İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, Orman Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Orman Fakültesi, 2013 - 2018
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Orman Fakültesi, 2007 - 2013
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Orman Fakültesi, 2005 - 2007
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Orman Fakültesi, 1996 - 2005
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Orman Mühendisliği Bölümü, 09.05.2018 - Devam Ediyor
Fakülte Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi, , 22.04.2015 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı, Orman Mühendisliği Bölümü, 22.04.2015 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Bölümü, 22.04.2015 - 09.05.2018
Fakülte Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi, , 17.11.2011 - 04.07.2013
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Ormancılık Meslek Yüksekokulu, , 06.07.2010 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi, , 23.09.2005 - Devam Ediyor
Orman Mühendisi, Kasımoğlu Peyzaj A.Ş. , , 12.11.1995 - 01.08.1996
Eğitim ve Ağaçlandırma Şubesi-Orman Mühendisi, Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (TEMA Vakfı) , , 28.10.1994 - 11.11.1995
VERDİĞİ DERSLER
Orman Yolları Erozyon İlişkileri, Yüksek Lisans, 2017-2018
Ormancılık İş Bilgisi (Orman Mühendisliği Bölümü), Lisans, 2017-2018
Ormancılıkta İhale Esasları (Orman Mühendisliği Bölümü), Lisans, 2017-2018
Mühendislik Tasarımı (Orman Mühendisliği Bölümü), Lisans, 2017-2018
Ormancılıkta İnşaat Bilgisi (Orman Mühendisliği Bölümü), Lisans, 2017-2018
İş Sağlığı ve Güvenliği-II, Lisans, 2017-2018
Orman Operasyonları (Orman Mühendisliği Bölümü), Lisans, 2016-2017
Mühendislik Tasarımı (Orman Mühendisliği Bölümü), Lisans, 2016-2017
Mühendislik Tasarımı (Orman Mühendisliği Bölümü), Lisans, 2015-2016
Orman Yolları Erozyon İlişkileri, Yüksek Lisans, 2015-2016
Ormancılıkta İnşaat Bilgisi (Orman Mühendisliği Bölümü), Lisans, 2015-2016
Bilgisayar Destekli Tasarım (Orman Mühendisliği Bölümü), Lisans, 2014-2015
Orman Operasyonları (Orman Mühendisliği Bölümü), Lisans, 2014-2015
Teknik Resim (Orman Mühendisliği Bölümü), Lisans, 2014-2015
Ormancılıkta İhale Esasları (Orman Mühendisliği Bölümü), Lisans, 2014-2015
Malzeme ve Yapı Bilgisi (Sulama Teknolojisi Programı), Ön Lisans, 2013-2014
Bilgisayar Destekli Çizim (Sulama Teknolojisi Programı), Ön Lisans, 2013-2014
Şantiye Uygulamaları (Peyzaj Mimarlığı Bölümü), Lisans, 2013-2014
Orman Nakliyat Metodları, Doktora, 2013-2014
Orman Yol İnşaatı Makinaları, Yüksek Lisans, 2013-2014
Mesleki Resim-I (Mobilya ve Dekorasyon Programı), Ön Lisans, 2013-2014
Bilgisayar Destekli Çizim-I (Mobilya ve Dekorasyon Programı), Ön Lisans, 2013-2014
Malzeme ve Yapı Bilgisi (Mobilya ve Dekorasyon Programı), Ön Lisans, 2013-2014
Bilgisayar Destekli Çizim-II (Mobilya ve Dekorasyon Programı), Ön Lisans, 2013-2014
Mesleki Resim-II (Mobilya ve Dekorasyon Programı), Ön Lisans, 2013-2014
Teknik Resim (Mobilya ve Dekorasyon Programı), Ön Lisans, 2013-2014
İnşaat Bilgisi (Orman Mühendisliği Bölümü), Lisans, 2013-2014
Orman Makinaları Bilgisi, Doktora, 2013-2014
Orman Yolları Erozyon İlişkileri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Teknik Çizim (Sulama Teknolojisi Programı), Ön Lisans, 2013-2014
Teknik Resim (Orman Mühendisliği Bölümü), Lisans, 2013-2014
Malzeme ve Yapı Bilgisi (Sulama Teknolojisi Programı), Ön Lisans, 2012-2013
Teknik Resim (Orman Mühendisliği Bölümü), Lisans, 2012-2013
Orman Yol İnşaatı Makinaları, Yüksek Lisans, 2012-2013
İnşaat Bilgisi (Orman Mühendisliği Bölümü), Lisans, 2012-2013
Teknik Çizim (Sulama Teknolojisi Programı), Ön Lisans, 2012-2013
Orman Yolları Erozyon İlişkileri, Yüksek Lisans, 2012-2013
Orman Makinaları Bilgisi, Doktora, 2012-2013
Şantiye Uygulamaları (Peyzaj Mimarlığı Bölümü), Lisans, 2012-2013
Bilgisayar Destekli Çizim (Sulama Teknolojisi Programı), Ön Lisans, 2012-2013
Orman Nakliyat Metodları, Doktora, 2012-2013
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Malzeme ve Yapı Bilgisi (Mobilya ve Dekorasyon Programı), Ön Lisans, 2012-2013
Teknik Çizim (Sulama Teknolojisi Programı), Ön Lisans, 2011-2012
Teknik Resim (Orman Mühendisliği Bölümü), Lisans, 2011-2012
İnşaat Bilgisi (Orman Mühendisliği Bölümü), Lisans, 2011-2012
Şantiye Uygulamaları (Peyzaj Mimarlığı Bölümü), Lisans, 2011-2012
Malzeme ve Yapı Bilgisi (Sulama Teknolojisi Programı), Ön Lisans, 2011-2012
Orman Yol İnşaat Makinaları, Yüksek Lisans, 2011-2012
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2011-2012
Orman Yol İnşaatı Makinaları, Yüksek Lisans, 2010-2011
Teknik Çizim (Sulama Teknolojisi Programı), Ön Lisans, 2010-2011
İnşaat Bilgisi (Orman Mühendisliği Bölümü), Lisans, 2010-2011
Teknik Resim (Orman Mühendisliği Bölümü), Lisans, 2010-2011
Şantiye Uygulamaları (Peyzaj Mimarlığı Bölümü), Lisans, 2010-2011
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2010-2011
Teknik Resim (Orman Mühendisliği Bölümü), Lisans, 2009-2010
İnşaat Bilgisi (Orman Mühendisliği Bölümü), Lisans, 2009-2010
Teknik Çizim (Sulama Teknolojisi Programı), Ön Lisans, 2009-2010
Orman Yol İnşaatı Makinaları, Yüksek Lisans, 2009-2010
Teknik Resim (Orman Mühendisliği Bölümü), Lisans, 2008-2009
İnşaat Bilgisi (Orman Mühendisliği Bölümü), Lisans, 2008-2009
Teknik Çizim (Sulama Teknolojisi Programı), Ön Lisans, 2008-2009
Teknik Resim (Orman Mühendisliği Bölümü), Lisans, 2007-2008
İnşaat Bilgisi (Orman Mühendisliği Bölümü), Lisans, 2007-2008
Teknik Çizim (Sulama Teknolojisi Programı), Ön Lisans, 2007-2008
Çizim ve Grafik Anlatım Teknikleri (Peyzaj Mimarlığı Bölümü), Lisans, 2006-2007
Teknik Çizim (Sulama Teknolojisi Programı), Ön Lisans, 2006-2007
İnşaat Bilgisi (Orman Mühendisliği Bölümü), Lisans, 2006-2007
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Kartaloğlu, "Orman Yolu Şevlerinde Toprak Kaybının Belirlenmesi [Determination of Soil Loss on Forest Road Slopes]", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, S.Suna, "Orman Üretim İşlerinde İş Güvenliği Koşullarının Teknik Açıdan Değerlendirilmesi (Kıbrısçık Orman İşletme Müdürlüğü Örneği)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, A.Akay, "Yersel Lazer Tarayıcı ile Orman Yollarında Üst Yapının Zamansal Değişiminin Belirlenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2016.
Yüksek Lisans, C.Vatandaşlar, "Orman Yollarının Doğal Afetlerde Acil Ulaşım Yolu Olarak Kullanım Olanakları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2012.
Yüksek Lisans, M.Kartaloğlu, "Toprak ve Stabilize Kaplamalı Orman Yollarından Kaynaklanan Sedimentasyonun Zamansal Değişimi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2011.
Yüksek Lisans, A.Çakın, "Ders dönemi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, G.Karasay, "İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde Orman İşçiliğinin Durumu ve Değerlendirilmesi [Situation and Assessment of Forest Workmanship in İstanbul Directorate of Forestry]", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Y.Budak, "Orman Yollarında Nakliyat ve Sürüş Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Tekniklerin Analizi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, G.Erdem, "Rekreasyon Amaçlı Kullanılan Orman Yollarının Koruma-Kullanım Prensibi Kapsamında Değerlendirilmesi (Aydos Orman Örneği)" [Evaluation of Forest Roads Used for Recreation Purposes Within the Scope of Conservation-Use Principle]", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Atama, Akademik Kadroya Atama (Prof.Dr.) Hafız Hulusi Acar, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Temmuz, 2017
Atama, Akademik Kadroya Atama (Doç.Dr.) Erdem Hızal, İ.Ü.Orman Fakültesi, Mayıs, 2017
Atama, Akademik Kadroya Atama (Yrd.Doç.Dr.) Gafura Aylak Özdemir, İ.Ü.Orman Fakültesi, Mart, 2017
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Ekim 2017 (Tuğrul Varol), Üniversitelerarası Kurul, Ekim, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Jürisi (Merve Kartaloğlu), İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Mart, 2017
Tez Savunma, Yüksek Lisans tez savunma jürisi (Sultan Senem Suna), İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2017
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi (Anıl Orhan Akay Yüksek Lisans Tezi), İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Aralık, 2016
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Sınavı (Tansu Tuncalı), İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Aralık, 2015
A. Personel, İ.Ü.Ormancılık Meslek Yüksekokulu Sulama Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Kadrosuna Atama Jürisi, İ.Ü.Ormancılık Meslek Yüksekokulu, Ekim, 2014
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi (Ebru Bilici Doktora Tezi), İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Temmuz, 2014
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi (Shaima Shaker Mahmood Yüksek Lisans Tezi), İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Haziran, 2014
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi (Ayşegül Baysan Yüksek Lisans Tezi), İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Temmuz, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Jürisi (Ramazan Erdem-Doktora Yeterlilik Sınavı), Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Nisan, 2013
Atama, İ.Ü.Orman Fakültesi, Ormancılık Meslek Yüksekokulu, Sulama Teknolojisi Araştırma Görevlisi Kadrosu Atama Jürisi, İ.Ü.Orman Fakültesi, Ormancılık Meslek Yüksekokulu, Haziran, 2013
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Jürisi, İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Kasım, 2013
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi (Fatih Görmez Yüksek Lisans Tezi), İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Haziran, 2012
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi (Can Vatandaşlar Yüksek Lisans Tezi), İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Mayıs, 2012
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi (Bilge Kalı Yüksek Lisans Tezi), İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Haziran, 2011
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi (Hüseyin Büyükçelik Yüksek Lisans Tezi), İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Aralık, 2011
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi (Merve Kartaloğlu Yüksek Lisans Tezi), İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Mayıs, 2011
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi (Ebru Bilici Yüksek Lisans Tezi), İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitütü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Temmuz, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi