İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"İznik Gölü Bakteriyel Çeşitliliğinin Yeni Nesil Dizileme Sistemi İle Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2020-35375, Araştırmacı, Devam Ediyor
"İznik Gölü'nde Siyanobakteri ve Siyanotoksin Üretiminin Derinliğe Bağlı Değişiminin LC-HRMS ile Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2019-35515, Yönetici, Devam Ediyor
"Burdur Havzası Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 3018620, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Yuvacık Barajı'nda Su Kalitesi ve Siyanobakteri-Siyanotoksin İzlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 84608, Araştırmacı, 2018
"Küçük Menderes Nehir Havzası Yönetim Planı Hazırlanması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 3007091, Araştırmacı, 2019
"Siyanotoksin üretimini düzenleyen metabolik yollar pestisitlerin ve antibiyotiklerin bu yollara olan etkisi", BAP Güdümlü, FBG-2017-24452, Araştırmacı, 2019
"Long term differences of cyanobacterial toxins in response to environmental constraints in Sapanca Lake Turkey", BAP Diğer, BEK-2017-25436, Araştırmacı, 2017
"Su Ürünlerinde ve Balıkçılarda Ağır Metal-Eser Element Yükü ve Risk Haritalandırması", TÜBITAK Projesi, 116S520, Araştırmacı, 2019
"Türkiyede bulunan İçme Suyu Kaynakları ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 280510, Araştırmacı, 2016
"Does physical disturbances affect the cyanotoxin production in man made reservoirs", BAP Diğer, BEK-2016-22891, Araştırmacı, 2016
"Vertical distribution of microcystin and cylindrospermopsin producing genotypes in Lake Iznik", BAP Diğer, BEK-2016-22347, Araştırmacı, 2016
"Distribution of cyanobacterial species in Manyas Lake Turkey", BAP Diğer, BEK-2016-22913, Yönetici, 2016
"Nehir Havzalarında Modelleme Çalışmasına Yönelik Göllerde ve Nehirlerde Su Kalitesi ve Biyolojik İzleme", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 00000, Araştırmacı, 2016
"Yerüstü Suları ile Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Kıyı Sularında Siyanobakteriler için Alarm Seviyelerinin ve Limitlerin Belirlenmesi, Müdahale ve Mücadele Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi.", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 00, Araştırmacı, 2016
"Nehir Havzalarında Göl Sularında Su Kalitesi, Fitoplankton ve Makrofit İzleme, Buna Bağlı Hassas Alan Tayini (Marmara, Meriç-Ergene, Sakarya Havzaları", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 0000, Araştırmacı, 2015
"Deniz Suyu ve Su Ürünlerinin Çevresel Kirleticiler Açısından Değerlendirilmesi Araştırmasi; İzmit, Saros ve Antalya Körfezi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 000, Araştırmacı, 2015
"Küçükçekmece Lagünü zooplankton faunası ve mevsimsel değişimi", BAP Arastırma Projesi, 28047, Araştırmacı, 2015
"Sapanca Gölü Havzasında Hidrolojik/Hidrodinamik, Ekolojik ve Su Kalite Modeli Kurulması ve Çalıştırılması İşi"", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 0, Araştırmacı, 2014
"İzmit, Saros ve Antalya Körfezi'ndeki Su Ürünleri ve Deniz Sularında Çevresel Kirleticilerin Belirlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 157633, Araştırmacı, 2015
"İznik Gölü’nde toksik siyanobakteri (mavi-yeşil alg) artışı, siyanotoksin üretimi ve su kalitesi ile olan etkileşiminin incelenmesi", AB Destekli Diğer Projeler, 112 Y 209, Araştırmacı, 2016
"Molecular Approaches for Rapid and quantitative detections of CYanobacteria and their toxins from coastal Black Sea", AB Destekli Diğer Projeler, FP7, BS ERANET, Araştırmacı, 2015
"Küçükçekmece Gölü'nde Su ve Sedimandaki Microcystis Genotiplerinin ve Potansiyel Toksisitelerinin Yıllık Değişimi", BAP Doktora, 27181, Yönetici, 2016
"Universal microarrays for the evaluation of fresh-water quality based on detection of pathogens and their toxins", AB Çerçeve Programı Projesi, FP7-KBBE-2010-4, Araştırmacı, 2016
"Marmara Bölgesi içsularındaki bazı mavi-yeşil alg türlerinin toksin üretiminin genetik yöntemlerle araştırılması", BAP Y.Lisans, 2846, Yönetici, 2009
""Sapanca Gölünden Sürdürülebilir Yararlanma Koşullarının Belirlenmesi ve Göle Ulaşan Kirleticilerin Yapısına Özgü Arıtma Teknolojilerinin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 107 G 261, , 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi