İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Mehmet Cüneyt KAYA
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Edebiyat Fakültesi
Bölüm : Felsefe Bölümü
Ana Bilm Dalı : Türk-İslam Düşünce Tarihi Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4555700 | Dahili : 15802
E Posta Adresi : mckayaistanbul.edu.tr | mcuneytkayagmail.com
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/mckaya/cv | https://istanbul.academia.edu/MCuneytKaya
Ofis : 218
Posta Adresi : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Ordu Cad. No. 196 34459 Fatih
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri, 2002-2008
Yüksek Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri, 2000-2002
Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, , 1996-2000
Yaptığı Tezler
Doktora, "İslam Felsefesinde Metafizik Bir Problem Olarak İmkân", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, "İbn Sînâ Felsefesinde Âlemin Mükemmelliği Düşüncesi", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Haziran, 2002.
Araştırma Alanları
Türk İslam Düşünce Tarihi
İslam Felsefesi
İslam Felsefesi
İslam Düşüncesi
Kelam
Tasavvuf
Klasik Sonrası Dönem İslam Düşünce Tarihi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Felsefe
İslam Felsefesi
Ortaçağ Felsefesi
Web Of Science Araştırma Alanları
Philosophy
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat, 2012 - 2018
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat, 2009 - 2012
Mesleki ve İdari Deneyimler
Merkez Müdürü, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İslam Araştırmaları Merkezi, , 01.04.2016 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, 20.11.2012 - Devam Ediyor
Research Affiliate, Yale University Near Eastern Languages and Civilizations, , 31.08.2005 - 31.08.2006
Verdiği Dersler
Türk-İslam Felsefesi Tarihi I, Lisans, 2013-2014
İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, Lisans, 2013-2014
İslam Düşüncesine Giriş, Lisans, 2013-2014
İslam Felsefesinde Temel Problemler, Lisans, 2013-2014
Felsefede Kaynak Diller II: Arapça, Lisans, 2012-2013
Osmanlı-Türk Modernleşmesi ve Felsefe, Yüksek Lisans, 2012-2013
Metinlerle İslam Felsefesi, Lisans, 2012-2013
Türk-İslam Felsefesi Tarihi II, Lisans, 2012-2013
Türk-İslam Felsefesi Tarihi I, Lisans, 2012-2013
İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, Lisans, 2012-2013
İslam Düşüncesine Giriş, Lisans, 2012-2013
İslam Felsefesinde Temel Problemler, Lisans, 2012-2013
İslam Felsefesi Araştırmalarına Giriş, Yüksek Lisans, 2012-2013
Meşşâîlerin Bilgi Öğretileri, Doktora, 2011-2012
Metinlerle İslam Felsefesi, Lisans, 2011-2012
Felsefede Kaynak Diller II: Arapça, Lisans, 2011-2012
Kaynak Dilde Felsefe Metinleri II: Arapça, Lisans, 2011-2012
Osmanlı-Türk Modernleşmesi ve Felsefe, Yüksek Lisans, 2011-2012
Türk-İslam Felsefesi Tarihi II, Lisans, 2011-2012
İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, Lisans, 2011-2012
İslam Felsefesinde Temel Problemler, Lisans, 2011-2012
İslam Düşüncesine Giriş, Lisans, 2011-2012
Kaynak Dilde Felsefe Metinleri I: Arapça, Lisans, 2011-2012
Meşşâîlerin Varlık Öğretileri, Doktora, 2011-2012
İslam Felsefesi Araştırmalarına Giriş, Yüksek Lisans, 2011-2012
Osmanlı Dönemi Düşünce Tarihi, Lisans, 2011-2012
Felsefede Kaynak Diller I: Arapça, Lisans, 2011-2012
Türk-İslam Felsefesi Tarihi I, Lisans, 2011-2012
Türk-İslam Felsefesi Tarihi II, Lisans, 2010-2011
Meşşâîlerin Bilgi Öğretileri, Yüksek Lisans, 2010-2011
Metinlerle İslam Felsefesi, Lisans, 2010-2011
Türk-İslam Felsefesi Tarihi I, Lisans, 2010-2011
İslam Düşüncesine Giriş, Lisans, 2010-2011
Felsefede Kaynak Diller I: Arapça, Lisans, 2010-2011
Meşşâîlerin Varlık Öğretileri, Yüksek Lisans, 2010-2011
İslam Felsefesinde Temel Problemler, Lisans, 2010-2011
İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, Lisans, 2010-2011
Modern İslam Düşüncesi Metinleri, Lisans, 2009-2010
Türk-İslam Felsefesi Tarihi II, Lisans, 2009-2010
Metinlerle İslam Felsefesi, Lisans, 2009-2010
Felsefede Kaynak Diller II: Arapça, Lisans, 2009-2010
İslam Felsefesinde Sistematik Problemler, Lisans, 2009-2010
İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, Lisans, 2009-2010
Türk-İslam Felsefesi Tarihi I, Lisans, 2009-2010
Yönetilen Tezler
Doktora, A.Beşer, "Leo Strauss'un İslam Felsefesi Yorumu ve Etkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2015.
Yüksek Lisans, T.Toka, "Fârâbî Felsefesinde Filozof ve Peygamber Tipolojileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, A.Gültekin, "Orhan Sadeddin: Hayatı, Eserleri ve Felsefi Görüşleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2015.
Yüksek Lisans, S.Doğan, "Tanzimat Dönemi Türk Düşüncesinde Hürriyet Anlayışı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, C.Ergün, "Ahmed Cevdet Paşa'nın Tarih Tasavvuru", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Yüksek Lisans, T.Dumangöz, "Celal Nuri'nin Felsefî Görüşleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2011.
Jüri Üyelikleri
Atama, Yardımcı Doçentlik Atama Jürisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Şubat, 2017
Tez Savunma, İbn Sînâ'da Mütehayyile/Müfekkire ve Vehim, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Mayıs, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temmuz, 2015
Atama, Yardımcı Doçentlik Atama Jürisi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ocak, 2015
Atama, Yardımcı Doçentlik Atama Jürisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Ocak, 2015
Atama, Yardımcı Doçentlik Ataması, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mayıs, 2015
Atama, Yardımcı Doçentlik Ataması, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mayıs, 2015
Atama, Yardımcı Doçentlik Ataması, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mayıs, 2015
Tez Savunma, İbn Sînâ'nın Sezgi Teorisi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Mayıs, 2015
Atama, Yardımcı Doçentlik, Mardin Artuklu Üniversitesi, Ocak, 2014
Atama, Yardımcı Doçentlik, Mardin Artuklu Üniversitesi, Eylül, 2013
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kaya M.C., "In The Shadow Of "Prophetic Legislation": The Venture Of Practical Philosophy After Avicenna", ARABIC SCIENCES AND PHILOSOPHY, no.2, pp.269-296, 2014
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Kaya M.C., "Âmirî Çalışmaları İçin Yeni Bir Kaynak: El-Mecâlisü'S-Seb' Beyne'Ş-Şeyh Ve'L-Âmirî", Nazariyat: İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.1-33, 2015
Kaya M.C., "Sadreddin Konevî'Nin Metafizik Eleştirisi: İbn Sînâ'Da Zorunlu Varlık'In Cüz'Îleri Bilmesi Sorunu", Felsefe Arkivi, no.2, ss.27-38, 2013
Kaya M.C., "Bir “Filozof” Olarak Sirâceddin El-Urmevî (Ö. 682/1283): Letâifü’L-Hikme Bağlamında Bir Tahlil Denemesi", Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, ss.1-45, 2012
Kaya M.C., "Şukûk Alâ Uyûn: Uyûnu’L-Mesâil’In Fârâbî’Ye Aidiyeti Üzerine", İslam Araştırmaları Dergisi, ss.29-67, 2012
Kaya M.C., "Tabibin Felsefeye İhtiyacı Var Mı? İbn Hindû’Ya Göre Tıp-Felsefe İlişkisi", Kutadgubilig: Felsefe-Bilim Araştırmaları, ss.417-430, 2011
Kaya M.C., Utku A., "Türkiye'De Modern Felsefe Tarihi Yazımının Serencamı: Geç-Osmanlı'Dan Cumhuriyet'E Bir Literatür Değerlendirmesi", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, ss.11-48, 2011
Kaya M.C., "Tabipler İçin Felsefe: İbn Hindû’Nun Felsefe Tasavvuru Ve Sözlüğü", Felsefe Arkivi, ss.21-79, 2011
Kaya M.C., "Mehmet Emin Erişirgil: Bergsonculuktan Pragmatizme Bir Dârulfünûn Hocası", Kutadgubilig: Felsefe-Bilim Araştırmaları, ss.128-180, 2010
Kaya M.C., "Peygamber’In Yasa Koyuculuğu: İbn Sînâ’Nın Amelî Felsefe Tasavvuruna Bir Giriş Denemesi", : Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, ss.57-91, 2009
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Kaya M.C., "Sempozyum Değerlendirmesi", Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe, ANKARA, TÜRKİYE, 16-17 Kasım 2013, pp.816-819
Kaya M.C., "Gazzâlî Ve Âlemin Mükemmelliği: Leyse Fi’L-Imkânın İbn Sînâcı Kökleri Üzerine", 900. Vefat Yılında Uluslararası Gazzâlî Sempozyumu Bildirileri, İSTANBUL, TÜRKİYE, 7-9 Ekim 2011, pp.561-601
Kaya M.C., "Gelenek Ile Gelecek Arasında Cumhuriyet Dönemi Felsefe Tarihi Yazıcılığı", Türkiye'de Felsefenin Geleneği ve Geleceği, İSTANBUL, TÜRKİYE, 24-26 Mart 2010, ss.207-224
Kitap ve Kitap Bölümleri
Kaya M.C., Ed., "İktidar Teleolojisi: İbn Haldun'un Toplum ve Siyaset Teorisinde Asabiyet", Klasik Yayınları, İSTANBUL, 2019
Kaya M.C., "Yaşayan Bir Gelenekten Akademik Bir Disipline İslam Felsefesi", in: İslam Felsefesi: Geçmişe ve Günümüze Dair Bazı Meseleler, Sabah Ülkesi Yayın Kurulu, Eds., Plural Publications, Köln, pp.12-42, 2017 (Link)
Kaya M.C., "Arapça Elyazmaları İçin Rehber", Çeviri, Klasik Yayınları, İSTANBUL, 2017
Kaya M.C., "Bir ve Çok: Âmirî Felsefesinde Tanrı ve Âlem", Klasik Yayınları, İSTANBUL, 2017
Kaya M.C., "Ahmed Naim'in Felsefe Çalışmalarına Giriş: Felsefeyi Konumlandırma Çabası Olarak Hikmet/Felsefe Dersleri", Felsefe Dersleri, Şenel C., Kaya, M. C. , Ed., Klasik Yayınları, İstanbul, ss.17-33, 2016
Şenel C., Kaya M.C., Ed., "Babanzâde Ahmed Naim, Felsefe Dersleri", Klasik Yayınları, İSTANBUL, 2016
Kaya M.C., Ed., "İslam Düşüncesinde Süreklilik Ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcânî Örneği", Klasik, İSTANBUL, 2015
Kaya M.C., Şenel C., Ed., "Babanzâde Ahmed Naim, Felsefe Makaleleri", Klasik, İSTANBUL, 2014
Kaya M.C., "Tabakât Literatürünün Endülüs’Teki İlk Örneği: İbn Cülcül Ve Tabakâtü’L-Etıbbâ Ve’L-Hukemâ’Sı", Felsefe, Tıp ve Tarih: Tabakât Literatürü Üzerine Bir İnceleme, Arıcı M., Ed., Klasik, İstanbul, ss.37-56, 2014
Kaya M.C., "İshâk B. Huneyn Ve Târîhu’L-Etıbbâ’Sı", Felsefe, Tıp ve Tarih: Tabakât Literatürü Üzerine Bir İnceleme, Arıcı M., Ed., Klasik, İstanbul, ss.11-35, 2014
Kaya M.C., Ed., "İslâm Felsefesi: Tarih Ve Problemler", İSAM, İSTANBUL, 2013
Kaya M.C., "Giriş: İslâm Felsfesinin Mahiyeti Üzerine", İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler, Kaya M. Cüneyt, Ed., İSAM, İstanbul, ss.15-36-, 2013
Kaya M.C., "İslâm Filozoflarının Türkiye’De Neşir Ve Tercüme Edilen Eserleri Bibliyografyası", İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler, Kaya M. Cüneyt, Ed., İSAM, İstanbul, ss.799-846-, 2013
Kaya M.C., Ed., "Gazzâlî Konuşmaları", Küre, İSTANBUL, 2012
Kaya M.C., "Prophetic Legislation: Avicenna’S View Of Practical Philosophy Revisited", in: Philosophy and the Abrahamic Religions: Scriptural Hermenutics and Epistemology, Kirby Torrance, Eds., Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp.205-223-, 2012
Kaya M.C., "Varlık Ve İmkân: Aristoteles’Ten İbn Sînâ’Ya İmkânın Tarihi", Klasik, İSTANBUL, 2011
Kaya M.C., "İbn Sînâ'Nın Mirası", Çeviri, Klasik, İSTANBUL, 2010
Kaya M.C., Ed., "Türkiye’De/Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar ", Küre, İSTANBUL, 2009
Kaya M.C., Ed., "İbn Haldun, Mukaddime: Osmanlı Tercümesi, Çev. Pîrîzâde Mehmed Sâhib - Ahmed Cevdet Paşa", Klasik, İSTANBUL, 2008
Kaya M.C., "İslam Felsefesine Giriş", Çeviri, Küre, İSTANBUL, 2007
Diğer Yayınlar
Kaya M.C., "Yaşayan Bir Gelenekten Akademik Bir Disipline İslam Felsefesi", Diger, ss.54-58, 2016 (Link)
Kaya M.C., "Süreklilik ve Özgünlük Arasında İslam Felsefesi", Diger, ss.14-17, 2014 (Link)
Kaya M.C., "Muhammed Hamidullah Biyo-Bibliyografyasına Küçük Bir Katkı", Diger, ss.21-22, 2011
Desteklenen Projeler
"İBN HALDÛN'UN SİYASET TEORİSİNDE ASABİYET", BAP Doktora, 48895, Yönetici, 2017
"Cause and Effect / Contingency and Necessity", BAP Diğer, 45841, Yönetici, 2017
"Prophetic Legislation: Avicenna's View of Practical ?Philosophy Revisited", BAP Diğer, 30943, Yönetici, 2014
"Ahmet Cevdet Paşa'nın Tarih Tasavvuru", BAP Y.Lisans, 19455, Yönetici, 2013
"Review of The Cambridge Companion to Arabic Philosophy", BAP Diğer, 4494, Yönetici, 2011
"In the Shadow of Prophetic Legislation: The Venture of Practical Philosophy after Avicenna", BAP Diğer, 7985, Yönetici, 2010
"Orhan Saaddedin Hayatı Eserleri ve Felsefi Düşünceleri", BAP Y.Lisans, 32403, Yönetici, 2017
"In the Shadow of Prophetic Legislation: The Venture of Practical Philosophy after Avicenna", BAP Diğer, 48207, Yönetici, 2017
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Nazariyat: İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 01.11.2014 - Devam Ediyor
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Danisma Kurul Üyesi, 01.05.2011 - Devam Ediyor
Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 01.05.2010 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Din Felsefesi Derneği, , Üye, 04.11.2009 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Babanzâde Ahmed Naim Semineri, İstanbul, Nisan 2016
Time, Eternity, Cosmology in Islam and Byzantium: Aristotelian Receptions and Beyond, İstanbul, Mayıs 2016
The Reception of Arabic Philosophy in the Ottoman World, İstanbul, Kasım 2015
Mardin İşrak Günleri 2: Sühreverdî Şârihleri, Mardin, Mayıs 2014
Vefatının 80. Yılında Bir İlim ve Fikir Adamının Dünyası: Babanzâde Ahmet Naim Paneli, İstanbul, Aralık 2014
Mardin İşrâk Günleri –1: Sühreverdî ve İşrâk Felsefesi, Mardin, Mayıs 2013
II. Uluslararası Selçuklularda Bilim ve Düşünce Sempozyumu, Konya, Ekim 2011
II. Uluslararası 13. Yüzyıl Konyası ve Sadreddin Konevî Sempozyumu, Konya, Ekim 2011
Türkiye’de Felsefenin Geleneği ve Geleceği, İstanbul, Mart 2010
International Conference on Philosophy and the Abrahamic Religions: Scriptural Authority and Theories of Knowledge, İstanbul, Aralık 2010
V. International Congress of the International Society for the History of Islamic Medicine, İstanbul, Ekim 2010
IV. International Symposioum on Islamic Civilization in the Volga-Ural Region, , Ekim 2010
31. Deutschen Orientalistentag, Marburg, Eylül 2010
Etkinlik Organizasyonu
Babanzâde Ahmed Naim Semineri, Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı, , TÜRKIYE, Nisan 2016
Klasik Sonrası Dönem İslâm Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcânî Örneği, Düzenleme Kurulu Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Aralık 2013
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Us Atölyesi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Ruh Üzerine Seminerler: Aristoteles ve İbn Sînâ, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Tezgâhtakiler, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
Taşköprülüzade Sempozyumu, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2016
Mehmet Âkif ve Ebedî Dostları, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
Sahn-ı Semân'dan Dârülfünûn'a Osmanlı'da İlim Ve Fikir Dünyası: 17. Yüzyıl, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2016
BETİM Uluslararası Sağlık Öğrencileri Akademisi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
Balkan Düşünce Akademisi, Davetli Konuşmacı, , ARNAVUTLUK, 2016
Fahreddin Râzî Sonrası İlimler Tasnifi Literatürü, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
Marmara Felsefe Kongresi, Davetli Konuşmacı, SAKARYA, TÜRKIYE, 2015
İslam Felsefesi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Oturum Başkanı, KÜTAHYA, TÜRKIYE, 2015
13. Yüzyılda Felsefe, Davetli Konuşmacı, ANKARA, TÜRKIYE, 2013
Katalog Bilgileri
Dokumanlar
Tarih D. Türü Döküman Tanımı / Adı İndir
19/02/2018 11:02 Ders Notu Cumhuriyet Türkiyesinde Felsefe
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi