İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Limnoloji
Su Ürünleri
Ekotoksikoloji
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Su Ürünleri
Akuatik Toksikoloji
Su Kirliliği ve Kontrolü
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Ecology
Environmental Sciences
Biochemistry & Molecular Biology
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi