İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Sözdizimsel işlemleme ve sözel işler bellek ayrımının multimodal görüntüleme ile incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 114E581, Yönetici, Devam Ediyor
"İlgi Tümceciklerinin İşlemlenme Süreci: Olaya İlişkin Beyin Potansiyelleri Ve Zaman-Frekans Analizi", TÜBITAK Projesi, 218S242, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Alzheimer ve Fronta Temporal Demans'ta görülen metafor dilinin işlenmesi ve bu iki farklı durumda (AH ve FTD) ortaya çıkan bozulmaların fizyopatolojisinin Elektroensefalografi (EEG) ve Near Infrared Spectroscopy (NIRS) yöntemleriyle araştırılması", TÜBITAK Projesi, 117S470, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Türkçede Üçüncü Kişide Özellik Hiyerarşisi: Olaya İlişkin Beyin Potansiyelleri (OİP) İncelemesi", TÜBITAK Projesi, 114K607, Yönetici, 2017
" Türkçede Üçüncü Kişide Özellik Hiyerarşisi Olaya İlişkin Beyin Potansiyelleri OİP İncelemesi", BAP Arastırma Projesi, SDP-2016-21580, Yönetici, 2017
"Türkçede Kişi ve Sayı Özelliklerinin Zaman-Frekans Alanında İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 42967, Yönetici, 2015
"İkinci Dil Olarak Türkçenin Ediniminde Uyum ve Özne Konumu Yetkilendirmesi,", TÜBITAK Projesi, 111K230, Araştırmacı, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi