İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Kadir Serkan ORHAN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İstanbul Tıp Fakültesi
Bölüm : Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
Ana Bilm Dalı : Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4142000 | Dahili : 31674
E Posta Adresi : ksorhanistanbul.edu.tr | ksorhanistanbul.edu.tr
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/41676/ | serkanorhan.com
Ofis : Cerrahi Monoblok 1. Kat
Posta Adresi : 34270
Eğitim Bilgileri
Tıpta Uzmanlık, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İstanbul Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz, 1999-2004
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İstanbul Tıp Fakültesi, , 1993-1999
Yaptığı Tezler
Tıpta Uzmanlık, "Fonksiyonel Boyun Disseksiyonu Sonrası İnternal Juguler Ven Açıklığının Değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz hastalıkları Haziran, 2002.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Otoloji ve Kafa Tabanı Cerrahisi, House Ear Clinic, LA, California, USA, 2017
Otoloji ve Kafa Tabanı Cerrahisi, Miller School of Medicine, Miami,Florida, ABD, 2015
Otoloji ve Kafa tabanı Cerrahisi, The Royal National ENT Hospital, London, UK, 2012
Rinoloji ve Fasyal Plastik Cerrahi, St Radboud University, Nijmegen, The Netherlands, 2003
Araştırma Alanları
Kulak Burun Boğaz
otoloji
Mikrotia
Otoskleroz
Kulak atrezisi
parotis cerrahisi
timpanoplasti
akustik nöroma
Endoskopik kulak cerrahisi
Rinoplasti
Baş Boyun Cerrahisi
Transoral Laser Cerrahisi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Kulak, Burun ve Boğaz
Web Of Science Araştırma Alanları
Otorhinolaryngology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İstanbul Tıp Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor
Uzman, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İstanbul Tıp Fakültesi, 2010 - 2012
Mesleki ve İdari Deneyimler
İkinci İhtisas Kurulu, RAPÖRTÖR, Adli Tıp Kurumu , , 01.09.2014 - Devam Ediyor
KBB Uzmanı, Nisa Hastanesi KBB, , 02.11.2008 - 01.02.2010
KBB Uzmanı, Medical Park Bahçelievler Hastanesi KBB, , 03.02.2008 - 02.11.2008
Tabip Asteğmen, Karamürselbey Eğitim Merkez Komutanlığı 30 Yataklı İaşeli Revir , , 04.02.2007 - 03.02.2008
, Özel Çapa Hastanesi KBB, , 06.03.2005 - 04.02.2007
, Memorial Hastanesi KBB, , 01.08.2004 - 14.11.2004
Yönetilen Tezler
Tıpta Uzmanlık, E.Çelebi, "SUBPERİOSTAL TEMPORAL CEP TEKNİĞİYLE YAPILAN KOKLEAR İMPLANTASYON CERRAHİSİ SONRASI İMPLANT MİGRASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Tıpta Uzmanlık, M.Çiçek, "Kartilaj Timpanoplasti", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Tıpta Uzmanlık, Ş.Acar, "Koklear İmplantasyonun Orta Kulak Basıncına Olan Etkisinin Değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2014.
Tıpta Uzmanlık, S.Alpaslan, "KOKLEAR İMPLANT UYGULANAN HASTALARDA DÜZ VE PERİMODİOLAR ELEKTROTLARIN REZİDÜEL İŞİTMEYİ KORUYUCU ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2014.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Aralık, 2014
Tez Savunma, Serkan Alpaslan Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp fakültesi, Aralık, 2014
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Öztürk E., Doruk C., Orhan K.S., Çelik M., Polat B., Guldiken Y., "A Rare Complication of Cochlear Implantation After Magnetic Resonance Imaging: Reversion of the Magnet.", JOURNAL OF CRANİOFACİAL SURGERY, vol.28, pp.e372-e374, 2017
Cengiz F., Yılmazer R., Olgun L., Sennaroglu L., Kirazli T., Alper H., et al., "Novel pathogenic variants underlie SLC26A4-related hearing loss in a multiethnic cohort.", INTERNATİONAL JOURNAL OF PEDİATRİC OTORHİNOLARYNGOLOGY, vol.101, pp.167-171, 2017
Yilmaz Y., Yilmaz Y., Karakas Z., Karakaş Z., Uzun B., Uzun B., et al.,"Olfactory dysfunction and quality of life in patients with transfusion-dependent thalassemia.", EUROPEAN ARCHİVES OF OTO-RHİNO-LARYNGOLOGY, vol.-, 2017 (Link)
Yilmaz Y., Karakas Z., Uzun B., Sen C., Çomoğlu S., Orhan K.S., et al.,"Olfactory dysfunction and quality of life in patients with transfusion-dependent thalassemia.", EUROPEAN ARCHİVES OF OTO-RHİNO-LARYNGOLOGY, vol.-, 2017
Çelik M., Şahin B., Tepe M., Orhan K.S., Guldiken Y., "Breast Cancer Metastasis on the Neck Mimicking a Glomus Tumor.", JOURNAL OF CRANİOFACİAL SURGERY, vol.28, pp.e271-e273, 2017
Çiçek M., Avci H., Şahin B., Acar Ş., Polat B., Çelik M., et al., "Surgical Success of Tympanoplasty Using Composite Tragal Cartilage in Chronic Otitis Media.", JOURNAL OF CRANİOFACİAL SURGERY, vol.28, pp.2042-2044, 2017
Çelik M., Doruk C., Bayram A., Yegen G., Orhan K.S., "Lipoadenoma of the Submandibular Gland.", JOURNAL OF CRANİOFACİAL SURGERY, vol.28, pp.e680-e682, 2017
Çelik M., Şahin B., Enver N., Orhan K.S., "Nasopharyngeal Extension of Giant Meningioma.", JOURNAL OF CRANİOFACİAL SURGERY, vol.28, pp.e254-e255, 2017
Guldiken Y., Polat B., Enver N., Aydemir L., Çomoğlu S., Orhan K.S., "Evaluation of receiver-stimulator migration in cochlear implantation using the subperiosteal pocket technique: a prospective clinical study.", JOURNAL OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY, vol.131, pp.487-491, 2017
Orhan K.S., Polat B., Çelik M., Çomoğlu S., Guldiken Y., "Endoscopic-Assisted Cochlear Implantation: A Case Series.", JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, vol.12, pp.337-340, 2016
Şahin B., Sönmez S., Yılmazbayhan E., Orhan K.S., "Cavernous hemangioma in unusual location: pterygopalatine fossa.", BRAZILIAN JOURNAL OF OTORHINOLARYNGOLOGY, vol.-, 2016
Çomoğlu Ş., Şahin B., Polat B., Aydemir L., Orhan K.S., "Unilateral Inner Mucoperichondrium Flap From Upper Lateral Cartilage and Inferior Mucosal Advancement Flap Technique for Repair of Septal Perforations", JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, vol.27, pp.E323-E327, 2016
Polat B., Iseri M., Orhan K.S., Yilmazer A.B., Enver N., Ceylan D., et al., "Two Different Percutaneous Bone-Anchored Hearing Aid Abutment Systems: Comparative Clinical Study", JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, vol.12, pp.23-27, 2016
Apaydin N., Çomoğlu S., Özer Y., Avci H., Eş H., Orhan K.S., "Medicolegal aspects of rhinology practice.", JOURNAL OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY, vol.130, pp.897-901, 2016
Çomoğlu Ş., Orhan K.S., Kocaman S.U., Çelik M., Keles N., Değer K., "Olfactory Function Assessment of Blind Subjects Using the Sniffin' Sticks Test", OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY, vol.153, pp.286-290, 2015
Polat B., Orhan K.S., Kesimli M.C., Gorgulu Y., Ulusan M., Değer K., "The effects of indwelling voice prosthesis on the quality of life, depressive symptoms, and self-esteem in patients with total laryngectomy", EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, vol.272, pp.3431-3437, 2015
Orhan K.S., Polat B., Enver N., Guldiken Y., "Tailed Palva flap in the subperiosteal pocket technique for cochlear implantation", JOURNAL OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY, vol.129, pp.916-918, 2015
Iseri M., Orhan K.S., Tuncer U., Kara A., Durgut M., Güldiken Y., et al., "Transcutaneous Bone-anchored Hearing Aids Versus Percutaneous Ones: Multicenter Comparative Clinical Study", OTOLOGY & NEUROTOLOGY, vol.36, pp.849-853, 2015
Iseri M., Orhan K.S., Yariktas M.H., Kara A., Durgut M., Ceylan D.S., et al., "Surgical and audiological evaluation of the Baha BA400", JOURNAL OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY, vol.129, pp.32-37, 2015
Orhan K.S., Coskunpinar E., Kanliada D., Oltulu Y.M., Başaran B., Çelik M., et al., "Investigation of the association of hRRM1 and p53R2 gene polymorphisms in head and neck squamous cell carcinomas", MEDICAL ONCOLOGY, vol.31, 2014
Coskunpinar E., Oltulu Y.M., Orhan K.S., Tiryakioglu N.O., Kanliada D., Akbas F., "Identification Of A Differential Expression Signature Associated With Tumorigenesis And Metastasis Of Laryngeal Carcinoma", GENE, vol.534, pp.183-188, 2014 (Abstract)
Kanliada D., Coskunpinar E., Orhan K.S., Oltulu Y.M., Çelik M., Eren A., Yaylim I., Değer K., "Investigation Of Biomarker In Laryngeal Carcinomas", JOURNAL OF CLINICAL LABORATORY ANALYSIS, vol.28, pp.186-190, 2014 (Abstract)
Orhan K.S., Polat B., Enver N., Çelik M., Güldiken Y., Değer K., "Spontaneous Bone Bed Formation in Cochlear Implantation Using the Subperiosteal Pocket Technique", OTOLOGY & NEUROTOLOGY, vol.35, pp.1752-1754, 2014
Orhan K.S., Acar Ş., Ulusan M., Aydoseli A., Güldiken Y., "Persistent Cough Associated With Osteophyte Formation And Vagus Nerve Impingement Following Cervical Spinal Surgery Case Report", JOURNAL OF NEUROSURGERY-SPINE, vol.19, pp.167-169, 2013 (Abstract)
Başaran B., Ulusan M., Orhan K.S., Gunes S., Suoglu Y., "Is It Necessary To Remove Submandibular Glands In Squamous Cell Carcinomas Of The Oral Cavity?", ACTA OTORHINOLARYNGOLOGICA ITALICA, vol.33, pp.88-92, 2013 (Abstract)
Karabulut B., Orhan K.S., Guldiken Y., Dogan O., "Follicular Dendritic Cell Sarcoma Of The Nasopharynx", INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, vol.41, pp.218-220, 2012 (Abstract)
Orhan K.S., Karabulut B., Keles N., Değer K., "Evaluation Of Factors Concerning The Olfaction Using The Sniffin' Sticks Test", OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY, vol.146, pp.240-246, 2012 (Abstract)
Ozalp B., Karaaltin M.V., Orhan K.S., "A Newly Designed Surgical Instrument To Facilitate Osteotomy: The Lightening Osteotome", PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY, vol.129, pp.0-0, 2012
Karaaltin M.V., Batioglu-Karaaltin A., Orhan K.S., Demirel T., Güldiken Y., "Autologous Fascia Lata Graft For Contour Restoration And Camouflage In Tertiary Rhinoplasty", JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, vol.23, pp.719-723, 2012 (Abstract)
Orhan K.S., Güldiken Y., Başaran B., Ulusan M., Polat B., Çelik M., Değer K., "Complications And Their Management Following Pediatric Cochlear Implantations", JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, vol.8, pp.244-252, 2012
Güldiken Y., Orhan K.S., Yigit O., Başaran B., Polat B., Gunez S., Acioglu E., Değer K., "Subperiosteal Temporal Pocket Versus Standard Technique In Cochlear Implantation: A Comparative Clinical Study", OTOLOGY, vol.32, pp.987-991, 2011 (Abstract)
Orhan K.S., Başaran B., Ulusan M., Hafiz G., "Botulinum Toxin Applications In The Larynx", NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.47, pp.30-34, 2010
Karaaltin M.V., Orhan K.S., Demirel T., "Fascia Lata Graft For Nasal Dorsal Contouring In Rhinoplasty", JOURNAL OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY, vol.62, pp.1255-1260, 2009
Ingels K.J.A.O., Orhan K.S., Van Heerbeek N., "The Effect Of Spreader Grafts On Nasal Dorsal Width In Patients With Nasal Valve Insufficiency", ARCHIVES OF FACIAL PLASTIC SURGERY, vol.10, pp.354-356, 2008
Orhan K.S., Demirel T., Baslo B., Orhan E.K., Yucel E.A., Guldikent Y., Degeer K., "Spinal Accessory Nerve Function After Neck Dissections", JOURNAL OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY, vol.121, pp.44-48, 2007 (Abstract)
Ingels K., Orhan K.S., "Measuring Nasal Tip And Lobule Width; Effect Of Transdomal And Lateral Crura Suturing", RHINOLOGY, vol.45, pp.79-82, 2007
Ingels K., Orhan K.S., "Measurement Of Preoperative And Postoperative Nasal Tip Projection And Rotation", ARCHIVES OF FACIAL PLASTIC SURGERY, vol.8, pp.411-415, 2006 (Abstract)
Guldiken Y., Orhan K.S., Demirel T., Ural H., Yucel E., Deger K., "Assessment Of Shoulder Impairment After Functional Neck Dissection: Long Term Results", AURIS NASUS LARYNX, vol.32, pp.387-391, 2005 (Abstract)
Yucel E., Orhan K.S., Guldiken Y., Aydin K., Simsek T., Erdamar B., Deger K., "Evaluation Of Factors Concerning The Patency Of The Internal Jugular Vein After Functional Neck Dissection", EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, vol.260, pp.35-38, 2003 (Abstract)
Yucel E., Keles N., Arami K., Orhan K.S., Deger K., "Munchausen's syndrome: a case report with multiple symptoms.", OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY, vol.124, pp.595-7, 2001
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Çelik M., Orhan K.S., Kocasoy Orhan E., Karabulut B., Gurses C., Aslan İ., "A RARE COMPLICATION AFTER REPAIRING TEMPORAL LOBE HERNIATION INTO MASTOID CAVITY: NON-CONVULSIVE STATUS EPILEPTICUS ", İstanbul Tıp Dergisi, cilt.79, ss.94-96, 2016
Aydın S., Karabulut B., Orhan K.S., Kılıçaslan I., Deger K., "A case of sinonasal paraganglioma with a different morphology: nine-year follow-up.", Kulak burun bogaz ihtisas dergisi : KBB = Journal of ear, nose, and throat, vol.25, pp.43-5, 2015
Karabulut B., Orhan K.S., Ulusan M., Başaran B., Değer K., "Foreign body aspiration: an urgent airway condition", Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, vol.24, pp.283-286, 2014
Basaran B., Ünsaler S., Orhan K.S., Kıyak Ö.E., "A rare late complication of radiation therapy: bilaterally recurrent laryngeal nerve paralysis", Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, vol.24, pp.344-348, 2014
İşeri M., Orhan K.S., Karabulut A., Durgut M., Öztürk M., Topdağ M., et al., "A new transcutaneous bone anchored hearing device - the Baha® Attract System: the first experience in Turkey", Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, vol.24, pp.59-64, 2014
Orhan K.S., Yılmazer A., "The use and possible complications of graft materials in rhinoplasty.", Kulak burun bogaz ihtisas dergisi : KBB = Journal of ear, nose, and throat, vol.23, pp.201-6, 2013
Yılmazer R., Yılmazer A., Orhan K.S., Damar M., Deger K., "[A rare cause of oropharyngeal mass: bilateral aberrant internal carotid artery].", Kulak burun bogaz ihtisas dergisi : KBB = Journal of ear, nose, and throat, vol.23, pp.348-50, 2013
Karabulut B., Başaran B., Yenice H., Ulusan M., Orhan K.S., Hafız G., "[The relationship between operation type, adjuvant radiation therapy, spinal accessory nerve and quality of life in patients with laryngeal cancer].", Kulak burun bogaz ihtisas dergisi : KBB = Journal of ear, nose, and throat, vol.23, pp.153-62, 2013
Orhan K.S., Çelik M., Başaran B., Ulusan M., Çomoğlu S., Karabulut B., et al., "[Revision surgery in cochlear implantation].", Kulak burun bogaz ihtisas dergisi : KBB = Journal of ear, nose, and throat, vol.22, pp.311-8, 2012
Ulusan M., Başaran B., Orhan K.S., Çomoğlu S., Yıldırmaz K., Kıyak O., "Oncologic and functional outcomes of open surgery in early supraglottic tumors: is it still a valid technique?", Kulak burun bogaz ihtisas dergisi : KBB = Journal of ear, nose, and throat, vol.22, pp.129-35, 2012
Orhan K.S., Çelik M., Başaran B., Ulusan M., Çomoğlu S., Karabulut B., et al.,"[Revision surgery in cochlear implantation].", Kulak burun bogaz ihtisas dergisi : KBB = Journal of ear, nose, and throat, vol.22, pp.311-8, 2012
Başaran B., Orhan K.S., Yıldırmaz K., Hafız G., "[A case of secondary post-tonsillectomy bleeding: necrosis of the internal carotid artery].", Kulak burun bogaz ihtisas dergisi : KBB = Journal of ear, nose, and throat, vol.21, pp.98-101, 2011
Başaran B., Orhan K.S., Yıldırmaz K., Hafız G., "[A case of secondary post-tonsillectomy bleeding: necrosis of the internal carotid artery].", Kulak burun bogaz ihtisas dergisi : KBB = Journal of ear, nose, and throat, vol.21, pp.98-101, 2011
Başaran B., Orhan K.S., Polat B., Mete O., Başerer N., "[Malignant peripheral nerve sheath tumor in the parotid gland developed on the basis of neurofibromatosis type 1].", Kulak burun bogaz ihtisas dergisi : KBB = Journal of ear, nose, and throat, vol.21, pp.220-4, 2011
Başaran B., Orhan K.S., Yıldırmaz K., Hafız G., "[A case of secondary post-tonsillectomy bleeding: necrosis of the internal carotid artery].", Kulak burun bogaz ihtisas dergisi : KBB = Journal of ear, nose, and throat, vol.21, pp.98-101, 2011
Karaaltın M., Karaaltın A., Orhan K.S., Cavdar G., "Pre-auricular and ascending helical free composite flap in reconstructing an alar defect resulting from a human bite: a case report.", Kulak burun bogaz ihtisas dergisi : KBB = Journal of ear, nose, and throat, vol.21, pp.167-70, 2011
Orhan K.S., Karaaltın M., Demirel T., Polat B., Başaran B., "Adenolipoma of the nose: a case report.", Kulak burun bogaz ihtisas dergisi : KBB = Journal of ear, nose, and throat, vol.20, pp.264-6, 2010
Orhan K.S., Demirel T., Kocasoy Orhan E., Yenigül K., "Facial paralysis due to an occult parotid abscess.", Kulak burun bogaz ihtisas dergisi : KBB = Journal of ear, nose, and throat, vol.18, pp.115-117, 2008
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Orhan K.S., Polat B., Enver N., Aydemir L., Güldiken Y., Değer K., "Tailed Palva Flap in Minimal Access in Cochlear İmplantation", 29. Politzer Society Meeting, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-13 Kasım 2016, pp.0-1
Samanci B., Sezgin M., Karbay M., Şen C., Samanci Y., Kocasoy Orhan E., et al.,"Olfactory dysfunction in patients with mesial temporal lobe epilepsy: what is the difference of the problem?", 12th European Congress on Epileptology, Prag, CEK CUM., 11-15 Eylül 2016, pp.135-135
Orhan K.S., Polat B., Enver N., Aydemir L., Güldiken Y., Değer K., "Spontanous Niche Formation on The Skull Opposite to Cochlear İmplant In Subperiostal Pocket Technique", 29. Politzer Society Meeting, ANTALYA, TÜRKIYE, 11-13 Kasım 2016, pp.0-1
Aydemir L., Enver N., Yılmaz E., Orhan K.S., Güldiken Y., "Nazal kitle ile ortaya çıkan dev menengiom", 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Kasım 2013, ss.0-1
Çelebi E. , Orhan K.S., Aydemir L., Enver N., Yıulmazbayhan E.D. , Kıyak Ö.E., "Orta Kulakta Fasiyal Paraliziye Neden Olan Beklenmedik Kitle: Hemanjiyom", 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Kasım 2013, ss.0-1
Orhan K.S., Aydemir L., Çelebi E. , Enver N., Değer K., "Tek Taraflı Üst Lateral Kartilaj İç Mukoperikondrium ve Alt Mukozal İlerletme Flebi ile Septal Perforasyon Tammiri", 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Kasım 2013, ss.0-1
Çelik M., Aydemir L., Orhan K.S., Çomoğlu Ş., Ulusan M. , Başaran B. , et al.,"Revizyon Stapes Cerrahisi", 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-14 Ekim 2012, ss.0-1
Çelik M., Aydemir L., Tanış T. , Alpaslan M.S., Enver N., Çelebi E. , et al.,"Juvenil Nazofarengeal Anjiofibroma Yaklaşım: Klinik Sonuçlarımız", 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-14 Ekim 2012, ss.0-1
Orhan K.S., Başaran B., Ulusan M., Hafiz G., "Botulinum Toxin Applications in the Larynx", , TÜRKİYE, , cilt.47, ss.30-34
Kitap ve Kitap Bölümleri
Orhan K.S., Polat B., Çelik M., Avci H., Yağcı İ., Guldiken Y., "Adhesive Otitis Media and Ossiculoplasty", in: Cholesteatoma and Ear Surgery, Matthew Yung, Eds., Kugler Publication, Amsterdam, Amsterdam, pp.197-201, 2017
Orhan K.S., "Seslensem Duyar Mısın? Doğuştan İşitme Kaybı", Uzman Yorumuyla Hastalık Hikayem, Yakıncı C., Kavruk H., Belce A., Ed., Akademisyen Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.122-132, 2015
Ulusan M., Başaran B., Orhan K.S., "Paratiroid Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi", Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi, İşgör A., Ed., Deomed Yayıncılık, İstanbul, ss.171-184, 2015
Orhan K.S., "Kulak Burun Boğaz Acilleri", Hekimliğe Merhaba-2015, Sever MŞ., Yazıcı H., Ed., Kare Yayınları, İstanbul, ss.331-341, 2015
Başaran B., Ulusan M., Orhan K.S., "Reküren Larengeal Sinir Yaralanmasına Bağlı Gelişen Vokal Kord Paralizileri: Tanı ve Tedavi", Tiroit, İşgör A., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.52-57, 2013
Orhan K.S., Basaran B., Ulusan M., "efizyonlu Otitis Media", Kulak Burun Boğazda Kanıta Dayalı Tıp, Cingi C., Ed., Sebad Yayınları, Eskişehir, ss.375-383, 2011
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Akut tinnitusta intratimpanik ", Diğer Projeler, AM101-CL-1-01, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Vestibüler Migrende İnflamatuar Süreçlerin ve Akuaporin Antikorlarının Rolü", BAP Arastırma Projesi, TSA-2017-22652, Yönetici, Devam Ediyor
"ENDOSCOPIC ASSISTED COCHLEAR IMPLANTATION", BAP Diğer, BEK-2017-24813, Yönetici, Devam Ediyor
"Orta Kulak Absorbansı Üzerine Koklear İmplant Cerrahisinin etkileri", BAP Diğer, 59407, Yönetici, 2017
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, Yardimci Editör, 01.02.2010 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Endoskopik Kulak Cerrahisi Çalışma Grubu, , Üye, 01.09.2017 - Devam Ediyor
Otoloji Nörotoloji Derneği, , Üye, 01.11.2015 - Devam Ediyor
Türk Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Bilimsel Araştırmalar Grubu, , Üye, 01.12.2014 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
European Archives Otorhinolaryngology, Dergide Hakemlik, Aralık 2015
Nobel Medicus, Dergide Hakemlik, Aralık 2015
Etkinlik Organizasyonu
39. Türk Ulusal KBB Kongresi, Genel Sekreter, , TÜRKIYE, Kasım 2017
5. Ulusal Otoloji Kongresi, Genel Sekreter, , TÜRKIYE, Nisan 2017
İstanbul KBB Uzmanları Derneği 3. Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2015
36. Ulusal Türk KBB Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2014
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
11th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implant and Related Sciences, Oturum Başkanı, , KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 2017
9. İstanbul KBB Uzmanlar Derneği Kongresi, Moderatör, , TÜRKIYE, 2017
11th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implant and Related Sciences, Moderatör, , KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 2017
9. İstanbul KBB Uzmanlar Derneği Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
11th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implant and Related Sciences, Panelist, , KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 2017
11th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implant and Related Sciences, Panelist, , KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 2017
2nd World Endoscopic Ear Surgery Meeting, Davetli Konuşmacı, , ITALYA, 2017
4. Ulusal Otoloji ve 12. Rinoloji Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
38. Ulusal Türk KBB Kongresi, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2016
Hacettepe Temporal Kemik Kadavra Disseksiyon Kursu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
38. Ulusal Türk KBB Kongresi, Panelist, , TÜRKIYE, 2016
8. Cerrahpaşa Temporal Kemik Kadavra Disseksiyonu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
31. İstanbul Masterclass , Davetli Konuşmacı, , BOSNA HERSEK, 2016
38. Ulusal Türk KBB Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
38. Ulusal Türk KBB Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
38. İstanbul Pediatri Günleri, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
Uludağ KBB Günleri, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
Uludağ KBB Günleri, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
8. İstanbul KBB Uzmanları Derneği Kongresi, Panelist, , TÜRKIYE, 2016
8. İstanbul KBB Uzmanları Derneği Kongresi, Panelist, , TÜRKIYE, 2016
38. Türk Ulusal KBB Kongresi, Panelist, , TÜRKIYE, 2016
31. İstanbul Masterclass, Davetli Konuşmacı, , BOSNA HERSEK, 2016
10. International Conference of Choleteatoma and Ear Surgery, Davetli Konuşmacı, , INGILTERE, 2016
3. İstanbul KBB Uzmanlar Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
8. Koklear İmplantasyon ve Odyoloji Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
8. koklear İmplantasyo Otoloji-Nşrotoloji odyoloji kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
46.Çubukçu Günleri, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
Kulağın Burunla Buluşması, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
Kayseri KBB Uzmaları Toplantısı, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
8. Ulusal Otoloji ve Odyoloji Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
1. World Endoscopic Ear Surgery Meeting, Davetli Konuşmacı, , BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, 2015
37. Ulusal Türk KBB Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
6. Temporal Kemik Dissekksiyon Kursu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
Çukurova Videokonferans Dizisi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2014
III. Ulusal Otoloji- Nörootoloji Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2014
9. İç Kulak Hastalıkları ve Koklear İmplantasyon Sempozyumu, Panelist, , TÜRKIYE, 2014
7. Türk Kulak Burun Boğaz Akademi Kongresi, Panelist, , TÜRKIYE, 2014
Temporal Kemik Disseksiyon Kursu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2014
Otoloji, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2014
Beşinci Mardin KBB Günleri, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2014
III. Ulusal Otoloji- Nörootoloji Kongresi, Panelist, , TÜRKIYE, 2014
35 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, Panelist, , TÜRKIYE, 2013
29. Politzer Society Meeting, Panelist, , TÜRKIYE, 2013
II. Ulusal Otoloji ve Norootoloji Kongresi, Panelist, , TÜRKIYE, 2012
8. Koklear implantasyon ve İç kulak hastalıkları Kongresi, Panelist, , TÜRKIYE, 2012
Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Türk Toplulukları Tıp Kongresi-1, Davetli Konuşmacı, , AZERBAYCAN, 2011
7. Ulusal Rinoloji Kongresi, Panelist, , TÜRKIYE, 2011
İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 2. Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2010
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 743
Web Of Science H İndeksi : 12
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 174
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 9
Ödüller ve Burslar
Orhan K,Aydemir L, Çelebi E, Enver N, Değer K, "TEK TARAFLİ ÜST LATERAL KARTİLAJ İÇ MUKOPERİKONDRİUM VE ALT MUKOZAL İLERLETME FLEBİ İLE SEPTAL PERFORASYON TAMİRİ, Türk Kulak Burun Boğaz Vakfı, Kasım 2013
Orhan K, "Massif Dil Kökü Tutulumunda Genişletilmiş Suprakrikoid Larenjektomi: Suprakrikoid Larenjektomi+Hyoidektomi Tekniği, Türk Kulak Burun Boğaz Vakfı, Ekim 2012
Orhan K, "RRM1 VE P53R2 GEN POLİMORFİZMLERİNİN BAŞ-BOYUN KANSERLERİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, Türk Kulak Burun Boğaz Vakfı, Ekim 2011
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi