İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Çalışma Ekonomisi
Sosyal Politika ve Sosyal Güvenlik
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Demography
Industrial Relations & Labor
Management
Economics
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi