İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Gürlek M., "Yabancı Tıp Terimlerine Osmanlı Tıp Metinlerinden Türkçe Karşılık Örnekleri", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.215-236, 2016
Gürlek M., "Çokanlamlı Sözlükbirimler Üzerine bir Değerlendirme", e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.17, ss.172-180, 2016
Gürlek M., Çiçekler A.N., "Osmanlı Tıp Metinlerinde Geçen Hastalık Adları Üzerine", Turkish Studies, vol.11, pp.95-112, 2016 (Link)
Gürlek M., "Osmanlı Tıp Metinlerinde Geçen Cerrahî Alet Adları Üzerine", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.25, pp.39-49, 2015 (Link)
Gürlek M., "Türk Sözlükçülüğünde Bir Dönüm Noktası: Misalli Büyük Türkçe Sözlük", Turkish Studies, pp.1071-1090, 2014 (Link)
Gürlek M., Şen M., "Türk Dili Çalışmalarında Terim Sorunu: Bir Durum Çalışması", The Journal of Academic Social Science Studies, pp.189-200, 2014 (Link)
Gürlek M., Şen M., "Türk Dili Çalışmalarında Terim Sorunu: Bir Durum Çalışması", International Journal of Social Science, vol.3, pp.189-200, 2014 (Link)
Gürlek M., "Öğretmen Adaylarının Türk Dilinin Sorunları Üzerine Düşünceleri: Bir Durum Çalışması", Turkish Studies, pp.2557-2569, 2013 (Link)
Gürlek M., Yavuz S., "İlköğretim Ortaöğretim ve Yüksek Öğretimde Türk Dili Alanındaki Terim Farklılıkları I – Ses Bilgisi ", Turkish Studies, pp.3235-3252, 2012 (Link)
Gürlek M., "‘Alâ’im-İ Cerrâhîn’de Geçen Bitki Adları", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.123-145, 2011 (Link)
Gürlek M., "Anadoluda Yazılmış İlk Türkçe Cerrahî Yazmalara Bir Örnek: Alâ’im-İ Cerrâhîn", Turkish Studies, pp.1423-1434, 2011 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Gürlek M., "Turkish Lexicography from Ottoman LExicography to Turkish Dictionaries", Asialex 2016, Manila, FILIPINLER, 1-3 Haziran 2016, pp.35-44
Gürlek M., "Sözlükleşme ve Türkçe Sözlükte Sözlükbirim Olan Tamlamalar ", Ulusal Dilbilim Kurultayı, SAKARYA, TÜRKIYE, 8-9 Mayıs 2014, ss.150-132
Gürlek M., "Çokanlamlı Sözlükbirimler Üzerine Bir Değerlendirme", Sözlükbilimi Sempozyumu, SAKARYA, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 2014, pp.405-420
Gürlek M., "Maveraünnehr’den Hindistan'a Babürname'de Tabiat", 7. Uluslararası Dünya Dili Tükçe Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 16-18 Ekim 2014, vol.2, pp.243-253
Gürlek M., "Cerrahiyetü'l-Haniye'de Geçen Türkçe Tıp Terimler", Milli TTürkoloji Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-13 Kasım 2014, ss.440-452
Gürlek M., "Göstergebilim Açısından Mustafa Kutlu'nun Mürid Hikayesi", Milletlerarası Türkoloji Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30 Eylül - 4 Ekim 2013, pp.750-775
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Gürlek M., Patat E., " Sözlükbilime Giriş", Çeviri, Kesit Kitap Yayınevi, İSTANBUL, 2016
Topaloğlu A., Gürlek M., "Türkçede Fiiller ve Çatıları ", Kesit Kitap Yayınevi, İSTANBUL, 2016
Gürlek M., "Alaim-i Cerrahin Cerrah-name İbrahim bin Abdullah", Türkiye Yazma Eserler Kurumu, İstanbul, 2016
Gürlek M., Erdem M.D. , Yavuz S., "ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ BİBLİYOGRAFYASI", Kesit Kitap Yayınevi, İSTANBUL, 2013 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Gürlek M., "Ümit Özgür DEMİRCİ - Şenol KORKMAZ (2008), Yusuf u Zeliha", Diger, ss.201-203, 2011 (Link)
Gürlek M., "Mustafa ÖNER, TÜRKÇE YAZILARI, Kesit Yayınları, Yayın no:35, İstanbul, 2011, 480 s.", Diger, ss.967-971, 2011 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi