İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Gerger İlçesinde (Adıyaman) Yaylacılığın Mekansal ve Sosyo-Ekonomik Değişimi", BAP Diğer, 50423, Yönetici, 2016
"A Case Study of Rural Tourism Within the Periphery of Metropolitan Areas: Polonez Village (Istanbul / Turkey", Bilimsel Araştırma Projesi, UDP-41708, Yönetici, 2014
"Effects of Tourism on Functional Diversification of Rural Settlements: The Case of Ayder Yaylasi (North-Eastern Turkey)", Bilimsel Araştırma Projesi, UDP, Yönetici, 2013
"Negative Impacts of Forest Fires on Ecological Balance & Environmental Sustainability: Case of Turkey ", Bilimsel Araştırma Projesi, UDP-3293, Yönetici, 2009
"Avrupa Birliği Üyelik Öncesi Mali destek fonları Kapsamında Bulgaristan'ın SAPARD Deneyimleri ve Türkiye'nin IPA (IPARD) Perspektiflerinin Oluşturuılması", BAP Arastırma Projesi, Sosyal-577/14082006, Yönetici, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi