İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yorulmaz Ö., Giray Yakut S. , Esenyel İçen N.M., "Examining the Factors Affecting the Employment Increase of Enterprises in Turkey", Alphanumeric Journal, vol.7, pp.72-86, 2019 (Link)
Esenyel N.M., "İKTİSAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI TESTİ", Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, vol.1, no.2, pp.30-52, 2017 (Link)
Gündüz H.İ., Tiraşoğlu M., Esenyel N.M., "Turizm Sektöründe Rassal Yürüyüş Hipotezi Kırılgan Ekonomiler İçin Geçerli Mi? ", Social Sciences Research Journal, vol.6, pp.22-29, 2017 (Link)
Esenyel N.M., "Türkiye’de Enerji Yakınsama Hipotezinin Sınanması: Yapısal Kırılmalı Birim Kök Analizi", Social Sciences Research Journal, vol.6, pp.42-52, 2017 (Link)
Esenyel N.M., Akin M., "Döviz Kuru Getirisinin Tahmininde ELM, ARMA ve ARMA-GARCH Modellerinin Doğruluk Performansının Karşılaştırılması", Alphanumeric Journal, vol.5, no.1, pp.1-14, 2017 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Esenyel N.M., Karabulut İ., "Öğrencilerin Giyim Sektöründeki Marka Bağlılığının Değerlendirilmesi", II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-4 Mayıs 2018, pp.1-1
İçen H., Esenyel N.M., "Zaman Serisi ve Yapay Sinir Ağları Yöntemlerinin Enflasyon Tahmin Performanslarının Karşılaştırılması: Türkiye Ekonomisi İçin Ampirik Uygulama", II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-4 Mayıs 2018, pp.75-75
Yorulmaz Ö., Giray Yakut S., Esenyel İçen N.M., "Türkiye’deki İşletmelerin İstihdam Artışını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi", 19. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU , ANTALYA, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2018, pp.1403-1415
Esenyel N.M., Bektaş H., "TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİ GEÇERLİ Mİ? YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK ANALİZİ", I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), SAKARYA, TÜRKIYE, 17-18 Mayıs 2017, pp.60-60
Esenyel N.M., Akin M., "HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNİN KLASİK YÖNTEMLER VE YAPAY ÖĞRENME YÖNTEMLERİ İLE TAHMİNİ ", XVIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp.30-30
İçen H., Esenyel N.M., "Türkiye’de Dış Borçlar Sürdürülebilir Mi? Doğrusal Olmayan Birim Kök Analizi", I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu (ISEFE), İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, pp.3-3
Esenyel N.M., İçen H., "“Petrol Getirilerinin GARCH Modelleri, Yapay Sinir Ağları ve Destek Vektör Makinesi ile Analizi", I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu (ISEFE), İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, pp.16-16
Esenyel N.M., Akin M., "Türkiye’de Döviz Kurunun Tahmin Edilmesinde ARIMA ve Yapay Sinir Ağlarının Karşılaştırılması", 17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistic, SİVAS, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, pp.441-441
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi