İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Salihoğlu M. , "Isaac Mayer Wise: Amerikan Reform Yahudiliğinin Kurucusu", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.167-178, 2015 (Link)
Salihoğlu M. , "Yahudi Hukukunda Mamzer", EKEV Akademi Dergisi, ss.269-275, 2011 (Özet) (Abstract)
Salihoğlu M. , "Marranolar Ve Dini İnançları", EKEV Akademi Dergisi, ss.105-115, 2011 (Özet) (Abstract)
Salihoğlu M. , "Jewish And Islamic Law: A Comparative Study Of Custom During The Geonic Period", İslam Araştırmaları Dergisi, ss.159-161, 2007 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Salihoğlu M. , "", , ,
Salihoğlu M. , "Jabontinsky, Siyonizm ve Osmanlı Devleti", Osmanlıdan Günümüze Filistin Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 28-29 Ekim 2013, vol.1, pp.1-11
Salihoğlu M. , "Avrupa’ya Bir Giriş Hikayesi: Samson Raphael Hirsch ve Modern Ortodoks Yahudilik", Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Girişinin Din Boyutu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 17-19 Eylül 2001, ss.173-177
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Salihoğlu M. , "Napoleon ve Paris Sanhedrini", Ravza Yayınları, İSTANBUL, 2016
Salihoğlu M. , "Spinoza And The Bible", RD, İSTANBUL, 2012
Salihoğlu M. , "İslamın Savaş Anlayışı Ve Çanakkale Savaşı", Alan Kılavuzluğu Eğitimi Ders Notları ve Krokileri, Esenkaya, A; Erat, M. , Ed., Çevre ve Orman Bakanlığı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürlüğü, Çanakkale, ss.171-181-, 2011
Salihoğlu M. , "The Jewish Community Of Turkey", in: Kaigai-no Shukyo jijo-ni Kansuru Chosa hokoku (Research Report on Religious Affairs in Foreign Countries), Ken Terawaki, Eds., Bunka-cho, Tokyo, pp.393 – 396-, 2004
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Salihoğlu M. , "Zekat, Diğer Dinlerde", İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.44, ss.207-209, 2013 (Link)
Salihoğlu M. , "Sâmirîler", İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.36, ss.79-81, 2009 (Link)
Salihoğlu M. , "Sâmirî", İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi,, cilt.36, ss.78-70, 2009 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi