İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
Modernleşme, Protestanlaşma ve Selefilik: Modern İslam Yorumlarında Metnin/Nassın Araçsallaştırılması, İstanbul, Eylül 2017
Osmanlı'dan Günümüze Filistin, Ankara, Kasım 2013
Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi, Sakarya, Ekim 2012
İnsan Hakları ve Din Sempozyumu, Çanakkale, Mayıs 2009
Türk Dünyasında Misyonerlik Sempozyumu, Çanakkale, Nisan 2005
Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri, İstanbul, Nisan 2004
Klasiği Yeniden Düşünmek Uluslararası Sempozyum, İstanbul, Ekim 2004
The Muslim World in the 21st Century, İstanbul, Haziran 2004
İmam-Hatip Liselerinde Eğitim ve Öğretim, İstanbul, Aralık 2003
Oryantalizmi Yeniden Okumak: Batı’da İslam Çalışmaları Sempozyumu, Sakarya, Mayıs 2002
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Girişinin Din Boyutu Sempozyumu, Çanakkale, Eylül 2001
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
Milel ve Nihal, Dergide Hakemlik, Kasım 2016
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları, Kitap Hakemliği, Kasım 2016
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2016
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2016
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2015
Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2015
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2015
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2015
Mukaddime, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2014
Milel ve Nihal, Dergide Hakemlik, Eylül 2013
EKEV Akademi Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2013
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2013
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2013
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2013
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2012
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2010
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2010
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2008
Usûl: İslam Araştırmaları, Dergide Hakemlik, Ocak 2004
ETKİNLİK ORGANİZASYONU
Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim Ve Fikir Dünyası: 17. Yüzyıl, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Aralık 2016
İnsan Hakları ve Din Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, Mayıs 2009
Türk Dünyasında Misyonerlik Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, Nisan 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi