İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Balıkçılık
Deniz Biyolojisi
Biyolojik Oşinografi
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Mühendislik Temel Alanı
Deniz Bilimleri ve Mühendisliği
Ekoloji
Oşinografi
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Fisheries
Marine & Freshwater Biology
Biodiversity Conservation
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi