İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aydin M., "1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Esnasındaki Rumeli Göçünün Meclis-i Mebusan'a Yansımaları ve Yapılan Yardımlar", OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, pp.209-230, 2015
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Aydin M., "MAĞLUBİYETİ UNUTTURAN TÖREN: ESARETTEN KURTULAN GAZİ OSMAN PAŞA’NIN İSTANBUL’DA KARŞILANIŞI", Avrasya İncelemeleri Dergisi, vol.VI, no.1, pp.9-21, 2017 (Link)
Aydin M., "Osmanlı Devleti’Nin Rusya’Da Elçilik Açması (1856) Ve Elçi Yusuf Rıza Bey’In Faaliyetleri", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi (The Journal of Turkish Cultural Studies), pp.107-126, 2012
Aydin M., "Giresun Kalesi (1764-1840)", Karadeniz İncelemeleri Dergisi (Journal Of Black Sea Studies) , ss.39-56, 2012
Aydin M., "Rus Filosu İstanbul’Da (20 Şubat-10 Temmuz 1833)", Osmanlı Araştırmaları(The Journal of Otoman Studies), cilt.32, ss.323-344, 2008
Aydin M., "Batı Kafkaslarda Stratejik Bir Madde:Tuz (1800-1857)", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi (The Journal of Turkish Cultural Studies), pp.49-60, 2005
Aydin M., "Kafkas Savaşları Esnasında “İmam Hadis” Kimliği Problemi", Türk Dünyası Araştırmaları, ss.211-215, 2005
Aydin M., "Mısır Meselesinde İlk Rus Hamlesi: Muravyev Ve Raporu", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi (The Journal of Turkish Cultural Studies), pp.51-76, 2005
Aydin M., "Türkçe Konuşan Rus Çarı”Nın Kafkasya Seyahatı (1837) Ve Osmanlı Devleti", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, ss.87-117, 2004
Aydin M., "Çerkes Kıyılarında İngilizler (1829-1837)", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, ss.79-100, 2003
Aydin M., "Xix. Yüzyılın Başlarındaki Savaşlar Döneminde Polathane (Akçaabat) Limanının Askeri Önemi", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, ss.51-58, 2002
Aydin M., "Alman Seyyahı J. P. Fallmerayer’E Göre 1840’Lı Yıllarda Giresun", Türk Dünyası Araştırmaları, ss.159-166, 1998
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aydin M., "Karadeniz'in Kapalılığı İle İlgili Görüşmeler ve 1871 Londra Antlaşması", VII. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu: “Türkiye-Rusya İlişkileri”, GİRESUN, TÜRKIYE, 19-20 Ekim 2017, pp.1-1
Aydin M., "1830-1850 Yılları Arasında Kafkasya", Türk&Rus İlişkileri, İzlenimleri, İstanbul Üniversitesi&St. Petersburg Politeknik Üniversitesi Yuvarlak Masa Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 5-5 Ekim 2010, pp.2-2
Aydin M., "Kırım Harbi Esnasında Osmanlı-İran, İran-Rus İlişkileri(1853-1855)22-23 Mayıs Bildiriler", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, Savaştan Barışa:150. Yıldönümünde Kırım Savaşı ve Paris Antlaşması (1853-1856), İSTANBUL, TÜRKİYE, 22-23 Mayıs 2007, ss.131-150
Aydin M., "Kafkaslar'Da Osmanlı-Rus Kimlik Mücadeleleri Ve Günümüze Yansımaları (1800-2006)", III. Uluslarası Türk Uygarlığı Kongresi Küreselleşme ve Türk Uygarlığı, Bişkek, KIRGIZISTAN, 28-30 Mayıs 2007, pp.2-3
Aydin M., "Ahmed Rasim’In Giresun’A Dair Hatıraları", Milli Mücadelede Giresun , GİRESUN, TÜRKİYE, 6-7 Mart 1999, ss.265-271
Aydin M., "Alman Seyyyahı Karl Koch’Un 1843 Yılına Ait Trabzon İzlenimleri", Trabzon Tarihi Sempozyumu , TRABZON, TÜRKİYE, 6-8 Kasım 1998, ss.405-422
Aydin M., "Xix. Yüzyılın İlk Yarısında Bazı Seyyahların Tirebolu İzlenimleri", Giresun Kültür Sempozyumu (30-31 Mayıs 1998), GİRESUN, TÜRKİYE, 30-31 Mayıs 1998, ss.31-38
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Aydin M., "Nişan Andreasyan Fındık Ziraatı ve Ticareti", Çeviri, Der Yayınları, İSTANBUL, 2018
Aydin M., "Batı Kafkaslarda Rus Siyaseti ve Değişen Dengeler 1830-1850", Derin Yayınları, İSTANBUL, 2017
Aydin M., "Batı Kafkaslarda Rus Siyaseti ve Değişen Dengeler 1830-1850", Derin Yayınları, İSTANBUL, 2015
Aydin M., "Arşiv Belgeleri Işığında Osmanlı Devleti’Nde Kazaklar (1779-1838) (Die Kosaken Im Osmanischen Reich Im Licte Der Archivdokumente (1779-1839)", in: Deutsch-Türkische Begegnungen Alman –Türk Tesadüfleri Festschrift Kemal Beydilli-Kemal Beydilli’ye Armağan, Hedda Reindl-Kiel-Seyfi Kenan, Eds., EB Verlag Berlin, Berlin, pp.491-509-, 2013
Aydin M., "Iii. Selim Zamanında Kafkasya", Nizâm-ı Kãdîmden Nizâm-ı Cedîd’e III: Selim ve Dönemi. Selim III and His Era from Ancien Regime to New Order, Kenan S., Ed., İSAM, İstanbul, ss.367-390-, 2010
Aydin M., "Türkischer Einfluss Und Das Reich Der Osmanen", in: Wegweiser zur Geschichte: Kaukasus, Chiari B., Eds., Schüning, Paderborn-München-Wien-Zürich , pp.23-35-, 2008
Aydin M., "Üç Büyük Gücün Çatışma Alanı Kafkaslar", Gökkubbe, İSTANBUL, 2008
Aydin M., "Osmanlı Döneminde Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı Ve İlk Safhaları (1800-1878)", Çeşitli Yönlerden Türk-Ermeni İlişkileri, Ural Ş., Yetiş K., Emecen F., Ed., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, ss.39-49-, 2006
Aydin M., "Üç Büyük Gücün Çatışma Alanı Kafkaslar", Gökkube, İSTANBUL, 2005
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Aydin M., "Göklen", DİA,Türkiye Diyanet Vakfı,, ss.482-483, 2016
Aydin M., "Abazalar", DİA,Türkiye Diyanet Vakfı,, ss.1-3, 2016
Aydin M., "Faş", DİA,Türkiye Diyanet Vakfı,, ss.443-445, 2016
Aydin M., "Acara", DİA,Türkiye Diyanet Vakfı,, ss.31-32, 2016
Aydin M., "Tiflis", DİA,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.41, ss.150-153, 2012
Aydin M., "Şeki", DİA,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.38, ss.489-491, 2010
Aydin M., "Şirvan", DİA,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.39, ss.204-206, 2010
Aydin M., "Şeyh Mansur", DİA,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.39, ss.60-62, 2010
Aydin M., "Sayin, Abdurrahman Vefik (1856-1956)", DİA,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.36, ss.214-215, 2009
Aydin M., "Schlumberger, M. Gustaves (1844-1929)", DİA,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.36, ss.232, 2009
Aydin M., "Revan", DİA,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.35, ss.26-29, 2008
Aydin M., "Mordtmann, Johannes Heinrich (1852-1932)", DİA,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.30, ss.287-288, 2005
Aydin M., "Meshet Türkleri", DİA,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.29, ss.304-306, 2004
Aydin M., "Lekler", DİA,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.27, ss.131-133, 2003
Aydin M., "Karabağ", DİA,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.24, ss.367-368, 2001
DİĞER YAYINLAR
Aydin M., "Katrin Boekch, “Birinci Dünya Savaşı Arifesinde Rusya Ve Balkan Devletleri”, Çev. Aydin, M. ", Diger, ss.83-104, 2007
Aydin M., "(Kitap Tanıtımı) Yörük Yaşamından Bir Kesit", Diger, ss.39-42, 2006
Aydin M., "Werner Zürrer, “Girit Meselesi (Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Siyasi Kriz Çözümündeki Beceriksizlik Hakkında)", Çev. Aydin, M.", Diger, ss.155-206, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi