İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör. MELTEM AKCA
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Bölüm : Ulaştırma ve Lojistik Bölümü
Ana Bilm Dalı : Ulaştırma ve Lojistik Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4737000 | Dahili : 19251
E Posta Adresi : meltemyistanbul.edu.tr
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/meltemy/
Ofis : Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi No:2
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, YÖNETİM VE ORGANİZASYON, 2011-2016
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, FİNANSMAN, 2008-2010
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, , 2004-2008
Lisans Yandal, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK YÜKSEKOKULU, , 2006-2008
Yaptığı Tezler
Doktora, "Havalimanı Yeri, Çalışma Koşulları ve Bilgi Teknolojilerinin Trafik Kontrolörü Performansına Etkisi:Bir Alan Araştırması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ekim, 2016.
Yüksek Lisans, "KÜRESEL KRİZİN HAVA TERMİNALİ İŞLETİCİLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN Aralık, 2010.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, 2014
UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, 2014
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, 2014
HAVA TRAFİK KONTROLÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ, DHMİ, 2009
GRAFİK TASARIM, BİLGE ADAM, 2008
YÖNETİM VE BİLİŞİM, İTÜ, 2007
Araştırma Alanları
Lojistik Yönetimi
İşletme Yönetimi
Yönetim ve Organizasyon
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim ve Yönetici Geliştirme
Strateji Bilimi
Finansman
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Yönetim ve Strateji
Yönetim ve Organizasyon Eğitimi
Web Of Science Araştırma Alanları
Transportation
Transportation Science & Technology
Management
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAKÜLTESİ, 2016 - Devam Ediyor
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Yavuz M., Akca M., "Çatışma, Stres, Tükenmişlik ve İşten Ayrılma Niyeti: Medeni Durum ve Cinsiyete Göre Farklılıkların İncelenmesi", İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt.10, ss.827-846, 2018 (Link)
Akca M., Yurtçu B.G., "ÇALIŞMA ORTAMI ÖZELLİKLERİNİN HEKİMLERİN GÖREV VE BAĞLAMSAL PERFORMANSINA ETKİSİ", JAVS, pp.197-207, 2017
Akca M., "The Impact of Toxic leadership on Intention to Leave of Employees", INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, BUSINESS AND MANAGEMENT RESEARCH, vol.3, pp.371-382, 2017
Akca M., "Havalimanı Yeri Uygunluğunun Değerlendirilmesi:Nitelden Nicele Bir Çalışma", Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi , vol.12, pp.521-528, 2017
Özaslan Çalişkan B.Ö., Yavuz M., Akca M., "Elektronik Ortamda Alışveriş Yapan Tüketicilerin Algıladıkları Web Sitesi Hizmet Kalitesi Ve Bilişsel Çelişkileri Arasındaki İlişkide Kurumsal İtibarın Rolü", The Journal of Social Science, vol.4, pp.136-146, 2017 (Link)
Özaslan Çalişkan B.Ö., Akca M., "DAMGALANMA ALGISI VE SAPMA DAVRANIŞI İLİŞKİSİNDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ", International Journal of Academic Value Studies , vol.3, pp.357-369, 2017 (Link)
Akca M., "The Impact of Working Conditions on Contextual Performance of Air Traffic Controllers", Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, pp.10-20, 2017
Akca M., "The Moderating Role of Neurotic Traits on the Relationship between Perceived Task Technology Fit and Job Satisfaction", International Journal of Advanced Research in Engineering Management, vol.6, pp.257-282, 2017
Toplu D., Akca M., "Öğrenen Organizasyonun Psikolojik Güçlendirme Üzerine Etkisi", İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.221-233, 2013
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Akca M., Yavuz M., "İcraatçı Liderlik Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri", International Conference on Emprical Economics and Social Science (ICEESS’ 18) , BALIKESİR, TÜRKIYE, 27-28 Haziran 2018, ss.100-100 (Link)
Yavuz M., Akca M., "Aile-İş Çatışması, Stres, Tükenmişlik ve İşten Ayrılma Niyeti: Medeni Durum ve Cinsiyete Göre Farklılıkların İncelenmesi", IV. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-8 Mart 2018, ss.1-15
Özaslan Çalişkan B.Ö., Akca M., "I·şe Adanmışlığın Görev ve Bağlamsal Performansa Etkisine Yönelik Bir Alan Araştırması", 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.175-175
Akca M., "Bilgi Teknolojileri Kullanım Tatmininin Bireysel Performansa Etkisi", Icpess 2017, saraybosna, BOSNA HERSEK, 18-20 Mayıs 2017, pp.2-3
Özaslan Çalişkan B.Ö., Akca M., "DAMGALANMA ALGISI VE SAPMA DAVRANIŞI İLİŞKİSİNDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ", II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.993-993 (Link)
Akca M., "Havalimanı Yeri Uygunluğunun Trafik Kontrolörlerinin Görev Performansına Etkisi", Icpess 2017, saraybosna, BOSNA HERSEK, 18-20 Mayıs 2017, pp.1-2
Akca M., "PSİKOLOJİK BELİRTİLERİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:BİR ALAN ARAŞTIRMASI", 16.DAAHK, ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, pp.364-365
Akca M., "Stres ve kaygının işten ayrılma niyetine etkisi", Icpess 2017, saraybosna, BOSNA HERSEK, 18-20 Mayıs 2017, pp.4-4
Akca M., "Havalimanı Yeri Uygunluğunun Hava Trafik Kontrolörlerince Değerlendirilmesi:Nitelden Nicele Bir Çalışma", ICPESS2016, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Ağustos 2016, pp.1-2
Akca M., "The Impact of Working Conditions on Contextual Performance of Air Traffic Controllers", ICPESS 2016, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-26 Ağustos 2016, pp.1-2
Pinar R.İ., Akca M., Toplu D., "Lojistik Sektöründe Bilgi Teknolojileri Kullanımı", 13.Ulusal İşletmecilik Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 8-10 Mayıs 2014, ss.950-960
Akca M., "Gender Diversity At Boardrooms: Women Representation As A Memeber Of Board In Logistic Industry", LM-SCM2013, NEVŞEHİR, TÜRKİYE, 7-9 Kasım 2013, pp.12-22
Akca M., Yavuz M. , Karagülle A.Ö., "Intellectual Capital As A Competetive Tool At Logistics And Transportation Industries : A Turkish Case", LM-SCM2013, NEVŞEHİR, TÜRKİYE, 7-9 Kasım 2013, pp.30-40
Akca M., "Yönetim Kurullarında Cinsiyet Farklılığı: İmkb100 Araştırmasında Kadın Yönetim Kurulu Üyeleri", ICOPEC 2013, KOCAELİ, TÜRKİYE, 24-25 Ekim 2013, pp.1-1
Derindere Köseoğlu S., Akca M., "Systematic Risk Analysis of Turkish Transportation Sector", XI. International Logistics & Supply Chain Congress, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2013, pp.293 - 311
Derindere Köseoğlu S., Akca M., "Systematic Risk Analyses Of Turkish Transportation Sector", LM-SCM2013, NEVŞEHİR, TÜRKİYE, 7-9 Kasım 2013, pp.1-10
Akca M., Yavuz M., "The Role Of The Government On Transportation Systems: A Case Of Turkey", Innovation and Sustainability 2013, Malezya, MALEZYA, 3-4 Nisan 2013, pp.1-1
Akca M., Karagülle A.Ö., "Havayolu Şirketleri Ve Yer Hizmetleri Kuruluşlari Arasindaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştirma", UHAT2012, İZMİR, TÜRKİYE, 20-22 Aralık 2012, ss.1-10
Akca M., Karagülle A.Ö., "Airport Operation Alteration At Unexpected Times", LM-SCM2012, İSTANBUL, TÜRKİYE, 8-9 Kasım 2012, pp.1-10
Yavuz M. , Akca M., Karagülle A.Ö., "Dış Ticarette Havayolu Taşımacılığının Artan Önemi", 1.Uluslararası Havacılık Kongresi , INTAVIC, THK Üniversitesi, ANKARA, TÜRKİYE, 7-7 Aralık 2012, pp.1-10
Akca M., Karagülle A.Ö., Akca İ. , "Information Technologies In Air Traffic Control Management: A Case Of Turkey", 8th International Conference on Information Technologies Applications and Management , İSTANBUL, TÜRKİYE, 28-29 Haziran 2012, pp.1-10
Akca M., Büyükarslan D., Karagülle A.Ö., "Kent Içi Ulaşım Uygulamaları: Büyükşehirler Örneği", Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, KONYA, TÜRKİYE, 10-12 Mayıs 2012, ss.1-10
Büyükarslan D., Akca M., Karagülle A.Ö., "Havacılıkta Rekabet Politikaları Ve Türk Sivil Havacılık Sektöründeki Uygulamalar", 10.ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ, İZMİR, TÜRKİYE, 5-7 Mayıs 2011, ss.1-10
Akca M., Karagülle A.Ö., "The Role Of Air Traffic Controllers In The Aviation Industry", LM-SCM2011, İZMİR, TÜRKİYE, 24-27 Ekim 2011, pp.1-10
Akca M., Büyükarslan D., Karagülle A.Ö., "A New Model For Green Businesses: Case Of Reverse Logistics", ICOPEC 2011, KOCAELİ, TÜRKİYE, 15-17 Eylül 2011, pp.1-1
Akca M., Karagülle A.Ö., "The Effects Of Global Crisis On Turkish Air Cargo Industry", Econ 2011, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 15-17 Haziran 2011, pp.1-9
Kitap ve Kitap Bölümleri
Akca M., Özaslan Çalışkan B.Ö., "Gender Diversity in Board of Directors:A Content Analysis From Turkey", in: Management Techniques for a Diverse and Cross-Cultural Workforce, "Sharma N.", "Sing V.K.", "Pathak S.", Eds., IGI Global Publications , Hershey, pp.20-38, 2018
Akca M., "Yönetim Kurullarında Cinsiyet Farklılığı:BIST 100 Araştırmasında kadın Yönetim Kurulu Üyeleri", in: Logic of Our Age:The individual and Society in the Marketis Grasp, "Koç Ş.A."," Önver Ş.M.", Eds., IJOPEC CBH Publicaitons , Londra, pp.177-188, 2015
Diğer Yayınlar
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Innovation and Sustainability , Kuala Lumpur, Nisan 2013
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi