İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2011 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2005 - 2011
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2005 - 2011
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edbiyat Fakültesi, 1999 - 2005
, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1997 - 1999
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Rektör, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , , 05.04.2015 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Tarih, 10.10.2014 - Devam Ediyor
Rektör Yardımcısı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , , 08.01.2013 - 10.02.2015
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Tarih, 05.03.2012 - Devam Ediyor
Fakülte Kurulu Üyesi (Profesör Temsilcisi), İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, , 14.11.2011 - Devam Ediyor
Enstitü Müdürü, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler, , 10.10.2011 - 10.10.2013
İ. Ü. ÖYP Yürütme Kurulu Üyesi , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , , 01.10.2011 - 01.10.2013
BAP Komisyon Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , , 01.10.2011 - 01.10.2013
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, , 01.07.2011 - Devam Ediyor
İ. Ü. Öğrenci Kültür Merkezi Müdürü, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , , 01.10.2010 - 01.10.2013
Tarih Dergisi Yayın Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, , 01.10.2009 - Devam Ediyor
İ. Ü. Beyazıt III Yerleşke Sorumluluğu , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , , 01.10.2009 - 01.10.2013
İ.Ü. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi İhale Komisyonu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , , 01.10.2009 - 01.02.2013
Tarih Dergisi Müdürü, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, , 01.10.2008 - 01.10.2011
Bölüm Başkan Yardımcısı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 01.10.2008 - 01.10.2011
Fakülte Kurulu Üyesi (Doçent Temsilcisi), İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, , 01.10.2008 - 23.02.2011
Fakülte Disiplin Komisyonu Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, , 01.10.2007 - 01.10.2008
Enstitü Kurulu Üyesi , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 01.10.2005 - Devam Ediyor
Enstitü Müdür Yardımcısı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İ.Ü. Sosyal Birimler Enstitüsü, Tarih, 21.03.2005 - 08.05.2007
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü, 01.01.2005 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, İ.Danış, "Evzahu’l-mesâlik (Metin ve Değerlendirme)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2017.
Doktora, Ü.Bayram, "Enverî Tarihi: III. Cilt (Metin ve Değerlendirme)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2014.
Doktora, E.Kılıç, " Musiki Tarihi Bakımından 'Mecmua-i Makamat-ı Hoca Abdülkadir ve Saire'(Metin ve Değerlendirme)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2013.
Doktora, A.Üstüner, "Levami'un-nur (Metin ve Değerlendirme) ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2012.
Doktora, Ö.Yılmaz Solak, "Peçuylu İbrahim Efendi Tarih-i Peçuylu (Tahlil-Metin)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, K.Erkan, "Vekayi‘u’l-fudalâ:I-II (Metin ve Değerlendirme)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, A.Kiliç, "Osmanlı Habsurg Diplomasisi(1609-1699)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, A.Tekin, "1596-1621 Osmanlı İngiliz İlişkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, H.Önalan, "Osmanlı- Portekiz İlişkileri ve Hint Okyanusu(16. yüzyıl)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2017.
Yüksek Lisans, S.Gökçe, "232 Numaralı Ruus Defteri (Metin-Değerlendirme)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2014.
Yüksek Lisans, N.Kurt Budak, "Evliya Çelebi ve Eremya Çelebi’ye Göre XVIII. Yüzyılda İstanbul", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2011.
Yüksek Lisans, D.Yeşiltepe, " Osmanlı Döneminde Coğrafyanın Müfredatta Yer Alması ve Hazırlanan İlk Ders Kitapları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2010.
Yüksek Lisans, D.Şahin, "XVII. Yüzyılda Anadolu’da Celâlî Hareketleri (8 Numaralı Mühimme Zeyli’ne Göre)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2003.
Yüksek Lisans, R.Aktemur, "Osmanlı Coğrafyacılarının Gözüyle Akdeniz Dünyası", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi