İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ak M., "Tarihi Yarımadada Kapılar", 3. Uluslar arası tarihi yarımada sempozyumu tebliğler kitabı, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , pp.105-
Ak M., "Bir Osmanlı Seyyahının Rumeli İzlenimleri", Balkanlar'da İslam Medeniyeti II. Milletlerarasi Sempozyumu, Tiran, ARNAVUTLUK, 4-7 Aralık 2003, pp.163-175
Ak M., "Üniversite Tarih Eğitiminde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeniçağ Tarihi Kürsüsü/Anabilim Dalı’Nın Yeri", Cumhuriyetin 80. Yılında Üniversitelerde Tarih Öğrenimi, Araştırmaları ve Yayınları Seminer, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-17 Aralık 2003, ss.103-128
Ak M., "The Rumelian Impressions Of An Ottoman Traveler", Second International Symposium on Islamic Civilisation in the Balkans, Trana, ARNAVUTLUK, 4-7 Aralık 2003, pp.2-2
Ak M., "Bir Osmanlı Seyyahının Şehir Gözlemleri: Bursa Örneğ", Anadolu’da Tarihî Yollar ve Şehirler Semineri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-21 Mayıs 2001, ss.29-32
Ak M., "İslâm Coğrafyacılarına Göre Trabzon", Trabzon Tarihi Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 1998, ss.23-34
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ak M., "Cem Sultan", Park Kitap, İSTANBUL, 2010
Ak M., "Menâzırü'L-Avâlim", Çeviri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, ANKARA, 2007
Ak M., "Osmanlı'Nın Gezginleri", 3F, İSTANBUL, 2006
Ak M., "Osmanlı Türkçesi, Gramer, Tarihî Metinler, Belgeler", Dünya Yayıncılık, İSTANBUL, 2004
Ak M., "İstanbul’Un Fetih Günlüğü", Çamlıca Basım Yayın, İSTANBUL, 2003
Ak M., "Âşık Mehmed'E Göre Memleketi Trabzon Ve Havalisi", Bir Tutkudur Trabzon, Kayaoğlu G., Ed., Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, ss.181-206, 1997
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Ak M., "Tiryâki Hasan Paşa", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.XLI, ss.205-207, 2012
Ak M., "Tarih Dergisi", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.XL, ss.79-80, 2011
Ak M., "Siyavuş Paşa(Kanijeli)", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.XXXVII, ss.311-313, 2009
Ak M., "Seydi Ali Reis", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.XXXVII, ss.21-24, 2009
Ak M., "Siyavuş Paşa", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.XXXVII, ss.310-311, 2009
Ak M., "Lala Mehmed Paşa", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.XXVII, ss.71-73, 2003
Ak M., "Mehmed Paşa, Gürcü", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakifı,, cilt.XXVIII, ss.509-510, 2003
Ak M., "Mehmed Paşa, Damad", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt. XXVIII, ss.504-505, 2003
Ak M., "İbrahim Hamdi", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.XXI, ss.314-316, 2000
Ak M., "İklim", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.XXII, ss.28-30, 2000
Ak M., "Pirî Reis", YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR ANSİKLOPEDİSİ,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.2, ss.439-440, 1999
Ak M., "Seydî Ali Reis", YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR ANSİKLOPEDİSİ,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.2, ss.525-527, 1999
Ak M., "Seyfi Çelebi", YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR ANSİKLOPEDİSİ,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.2, ss.527, 1999
Ak M., "Yahya Gaffarî", YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR ANSİKLOPEDİSİ,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.2, ss.665-666, 1999
Ak M., "Ali Ekber Hıtaî", YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR ANSİKLOPEDİSİ,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.1, ss.208-209, 1999
Ak M., "Mehmed Hanefi (Âşık)", YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR ANSİKLOPEDİSİ,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.2, ss.143, 1999
Ak M., "Mehmed (Âşık)", YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR ANSİKLOPEDİSİ,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.2, ss.100-101, 1999
Ak M., "Mahmud Şirvanî", YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR ANSİKLOPEDİSİ,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.2, ss.74, 1999
Ak M., "Kâtip Çelebi", YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR ANSİKLOPEDİSİ,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.2, ss.20-22, 1999
Ak M., "Feridun Ahmed Bey", YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR ANSİKLOPEDİSİ,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.1, ss.453-454, 1999
Ak M., "Evliya Çelebi", YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR ANSİKLOPEDİSİ,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.1, ss.426-428, 1999
Ak M., "Emir Mehmed Suudî", YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR ANSİKLOPEDİSİ,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.1, ss.402-403, 1999
Ak M., "Abdüllatif Râzî", YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR ANSİKLOPEDİSİ,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.1, ss.61-62, 1999
Ak M., "Ali Cevad", YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR ANSİKLOPEDİSİ,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.1, ss.201, 1999
Ak M., "Ahmed (Tunuslu, Hacı)", YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR ANSİKLOPEDİSİ,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.1, ss.102-104, 1999
Ak M., "İbrahim Hamdi (Uluslu)", YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR ANSİKLOPEDİSİ,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.1, ss.628-629, 1999
Ak M., "Ebubekir Dımaşkî", YAŞAMLARI VE YAPITLARIYLA OSMANLILAR ANSİKLOPEDİSİ,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.1, ss.386-388, 1999
Ak M., "Derviş Paşa (Bosnevî)", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.IX, ss.196-197, 1994
Ak M., "Coğrafya (Osmanlılar Dönemi)", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.VIII, ss.62-66, 1993
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi