., Kotan Ş., "İlitam Tefsir Metinleri !", Ders Notu, ss.40, 2011
Gökkir N., "Accommodating Global Values In Islam: Rethinking The Qur’An In Western Society", Sunum, pp.?, 2007
Gökkir N., "Dynamic Relation Between Text And Society In Islamic Hermeneutical Traditions", Sunum, pp.?, 2007
Gökkir N., "Postmodern Approaches To The Qur’An", Sunum, pp.?, 2003
Desteklenen Projeler
"Türk İslam Kültüründe Rüya", TÜBITAK Projesi, 106K227, Araştırmacı, 2008
"Ethics in Globalisation", AB Destekli Diğer Projeler, IIIS HEA PRTLI 6AA G03006, Araştırmacı, 2008
"Osmanlıda Sansürlenen Tefsir Eserleri", BAP Arastırma Projesi, BYP-7989, Yönetici, 2012
"Diaspora Hermeneutiği: Avrupada Müslüman Azınlığın Kuran Anlayışı ve Yorumu", BAP Arastırma Projesi, Normal-24561, Yönetici, 2013
"TANZİMAT DÖNEMİ TEFSİR MATBUATI VE DENETİMİNDE OSMANLI DEVLET POLİTİKASI", TÜBITAK Projesi, 113K241, Yönetici, 2016
"A Teo-political Response to Egyptian Islamic Revival Movement in Turkey: Sheikh al-Islam versus Muhammed Abduh", BAP Diğer, 32882, Yönetici, 2013
"Mushaf Printing in the Context of Ottoman-Europe Relations", BAP Diğer, 46923, Yönetici, 2014
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
RaT: Journal of Religion and Transformation in Contemporary European Society, Yayin Kurul Üyesi, 11.07.2014 - Devam Ediyor
Usul İlmi Araştırmalar Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 01.03.2013 - Devam Ediyor
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Danisma Kurul Üyesi, 01.03.2013 - Devam Ediyor
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Danisma Kurul Üyesi, 01.01.2011 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
SESAMO, , Üye, 17.09.2013 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Mushaf Printings during Colonial time To Gain Power and Authority over Muslim World, , Temmuz 2017
Horizons of Islamic Theology, Frankfurt, Eylül 2014
KURAMER Mucize ve Gayb Çalıştayı, İstanbul, Eylül 2014
SESAMO XI Convegno della Societa per gli Studi sul Medio Oriente, Pavia, Eylül 2013
Tarihten Günümüze Mushaf-ı Şerif, İstanbul, Aralık 2013
Workshopdes Graduiertenkollegs Islamische Theologie su «Genese und Exegese des Korans», Frankfurt, Haziran 2013
BRISMES- Popular Movement in the Middle East and Islamic World, Dublin, Haziran 2013
Kur’an Nuzulünün Medine Dönemi Sempozyumu, Kahramanmaraş, Mayıs 2013
DOT2013 32. Deutschen Oriententag , Münster, Eylül 2013
WOCMES Barcelona 2010 World Congress for Middle Eastern Studies , Barcelona, Temmuz 2010
Change and Stability. State, Religion and Politics in the Modern Middle East and North, Cracow, Mayıs 2009
International Conference on Contemporary Scholarship on Islam Japanese Contribution to Islamic Studies: The Legacy of Toshihiko Izutsu, Kuala Lumpur, Ağustos 2008
Brismes, Birmingham, Temmuz 2006
Islamic Jurisprudence and The Challenges of The 23st Century : Maqasid al-Sharia’h and Its Realization in Contemporary Societies, Kuala Lumpur, Haziran 2006
Brismes, Durham, Eylül 2005
Brismes, London, Temmuz 2004
Intersections: Interpretative Approaches in a Multi-vocal World,, Manchester, Haziran 2003
Bilimsel Hakemlikler
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Dergide Hakemlik, Mart 2013
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Dergide Hakemlik, Aralık 2012
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Dergide Hakemlik, Kasım 2012
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2012
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Dergide Hakemlik, Mayıs 2012
Hitit Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2012
Usul ilmi araştırmalar dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2012
Gümüşhane Üniveristesi ilahiyat fakültesi dergisi , Dergide Hakemlik, Ekim 2011
İnsan ve Toplum Dergisi, Dergide Hakemlik, Ağustos 2011
Journal of Medical Ethics, Dergide Hakemlik, Eylül 2010
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Dergide Hakemlik, Temmuz 2010
Etkinlik Organizasyonu
Kur’an ve İndiği Tarih Çalıştayları II, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Mart 2013
Kur’an ve İndiği Tarih Çalıştayları I, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ekim 2012
Tanzimattan Meşrutiyete Osmanlı Modernleşmesinde Kur’an ve Tefsir Çalışmaları, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ağustos 2012
Tarihten Günümüze Mushaf-ı Şerif” Sergisi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , ÜRDÜN, Kasım 2012
Osmanlı Toplumunda Kur’an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları II, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ağustos 2011
Dinsel ve Kültürel Farklılıkların Bir Arada Yaşaması: İstanbul Tecrübesi, Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ocak 2010
Osmanlı Toplumunda Kur’an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları I, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Haziran 2010
Kur'an Yılı Etkinliği, Organizatör, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ocak 2010
Osmanlı Toplumunda Kur’an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları I, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Haziran 2010
Tarihten Günümüze Kur’an’a Yaklaşımlar, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Haziran 2009
Din ve Dünya Barışı, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ocak 2008
Tarihte ve Günümüzde Kur’an İlimleri ve Tefsir Çalışmaları, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Haziran 2008
Din ve Çevre Etiği, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ocak 2008
Bilimsel Araştırma / Çalışma Gurubu Üyelikleri
Kur'an ve Tefsir Akademisi, İlim Yayma Vakfı, TÜRKIYE, , Ağustos 2008 - Devam Ediyor
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 24
Web Of Science H İndeksi : 2
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 2
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 2
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 2
Ödüller ve Burslar
Gökkir N, "Onur Ödülü, İstanbul Üniversitesi, Mayıs 2014
Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu, Tübitak, Eylül 2010
ORS, England Universities, Ocak 2001
Yurt Dışı Doktora Eğitimi, YÖK, Aralık 2000
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi