İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bakirci M., "Sustainable Development of Rural Tourism Within The Periphery of Metropolitan Areas: The Polonez Village (Istanbul, Turkey)", CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES, vol.10, no.3, pp.157-166, 2015 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Bakirci M., "Kırsal Kalkınma", İller ve Belediyeler Dergisi, ss.5-9, 2017
Bakirci M., "Avacık yaylası (Gerger / Adıyaman) örneğinde değişen sosyo-ekonomik şartların mesken farklılaşmasına etkisi", Türk Coğrafya Dergisi, no.67, ss.51-59, 2016
Bakirci M., "Barajların Mekânın Yeniden Organizasyonuna Etkileri: Melen Barajı Örneği", e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), no.33, ss.439-464, 2016
Bakirci M., "Coğrafi Açıdan Anadolunun Tarihi Ulaşım Ağı Ve İpek Yolu", Avrasya Etüdleri, no.45, ss.63-86, 2014
Bakirci M., "Kâhta’da Petrolden Ayrıştırılmış Atık Sudan Seracılıkta Faydalanma", e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), no.27, ss.98-116, 2013
Bakirci M., "Kırsal Alanda İstihdamın Çeşitlendirilmesi: Kâhta Tekstil İşçileri Örneği", e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), no.27, ss.660-681, 2013
Bakirci M., "Türkiye’Nin Uluslararası Ulaşımında Demiryolu Sınır Kapılarının Yeri Ve Etkinliği ", e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), no.28, ss.370-407, 2013
Bakirci M., "Adıyaman’da İmalat Sanayinin Gelişimi ve Yapısı", Türk Coğrafya Dergisi, no.59, ss.45-58, 2012
Bakirci M., "Ulaşım Coğrafyası Açısından Türkiye’de Havayolu Ulaşımının Tarihsel Gelişimi ve Mevcut Yapısı", e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), no.25, ss.340-377, 2012
Bakirci M., "Kırsal Yerleşmelerde Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesinde Turizmin Etkisi; Yaylalar Köyü Örneği (Yusufeli / Artvin)", Türk Coğrafya Dergisi, no.57, ss.71-85, 2011
Bakirci M., "Negative Impacts Of Forest Fires On Ecological Balance & Environmental Sustainability: Case Of Turkey", Revija Za Geografijo (Journal for Geography) Univerza V Mariboru. Slovenia, vol.9, pp.15-29, 2010
Bakirci M., "Avrupa Birliği Üyelik Öncesi Destek Fonu’nun (IPA) Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD),Türkiye’nin Durumu ve Muhtemel Etkileri", Doğu Coğrafya Dergisi, no.21, ss.53-78, 2009
Bakirci M., "Avrupa Birliği Yeni Dönem Kırsal Kalkınma Politikası, Türkiye’nin Uyumu ve Yaratacağı Etkiler", Türk Coğrafya Dergisi, no.47, ss.45-74, 2006
Bakirci M., "Avrupa Birliğine (AB) Uyum Sürecinde Türkiye ve Avrupa'da Dağlık Sahaların Kullanımına Yönelik Perspektifler (Avrupa Dağlık Bölgeler Şartının Esasları)", Doğu Coğrafya Dergisi, no.13, ss.291-309, 2005
Bakirci M., "Türkiye'de Organik Tarımın Geleceği ve Türkiye - Avrupa Birliği (AB) Tarım Müzakerelerine Etkisi", İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, no.13, ss.67-82, 2005
Bakirci M., "Kırsal Türkiye; Tarihsel Gelişim, Sorunlar ve Kırsal Kalkınma Yaklaşımları", İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, no.11, ss.75-96, 2003
Bakirci M., "Bir Dağlık Bölge Planlaması Olarak Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)", İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, no.10, ss.99-123, 2002
Bakirci M., "Türkiye’de Baraj Yapımı Nedeniyle Yer Değiştiren Bir Şehir: Halfeti", İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, no.10, ss.55-78, 2002
Bakirci M., "Doğu Karadeniz Örneğinde Yaylaların "Pazar Yeri” Fonksiyonu", İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, no.7, ss.375-385, 1999
Bakirci M., "Türkiye’de Yer değiştiren Şehirlere Yeni Bir Örnek: SAMSAT", Türk Coğrafya Kurumu Türk Coğrafya Dergisi, no.32, ss.365-391, 1997
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bakirci M., "Effects Of Tourism On Functional Diversification Of Rural Settlements: The Case Of Ayder Yaylasi (North-Eastern Turkey)", The 21th Annual Colloquium of the International Geographical Union (IGU) Commission on the Sustainability of Rural Systems (CSRS), NAGOYA, JAPONYA, 29 Temmuz - 4 Ağustos 2014, pp.45-58
Bakirci M., "Negative Impacts Of Forest Fires On Ecological Balance & Environmental Sustainability: Case Of Turkey ", XVII. Annual Conference of Commision on the Sustainability of Rural Systems (CSRS), International Geographical Union (IGU), SLOVENYA, 13-18 Temmuz 2009, pp.55-72
Bakirci M., "European Union'S Pre-Accession Rural Development Assistance (Ipard) And It'S Prospective Effects On Rural Transformation And Sustainability Of Turkey", XVI. Annual Conference of Commision on the Sustainability of Rural Systems (CSRS), International Geographical Union (IGU), ISPANYA, 4-8 Ağustos 2008, pp.179-198
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Bakirci M., "Gerger Yöresi Beşeri Coğrafyası", Çantay Kitabevi, İSTANBUL, 2017
Bakirci M., "Analysis of Turkey’s Foreign Trade According to Products, Countries and Transportation Systems", in: Recent Researches in Interdisciplinary Sciences, Efe R. Cürebal İ. Nyussupova G. Atasoy E., Eds., ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, SOFIA, pp.86-99, 2016
Bakirci M., "Türkiye’De Karayolu Sınır Kapılarının Uluslararası Ulaşımdaki Yeri Ve Önemi", Prof.Dr.Süha Göney'e Armağan, Bayartan M., Ed., İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul, ss.165-193-, 2013
Bakirci M., "Bir Cumhuriyet Dönemi Şehri: Kahta", Çantay Yayıncılık, İSTANBUL, 2012
Bakirci M., "Türkiye’De Kırsal Kalkınma: Kavramlar-Politikalar-Uygulamalar", Nobel Yayıncılık, ANKARA, 2007
Bakirci M., "Türkiye'Nin Kırsallık Sorunu", Baykan Seze'e Armağan-Baykan Sezer ve Türk Sosyolojisi: Sosyoloji yıllığı -Kitap 11, Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, Ed., Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, ss.474-481-, 2004
DİĞER YAYINLAR
Bakirci M., "Türk Coğrafya Kurumu 2002 Yılı Faaliyetleri Ii: Coğrafya Kurultayı", Diger, ss.113-118, 2002
Bakirci M., "Türk Coğrafya Kurumu 2002 Yılı Faaliyetleri I: Türk Coğrafya Kurumu – Coğrafya Öğretmenleri Toplantıları", Diger, ss.109-111, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi