İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Müge SAYİTOĞLU
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü
Bölüm : Genetik Ana Bilim Dalı
Ana Bilm Dalı :
Sabit Telefon : +90 212 4142200 | Dahili : 33312
E Posta Adresi : mugeayistanbul.edu.tr | sayitoglugmail.com
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/mugeay/
Ofis : DETAE Genetik AD
Posta Adresi : DETAE Kat:2 Genetik AD
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Genetik, 1997-2002
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Genetik, 1993-1996
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, , 1989-1993
Yaptığı Tezler
Doktora, "CYP1A1, CYP2D6, CYP2E1, GSTT1 ve GSTM1 gen polimorfizmlerinin akut lösemi etiyolojisindeki rollerinin saptanması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Genetik Mart, 2002.
Yüksek Lisans, "0-12 yaş Türk çocukalrında serum karnitin düzeyleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Genetik Mart, 1993.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Diğer
Genetik Bozuklukların Moleküler Biyolojisi
Genetik Mühendisliği
Kanser Moleküler Biyolojisi
Genomiks
Tıbbi Biyoloji
Sinyal ileti yolları
Yeni nesil derin dizi
Genom bou gen anlatımı
miRNA
Moleküler Hemaroloji
Primer İmmün yetmezlikler
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Tıbbi Genetik
Genetik
Moleküler Genetik
Web Of Science Araştırma Alanları
Hematology
Medicine, Research & Experimental
Medical Laboratory Technology
Genetics & Heredity
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, 2011 - Devam Ediyor
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Deneysel Tıp Araşrtıma Enstitüsü, 1996 - 2002
Mesleki ve İdari Deneyimler
Akademik Performans D. Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DETAE, Genetik , 01.01.2014 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstisüsü-Biosağlık Bilişimi Programı, Biosağlık Bilişimi Programı, 01.09.2012 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Genetik, Genetik , 01.01.2011 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
Moleküler Genetik, Yüksek Lisans, 2014-2015
Kanser Genetiği, Doktora, 2013-2014
Moleküler Hematoloji, Doktora, 2013-2014
Kanser Genetiği, Doktora, 2012-2013
Yönetilen Tezler
Doktora, S.Fırtına, "Primer İmmun Yetmezliklerde Genetik Alt Yapının Yeni Nesil Dizileme Yöntemi ile Belirlenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, O.Taşar, "Akut Lenfoblastik Lösemi hücre serilerinde miR-223 ile SnoN/SKIL geni arasındaki ilişkinin fonksiyonel olarak incelenmesi.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, F.Tozan, "Pediatrik T-ALL Hastalarında PTEN ve AKT gen mutasyonlarının derin dizileme ile analizi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, E.Güngörürler, " ALL Hücre serilerinde WNT sinyal ileti yolağının yeni nesil RNA dizilemesi ile incelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, K.Khodzaev, "ALL Hastalarına ait tüm genom ekspresyon datasında regülatör miRNA ları saptanması ve validasyonu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Jüri Üyelikleri
Doktora Yeterlik, Emrah Yücesan-yeterlilik, İstanbul Üniversitesi, DETAE, Temmuz, 2013
Tez Savunma, Kudret Esen Gümüşlü-doktora bitirme, Kocaeli Üniversitesi, Mart, 2013
Doktora Yeterlik, Sinem Fırtına-yeterlilik, İstanbul Üniversitesi, DETAE, Temmuz, 2013
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Sınavı, Kocaeli Üniversitesi, Nisan, 2012
Tez Savunma, İlker Karacan-YL bitirme, İstanbul Üniversitesi, DETAE, Temmuz, 2012
Tez Savunma, Özden Hatırna NG-Doktora tez bitirme, İstanbul Üniversitesi, DETAE, Mart, 2012
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Sınavı, Kocaeli Üniversitesi, Nisan, 2012
Tez Savunma, Funda Karakurt-YL bitirme, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Bİyoloji, Eylül, 2011
Tez Savunma, Emrah Yücesan-YL bitirme, İstanbul Üniversitesi, DETAE, Temmuz, 2011
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Erbilgin Y., Eskazan A., Hatırnaz N.O., Salihoglu A., Elverdi T., Fırtına S., et al.,"Deep sequencing of BCR-ABL1 kinase domain mutations in chronic myeloid leukemia patients with resistance to tyrosine kinase inhibitors.", LEUKEMIA & LYMPHOMA, vol.60, pp.200-207, 2019
Sayitoğlu M., Hatırnaz Ng Ö., Fırtına S., Ng Y.Y., Kıykım A., Sudutan T., et al., "A Novel FOXN1 Variant Is Identified in Two Siblings with Nude Severe Combined Immunodeficiency", JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY, pp.1-4, 2019
Erbilgin Y., Fırtına S., Mercan S., Hatırnaz Ng Ö. , Karaman S., Taşar O., et al., "Prognostic gene alterations and clonal changes in childhood B-ALL", LEUKEMIA RESEARCH, vol.83, pp.1-8, 2019
Özkaya H.M., Çomunoğlu N., Sayitoğlu M., Keskin F.E., Firtina S., Khodzhaev K., et al.,"Germline mutations of aryl hydrocarbon receptor-interacting protein (AIP) gene and somatostatin receptor 1-5 and AIP immunostaining in patients with sporadic acromegaly with poor versus good response to somatostatin analogues", PITUITARY, vol.21, pp.335-346, 2018
Fırtına S., Hatırnaz N.O., Erbilgin Y., Özbek U., Sayitoğlu M., "Dysregulation of the DKK1 gene in pediatric B-cell acute lymphoblastic leukemia.", TURKİSH JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCES, vol.47, pp.357-363, 2017
Firtina S., Ng Y.Y., Hatirnaz Ng Ö., Nepesov S., Yesilbas O., Kilercik M., et al.,"A novel pathogenic frameshift variant of CD3E gene in two T-B plus NK plus SCID patients from Turkey", IMMUNOGENETİCS, vol.69, pp.653-659, 2017
Hatirnaz O.N.G., Firtina S., Erbilgin Y., Özbek U., Sayitoğlu M., "Aberrant Hypermethylation of APC Tumor Supressor Gene in Acute Leukemia Patients", UHOD-ULUSLARARASİ HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ DERGİSİ, vol.27, pp.1-7, 2017
Sayitoğlu M., "Clinical Interpretation of Genomic Variations.", TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.33, pp.172-9, 2016
Hatırnaz N.O., Fırtına S., Can I., Karakaş Z., Ağaoğlu L., Doğru Ö., et al., "A Possible Role for WNT5A Hypermethylation in Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia.", TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.32, pp.127-35, 2015
Yener M.D., Numata M., Ekmekci S.S., Sayitoğlu M., Grosveld G., Ozbek U., et al., "PEDIATRIC TEL-AML1-POSITIVE ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA PATIENTS SHOW INCREASED MN1 EXPRESSION", HAEMATOLOGICA-THE HEMATOLOGY JOURNAL, vol.100, pp.633-633, 2015
Oztopcu-Vatan P., Sayitoğlu M., Gunindi M., Inan E., "Cytotoxic and apoptotic effects of menadione on rat hepatocellular carcinoma cells.", CYTOTECHNOLOGY, vol.67, pp.1003-9, 2015
Yumata M., Yener M.D., Ekmekci S.S., Sayitoğlu M., Grosveld G., Cardone M., et al., "High MN1 expression increases the in vitro clonogenic activity of primary mouse B-cells", LEUKEMIA RESEARCH, vol.39, pp.906-912, 2015
Can I., Ayşan E., Yücesan E. , Aydin Sayitoğlu M., Özbek U., Ercivan M., Atasoy H., Müyükpınarbaşılı M., Müslümanoğlu M., "Parathyroid Allotransplantation In Rabbits Without Cultivation", INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, vol.7, pp.280-284, 2014 (Abstract)
Hatirnaz O., Erbilgin Y., Özdemirli S., Celkan T., Karakaş Z., Aydoğan G., Türkkan E., Yildirmak Y., Timur Ç., Zengin E., Van Dongen J., Staal F., Özbek U., Aydin Sayitoğlu M., "Deregulated Wnt Signaling In Childhood T-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia", BLOOD CANCER JOURNAL, vol.4, pp.0-0, 2014 (Abstract)
Niyazoğlu M., Aydin Sayitoğlu M., Firtina S., Hatipoglu E., Kadioğlu P., Gazioglu N., "Familial Acromegaly Due To Aryl Hydrocarbon Receptor-Interacting Protein (Aip) Gene Mutation In A Turkish Cohort", PITUITARY, vol.17, pp.220-226, 2014 (Abstract)
Bronzini I., Brugnoletti F., Spinelli O., Salmoiraghi S., Iacobucci I., Perricone M., et al., "EVALUATION OF TP53 MUTATIONS IN ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA (ALL): RESULTS FROM IRON (INTERLABORATORY ROBUSTNESS OF NEXT-GENERATION SEQUENCING) II STUDY", HAEMATOLOGICA-THE HEMATOLOGY JOURNAL, vol.99, pp.4-5, 2014
Uz B., Tatonyan S.C., Sayitoğlu M., Erbilgin Y., Hatirnaz O., Aksu S., et al.,"Local Renin-Angiotensin System in Normal Hematopoietic and Multiple Myeloma-Related Progenitor Cells", TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.31, pp.136-142, 2014
Bebek N., Ozdemir O., Sayitoğlu M., Hatirnaz O., Baykan B., Gurses C., et al.,"Expression analysis and clinical correlation of aquaporin 1 and 4 genes in human hippocampal sclerosis", JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE, vol.20, pp.1564-1570, 2013
Uz B., Tatonyan S., Aydin Sayitoğlu M., Erbilgin Y., Büyükaşık Y., Hatirnaz O., Aksu S., Sayınalp N., Göker H., Özcebe O., Özbek U., Haznedaroğlu I., "Renin-Angiotensin System (Ras) Expressions In Myeloid Leukemic Cell Lines", INTERNATIONAL JOURNAL OF HEMATOLOGY AND ONCOLOGY , vol.23, pp.264-268, 2013
Bebek N., Ozdemir O., Sayitoğlu M., Hatirnaz O., Baykan B., Gurses C., et al., "Expression analysis and clinical correlation of aquaporin 1 and 4 genes in human hippocampal sclerosis", JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE, vol.20, pp.1564-1570, 2013
Kohlmann A., Martinelli G., Alikian M., Artusi V., Auber B., Belickova M., et al., "The Interlaboratory Robustness Of Next-Generation Sequencing (IRON) Study Phase II: Deep-Sequencing Analyses Of Hematological Malignancies Performed In 8,867 Cases By An International Network Involving 27 Laboratories", BLOOD, vol.122, 2013
Kohlmann A., Martinelli G., Alikian M., Artusi V., Auber B., Belickova M., et al.,"The Interlaboratory Robustness Of Next-Generation Sequencing (IRON) Study Phase II: Deep-Sequencing Analyses Of Hematological Malignancies Performed In 8,867 Cases By An International Network Involving 27 Laboratories", BLOOD, vol.122, 2013
Celkan T., Koka A., Ozdemir N., Tuysuz G., Apak H., Erginoz E., et al., "LOW PLATELET COUNTS AS A PROGNOSTIC MARKER IN ALL TREATMENT IN PLACE OF MRD IN COUNTRIES WITH LIMITED FINANCIAL RESOURCES", PEDIATRIC BLOOD & CANCER, vol.60, pp.191-191, 2013
Erbilgin Y., Eşkazan A.E., Ng O.H., Salihoğlu A., Elverdi T., Firtina S., et al., "Next-Generation Sequencing Of The BCR-ABL1 Domain May Be Beneficial In Decision Making Among Chronic Myeloid Leukemia Patients With Tyrosine Kinase Inhibitor Resistance", BLOOD, vol.122, 2013
Erbilgin Y., Ozden Hatirnaz Ng , Firtina S., Celkan T., Anak S., Karakaş Z., et al., "Genetic and Epigenetic Profile Of Early Relapsed Childhood ALL", BLOOD, vol.122, 2013
Uz B., Tatonyan S., Sayitoğlu M., Erbilgin Y., Ng O., Büyükaşık Y., et al.,"Local hematopoietic renin-angiotensin system in myeloid versus lymphoid hematological neoplastic disorders.", JOURNAL OF THE RENIN-ANGIOTENSIN-ALDOSTERONE SYSTEM, vol.14, pp.308-14, 2013
Uz B., Tatonyan S., Sayitoğlu M., Erbilgin Y., Ng O., Büyükaşık Y., et al., "Local hematopoietic renin-angiotensin system in myeloid versus lymphoid hematological neoplastic disorders.", JOURNAL OF THE RENIN-ANGIOTENSIN-ALDOSTERONE SYSTEM, vol.14, pp.308-14, 2013
Özdemirli S., Aydin Sayitoğlu M., Hatirnaz O., Yildiz İ., Celkan T., Erbilgin Y., et al., "Evaluation of PAX5 gene in the early stages of leukemic B cells in the childhood B cell acute lymphoblastic leukemia", LEUKEMIA RESEARCH, no.1, pp.87-92, 2012 (Abstract)
Aydin Sayitoğlu M., Timur Ç., Yildiz İ., Hatirnaz O., Devecioğlu Ö., Anak S., Celkan T., Üre Ü., Sarper N., Aydoğan G., Özbek U., "Upregulation Of T-Cell Specific Transcription Factor Expressions In The Pediatric T-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia (T-All)", TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.29, pp.325-333, 2012 (Abstract)
Sayitoğlu M., Erbilgin Y., Hatırnaz N.O., Yildiz İ., Celkan T., Anak S., et al.,"Upregulation of T-Cell-Specific Transcription Factor Expression in Pediatric T-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia (T-ALL).", TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.29, pp.325-33, 2012
Erbilgin Y., Hatirnaz O., Özbek U., Aydin Sayitoğlu M., "Genetic Alterations In Members Of The Wnt Pathway In Acute Leukemia", LEUKEMIA & LYMPHOMA, vol.53, pp.508-510, 2012
Hannon M., Lohan F., Erbilgin Y., Aydin Sayitoğlu M., O'Hagan K., Mills K., Özbek U., Keeshan K., "Elevated Trib2 With Notch1 Activation In Paediatric/Adult T-All", BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY, vol.158, pp.626-634, 2012 (Abstract)
Sayitoğlu M., Erbilgin Y., Ng O.H., Yildiz I., Celkan T., Anak S., et al., "Upregulation of T-Cell-Specific Transcription Factor Expression in Pediatric T-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia (T-ALL)", TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.29, pp.325-333, 2012
Aydin Sayitoğlu M., "Sequence Variations Of Nkx2-5 And Hand1 Genes In Patients With Atrial Isomerism", ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, vol.11, pp.319-328, 2011 (Abstract)
Ozdemir O., Bebek N., Sayitoğlu M., Yucesan E., Gurses C., Karacan , et al., "INVESTIGATING THE EXPRESSION OF INFLAMMATION RELATED GENES IN TEMPORAL LOBE EPILEPSY PATHOGENESIS", EPILEPSIA, vol.52, pp.99-99, 2011
Erbilgin Y., Aydin Sayitoğlu M., Hatirnaz O., Doğru Ö., Akçay A., Tüysüz G., Celkan T., Aydoğan G., Şalcioğlu Z., Timur Ç., Yüksel Soycan L., Üre Ü., Anak S., Ağaoğlu L., Yildiz İ., Özbek U. , "Prognostic Significance Of Notch1 And Fbxw7 Mutations In Pediatric T-All", DISEASE MARKERS, no.6, pp.353-360, 2010 (Abstract)
Kanigur G., Gurel C., Sayitoğlu M., Cinar S., Ozbek U., Deniz G., et al., "THE ROLE OF MULTIDRUG RESISTANCE PROTEIN(MRP-1) IN PLATELET ACTIVATION WITH ALLERGIC ASTHMA", HAEMATOLOGICA-THE HEMATOLOGY JOURNAL, vol.95, pp.752-752, 2010
Bebek N., Ozdemir O., Aydin Sayitoğlu M., Hatirnaz O., Özbek U., Baykal B., Karasu A., Tüzün E., İzin İ., Gürses C., Akat S., Sencer A., Çine N., İmer İ., Pulur G., Canpolat A., Gökyiğit A., "Expression And Immunohistochemical Analysis Of Aquaporine Genes In Mesial Temporal Sclerosis Expression And Immunohistochemical Analysis Of Aquaporine Genes In Mesial Temporal Sclerosis", EPILEPSIA, vol.50, pp.302-302, 2009
Aydin Sayitoğlu M., Hatirnaz O., Özbek U. , Erbilgin Y., Haznedaroğlu I., Aksu S., Koca E., Adigüzel C., Bayik M., Akalin İ., Gülbaş Z., Akay M., Unal A., Kaynar L., "Effects Of Imatinib Mesylate On Renin-Angiotensin System (Ras) Activity During The Clinical Course Of Chronic Myeloid Leukaemia", The Journal of International Medical Research, no.4, pp.1018-1028, 2009 (Abstract)
Saka B., Dogan O., Tascioglu C., Besisik S.K., Karan M.A., Sayitoğlu M., et al., "Bone Marrow Renin-Angiotensin System in Multiple Myeloma", CLINICAL LYMPHOMA, vol.9, pp.S10-S10, 2009
Saka N., Poyrazoğlu Ş., Sayitoğlu M., Özbek U., Sen N., Isguven P., et al., "Glucocorticoid receptor gene polymorphisms and their relation with glucocorticoid sensitivity and obesity in patients with congenital adrenal hyperplasia", HORMONE RESEARCH, vol.72, pp.346-346, 2009
Bebek N., Ozdemir O., Sayitoğlu M., Baykal B., Ozbek U., Karasu A., et al., "EXPRESSION AND IMMUNOHISTOCHEMICAL ANALYSIS OF AQUAPORINE GENES IN MESIAL TEMPORAL SCLEROSIS EXPRESSION AND IMMUNOHISTOCHEMICAL ANALYSIS OF AQUAPORINE GENES IN MESIAL TEMPORAL SCLEROSIS", EPILEPSIA, vol.50, pp.302-302, 2009
Sayitoğlu M., Cem Ar M., Hatirnaz O., Öngören Ş., Ure U., Başlar Z., et al., "Minimal residual disease (MRD) detection with translocations and T-cell receptor and immunoglobulin gene rearrangements in adult acute lymphoblastic leukemia patients: A pilot study", TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.25, pp.124-132, 2008
Sayitoğlu M., Cem Ar M., Hatirnaz O., Öngören Ş., Ure U., Başlar Z., et al.,"Minimal residual disease (MRD) detection with translocations and T-cell receptor and immunoglobulin gene rearrangements in adult acute lymphoblastic leukemia patients: A pilot study", TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.25, pp.124-132, 2008
Sayitoğlu M., Cem Ar M., Hatirnaz O., Öngören Ş., Ure U., Başlar Z., et al.,"Minimal residual disease (MRD) detection with translocations and T-cell receptor and immunoglobulin gene rearrangements in adult acute lymphoblastic leukemia patients: A pilot study", TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.25, pp.124-132, 2008
Kadioglu P., Oral G., Erensoy N. , Aydin Sayitoğlu M., Özbek U. , Senel B., et al., "Aromatase cytochrome P450 enzyme expression in human pituitary.", PITUITARY, no.1, pp.29-35, 2008 (Abstract)
Aydin Sayitoğlu M., Hatirnaz O., Özbek U., Üre Ü., Öngören Ş., Ar C., Başlar Z., Aydin Y., Ferhanoğlu B., "Minimal Residual Disease (Mrd) Detection With Translocations And T-Cell Receptor And Immunoglobulin Gene Rearrangements In Adult Acute Lymphoblastic Leukemia Patients: A Pilot Study Turk J Hematol", TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.25, pp.124-132, 2008
Hatimaz O., Sayitoğlu M., Atalar F., Erbilgin Y., Ozbek U., "WNT5A gene expression and promoter methylation in acute leukemia patients", HAEMATOLOGICA-THE HEMATOLOGY JOURNAL, vol.92, pp.55-55, 2007
Gazioğlu M.N., Kadioğlu P., Aydin Sayitoğlu M., Ersoy I.H., Kisacik B., Oz B., Sar M., Hatimaz O., Özbek U., Çiplak N., Çağatay P., "Altered Cyclin D1 Genotype Distribution In Human Sporadic Pituitary Adenomas", MEDICAL SCIENCE MONITOR, vol.10, pp.10-10, 2007 (Abstract)
Sayitoğlu M., Hatimaz O., Atalar F., Erbilgin Y., Ozbek U., "WNT pathway mutations in acute leukemia patients", HAEMATOLOGICA-THE HEMATOLOGY JOURNAL, vol.92, pp.55-55, 2007
Atalar F., Hatirnaz O., Sayitoğlu M., Erbilgin Y., Ozbek U., "Methylation status of the wnt antagonist DICKKOPF-1 gene in acute leukemias", HAEMATOLOGICA-THE HEMATOLOGY JOURNAL, vol.92, pp.403-403, 2007
Atalar F., Sayitoğlu M., Hatimaz O., Erbilgin Y., Ozbek U., "Increased level of B-catenin mRNA and mutational alterations in APC gene are present in acute leukemia", HAEMATOLOGICA-THE HEMATOLOGY JOURNAL, vol.92, pp.62-62, 2007
Aydin Sayitoğlu M., Hatirnaz O., Erensoy N. , Özbek U. , "Role Of Cyp2d6, Cyp1a1, Cyp2e1, Gstt1, And Gstm1 Genes In The Susceptibility To Acute Leukemias", AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY, no.3, pp.162-170, 2006 (Abstract)
Aydin Sayitoğlu M., Saltik S., Unlucerci Y., Bekpinar S., Eskazan E., Demirbilek V. , Dervent A., Özbek U., "Neuronal Nos (Nos1) Polymorphism In Patients With Epilepsy: A Pilot Study", Journal of Neurological Sciences -Turkish , vol.1, pp.20-25, 2006
Atalar F., Hatirnaz O., Erbilgin Y., Özbek U., Sayitoğlu M., Özbek U., "Upregulation of FZ5 results in abberant expression of beta-catenin and LEF/TCF complex in acute myeloid leukemia.", BLOOD, vol.108, pp.157B-157B, 2006
Sayitoğlu M., Hatirnaz O., Erbilgin Y., Atalar F., Özbek U., "Different activation of WNT signaling pathway in B-cell and T-cell acute leukemias.", BLOOD, vol.108, pp.157B-158B, 2006
Sayitoğlu M., Hatirnaz O., Erbilgin Y., Atalar F., Özbek U., "Different activation of WNT signaling pathway in B-cell and T-cell acute leukemias.", BLOOD, vol.108, pp.157B-158B, 2006
Aydin Sayitoğlu M., Hatirnaz O., Erensoy N. , Özbek U. , "Cyp2d6 And Cyp1a1 Mutations In The Turkish Population", CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION, no.2, pp.133-135, 2005 (Abstract)
Wang J., Kiliç G., Aydin Sayitoğlu M., Burke Z., Oliver G., Sosa-Pineda B., "Prox1 Activity Controls Pancreas Morphogenesis And Participates In The Production Of "Secondary Transition" Pancreatic Endocrine Cells", DEV BIOL, vol.286, pp.182-194, 2005 (Abstract)
Gurses N., Kalayoglu-Besisik S., Sargin D., Ferhanoğlu B., Anak S., Soysal T., et al.,"Interleukin-6 gene polymorphisms associate with acute graft-versus-host disease in HLA-matched allogeneic hematopoietic stem cell transplantation", BONE MARROW TRANSPLANTATION, vol.31, pp.S129-S129, 2003
Boylu Akyerli C., Aydin Sayitoğlu M., Özbek U., Sirma S., Özçelik T., "Analysis Of Myh Tyr165cys And Gly382asp Variants In Childhood Leukemias", JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY, no.10, pp.604-605, 2003
Besisik S., Gurses N., Caliskan Y., Tarakci F., Çine N., Sayitoğlu M., et al., "Effect of methylenetetrahydrofolate reductase gene polymorphism on methotrexate toxicity after bone marrow transplantation", BONE MARROW TRANSPLANTATION, vol.31, pp.S114-S114, 2003
Özbek U., Sayitoğlu M., Hatirnaz O., "Allelotype frequencies of TPMT (thiopurine S-methyltransferase), CYP3A4 and CYP3A5 genes in Turkish population", LEUKEMIA, vol.17, pp.679-679, 2003
Özbek U., Gurses N., Kalayoglu-Besisik S., Sayitoğlu M., Bilgen H., Ongoren S., et al., "The value of TNF-alpha and IL-10 gene polymorphisms in the incidence and severity of graft-versus-host disease", BONE MARROW TRANSPLANTATION, vol.29, pp.S198-S198, 2002
Özbek U., Gurses N., Kalayoglu-Besisik S., Sayitoğlu M., Bilgen H., Ongoren S., et al., "Cytokine gene polymorphism in patients with graft-versus-host disease after HLA-matched bone marrow transplantion.", BLOOD, vol.98, pp.361B-361B, 2001
Özbek U., Sayitoğlu M., Hatirnaz O., Ağaoğlu L., Sirma S., Yuksel L., et al., "Metabolising enzyme polymorphisms (GSTM1, GSTT1, CYP1A1, CYP2D6) and their association as a potential susceptibility to pediatric ALL.", BLOOD, vol.98, pp.720A-720A, 2001
Özbek U., Gurses N., Kalayoglu-Besisik S., Sayitoğlu M., Bilgen H., Ongoren S., et al.,"Cytokine gene polymorphism in patients with graft-versus-host disease after HLA-matched bone marrow transplantion.", BLOOD, vol.98, pp.361B-361B, 2001
Özbek U., Kalayoglu-Besisik S., Sayitoğlu M., Yenerel M., Aktan H., Budak T., et al., "Chimerism status in allo-PBSCT versus allo-BMT: Single center results.", BLOOD, vol.96, pp.351B-351B, 2000
Öke B., Akbaş F., Aydin Sayitoğlu M., Berkkan H. , "Gstt1 Null Genotype Frequency In A Turkish Population", Arch of Toxicol, vol.72, pp.454-455, 1998 (Abstract)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Hatırnaz Ö., Can İ. , Fırtına S. , Erbilgin Y., Özbek U., Sayitoğlu M., "Does 8q24 region have a potentil risk for childhood acute lymphoblastic leukemia?", Deneysel Tıp Dergisi, cilt.3, no.4, ss.3-6, 2016
Koc A., Sayitoğlu M., Karakurt F., Batar B., Niyazoglu M., Celik O., et al., "Association of three SNPs in the PARP-1 gene with Hashimoto's thyroiditis.", Human genome variation, vol.1, pp.14016-14016, 2014
Erbilgin Y., Hatirnaz O., Sayitoğlu M., Söderberg O. , Özbek U. , "Protein-protein ilişkilerini belirlemede yeni bir yöntem: proksimiti Ligasyon Assay (yakınsal bağlanma tepiti).", Deneysel Tıp Dergisi, cilt.1, ss.24-27, 2012
Hatimaz O., Erbilgin Y., Aktaş E., Deniz G., Özbek U., Sayitoglu M., "Akut Lösemi Hücre serilerinde beta katenin siRNA uygulamaları", Deneysel Tıp Dergisi, cilt.2, ss.48-53, 2012
Aydin Sayitoğlu M., Özbek U., "Kronik Miyeloid Lösemide Moleküler Tanı Ve Takip,", Turkish Journal of Medical Sciences, cilt.2, ss.48-53, 2009
Sayitoğlu M., "Cancer therapy and pharmacogenetic approach: Scientific letter", TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.27, ss.434-441, 2007
Aydin Sayitoğlu M., "Kanser Tedavisine Farmakogenetik Yaklaşım", Turkish journal of Medical Science, cilt.27, ss.10-12, 2007
Aydin Sayitoğlu M., Sirma S., Özbek U., "Akut Lösemilerde Moleküler Genetik", Turkish Journal of Medical Sciences, cilt.3, ss.5-7, 2007
Akbaş F. , Aydin Sayitoğlu M., Cenani A., "Ab0 Blood Subgroup Allele Frequencies In The Turkish Population.", Anthropol Anz., vol.61, pp.257-260, 2003 (Abstract)
Küçükkaya R., Aydin Sayitoğlu M., Öncül A., Büyüköztürk K., Cenani A., Özbek U., Pekçelen Y., "Trombosit Pla2 Polimorfizmi Ile Genç Hastalarda Koroner Arter Trombozu Arasındaki İlişkinin Araştırılması", İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, cilt.63, ss.4-5, 2000
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Uz B., Tatonyan S.C., Sayitoğlu M., Erbilgin Y., Hatirnaz O., Aksu S., et al., "Local Renin-Angiotensin System in Normal Hematopoietic and Multiple Myeloma-Related Progenitor Cells", TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.31, pp.136-142, 2014
Coskunpınar E., Ure U., Baslar Z., Sayitoğlu M., Hatirnaz Ng Ö., Atalar F., et al.,"Kronik Lenfoblastik Lösemi Olgularında ZAP-70 Gen Ekspresyonunun RQ-PCR Yöntemi ile Tesbiti ve Prognostik Önemi", XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, - , ss.78-
Sayitoğlu M., "", , TÜRKİYE,
Sayitoğlu M., "", , TÜRKİYE,
Sayitoğlu M., "", , TÜRKİYE,
Sayitoğlu M., "", , TÜRKİYE,
Sayitoğlu M., "", , TÜRKİYE,
Sayitoğlu M., "", , TÜRKİYE,
Sayitoğlu M., "", , TÜRKİYE,
Sayitoğlu M., "", , TÜRKİYE,
Sayitoğlu M., "", , TÜRKİYE,
Sayitoğlu M., "", , TÜRKİYE,
Ayachi O.S., Rezgoun M.L., Sayitoğlu M., Altindirek D., Erbilgin Y., Abadi N., et al.,"Prevalence and Effect Evaluation of FLT3 and NPM1 Mutations in Acute Myeloid Leukemia Patients in Eastern Algeria", , TÜRKİYE, , cilt.28, ss.169-179
Sun E. , Hatirnaz Ng Ö., Firtina S., Erbilgin Y., Sayitoğlu M., "T-AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ’DE TRANSKRİPTOM DİZİLEME ANALİZLERİ", 50. Ulusal Hematoloji KOngresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2017, ss.12-12
Firtina S., Erbilgin Y., Taşar O. , Mercan S., Hatirnaz Ng Ö., Şişko S., et al., "ÇOCUKLUK ÇAĞI B-ALL HASTALARINDA TANI VE NÜKS ANINDAKİ MOLEKÜLER DEĞİŞİMLERİN DİNAMİĞİ", 50. Ulusal Hematoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2017, ss.10-10
Khodzaev K., Hatırnaz N.O., Tuğcu D. , Erbilgin Y., Celkan T., Aydogan G., et al., "ÇOCUKLUK ÇAĞI T-HÜCRELİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARINDA ARTMIŞ TUBB2A ANLATIMI TEDAVİ YANITINI BELİRLER", 50. Ulusal Hematoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2017, ss.298-298
Sayitoğlu M., "T-AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ’DE TRANSKRİPTOM DİZİLEME ANALİZLERİ", 50. Ulusal Hematoloji KOngresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2017, ss.12-12
Hatirnaz O., Ng Y.Y., Tasar O., Öztunç C., Özbek U., Sayitoğlu M., "T- ALL hücre hatlarında SKIL geni ve hsa-miR223 fonksiyonel ilişkisi", 14. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 27-30 Ekim 2015, ss.52-52
Fırtına S., Hatirnaz Ng Ö., Şişko S., Ng Y.Y., Çinar S., Deniz G., et al.,"DETAE Genç Araştırıcılar Toplantısı 2015", Primer immün yetersizliklerde genetik alt yapının yeni dizileme yöntemi ile belirlenmesi., İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-20 Ocak 2015, ss.16-17
Sayitoğlu M., Fırat F. , Yücesan E. , Hatirnaz O., Öngören Ş., Soysal T., et al., "Immun Trombositopenide Genetik Yatkınlığa Neden Olan Kopya Sayısı Değişiklkil (CNV) Bölgelerinin Belirlenmesi.", 41. Ulusal Hematoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Ekim 2015, ss.10-10
Khodzaev K., Hatirnaz Ng Ö., Erbilgin Y., Özbek U., Sayitoğlu M., "Pediatrik T-ALL hastalarında regulatör mikro RNA ların yolak analizleri ile belirlenmesi", 14. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 27-30 Ekim 2015, ss.55-55
Ar M.C., Yücesan E. , Fırat F. , Hatirnaz Ng Ö., Salihoğlu A., Eşkazan A.E., et al., "New CNV Regions Identified in ITP Provide Evidence for Genetic Predisposition", 57. Annual Meeting of ASH, Orlando, ABD, 5-8 Aralık 2015, pp.5-5
Şişko S., Hatirnaz Ng Ö., Çinar S., Barış S., Barlan I. , Haskoloğlu Ş., et al.,"Primer antikor yetersizlik hastalarında moleküler tanı. DETAE Genç Araştırıcılar Toplantısı 2015, .", DETAE Genç Araştırıcılar Toplantısı 2015, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-20 Ocak 2015, ss.15-16
Şişko S., Kıykım A., Barış S., Karakoç Aydıner E E., Nepesov S. , Hatirnaz Ng Ö., et al.,"Detection of Cd129, ICOS, TACI gene mutations in Turkish CVID patients", 4th European Congress of Immunology Vienna 2015, Viyana, AVUSTURYA, 6-9 Eylül 2015, pp.96-96 (Link)
Ar M.C., Yucesan E., Yalniz F., Ng O.H., Salihoğlu A., Berk S., et al., "New CNV Regions Identified in ITP Provide Evidence for Genetic Predisposition", American Society of Hematology Meeting, Orlando, ABD, 5-8 Aralık 2015, vol.126, pp.1-1
Hatirnaz Ng Ö., Ozdemir O., Sayitoğlu M., Özbek U., "KML monitorizasyonunda yeni bir kantitatif analiz, raporlama ve takip yazılımı:RETILE", 41. Ulusal Hematoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-24 Ekim 2015, ss.22-22
Şişko S., Hatirnaz Ng Ö., Çinar S., Barış S., Barlan I. , Haskoloğlu Ş., et al.,"Primer antikor yetersizlik hastalarında Moleküler tanı.", 6. DETAE günleri; DETAE’nin 70. Yaşında hastalık ve sağlığa bakış, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-25 Kasım 2014, ss.28-28
Sayitoğlu M., Özbek U., Erbilgin Y., "Mutations in AXIN1, APC and B-catenin Genes in T-cell Acute Leukemia Patients", T-cell Acute Lymphoblastic Leukemia (T-ALL) Meets Normal T-cell Development, Mandelieu, FRANSA, 7-9 Mayıs 2010, pp.28-28
Özbek U., Gurses N., Kalayoglu-Besisik S., Sayitoğlu M., Bilgen H., Ongoren S., et al.,"Cytokine gene polymorphism in patients with graft-versus-host disease after HLA-matched bone marrow transplantion.", , , , vol.98, pp.361B-361B
Kitap ve Kitap Bölümleri
Sayitoğlu M., Erbilgin Y., "Epigenetics, Inflammation and Inflammation Associated Diseases", in: Epigenetics, Yıldız Dinçer, Eds., NOVA Publications , New York, pp.175-211, 2016
Aydin Sayitoğlu M., "Bölüm 15 Güçlü Aile Öyküsü-Klasik Mendel Tipi Hastalık", Tıbbi Genetiğin Esasları, Prof. Dr. Uğur Özbek, Ed., İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.210-218-, 2014
Sayitoğlu M., Şahin F. , Durak B., "Genetik Terimler Sözlüğü", Türk Hematoloji Derneği-, İSTANBUL, 2013
Aydin Sayitoğlu M., Özbek U., "Hematolojik Malign Hastalıklar, Lökomogenez, Moleküler Özellikleri", Pediatrik Hematoloji, Prof. Dr. S.Sema Anak, Ed., İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, ss.565-577-, 2011
Aydin Sayitoğlu M., "Farmakogenetik", Modern Biyoteknoloji ve Uygulamaları,, Prof. Dr. Munis Dündar, Prof. Dr. Haydar Bağış,, Ed., Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, ss.405-423-, 2010
Aydin Sayitoğlu M., "Real Time Pcr Teknolojisi Ile Kantitatif Gen Analizleri,", Genomik Uygulamalar, Atilla Özalpan, Narçin P. Ünsal,, Ed., İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.49-56-, 2008
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"T-Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemide Yeni Bir Tümör Baskılayıcı Gen; SnoN/SKIL", TÜBITAK Projesi, SBAG-1002, Araştırmacı, Devam Ediyor
"B-Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi Hastalarında IKZF1 Mutasyonlarının Yeni Nesil Dizileme Teknolojisi Kullanılarak Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 35624, Uzman, 2016
"Akut Lenfoblastik Lösemi Hastalarında TP53 Geni Mutasyonlarının Yeni Nesil Dizileme Sistemi ile Taranması", BAP Arastırma Projesi, 34101, Uzman, 2014
"Tüm Genom Dizileme Yöntemi İle Nüks Pediatrik Akut Lenfoblastik Lösemi Hastalarında LEF1 Geni Mutasyonlarının Araştırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2012, Yönetici, 2014
"AXİN2 Gen mutasyonlarının ALL hücre serileirnde Belirlenmesi", BAP Diğer, 23612, Yönetici, 2013
"Hematopoetik kök hücre naklinden sonra graft-versus-host hastalığı gelişen olgularda IL-1 ve IL1Ra gen polimorfizmi", BAP Arastırma Projesi, 1701/15082001, Araştırmacı, 2003
"NAD(P)H:Quinone Oxidoreductase I (NQOI) geni polimorfizminin lösemi etiyolojisindeki rolü", BAP Arastırma Projesi, 1572/16012001, Araştırmacı, 2003
"İdyopatik jeneralize epilepsili olgularda Gabra1 genindeki bilinen ve bilinmeyen mutasyonların araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 130/20082003, Araştırmacı, 2005
"Hipofizde aromataz ekspresyonu ve prolaktinoma gelişimi ile ilişkisi", BAP Arastırma Projesi, 118/15052003, Uzman, 2005
"WNT Hedef Genlerinin Hücre İçi Etkileşimleri ve Fonksiyonel Analizleri", BAP Arastırma Projesi, 5785, Araştırmacı, 2011
"Akut Lösemilerde WNT Sinyal İleti yolunun araştırılması ve tedavide yarar sağlayacak hedef moleküllerin belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 106S112, Yönetici, 2012
"Multipl myelomda kemik iliğindeki lokal renin-anjiyotensin sisteminin.etiopatogenezdeki rolü. Yardımcı Araştırmacı", TÜBITAK Projesi, 105S432, Araştırmacı, 2006
"Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma Laborauvarının Kurulması, Genom Bilimleri", Kalkınma Bakanlığı (DPT), Ar-Ge, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Tiyopurin S-metiltransferaz geni polimorfizmlerinin Türk populasyonundaki sıklığının incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 1768/21122001, Araştırmacı, 2003
"Lösemiler için klinik ve araştırma amaçlı bilgisayarlı hasta kayıt ve istatistiksel veri analizi sisteminin oluşturulması", BAP Arastırma Projesi, 1554/16012001, Uzman, 2004
"T-ALL hücre serilerinde T-Hücre alt guruplarının Akım Sitometrisi Yöntemi ile Analizi", BAP Diğer, 6470, Araştırmacı, 2011
"Deguelin’in, hücre çoğalması ve apoptoz üzerindeki etkilerinin sıçan glioma (C6) hücre dizisinde araştırılması ", BAP Arastırma Projesi, 201119019, Uzman, 2013
"Sporadik hipofiz tümörleri ile siklin D1 (CCND1) genotip ilişkisi", BAP Arastırma Projesi, 35/03092002, Araştırmacı, 2004
"WNT sinyal ileti yolunda görevli Wnt10b ve B-katenin genlerinin akut lenfoblastik lösemi (ALL) hastalarında ekspresyonu ve metilasyonunun araştırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2005, Yönetici, 2007
"T-Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemide Genom Boyu Anlatım Analizleri- Yardımcı Araştırmacı,", TÜBITAK Projesi, 109S395, Araştırmacı, 2013
"Genetikte Güncel Gelişmelerin Takibi", BAP Arastırma Projesi, Müge Sayitoğlu, Özden Hatırnaz, Yücel Erbilgin, Proje Ekibinde Üye, Devam Ediyor
"Lösemilerin Etiyolojisi, İlaç ve Gen Tedavisi İçin Moleküler Genetik Yaklaşım -Devlet Planlama Teşkilatı- ", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 2005K120430, Uzman, 2008
"Yeni Nesil Dizileme Yöntemi ile Kronik Miyeloid Lösemi Hastalarında BCR-ABL Mutasyonlarının Araştırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2014, Araştırmacı, 2016
"Tüm genom ekspresyon ve genotipleme sistemi", BAP Diğer, 11021, Proje Ekibinde Üye, 2014
"Wnt sinyal ileti yolunda görevli Wnt5A, Lef-1 ve Tcf-1 genlerinin akut lenfoblastik lösemi (ALL) hastalarındaki ekspresyonu ve metilasyonlarının araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 355/03062005, Yönetici, 2007
"Lösemi hücre serilerinde B-katenin-SiRNA uygulaması sonrası WNT sinyal ileti yolunun protein analizi ile incelenmesi ", BAP Arastırma Projesi, 1667-2010, Yönetici, 2012
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Deneysel Tıp Dergisi, Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.01.2012 - Devam Ediyor
Turkish Journal of Hematology, Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.01.2011 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Avrupa İmmun Yetmezlik Topluluğu, , Üye, 07.10.2016 - Devam Ediyor
MOKAD, , Üye, 01.01.2011 - Devam Ediyor
Avrupa Lösemi Ağı (ELN), European Leukemai Net, Üye, 01.01.2010 - Devam Ediyor
Tıbbi Genetik Derneği, , Üye, 01.05.2008 - Devam Ediyor
Tıbbi Biyologlar Derneği, , Üye, 01.03.2008 - Devam Ediyor
Türk Hematoloji Derneği, , Üye, 01.10.2007 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
Turkish Journal of Hematology, Dergide Hakemlik, Eylül 2016
TUBITAK, Proje Hakemliği, Ocak 2014
THD, Proje Hakemliği, Nisan 2013
THD, Proje Hakemliği, Nisan 2012
TUBITAK, Proje Hakemliği, Mart 2012
Etkinlik Organizasyonu
Course in Next Generation Sequencing, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Mayıs 2014
Course in Next Geneartion Sequencing, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Mayıs 2013
Deneysel Tıp Günleri, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Kasım 2011
Klinisyenler İçin Uygulamalı Moleküler Hematoloji Kursu, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Şubat 2010
3nd Course in Integration of Cytogenetics, Microarrays and Massive Sequencing in Biomedical and Clinical Research-Hibrid Kurs., Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ekim 2010
Klinisyenler İçin Uygulamalı Moleküler Hematoloji Kursu, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Aralık 2010
Klinisyenler için Uygulamalı Moleküler Yöntemler Kursu, Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Nisan 2010
2nd Course in Integration of Cytogenetics, Microarrays and Massive Sequencing in Biomedical and Clinical Research-Hibrid Kurs, Bilim Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ekim 2009
MOBİGEN DNA OKULU, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Eylül 2008
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
12. İstanbul Hipofiz Günleri, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
2. Deneysel Hematoloji Kongresi,, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
4. Yeni Nesil Dizileme Teknikleri Kursu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
1. multidisipliner tıp ar-ge ve tıpta yenilikler sempozyumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
1. Hematolojik Genetik Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, İZMİR, TÜRKIYE, 2013
Türk Hematoloji Kongresi, Davetli Konuşmacı, İZMİR, TÜRKIYE, 2008
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi