İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Marmara Denizi Kıkırdaklı Balıklarının Beslenme Özellikleri ve Trofik Seviyelerinin Belirlenmesi", BAP Doktora, FDK-2018-30841, Yönetici, Devam Ediyor
"Marmara Denizinde Berlam Balığının (Merluccius merluccius, Linnaeus 1758) Beslenme İlişkileri ve Trofik Düzeyi", BAP Arastırma Projesi, 30845 , Yönetici, Devam Ediyor
"Marmara Denizinde Berlam Balığının (Merluccius merluccius, Linnaeus 1758) Beslenme İlişkileri ve Trofik Düzeyi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-30845, Yönetici, Devam Ediyor
"Framework Service Contract “Services to move towards good environmental status of the European marine waters by implementing the Marine Strategy Framework Directive", AB Destekli Diğer Projeler, ENV.C2/FRA/2016/2017, Danışman, Devam Ediyor
"Transforming Mediterranean Small Scale Fisheries", Diğer Projeler, WWF, Danışman, Devam Ediyor
"Marine Knowledge Sharing Platform Federating Responsible and Innovation Communities (MARINA)", AB Çerçeve Programı Projesi, H2020-ISIS-3-2015, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Exploitation and Status of European Stocks ", Diğer Projeler, O1, Uzman, 2016
"Marmara Denizi Kirlilik ve Ekolojik Kalite İzleme ve Değerlendirme Projesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, MDKEİDP, Araştırmacı, 2017
"Deniz İzlemelerinde Standardizasyonun Sağlanması Projesi (DSSİP)", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, DSSİP, Uzman, 2016
"Marmara Denizi Berlam Balığı Stoklarının Ekosistem Yaklaşımı Çerçevesinde Sürdürülebilirlik Düzeyi", TÜBITAK Projesi, 115Y107, Yönetici, 2017
"Confronting the 'myth of the bitter sea': pre-historic exploitation of the eastern Mediterranean seascape", AB Destekli Diğer Projeler, MT, Araştırmacı, 2013
"Marmara Denizi'nde bulunan Trachurus mediterraneus türünün genetik özellikleri", Bilimsel Araştırma Projesi, 17940, Yönetici, 2012
"Marmara Denizi Kirlilik İzleme Projesi (MADEKİP)", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, MADEKİP, Araştırmacı, 2010
"Karadeniz’de Kirlilik İzleme Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TRK, Araştırmacı, 2009
"Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesinin Kıyı ve Deniz Alanlarının Biyolojik Çeşitliliğinin Tespiti", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, ÖÇK3, Araştırmacı, 2006
"Fethiye Körfezi Biyolojik Çeşitlilik Tespiti", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, ÖÇK2, Araştırmacı, 2005
"Sampling programme at the Sea of Marmara on behalf of MEMPIS project", AB Destekli Diğer Projeler, MEMPIS, Araştırmacı, 2006
"İstanbul ve Çevresinde Su Kalitesi İzleme Çalışması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, İSKİ1, Araştırmacı, 2009
"Haliç’de Su Kalitesi İzleme Çalışması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, İSKİ2, Araştırmacı, 2009
"Datça- Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesinin Denizel ve Kıyısal Alanlarının Biyolojik Çeşitliliğinin Tespiti", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, ÖÇK1, Araştırmacı, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi