İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

7141 sayılı kanun kapsamında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa `ya geçmiştir.

Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akay A.O., Akgül M., Demir M., "DETERMINATION OF TEMPORAL CHANGES ON FOREST ROAD PAVEMENT WITH TERRESTRIAL LASER SCANNER", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.1437-1448, 2018 (Link)
Akgül M., Yurtseven H., Akburak S., Demir M., Cığızoğlu K., Öztürk T., et al., "Short Term Monitoring of Forest Road Pavement Degradation Using Terrestrial Laser Scanning", MEASUREMENT, vol.103, pp.283-293, 2017 (Link)
Akgül M., Demir M., Akay A.E. , "Analyzing dynamic curve widening on forest roads", JOURNAL OF FORESTRY RESEARCH, vol.28, pp.411-417, 2017 (Link)
Erdem R., Enez K., Demir M., Sarıyıldız T., "Slope effect on the sediment production of forest roads in Kastamonu of Turkey", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.1-1, 2017 (Link)
Akgül M., Demir M., Öztürk T., Topatan H., Budak Y.E., "INVESTIGATION OF RECREATIONAL VEHICLES MANEUVERABILITY ON FOREST ROADS BY COMPUTER-AIDED DRIVING ANALYSIS", BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING, vol.11, pp.111-119, 2016
Makineci E., Demir M., Kartaloğlu M., "Acidity (pH) and electrical conductivity changes of runoff water from ditches of paved and unpaved forest roads", BALTIC FORESTRY, vol.21, pp.170-175, 2015 (Link)
Makineci E., Demir M., Kartaloğlu M., "Temporal changes in carbon and nitrogen levels in sediment from paved and unpaved forest roads", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.24, no.8, pp.2484-2489, 2015
Demir M., Makineci E., Kartaloğlu M., "Monitoring of grain size fractions of sediments from different forest road types", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.14, pp.1559-1568, 2013
Demir M., Makineci E., Kartaloğlu M., "Temporal Sediment Production Of Paved And Unpaved Forest Roads", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.21, pp.1180-1185, 2012 (Link)
Demir M., "Investigation of timber harvesting mechanization progress in Turkey", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.9, pp.1628-1634, 2010 (Link)
Demir M., Makineci E., Çömez A., Yılmaz E., "Impacts Of Repeated Timber Skidding On The Chemical Properties Of Topsoil, Herbaceous Cover And Forest Floor In An Eastern Beech (Fagus Orientalis Lipsky) Stand", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, vol.31, pp.477-482, 2010 (Link)
Yılmaz E., Makineci E., Demir M., "Skid Road Effects On Annual Ring Widths And Diameter Increment Of Fir (Abies Bornmulleriana Mattf.) Trees", Transportation Research Part D: Transport and Environment, vol.15, pp.350-355, 2010 (Link)
Demir M., Küçükosmanoğlu A., Hasdemir M., Öztürk T., Acar H., "Assessment Of Forest Roads And Firebreaks In Turkey", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.8, pp.4553-4561, 2009 (Link)
Şat Güngör B., Makineci E., Demir M., "Revegetated Herbaceous Plant Species On A Compacted Skid Road", JOURNAL OF TERRAMECHANICS, vol.45, pp.45-49, 2008 (Link)
Demir M., Makineci E., Şat Güngör B., "Plant Species Recovery On A Compacted Skid Road", SENSORS, vol.8, pp.3123-3133, 2008 (Link)
Makineci E., Şat Güngör B., Demir M., "Survived Herbaceous Plant Species On Compacted Skid Road In A Fir (Abies Bornmulleriana Mattf.) Forest - A Note", Transportation Research Part D: Transport and Environment, vol.13, pp.187-192, 2008 (Link)
Makineci E., Demir M., Çömez A., Yılmaz E., "Chemical Characteristics Of The Surface Soil, Herbaceous Cover And Organic Layer Of A Compacted Skid Road In A Fir (Abies Bornmulleriana Mattf.) Forest", Transportation Research Part D: Transport and Environment, vol.12, pp.453-459, 2007 (Link)
Makineci E., Demir M., Çömez A., Yılmaz E., "Effects Of Timber Skidding On Chemical Characteristics Of Herbaceous Cover, Forest Floor And Topsoil On Skidroad In An Oak (Quercus Petrea L.) Forest", JOURNAL OF TERRAMECHANICS, vol.44, pp.423-428, 2007 (Link)
Makineci E., Demir M., Yılmaz E., "Long Term Harvesting Effects on Skid Road in a Fir (Abies bornmulleriana Mattf.) Plantation Forest", BUILDING AND ENVIRONMENT, vol.42, pp.1538-1543, 2007 (Link)
Demir M., Makineci E., Yılmaz E., "Investigation of Timber Harvesting Impacts on Herbaceous Cover, Forest Floor and Surface Soil Properties on Skidroad in an Oak (Quercus petrea L.) Stand", BUILDING AND ENVIRONMENT, vol.42, pp.1194-1199, 2007 (Link)
Demir M., "Impacts, Management And Functional Planning Criterion Of Forest Road Network System In Turkey", Transportation Research Part A: Policy and Practice, vol.41, pp.56-68, 2007 (Link)
Demir M., Makineci E., Yılmaz E., "Harvesting Impact On Herbaceous Understory, Forest Floor And Top Soil Properties On Skid Road In A Beech (Fagus Orientalis Lipsky) Stand", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, vol.28, pp.427-432, 2007 (Link)
Şentürk N., Öztürk T., Demir M., "Productivity And Costs In The Course Of Timber Transportation With The Koller K300 Cable System In Turkey", BUILDING AND ENVIRONMENT, vol.42, pp.2107-2113, 2007 (Link)
Öztürk T., Demir M., "Transporting Of Spruce Timbers By Urus Miii Cable System From Selective Forests Of Artvin Region", BUILDING AND ENVIRONMENT, vol.42, pp.1278-1282, 2007 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Vatandaşlar C., Demir M., "Opportunities of forest roads usage as emergency access road for natural disaster", Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, vol.66, pp.369-378, 2016 (Link)
Akgül M., Yurtseven H., Demir M., Akay A.E. , Gülci S., Öztürk T., "Usage opportunities of generating digital elevation model with unmanned aerial vehicles on forestry", Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, vol.66, pp.104-118, 2016 (Link)
Parsakhoo A., Lotfalian M., Kavian A., Hosseini S., Demir M., "Calibration Of A Portable Single Nozzle Rainfall Simulator For Soil Erodibility Study In Hyrcanian Forests", African Journal of Agricultural Research, vol.27, pp.3957-3963, 2012
Parsakhoo A., Lotfalian M., Kavian A., Hosseini S., Demir M., "The Effects Of Rubus Hyrcanus L. And Philonotis Marchica (Hedw.) Brid. On Runoff Generation And Soil Loss From Cutslopes Of Forest Road", Journal of Forest Science, vol.58, pp.337-344, 2012
Şentürk N., Öztürk T., Demir M., Akgül M., "Kurtkemeri Orman İşletme Şefliğinde Orman Transport Bilgi Sisteminin Oluşturulması", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.1-11, 2009
Çelik H.E., Demir M., "Prof.Dr.Ertuğrul Görcelioğlu’Nun Özgeçmişi Ve Akademik Çalışmaları", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.56(A), ss.1-14, 2006
Demir M., Aykut T., "Türkiye’De Orman Yollarının Durumu, Değerlendirilmesi Ve Önemi", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.55(B), ss.37-51, 2005
Öztürk T., Demir M., "Work Performance Of Mb Trac 900 Tractor On Mountains Terrain In Turkey", American Journal of Applied Sciences, vol.2, pp.363-366, 2005
Demir M., Hasdemir M., "Functional Planning Criterion Of Forest Road Network Systems According To Recent Forestry Development And Suggestion In Turkey", American Journal of Environmental Sciences, vol.1, pp.22-28, 2005
Demir M., Öztürk T., "Investigation And Situation Of Timber Harvesting Mechanization Of Turkey And The Usage Of Tractors In Timber Extraction", American Journal of Environmental Sciences, vol.1, pp.97-101, 2005
Hasdemir M., Demir M., "Ormancılıktaki Gelişmelere Bağlı Olarak Orman Yol Şebekelerinin Fonksiyonel Planlama Esasları Ve Orman Yol Yoğunluğu", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.55(B), ss.1-14, 2005
Hasdemir M., Demir M., "Prof.Dr.İsmail Turgay Aykut’Un Özgeçmişi Ve Akademik Çalışmaları", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.55(A), ss.1-6, 2005
Demir M., Öztürk T., "The Situation And Evaluation Of Forest Harvesting Methods In Turkey", American Journal of Applied Sciences, vol.2, pp.499-503, 2005
Demir M., "Orman Ürünlerinin Üretimi Ve Taşınması Sırasında Meydana Gelen Kayıplar Ve Çözüm Önerileri", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.54(B), ss.91-104, 2004
Demir M., Öztürk T., "A Research On Forest Road Planning And Projecting By Inroads Software In Bolu Region Of Turkey", American Journal of Applied Sciences, vol.1, pp.295-301, 2004
Demir M., "Bolu Mıntıkasında Orman Yol Şebeke Ve Nakliyat Planlarının Bilgisayar Ortamında Düzenlenmesi", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.52(A), ss.125-158, 2002
Hasdemir M., Demir M., "Türkiye'De Orman Yollarını Karayollarından Ayıran Özellikler Ve Bu Yolların Sınıflandırılması", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.50(B), ss.85-96, 2000
Demir M., "İ.Ü.Orman Fakültesi Orman İnşaatı Ve Transportu Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarının İ.Ü.Orman Fakültesi Dergisi A Serisinde Yayınlanmış Makalelerin 50 Yıllık Dökümü Ve Değerlendirmesi", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.50(A), ss.59-68, 2000
Demir M., Öztürk T., "Araştırma Görevlisi Cafer Selik'In Özgeçmişi Ve Eserleri", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.47(A), ss.25-28, 1998
Demir M., "Orman Yollarında Drenaj Problemi Ve Çözüm Yolları", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.48(B), ss.81-100, 1998
Demir M., "Dağlık Arazide Orman Transport Planlarının Önemi Ve Etkileri", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.47(B), ss.49-56, 1997
Aykut T., Demir M., "Ormancılıkta Mekanizasyonun İstekleri, Koşulları, Faydaları Ve Türkiye ’De Üretim Mekanizasyonunun Durumu", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.46(B), ss.65-76, 1996
Demir M., "İ.Ü.Orman Fakültesi Araştırma Ve Uygulama Ormanı 'Nın Yol Şebekesi Ve Nakliyat Planlamasının Yapılması", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.46(A), ss.147-170, 1996
Hasdemir M., Demir M., "Orman Yollarının Planlanmasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinden (Gis) Yararlanma Olanakları", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.44(B), ss.89-102, 1994
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kartaloğlu M., Demir M., Makineci E., "Toprak ve Stabilize Kaplamalı Orman Yollarından Kaynaklanan Sedimentasyonun Zamansal Değişimi", Orman Yolları Standartları Çalıştayı, BURSA, TÜRKIYE, 8-8 Aralık 2017, ss.1-1
Akgül M., Yurtseven H., Gülci S., Akay A.E. , Demir M., Öztürk T., "Evaluation of Utilizin Unmanned Aerial Vehicle on Forest Road Planning and Design", Formec 2017- Innovation the Competitive Edge: From Research to Impact in the Forest Value Chain, Braşov, ROMANYA, 25-29 Eylül 2017, vol.1, no.1, pp.10-10
Karasay G., Demir M., "Forest Workmanship in Istanbul Directorate of Forestry: Situation, Assessment And Suggestions", Formec 2017- Innovation the Competitive Edge: From Research to Impact in the Forest Value Chain, Braşov, ROMANYA, 25-29 Eylül 2017, pp.1-1
Akburak S., Akgül M., Yurtseven H., Demir M., Cığızoğlu H.K., Öztürk T., et al.,"Seasonal Variation of Forest Road Pavement Compaction", Formec 2017- Innovation the Competitive Edge: From Research to Impact in the Forest Value Chain, Braşov, ROMANYA, 25-29 Eylül 2017, vol.1, no.1, pp.8-8
Yurtseven H., Akgül M., Akburak S., Cığızoğlu H.K., Demir M., Öztürk T., et al.,"In Sıtu Monitoring of Forest Road Surface With Terrestrial Laser Scanner", Formec 2017- Innovation the Competitive Edge: From Research to Impact in the Forest Value Chain, Braşov, ROMANYA, 25-29 Eylül 2017, vol.1, no.1, pp.293-293
Akburak S., Akgül M., Yurtseven H., Demir M., Cığızoğlu K., Öztürk T., et al.,"Monitoring of Forest Road Pavement Compaction in the Winter Season", 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies, BURSA, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, pp.24-24
Yurtseven H., Demir M., Akgül M., Akay A.O., "Comparison of Drone Based Photogrammetry and Terrestrial Laser Scanning for Forest Road Surface Modeling", 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016), BURSA, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, pp.22-22
Akgül M., Yurtseven H., Akburak S., Demir M., Cığızoğlu K., Öztürk T., et al.,"Terrestrial Laser Scanning Based Pavement Degradation Monitoring in the Winter Season", 1st International Symposium of Forest Engineering and Technologies (FETEC 2016), BURSA, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, pp.21-21
Demir M., Akgül M., Öztürk T., Topatan H. , "ORMAN YOLU GEOMETRİK STANDARTLARININ BÜYÜK TONAJLI, GENİŞ VE UZUN NAKLİYAT ARAÇLARINA UYGUNLUĞUNUN SÜRÜŞ ANALİZİ MODÜLÜ İLE İNCELENMESİ", IV. Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Çalıştayı ve Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, KASTAMONU, TÜRKIYE, 4 Haziran - 6 Mayıs 2015, ss.15-15
Akgül M., Yurtseven H., Akay A.E., Demir M., Öztürk T., Gülci S., "Farklı İrtifalarda Alınan İHA Verilerinin Mekânsal Hassasiyetinin Saptanması", IV. Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Çalıştayı ve Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, ÇANKIRI, TÜRKIYE, 4-6 Haziran 2015, cilt.1, no.1, ss.5-5 (Link)
Yurtseven H., Akgül M., Akay A.E. , Demir M., Öztürk T., Gülci S., "İHA VERİLERİ ÜZERİNDEN İBRELİ MEŞCELERDE OBJE TABANLI SINIFLANDIRMA TEKNİKLERİ İLE AĞAÇ BİREYİ BAZINDA VERİLERİN ELDE EDİLMESİ ", IV. Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Çalıştayı ve Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, KASTAMONU, TÜRKIYE, 4 Haziran - 6 Mayıs 2015, ss.35-35
Demir M., "Why Does Not Increase The Level Of Forest Mechanization In Turkey? Problems, Solutions And Opportunities", Formec 2014-47th International Symposium on Forestry Mechanisation-Forest engineering: Propelling the forest value chain, Gerardmer, FRANSA, 23-26 Eylül 2014, vol.1, no.1, pp.1-1 (Link)
Akgül M., Demir M., Öztürk T., Topatan H., Budak Y.E., "Araç Manevra Kabiliyetine Dayalı Sürüş Analizi İle Orman Yollarının Planlanması", II.Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKİYE, 22-24 Ekim 2014, cilt.1, no.1, ss.1-1 (Link) (Özet)
Demir M., Akay A.E., "Ergonomic Problems Of Forest Operations In Turkey", 46th International Symposium on Forestry Mechanisation (Formec-2013, ALMANYA, 30 Eylül-02 Ekim 2013
Demir M., Vatandaşlar C., "Opportunities Of Forest Roads Usage As Emergency Access Road For Natural Disaster Of Istanbul ", 46th International Symposium on Forestry Mechanisation (Formec-2013), ALMANYA, 30 Eylül-02 Ekim 2013
Demir M., Akgül M., Budak Y.E., "Computer Aided Driving Analysis With Vehicle Selection On Forest Road Networks", 46th International Symposium on Forestry Mechanisation (Formec-2013), ALMANYA, 30 Eylül-02 Ekim 2013
Akgül M., Demir M., Öztürk T., "The Historical Development Of The Istanbul Belgrad Forest Road Network Plan", 46th International Symposium on Forestry Mechanisation (Formec-2013), ALMANYA, 30 Eylül-02 Ekim 2013
Demir M., Makineci E., Kartaloğlu M., "Grain Size Distribution Of Sediment From Different Forest Roads", 45th International Symposium on Forestry Mechanization (Formec 2012) Forest Engineering: Concern, Knowledge and Accountability in Today’s Environment,, HIRVATISTAN, 08-12 Ekim 2012
Makineci E., Demir M., Kartaloğlu M., "Seasonal Varibility Of Runoff Acidity And Electrical Conductivity From Paved And Unpaved Forest Roads", 45th International Symposium on Forestry Mechanization (Formec 2012) Forest Engineering: Concern, Knowledge and Accountability in Today’s Environment, HIRVATISTAN, 08-12 Ekim 2012
Parsakhoo A., Lotfalian M., Kavian A., Hosseini S., Demir M., "Runoff Measurements On Forest Road Prism After Rainfall Simulation", 45th International Symposium on Forestry Mechanization (Formec 2012) Forest Engineering: Concern,Knowledge and Accountability in Today’s Environment, HIRVATISTAN, 08-12 Ekim 2012
Demir M., Makineci E., Kartaloğlu M., "Temporal Variation Of Sedimentation On Paved And Unpaved Forest Roads In Belgrad Forest, Istanbul", 44th International Symposium on Forestry Mechanization (Formec 2011) Pushing the Boundaries With Research in Forest Engineering , AVUSTURYA, 09-13 Ekim 2011
Makineci E., Demir M., Kartaloğlu M., "Temporal Variation Of Carbon And Nitrogen In Sediments Through Paved And Unpaved Forest Roads", Carboforest Conference, Forest Research Institute, Sekocin Stary, POLONYA, 21-23 Eylül 2011
Demir M., "Assessment Of Forest Road Network Planning And Construction Progress In Turkey", Forest Engineering: Meeting the Needs of the Society and the Environment (Formec 2010), ITALYA, 11-14 Temmuz 2010
Demir M., Bilici E., "Assessment Of Timber Harvesting Mechanization Level In Turkey", Forest Engineering: Meeting the Needs of the Society and the Environment (Formec 2010), ITALYA, 11-14 Temmuz 2010
Bilici E., Hasdemir M., Küçükosmanoğlu A., Demir M., İnan M., "Yangın Emniyet Yol Ve Şeritlerinde Yangına Erken Müdahale Amacıyla Network Analizinin Kullanımı", I.Orman Yangınları İle Mücadele Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKİYE, 07-10 Ocak 2009, ss.324-331
Demir M., Acar H., "Orman Yolu Yapımı Ve Bakımı İşlerinin Şantiye Organizasyonu Ve İş Tekniği Bakımından Değerlendirilmesi", I.Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi, BARTIN, TÜRKİYE, 05-07 Kasım 2009, cilt.2, ss.414-421
Hasdemir M., Küçükosmanoğlu A., Demir M., Öztürk T., Akgül M., Bilici E., "Türkiye’De Orman Yangınlarının Önlenmesi Kapsamında Orman Yolları, Yangın Emniyet Yol Ve Şeritleninin Değerlendirilmesi", I.Orman Yangınları İle Mücadele Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKİYE, 07-10 Ocak 2009, ss.419-425
Demir M., Yılmaz E., Makineci E., Küçükosmanoğlu A., "Forest Road And Firebreak Standards And Statistical Analysis Of Forest Fire Causes In Turkey Between 1994-2006", 31st Annual Council on Forest Engineering Meeting (COFE-2008), ABD, 22-25 Haziran 2008
Şentürk N., Öztürk T., Demir M., Akgül M., "Kurtkemeri Orman İşletme Şefliğinde Orman Transport Bilgi Sisteminin Oluşturulması", Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu (BMYS-2008), ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 15-17 Ekim 2008
Öztürk T., Demir M., Hasdemir M., "Work Organization Of Timber Production In Turkey", International Mountain Logging and 13th Pacific Northwest Skyline , ABD, 01-06 Nisan 2007
Makineci E., Demir M., Yılmaz E., "Ecological Effects Of Timber Harvesting And Skidding Works On Forest Ecosystem (Belgrad Forest Case Study)", International Symposium on Bottlenecks, Solutions, and Priorities in the Context of Functions of Forest Resources, TÜRKİYE, 17-19 Ekim 2007, pp.131-142
Hasdemir M., Öztürk T., Demir M., "Problems And Suggestions Of Timber Harvesting And Transportation In Turkish Forestry", International Symposium on Bottlenecks, Solutions, and Priorities in the Context of Functions of Forest Resources, TÜRKİYE, 17-19 Ekim 2007, pp.341-352
Demir M., Öztürk T., Hasdemir M., "Impacts Of Forest Roads And Fire Breaks On Forest Fire Fighting In Turkey: Evaluation, Limitation And Opportunities", International Mountain Logging and 13th Pacific Northwest Skyline Symposium, ABD, 01-06 Nisan 2007
Demir M., Gandaseca S., "The Usage Of Tractors In Timber Extraction And Situation Of Timber Harvesting Mechanization Of Turkey", International Seminar on “Synergistic Approach to Appropriate Forestry Technology for Sustaining Rainforest Ecosystems” University of Putra Malaysia, MALEZYA, 07-09 Mart 2005, pp.17-28
Hasdemir M., Şentürk N., Demir M., "Türkiye’De Orman Yollarının Planlanması Ve İnşaatının Ormanların Korunması Açısından Değerlendirilmesi", I.Çevre ve Ormancılık Şurası, ANTALYA, TÜRKİYE, 21-25 Mart 2005, cilt.4, ss.1477-1486
Demir M., Hasdemir M., Şentürk N., "Ormanların Korunması Açısından Orman Yollarının Değerlendirilmesi", Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKİYE, 08-10 Eylül 2005, ss.143-146
Demir M., "Orman Yollarının Planlanması Ve İnşaatının Ormanların Korunması Açısından Değerlendirilmesi", Ladin Sempozyumu, TRABZON, TÜRKİYE, 20-22 Ekim 2005, ss.818-824
Demir M., Öztürk T., "Investigation And Situation Of Timber Harvesting Mechanization Of Turkey And The Usage Of Tractors In Timber Extraction", International Scientific Conference, Ecological, Ergonomic and Economical Optimization of Forest Utilization in Sustainable Forest Management , POLONYA, 15-18 Haziran 2005, pp.119-126
Öztürk T., Demir M., "Costs And Performance Of Urus Miii Skyline In Turkey", International Scientific Conference, Ecological, Ergonomic and Economical Optimization of Forest Utilization in Sustainable Forest Management, POLONYA, 15-18 Haziran 2005, pp.227-234
Demir M., "Orman Ürünleri Nakliyatında Traktörlerin Kullanımı Ve Türkiye’De Üretim Mekanizasyonunun Durumu", Ladin Sempozyumu, TRABZON, TÜRKİYE, 20-22 Ekim 2005, ss.775-784
Yılmaz E., Demir M., "Veri Ambarı Mimarisi, İş Zekası Araçları Ve Ormancılıkta Kullanım Olanakları", Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu (BUMAT-BMYS-2005), KOCAELİ, TÜRKİYE, 16-18 Kasım 2005, ss.741-750
Demir M., Öztürk T., "A Research On Forest Road Planning And Projecting By Inroads Software In Bolu Region Of Turkey", An International Scientific Conference, Forest Engineering: New Techniques, Technologies and the Environment, UKRAYNA, 05-10 Ekim 2004, pp.406-415
Öztürk T., Demir M., "Work Performance Of Mb Trac 900 Tractor On Mountains Terrain In Turkey", An International Scientific Conference, Forest Engineering: New Techniques, Technologies and the Environment, UKRAYNA, 05-10 Ekim 2004, pp.36-41
Demir M., Öztürk T., "The Evulation Of Forest Roads In Turkey", International Conference Logistics of Wood Technical Production in the Carpathian Mountains, SLOVAKYA, 09-10 Eylül 2002, pp.39-45
Öztürk T., Demir M., "The Time Analysis On Urus Miii Mobile Skylines In Artvin Region", International Conference Logistics of Wood Technical Production in the Carpathian Mountains, SLOVAKYA, 09-10 Eylül 2002, pp.176-183
Demir M., Öztürk T., "Heyelanların Nedenleri Ve Orman Alanlarının Heyelan Kontrolundaki Rolü", I. Türkiye Su Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 08-10 Ocak 2001, cilt.1, ss.89-96
Hasdemir M., Demir M., "The Condition And Evaluation Of Forest Roads In Turkey", Third Balkan Scientific Conference, Study, Conservation and Utilisation of Forest Resources, BULGARISTAN, 02-04 Ekim 2001, pp.268-276
Demir M., Öztürk T., "Orman Yollarında Suların Drenajı Ve Alınabilecek Önlemler", I.Türkiye Su Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 08-10 Ocak 2001, cilt.1, ss.97-104
Öztürk T., Demir M., "Peyzaj Alanlarında Sulama Suyunun Ekonomik Olarak Kullanımı", I.Türkiye Su Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 08-10 Ocak 2001, cilt.1, ss.121-128
Aykut T., Demir M., Acar H., "Designing Forest Road Network And Transportation Plans In Computer", Forest and Wood Technology Environment, International Scientific Conference, CEK CUM., 20-22 Kasım 2000, pp.35-42
Aykut T., Şentürk N., Demir M., "Cumhuriyetimizin 75.Yılında Orman Yollarının Durumu", Cumhuriyetimizin 75.Yılında Ormancılığımız Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 21-23 Ekim 1998, ss.425-434
Hasdemir M., Demir M., "Orman Yollarının Planlanmasında Bilgisayar Programlarından Yararlanma İmkanları", Cumhuriyetimizin 75.Yılında Ormancılığımız Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 21-23 Ekim 1998, ss.461-468
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Demir M., "Interactions Of Forest Road, Forest Harvesting And Forest Ecosystems", in: Forest Ecosystems-More Than Just Trees, Blanco J.A., Lo Y.H., Eds., Intech, Rijeka, pp.415-432-, 2012
Hasdemir M., Demir M., "Ormancılıkta İnşaat Bilgisi", İstanbul Üniversitesi Basım ve Yayınevi Müdürlüğü, İSTANBUL, 2009
Hasdemir M., Demir M., "Orman İnşaatı Ve Transportu Terimleri Sözlüğü (İngilizce-Türkçe)", Çantay Kitapevi, İSTANBUL, 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi