İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Sosyal Politika ve Sosyal Güvenlik
Çalışma Ekonomisi
Ekonomik ve Sosyal Demografi
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi
Yönetim ve Organizasyon
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Industrial Relations & Labor
Demography
Management
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi