İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. Muzaffer BAKIRCI
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Edebiyat Fakültesi
Bölüm : Coğrafya Bölümü
Ana Bilm Dalı : Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4555700 | Dahili : 15763
E Posta Adresi : mubakistanbul.edu.tr | mubak3gmail.com
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/mubak/cv/
Ofis : Edebiyat Fakültesi. Oda No. 810
Posta Adresi : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü. Laleli / Fatih / İstanbul
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, COĞRAFYA ANABİLİM DALI, 1993-1999
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, COĞRAFYA ANABİLİM DALI, 1991-1993
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, COĞRAFYA BÖLÜMÜ, 1987-1991
Yaptığı Tezler
Doktora, "“Çoruh-Kelkit Oluk Vadilerinin Kuzeyindeki Dağlık Sahada (Doğu Karadeniz) Kır Yerleşmeleri ve Fonksiyonel Özellikleri” ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI Ağustos, 1999.
Yüksek Lisans, "“Adıyaman Yöresinde (Fırat – Aksu Arasında) Antepfıstığı Ziraatı ve Geliştirme İmkânları”", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI Haziran, 1991.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Beşeri Coğrafya
Türkiye Coğrafyası
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Beşeri ve İktisadi Coğrafya
Yerleşme Coğrafyası
Ekonomik Coğrafya
Tarımsal Yapılar
Kentsel Coğrafya
Tarım Politikası
Web Of Science Araştırma Alanları
Geography
Agricultural Economics & Policy
Urban Studies
Planning & Development
Area Studies
Environmental Studies
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2014 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2004 - 2014
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 1996 - 2004
Verdiği Dersler
Türkiyede Kır Yerleşmelerinin Fonksiyonel Özellikleri ve Sorunları, Doktora, 2016-2017
Rural Settlements, Lisans, 2016-2017
Kır Meskenleri, Lisans, 2016-2017
Genel Coğrafya, Lisans, 2016-2017
İklim Değişikliği ve Tarım , Yüksek Lisans, 2016-2017
Transportation Geography, Lisans, 2016-2017
Türkiye Ziraatinin Coğrafi Özellikleri, Lisans, 2016-2017
Türkiyede Kırsal Kalkınma: Politikalar ve Uygulamalar , Yüksek Lisans, 2016-2017
Rural Development, Lisans, 2016-2017
Ulaşımın Mekansal Analizi, Lisans, 2016-2017
Dünya Gıda Üretiminin Dağılış Özellikleri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Kır Yerleşmeleri, Lisans, 2016-2017
Agricultural Geography of Turkey, Lisans, 2016-2017
Ulaşımın Fonksiyonel Yapısı ve İlişkileri, Lisans, 2016-2017
Türkiye Ziraatinin Coğrafi Esasları, Lisans, 2016-2017
Ulaşımın Fonksiyonel Yapısı ve İlişkileri, Lisans, 2015-2016
Türkiye Ziraatının Coğrafi Esasları, Lisans, 2015-2016
Türkiye'nin Kırsal Yerleşim Düzenini Etkileyen Faktörler, Doktora, 2015-2016
Türkiye Ziraatının Coğrafi Özellikleri, Lisans, 2014-2015
Genel Coğrafya (Sınıf Öğretmenliği), Lisans, 2014-2015
Genel Coğrafya (Üstün Zekalılar Öğretmenliği), Lisans, 2014-2015
Türkiye'de Kırsal Kalkınma: Politikalar ve Uygulamalar , Yüksek Lisans, 2014-2015
Ulaşımın Mekansal Analizi, Lisans, 2014-2015
Kır Yerleşmeleri, Lisans, 2014-2015
Türkiye Ziraatının Coğrafi Esasları, Lisans, 2014-2015
Dünya Gıda Üretiminin Dağılış Özellikleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Türkiye'nin Kırsal Yerleşim Düzenini Etkileyen Faktörler, Doktora, 2014-2015
Ulaşımın Fonksiyonel Yapısı ve İlişkileri, Lisans, 2014-2015
Türkiye'de Barajların Mekansal Organizasyondaki Yeri, Doktora, 2013-2014
Genel Coğrafya (Üstün Zekalılar Öğretmenliği), Lisans, 2013-2014
Türkiye'de Kırsal Kalkınma: Politikalar ve Uygulamalar , Yüksek Lisans, 2013-2014
Kır Meskenleri, Lisans, 2013-2014
Türkiyede Kır Yerleşmelerinin Fonksiyonel Özellikleri ve Sorunları, Doktora, 2013-2014
Genel Coğrafya (Sınıf Öğretmenliği), Lisans, 2013-2014
Ulaşımın Mekansal Analizi, Lisans, 2013-2014
Türkiye Ziraatının Coğrafi Özellikleri, Lisans, 2013-2014
Türkiye Ziraatının Coğrafi Esasları, Lisans, 2013-2014
Ulaşımın Fonksiyonel Yapısı ve İlişkileri, Lisans, 2013-2014
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (Formasyon Dersi), Lisans, 2013-2014
Türkiyenin Kırsal Yerleşim Düzenini Etkileyen Faktörler, Doktora, 2013-2014
Dünya Gıda Üretiminin Dağılış Özellikleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Kır Yerleşmeleri, Lisans, 2013-2014
Yönetilen Tezler
Doktora, E.Koçer, "Isparta Şehir Coğrafyası", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, E.Koçer, "Isparta Ovasının Ziraat Coğrafyası", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Jüri Üyelikleri
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mayıs, 2015
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak, 2015
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekim, 2015
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık, 2014
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz, 2014
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik , İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık, 2014
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mayıs, 2013
A. Personel, Araştırma Görevlisi Atama, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Haziran, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz, 2013
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2013
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2013
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mayıs, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağustos, 2012
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağustos, 2012
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekim, 2009
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık, 2006
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2006
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekim, 2006
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık, 2006
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağustos, 2005
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağustos, 2005
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Bakirci M., "Sustainable Development of Rural Tourism Within The Periphery of Metropolitan Areas: The Polonez Village (Istanbul, Turkey)", CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES, vol.10, no.3, pp.157-166, 2015 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Bakirci M., "Barajların Mekânın Yeniden Organizasyonuna Etkileri: Melen Barajı Örneği", e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), no.33, ss.439-464, 2016 (Link)
Bakirci M., "Avacık yaylası (Gerger / Adıyaman) örneğinde değişen sosyo-ekonomik şartların mesken farklılaşmasına etkisi", Türk Coğrafya Dergisi, no.67, ss.51-59, 2016
Bakirci M., "Coğrafi Açıdan Anadolunun Tarihi Ulaşım Ağı Ve İpek Yolu", Avrasya Etüdleri, no.45, ss.63-86, 2014
Bakirci M., "Kâhta’da Petrolden Ayrıştırılmış Atık Sudan Seracılıkta Faydalanma", e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), no.27, ss.98-116, 2013
Bakirci M., "Kırsal Alanda İstihdamın Çeşitlendirilmesi: Kâhta Tekstil İşçileri Örneği", e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), no.27, ss.660-681, 2013
Bakirci M., "Türkiye’Nin Uluslararası Ulaşımında Demiryolu Sınır Kapılarının Yeri Ve Etkinliği ", e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), no.28, ss.370-407, 2013
Bakirci M., "Adıyaman’da İmalat Sanayinin Gelişimi ve Yapısı", Türk Coğrafya Dergisi, no.59, ss.45-58, 2012
Bakirci M., "Ulaşım Coğrafyası Açısından Türkiye’de Havayolu Ulaşımının Tarihsel Gelişimi ve Mevcut Yapısı", e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), no.25, ss.340-377, 2012
Bakirci M., "Kırsal Yerleşmelerde Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesinde Turizmin Etkisi; Yaylalar Köyü Örneği (Yusufeli / Artvin)", Türk Coğrafya Dergisi, no.57, ss.71-85, 2011
Bakirci M., "Negative Impacts Of Forest Fires On Ecological Balance & Environmental Sustainability: Case Of Turkey", Revija Za Geografijo (Journal for Geography) Univerza V Mariboru. Slovenia, vol.9, pp.15-29, 2010
Bakirci M., "Avrupa Birliği Üyelik Öncesi Destek Fonu’nun (IPA) Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD),Türkiye’nin Durumu ve Muhtemel Etkileri", Doğu Coğrafya Dergisi, no.21, ss.53-78, 2009
Bakirci M., "Avrupa Birliği Yeni Dönem Kırsal Kalkınma Politikası, Türkiye’nin Uyumu ve Yaratacağı Etkiler", Türk Coğrafya Dergisi, no.47, ss.45-74, 2006
Bakirci M., "Türkiye'de Organik Tarımın Geleceği ve Türkiye - Avrupa Birliği (AB) Tarım Müzakerelerine Etkisi", İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, no.13, ss.67-82, 2005
Bakirci M., "Avrupa Birliğine (AB) Uyum Sürecinde Türkiye ve Avrupa'da Dağlık Sahaların Kullanımına Yönelik Perspektifler (Avrupa Dağlık Bölgeler Şartının Esasları)", Doğu Coğrafya Dergisi, no.13, ss.291-309, 2005
Bakirci M., "Kırsal Türkiye; Tarihsel Gelişim, Sorunlar ve Kırsal Kalkınma Yaklaşımları", İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, no.11, ss.75-96, 2003
Bakirci M., "Türkiye’de Baraj Yapımı Nedeniyle Yer Değiştiren Bir Şehir: Halfeti", İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, no.10, ss.55-78, 2002
Bakirci M., "Bir Dağlık Bölge Planlaması Olarak Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP)", İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, no.10, ss.99-123, 2002
Bakirci M., "Doğu Karadeniz Örneğinde Yaylaların "Pazar Yeri” Fonksiyonu", İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, no.7, ss.375-385, 1999
Bakirci M., "Türkiye’de Yer değiştiren Şehirlere Yeni Bir Örnek: SAMSAT", Türk Coğrafya Kurumu Türk Coğrafya Dergisi, no.32, ss.365-391, 1997
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Bakirci M., "Effects Of Tourism On Functional Diversification Of Rural Settlements: The Case Of Ayder Yaylasi (North-Eastern Turkey)", The 21th Annual Colloquium of the International Geographical Union (IGU) Commission on the Sustainability of Rural Systems (CSRS), NAGOYA, JAPONYA, 29 Temmuz - 4 Ağustos 2014, pp.45-58
Bakirci M., "Negative Impacts Of Forest Fires On Ecological Balance & Environmental Sustainability: Case Of Turkey ", XVII. Annual Conference of Commision on the Sustainability of Rural Systems (CSRS), International Geographical Union (IGU), SLOVENYA, 13-18 Temmuz 2009, pp.55-72
Bakirci M., "European Union'S Pre-Accession Rural Development Assistance (Ipard) And It'S Prospective Effects On Rural Transformation And Sustainability Of Turkey", XVI. Annual Conference of Commision on the Sustainability of Rural Systems (CSRS), International Geographical Union (IGU), ISPANYA, 4-8 Ağustos 2008, pp.179-198
Kitap ve Kitap Bölümleri
Bakirci M., "Analysis of Turkey’s Foreign Trade According to Products, Countries and Transportation Systems", in: Recent Researches in Interdisciplinary Sciences, Efe R. Cürebal İ. Nyussupova G. Atasoy E., Eds., ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, SOFIA, pp.86-99, 2016
Bakirci M., "Ulaşım Coğrafyası (e-kitap)", İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL, 2014
Bakirci M., "Türkiye’De Karayolu Sınır Kapılarının Uluslararası Ulaşımdaki Yeri Ve Önemi", Prof.Dr.Süha Göney'e Armağan, Bayartan M., Ed., İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul, ss.165-193-, 2013
Bakirci M., "Bir Cumhuriyet Dönemi Şehri: Kahta", Çantay Yayıncılık, İSTANBUL, 2012
Bakirci M., "Türkiye’De Kırsal Kalkınma: Kavramlar-Politikalar-Uygulamalar", Nobel Yayıncılık, ANKARA, 2007
Bakirci M., "Türkiye'Nin Kırsallık Sorunu", Baykan Seze'e Armağan-Baykan Sezer ve Türk Sosyolojisi: Sosyoloji yıllığı -Kitap 11, Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, Ed., Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, ss.474-481-, 2004
Diğer Yayınlar
Bakirci M., "Türk Coğrafya Kurumu 2002 Yılı Faaliyetleri Ii: Coğrafya Kurultayı", Diger, ss.113-118, 2002
Bakirci M., "Türk Coğrafya Kurumu 2002 Yılı Faaliyetleri I: Türk Coğrafya Kurumu – Coğrafya Öğretmenleri Toplantıları", Diger, ss.109-111, 2002
Desteklenen Projeler
"Avrupa Birliği Üyelik Öncesi Mali destek fonları Kapsamında Bulgaristan'ın SAPARD Deneyimleri ve Türkiye'nin IPA (IPARD) Perspektiflerinin Oluşturuılması", BAP Arastırma Projesi, Sosyal-577/14082006, Yönetici, 2007
"Negative Impacts of Forest Fires on Ecological Balance & Environmental Sustainability: Case of Turkey ", Bilimsel Araştırma Projesi, UDP-3293, Yönetici, 2009
"Effects of Tourism on Functional Diversification of Rural Settlements: The Case of Ayder Yaylasi (North-Eastern Turkey)", Bilimsel Araştırma Projesi, UDP, Yönetici, 2013
"Gerger İlçesinde (Adıyaman) Yaylacılığın Mekansal ve Sosyo-Ekonomik Değişimi", BAP Diğer, 50423, Yönetici, 2016
"A Case Study of Rural Tourism Within the Periphery of Metropolitan Areas: Polonez Village (Istanbul / Turkey", Bilimsel Araştırma Projesi, UDP-41708, Yönetici, 2014
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Commision on the Sustainability of Rural Systems (CSRS), International Geographical Union (IGU), , Üye, 02.08.2008 - Devam Ediyor
Türk Coğrafya Kurumu, , Üye, 10.06.1996 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Rural Spaces in a Multifunctional Transition: Experience and Adaptation. 25th Colloquium Of IGU-CSRS, --Seçiniz--, Nisan 2017
22th Annual Colloquium of the Commision on The Sustainability of Rural Systems (CSRS), International Geographical Union (IGU). 24 August-03 September 2014 Bucharest-Sibiu (Romanya), Bucharest/Sibiu, Ağustos 2014
Uluslararası Coğrafya Birliği (IGU) Coğrafya Olimpiyatları Hazırlık Eğitimi. Enka Okulları-İstanbul, İstanbul, Haziran 2014
İstanbul Üniversitesi Coğrafya Kulübü Seminerleri-İstanbul, İstanbul, Mart 2014
The 21th Annual Colloquium of the International Geographical Union (IGU) Commission on the Sustainability of Rural Systems (CSRS). Nagoya/Japan, Nagoya, Temmuz 2013
Geographical Characteristics of Turkey and Their Effects on European Union Membership Process. Erasmus Programı, Ders Verme Hareketliliği. 14-18 Mayıs 2012. Maribor / Slovenya, Maribor, Mayıs 2012
Mera, Yaylak ve Kışlak Alanlarında, Yöresel Doku ve Mimariye Uygun Geçici Yerleşim Yerlerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik Hazırlık Çalıştayı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Giresun, Giresun, Aralık 2011
Kırsalda Umut Var: Kırsal Kalkınma Alanında Deneyimler ve Yeni Yaklaşımlar Konferansı. Hüsnü M. Özyeğin Vakfı. İstanbul, İstanbul, Kasım 2011
Orta Öğretimde Tarım Coğrafyası Ders Uygulamaları” Türk Coğrafya Kurumu-Coğrafya Öğretmenleri Çalıştayı. İstanbul, İstanbul, Ekim 2009
XVII. Annual Colloquium of the IGU Commission on the Sustainability of Rural Systems. Maribor / Slovenia, Maribor, Temmuz 2009
XVII. Annual Colloquium of the IGU Commission on the Sustainability of Rural Systems-2009. Session I, Hall I: Environmental Challenges July 14, 2009 Maribor (Slovenia) Oturum Başkanlığı, Maribor, Temmuz 2009
XVI. Annual Conference of Commision on the Sustainability of Rural Systems (CSRS), International Geographical Union (IGU). Zaragoza / Spain, Zaragoza, Ağustos 2008
“Ord.Prof.Ali Tanoğlu’nun Coğrafya Kavramı ve Türkiye’nin Coğrafi Mevkisiyle İlgili Çalışmaları” Ord.Prof.Ali Tanoğlu’nu Anma Toplantısı. İstanbul, İstanbul, Ekim 2005
Bilimsel Hakemlikler
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Ekim 2015
Türk Coğrafya Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje Hakemliği, Aralık 2014
Türk Coğrafya Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2014
Türk Coğrafya Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2014
Journal of International Environmental Application & Science, Dergide Hakemlik, Nisan 2012
Türk Coğrafya Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2011
Etkinlik Organizasyonu
Coğrafya Kurultayı-Ankara, Düzenleme Kurulu Üyesi, ANKARA, TÜRKIYE, Temmuz 2002
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
"Tarım ve İnsan" Uluslararası Coğrafya Birliği (IGU) Coğrafya Olimpiyatlarına Hazırlık Eğitimi. ENKA Okulları 27 Haziran 2014 İstanbul, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2014
22th Annual Colloquium of the Commision on The Sustainability of Rural Systems (CSRS), International Geographical Union (IGU). 24 August-03 September 2014 Bucharest-Sibiu (Romanya), Oturum Başkanı, , ROMANYA, 2014
"Japonya'da Coğrafi Gözlemler" İstanbul Üniversitesi Coğrafya Kulübü Seminerleri -24 Mart 2014, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2014
Mera, Yaylak ve Kışlak Alanlarında, Yöresel Doku ve Mimariye Uygun Geçici Yerleşim Yerlerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik Hazırlık Çalıştayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. 8 Aralık 2011 Giresun , Panelist, GİRESUN, TÜRKIYE, 2011
Kırsalda Umut Var: Kırsal Kalkınma Alanında Deneyimler ve Yeni Yaklaşımlar” Konferansı. 17 Kasım 2011 İstanbul, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2011
XVII. Annual Colloquium of the IGU Commission on the Sustainability of Rural Systems- July 13-18 2009 Maribor (Slovenia, Oturum Başkanı, , SLOVENYA, 2009
“Orta Öğretimde Tarım Coğrafyası Ders Uygulamaları” Türk Coğrafya Kurumu-Coğrafya Öğretmenleri Çalıştayı, 10-11 Ekim 2009 İstanbul, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2009
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 18
Web Of Science H İndeksi : 3
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 0
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 8
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 75
Ödüller ve Burslar
Doktora Tez Aşamasında Olan Araştırma Görevlilerini Destekleme Bursu, Tinçel Vakfı Bursu, Eylül 1998
Katalog Bilgileri
Dokumanlar
Tarih D. Türü Döküman Tanımı / Adı İndir
30/11/2017 02:11 Ders Notu Kır Yerleşmeleri -Ayder Yaylası
19/10/2017 11:10 Sunum GENEL COĞRAFYA SUNUM 2017-2018
06/10/2017 01:10 Sunum COĞRAFYANIN TARİHİ
22/09/2017 02:09 Ders Notu GENEL COĞRAFYA DERS NOTU 2017-2018
22/09/2017 02:09 Ders Notu KIR YERLEŞMELERİ DERS NOTU 2017-2018