İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Akıllı Hidrojeller ve Nanokompozit hidrojeller;Mukoadesif Biyopolimer ve jel formülasyonlar;Polimer Esaslı İlaç Taşıyıcılar; Polimerik Nanopartikül Gen Salım Sistemleri;Polimer Esaslı Hedeflendirilmiş Nanopartikül Sistemler;Polimer Esaslı Modern Teröpatik Sistemler;Hidrojel-LDH Sistemleri ve Biyoteknoloji Uygulamaları;Reprodüktif Biyoteknoloji Alanında ve Transjenik Hayvan Ürtimi Amacıyla Kullanılabilen Polimer Esaslı Taşıyıcı Maddeler
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Smart Hydrogels and Nanocomposite Hydrogels,Mucoadhesive Biopolymers and gel formulations,Polymer Based Drug Carriers,Polymeric Nanoparticles in Gene Delivery Systems, Polymer Based Targeted Nanoparticle Systems,Polymer Based Modern Therapeutic Systems,Hydrogel-LDH Systems and Their Applications on Biotechnologies,Development of Novel Polymer Based Carrier Systems Usable on for the Production of Transgenic Animal and Reproductive Biotechnologies

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi