İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2014 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2004 - 2014
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 1996 - 2004
VERDİĞİ DERSLER
Türkiyede Kır Yerleşmelerinin Fonksiyonel Özellikleri ve Sorunları, Doktora, 2016-2017
Rural Settlements, Lisans, 2016-2017
Kır Meskenleri, Lisans, 2016-2017
Genel Coğrafya, Lisans, 2016-2017
İklim Değişikliği ve Tarım , Yüksek Lisans, 2016-2017
Transportation Geography, Lisans, 2016-2017
Türkiye Ziraatinin Coğrafi Özellikleri, Lisans, 2016-2017
Türkiyede Kırsal Kalkınma: Politikalar ve Uygulamalar , Yüksek Lisans, 2016-2017
Rural Development, Lisans, 2016-2017
Ulaşımın Mekansal Analizi, Lisans, 2016-2017
Dünya Gıda Üretiminin Dağılış Özellikleri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Kır Yerleşmeleri, Lisans, 2016-2017
Agricultural Geography of Turkey, Lisans, 2016-2017
Ulaşımın Fonksiyonel Yapısı ve İlişkileri, Lisans, 2016-2017
Türkiye Ziraatinin Coğrafi Esasları, Lisans, 2016-2017
Ulaşımın Fonksiyonel Yapısı ve İlişkileri, Lisans, 2015-2016
Türkiye Ziraatının Coğrafi Esasları, Lisans, 2015-2016
Türkiye'nin Kırsal Yerleşim Düzenini Etkileyen Faktörler, Doktora, 2015-2016
Türkiye Ziraatının Coğrafi Özellikleri, Lisans, 2014-2015
Genel Coğrafya (Sınıf Öğretmenliği), Lisans, 2014-2015
Genel Coğrafya (Üstün Zekalılar Öğretmenliği), Lisans, 2014-2015
Türkiye'de Kırsal Kalkınma: Politikalar ve Uygulamalar , Yüksek Lisans, 2014-2015
Ulaşımın Mekansal Analizi, Lisans, 2014-2015
Kır Yerleşmeleri, Lisans, 2014-2015
Türkiye Ziraatının Coğrafi Esasları, Lisans, 2014-2015
Dünya Gıda Üretiminin Dağılış Özellikleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Türkiye'nin Kırsal Yerleşim Düzenini Etkileyen Faktörler, Doktora, 2014-2015
Ulaşımın Fonksiyonel Yapısı ve İlişkileri, Lisans, 2014-2015
Türkiye'de Barajların Mekansal Organizasyondaki Yeri, Doktora, 2013-2014
Genel Coğrafya (Üstün Zekalılar Öğretmenliği), Lisans, 2013-2014
Türkiye'de Kırsal Kalkınma: Politikalar ve Uygulamalar , Yüksek Lisans, 2013-2014
Kır Meskenleri, Lisans, 2013-2014
Türkiyede Kır Yerleşmelerinin Fonksiyonel Özellikleri ve Sorunları, Doktora, 2013-2014
Genel Coğrafya (Sınıf Öğretmenliği), Lisans, 2013-2014
Ulaşımın Mekansal Analizi, Lisans, 2013-2014
Türkiye Ziraatının Coğrafi Özellikleri, Lisans, 2013-2014
Türkiye Ziraatının Coğrafi Esasları, Lisans, 2013-2014
Ulaşımın Fonksiyonel Yapısı ve İlişkileri, Lisans, 2013-2014
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (Formasyon Dersi), Lisans, 2013-2014
Türkiyenin Kırsal Yerleşim Düzenini Etkileyen Faktörler, Doktora, 2013-2014
Dünya Gıda Üretiminin Dağılış Özellikleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Kır Yerleşmeleri, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E.Koçer, "Isparta Şehir Coğrafyası", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, E.Koçer, "Isparta Ovasının Ziraat Coğrafyası", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mayıs, 2015
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak, 2015
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekim, 2015
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık, 2014
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz, 2014
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik , İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık, 2014
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mayıs, 2013
A. Personel, Araştırma Görevlisi Atama, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Haziran, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz, 2013
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2013
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2013
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mayıs, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağustos, 2012
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağustos, 2012
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekim, 2009
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık, 2006
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2006
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekim, 2006
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık, 2006
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağustos, 2005
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağustos, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi