İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aygüneş M., "Türkçede Üçüncü Kişide kişi ve Sayı Özelliklerinin Onarım Tabanlı İncelenmesi", Turkish Studies, vol.8, pp.255-268, 2013 (Link) (Özet)
Aygüneş M., "Türkçede uyum özelliklerinin onarım tabanlı incelenmesi", Mersin University Journal of Linguistics and Literature, cilt.9, ss.1-19, 2012 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
M., Aydın Ö., Duru A.D., Demiralp T., "Are different phi-features processed distinctly or similarly? An Event-Related Potentials and Time–Frequency analysis", The 30th CUNY Conference on Human Sentence Processing, Boston, ABD, 30 Mart - 1 Nisan 2017, pp.1018-1019 (Link)
Aydın Ö., M., Demiralp T., "Birinci dilin tipolojik yakınlığının ikinci dil olarak Türkçe sözdizim edinimine etkisi", 10. Uluslararası TÜrkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2017, pp.97-97 (Link)
Aygüneş M., Aydın Ö., Demiralp T., "İkinci dilde sözdiziminin işlemlenmesinde birinci dilin etkisi: Olaya İlişkin Beyin Potansiyelleri (OİP) İncelemesi", 29. Ulusal Dilbilim Kurultayı, KOCAELİ, TÜRKIYE, 21-22 Mayıs 2015, ss.97-106 (Link)
Aygüneş M., Demiralp T., Aydın Ö., "Oscillatory dynamics of agreement features in Turkish", The 12th International Symposium of Psycholinguistics, Valencia, ISPANYA, 1-4 Temmuz 2015, pp.1-2 (Link)
Aygüneş M., Aydın Ö., Demiralp T., "Processing of the Affixes and the Clitics in Turkish: An ERP Study", 20th Annual Meeting of the Organization of Human Brain Mapping, Hamburg, ALMANYA, 8-12 Haziran 2014, pp.1-2 (Link)
Aygüneş M., Aydın Ö., Demiralp T., "Türkçenin İkinci Dil Olarak Edinimi ve Öğretimi Sürecinde Nörobilimin Yöntemsel Kullanımı", Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: “Teknoloji Tabanlı Öğretim, ANKARA, TÜRKIYE, 22-23 Aralık 2014, pp.1-2
Aygüneş M., "Türkçede Biçimsözdizimsel Özellikler Üzerine Bir Oip Incelemesi", 12. Ulusal Sinirbilim Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 28-31 Mayıs 2014, ss.5-6
Aygüneş M., Aydın Ö., Demiralp T., "İki farklı uyum dizisine ilişkin olaya ilişkin beyin potansiyelleri", 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2013, ss.1-2
Aygüneş M., Aydın Ö., Demiralp T., "Türkçede kişi ve sayı özelliklerinin işlemlenmesi: Bir Olaya İlişkin Beyin Potansiyelleri (OİP) incelemesi", VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 24-28 Eylül 2012, pp.1-2
Aygüneş M., Aydın Ö., Demiralp T., "Türkçede uyum özelliklerinin işlemlenmesi: Olaya İlişkin Beyin Potansiyelleri incelemesi", 16. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 18-21 Eylül 2012, pp.1-2
Aygüneş M., Kurt E., Uslu A., Demiralp T., Kaşıkçı I., " Changes in the electroencephalogram (EEG) depending on the emotional context in which the TV commercials are watched: a neuromarketing research", IX. International Cognitive Neuroscience Meeting, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-6 Nisan 2012, pp.1-2
Aygüneş M., Günay V.D., "Yabancı dil olarak Türkçenin edinimi sürecinde ikinci dil edinicilerinin karşılıklı konuşma etkinlikleri sırasındaki anlamda uzlaşma sürecinin gözlemlenmesi", 21.Ulusal Dilbilim Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 21-22 Mayıs 2008, ss.1-2
Aygüneş M., Günay V.D., Koreli Z.D., Sülüşoğlu B., Yolcusoy Ö., Karakuz F., "Yaşayan Türkçe ve Türkçe sözlüğün kapsam geçerliliği üzerine bir inceleme", 20. Ulusal Dilbilim Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-13 Mayıs 2006, ss.1-2
Aygüneş M., "İçerik açısından ilköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarına eleştirel bir bakış", II. Sosyal Bilimler Kongresi,, VAN, TÜRKIYE, 12-13 Mayıs 2005, ss.1-2
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Aydın Ö., Aygüneş M., Demiralp T., "Non-native syntactic processing of Case and Agreement: Evidence from event-related potentials", in: Second Language Acquisition of Turkish, Gürel A., Eds., John John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia , Philadelphia, pp.281-311, 2016 (Link) (Abstract)
Aygüneş M., "Assessing the process of referent formation and referent management within the framework of creative writing", in: Theorical and Applied Researches on Turkish Language Teaching, G. Leylâ Uzun, Ümit Bozkurt, Eds., Die Blaue Eule Yayınevi, Essen, pp.279-295, 2011
DİĞER YAYINLAR
Aygüneş M., "Hüzzam", Diger, ss.3-5, 2006
Aygüneş M., "Buhur-ı Meryem", Diger, ss.4, 2005
Aygüneş M., "İkili karşıtlıklarla örülen bir şiir: saat, zaman ve kişi", Diger, ss.69-104, 2005
Aygüneş M., "Söz Açılmışken", Diger, ss.74-78, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi