İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Elmali M., "Kutadgu Bilig’de Dil Olgusu ve Dilsel Belirlemecilik, Ankara 2014, Turkish Studies", International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.9/9, pp.505-518, 2014 (Link)
Elmali M., "Göstergebilim Açısından Eski Uygurca Kuanşi İm Pusar", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, pp.245-268, 2014
Elmali M., "Eski Uygur Türkçesinde Üçüncü Günaha Ait Belgeler", Türkiyat Mecmuası, vol.23, pp.53-87, 2013
Elmali M., "A Buddhist Story in Old Uighur Turkish: Sena-Upesena Story", International Journal of Central Asian Studies, vol.48, pp.155-188, 2013 (Link)
Elmali M., "Çaştanı Bey Hikayesine Ait Belgeler", İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi , vol.48, pp.47-62, 2013
Elmali M., "Eski Uygur Türkçesi Metinlerinde Metamorfoz", Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, vol.4, pp.1-34, 2012 (Link)
Elmali M., "Eski Uygurca Yalgukk(I)Ya Kelimesine Etimolojik Bir Yaklaşım", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.7/2, pp.443-460, 2012 (Link)
Elmali M., "Çağatay Türkçesi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi", İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.XXXV, pp.17-106, 2007
Elmali M., "Bayrammırat Baymuradov, Türkmen Galalary Hakyndaky Rowatlar, Aşgabat, “Miras”", TÜRK DÜNYASI Dil ve Edebiyat Dergisi, ss.173-177, 2006
Elmali M., "Nadejda Chirli, Ermeni Kıpçakça Dualar Kitabı-Algış Bitigi", Türklük Araştırmaları Dergisi;, ss.313-317, 2005
Elmali M., "Melek Özyetgin, Eski Türk Vergi Terimleri", Türklük Araştırmaları Dergisi, ss.263-268 , 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Elmali M., "The Relationship between Old Turkish and Old Chinese", Geçmişten Günümüze Çince-Türkçe Dil İlişkileri Çalıştayı, Şanghay, ÇIN HALK CUM., 25-26 Mayıs 2016, pp.1-10
Elmali M., "Dasakarmapathaavadanamala’daki Soğdça Kelimeler ve Bu Kelimelerin Kullanım Sıklığı", Milletlerarası Soğud-Türk Münasebetleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Kasım 2014, pp.0-0
Elmali M., "A Story of Silk Road: Saddanta Jataka", China and Iran: The Cultural Exchange along the Silk Road, Şanghay, ÇIN HALK CUM., 8-9 Kasım 2014, pp.0-0
Elmali M., "Göstergebilim Açısından Eski Uygurca Kuanşi İm Pusar", Yıldız Teknik Üniversitesi TUDES II Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 1 Haziran 2013, pp.0-0
Elmali M., "Eski Uygurca Bir Budist Hikâye Sena-Upesena Hikayesi", Korea University of International Studies, Korea- The 11th Central Asia International Scientific Conference Cultural and Economic Dimensions of The Silk Road: Past, Present and Future, Seul, GUNEY KORE, 11-12 Haziran 2013, vol.48, pp.155-188 (Link)
Elmali M., "Dasakarmapathaavadanamala İsimli Eserin Eski Türkçenin Söz Varlığına Katkıları", VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 24-28 Eylül 2012, pp.0-0
Elmali M., "Dasakarmapathaavadanamala Üzerine Yapılan Çalışmalar ve Bu Çalışmalarda Karşılaşılan Güçlükler", Şingko Şeli Tutung Anısına Uluslararası Eski Uygurca Çalıştayı, ANKARA, TÜRKIYE, 3-5 Haziran 2011, pp.0-0
Elmali M., "Köpeklerin Kuyruklarını ve Kulaklarını Kesme Geleneği", Uluslararası Türk Kültüründe Beden Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-5 Nisan 2007, pp.0-0
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Elmali M., "Dasakarmapathaavadanamala", Türk Türk Dil Kurumu Yayınları, ANKARA, 2016
Elmali M., "Eski Uygurca Gramer Terimleri: vibakti-samaz", Kesit Yayınları, İSTANBUL, 2015 (Link)
Elmali M., "Eski Uygurca Altı Dişli Fil Hikayesi", Dijital Yayın, İSTANBUL, 2014
Elmali M., "Eski Uygur Türkçesi ile Yazılmıs Bir Hikâye: SARABHA-JATAKA", Yalım Kaya Bitigi Osman Fikri Sertkaya Armaganı, User Hatice Sirin, Gül Bülent, Ed., Türk Kültürünü Arastırma Enstitüsü, Ankara, ss.221-234, 2013
Elmali M., "Eski Uygurca Bir Budist Hikâye: Sena Upesena Hikâyesi", Arşiv Emektarlarına Armağan, Nizamettin Oğuz-İshak Keskin, Ed., Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.169-179, 2013
DİĞER YAYINLAR
Elmali M., "Kogi Kudara, Eski Uygurların Budist Kültürü (Çeviri)", Diger, ss.247-262, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi