İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Ögr.Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2013 - 2018
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi A.D., , 01.08.2016 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Dilbilimi, Dilbilimi, 01.06.2014 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
METİN DİL BİLİMİ, Lisans, 2018-2019
EVRENSEL DİLBİLGİSİ, Lisans, 2018-2019
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ, Yüksek Lisans, 2018-2019
DİL EDİNİMİ, Lisans, 2017-2018
TÜRKÇE'NİN YAPISI, Yüksek Lisans, 2017-2018
METİN DİLBİLİMİ UYGULAMALARI, Lisans, 2017-2018
SİNİR DİLBİLİMİ, Lisans, 2017-2018
DİLBİLİMİNDE YENİ YÖNELİŞLER, Lisans, 2017-2018
Dil Edinimi, Lisans, 2015-2016
Dil Öğretme Yöntemleri, Lisans, 2015-2016
Dil ve Cinsiyet, Lisans, 2015-2016
Metin Dilbilimi Uygulamaları, Lisans, 2015-2016
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreniminde Dilbilgisi Sorunları, Yüksek Lisans, 2015-2016
Dilbiliminde Yeni Yönelişler, Lisans, 2015-2016
Sinir Dilbilimi, Lisans, 2015-2016
Minimalist Sözdizimi, Lisans, 2015-2016
Metin Dil Bilimi, Lisans, 2015-2016
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Lisans, 2015-2016
Söylem Bilimi, Lisans, 2015-2016
Evrensel Dilbilgisi, Lisans, 2015-2016
Dil Edinimi, Lisans, 2013-2014
Metindilbilimi Uygulamaları, Lisans, 2013-2014
Dil ve Cinsiyet, Lisans, 2013-2014
Sinirdilbilimi, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, S.Ayaşlı, "Dil Algısında Sözdizimsel İşlemleme ve Sözel Çalışma Belleğinin Olaya İlişkin Beyin Potansiyelleri ile İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, D.Göymen, "Türkçenin ikinci dil olarak ediniminde kalıp sözlerin işlemlenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Akyıldız, "An Erp study of the processing of the suject and object relative clauses in Turkish", YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişsel Bilimler , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, S.Özkan, "TÜrkçede Deyimlerin İkinci Dil Olarak Edinimi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, F.Şahin, "Türkçe Sözcük Dizilişinin İkinci Dil Olarak Edinimi: Olaya İlişkin Beyin Potansiyelleri (OİP) İncelemesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, E.Erverdi, "TÜrkçede Durum Özelliklerinin Anadilde ve İkinci Dilde İşlemlenmesi:Olaya İlişkin Beyin Potansiyelleri İncelemesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tez Savunması, Boğaziçi Üniversitesi, Nisan, 2017
Tez Savunma, Doktora tez savunması jüri üyeliği, Boğaziçi Üniversitesi, Mayıs, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi