İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Koray GENÇAY
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Diş Hekimliği Fakültesi
Bölüm : Pedodonti Ana Bilim Dalı
Ana Bilm Dalı : Pedodonti Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : korayistanbul.edu.tr
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/koray/
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, , 1983-1988
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, , 1979-1983
Yaptığı Tezler
Doktora, "Çocuklarda kalıtsal ve edinsel diş eksikliklerinin restorasyonu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Aralık, 1988.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Pedodonti
Travma
Ortodonti
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Pedodonti
Web Of Science Araştırma Alanları
Dentistry, Oral Surgery & Medicine
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 2000 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 1994 - 2000
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 1988 - 1994
Diğer, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 1983 - 1988
Mesleki ve İdari Deneyimler
, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , , 01.01.2007 - Devam Ediyor
, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , , 01.01.1997 - 01.01.2002
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , , 01.01.1995 - 01.01.2001
Verdiği Dersler
PED 208 Pedodontide protetik tedavi A, Doktora, 2012-2013
PED 203 Pedodonti’de olgu tartışmaları A, Doktora, 2012-2013
PED 209 Pedodontide koruyucu ve önleyici ortodontik tedavi, Doktora, 2012-2013
Muayene İdaresi ve Yönetimi, Yüksek Lisans, 2012-2013
5.sınıf pedodonti dersi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Çocuk Dişhekimliği, Diş Hekimliğinde Uzmanlık, 2012-2013
PED 209 Pedodontide koruyucu ve önleyici ortodontik tedavi, Doktora, 2011-2012
PED 203 Pedodonti’de olgu tartışmaları A, Doktora, 2011-2012
PED 208 Pedodontide protetik tedavi A, Doktora, 2011-2012
Muayene İdaresi ve Yönetimi, Yüksek Lisans, 2011-2012
5.sınıf pedodonti dersi, Yüksek Lisans, 2011-2012
5.sınıf pedodonti dersi, Yüksek Lisans, 2010-2011
Muayene İdaresi ve Yönetimi, Yüksek Lisans, 2010-2011
PED 203 Pedodonti’de olgu tartışmaları A, Doktora, 2010-2011
PED 208 Pedodontide protetik tedavi A, Doktora, 2010-2011
PED 209 Pedodontide koruyucu ve önleyici ortodontik tedavi, Doktora, 2010-2011
PED 208 Pedodontide protetik tedavi A, Doktora, 2009-2010
PED 203 Pedodonti’de olgu tartışmaları A, Doktora, 2009-2010
5.sınıf pedodonti dersi, Yüksek Lisans, 2009-2010
Muayene İdaresi ve Yönetimi, Yüksek Lisans, 2009-2010
PED 209 Pedodontide koruyucu ve önleyici ortodontik tedavi, Doktora, 2009-2010
PED 208 Pedodontide protetik tedavi A, Doktora, 2008-2009
PED 203 Pedodonti’de olgu tartışmaları A, Doktora, 2008-2009
5.sınıf pedodonti dersi, Yüksek Lisans, 2008-2009
PED 209 Pedodontide koruyucu ve önleyici ortodontik tedavi, Doktora, 2008-2009
PED 208 Pedodontide protetik tedavi A, Doktora, 2008-2009
Yönetilen Tezler
Doktora, D.Tabakçılar, "Çocuklarda Diş Yaşının Erken ve Geç Puberte Dönemleri Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Doktora, Y.Kasımoğlu, "Türk çocuklarında kemik yaşı tayininde kullanılan üç yöntemin karşılaştırmalı olarak incelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2016.
Doktora, D.Yılmaz, "Çocuklarda Diş Yaşının Vücut Kitle İndeksine Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2016.
Doktora, N.Ergöz Uyanlar, "Astım hastası çocuklarda diş çürüğü-genetik ilişkisinin incelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Doktora, E.Atalar, "Pedodontide kullanılan farklı restoratif materyallerin polimerizasyon derinliğinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2012.
Doktora, H.Çömlekçi, "Ozonun antimikrobiyal etkinliğinin çürük tedavisinde in-vitro olarak değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
Doktora, E.Tuna, "Süt ve genç sürekli dişlerde kullanılan dört farklı kompozit materyalin monomer salınımları yönünden karşılaştırmalı olarak incelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2006.
Doktora, S.Kuvvetli, "Beş farklı dolgu materyalinin fluorid salınım özelliklerinin in-vitro koşullarda karşılaştırmalı olarak incelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2002.
Yüksek Lisans, M.Üçüncüoğlu, "Pedodontide minimal invazifv yöntemlere güncel yaklaşım.(Derleme)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2012.
Yüksek Lisans, H.Boybay, "İmmature sürekli kesicilerde rejeneratif endodontik tekniklerin değerlendirilmesi:Güncel yaklaşımlar.(Derleme)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2011.
Yüksek Lisans, S.Mutlu, "Lezyon Sterilizasyon ve Doku Onarımı Tedavisi (LSTR) ve Non-İnstrumentasyon ve Endodontik Tedavi (NIET) ile 3Mix-MP kullanımının değerlendirilmesi.(Derleme)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2011.
Yüksek Lisans, M.Toprak, "Pedodonti Anabilim Dalı kliniklerine başvuran hastalarda travma tiplerinin yaş ve cinsiyet ile ilişkisinin değerlendirilmesi (araştırma)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, A.Yiğitbaşi, "Genç sürekli kesicilerde kuron kırığı ile sonuçlanan travma olgularında uygulanan tedavilerin klinik başarısının değerlendirilmesi (araştırma)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, M.Söylemez, "Pedodonti Anabilim Dalı’nda uygulanan sabit yer tutucuların 6 aylık klinik başarı düzeyleri değerlendirmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, H.Alireisoğlu, "Pedodonti’de kullanılan materyallern biyouyumluluklarının değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2008.
Yüksek Lisans, M.Rahat, "Sabit yer tutucu uygulamalarının diş arkı üzerindeki boyutsal değişikliklere olan etkisinin değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2008.
Yüksek Lisans, C.Sezen, "İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı kliniklerine başvuran hastalarda MIH (Molar Insizal Hipomineralizasyon) sıklığının belirlenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2007.
Yüksek Lisans, M.Kizilkaya, "İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı kliniklerine başvuran hastalarda travma tiplerinin yaş ile ilişkisisinin değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2006.
Yüksek Lisans, O.Şahinbaş, "Pedodonti Anabilim Dalı kliniklerinde öğrenciler tarafından uygulanan fissür örtücülerin 6 aylık klinik başarılarının (sonuçlarının) değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, O.Yildirim, "Diş sürmesi ile ilgili güncel görüşlerin değelendirilmesiOKAN", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, E.Eroğlu, "Çocuklarda çene kemiklerinin büyüme ve gelişiminin sabit protetik restorasyonlar açısından değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2004.
Jüri Üyelikleri
Doktora Yeterlik, Doktora yeterlilik sınavı jürisi, Doktora yeterlilik sınavı jürisi, Aralık, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora yeterlilik sınavı jürisi, Doktora yeterlilik sınavı jürisi, Aralık, 2014
Tez Savunma, Doktara Tez Savunma, İstanbul Üniversitesi, Mart, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora yeterlilik sınavı, İstanbul Üniversitesi, Şubat, 2014
Tez Savunma, Nihan Ergöz Uyanlar, İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mart, 2013
Tez Savunma, Mine Koruyucu, İstanbul Üniversitesi, Eylül, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Yeditepe Üniversitesi, Ekim, 2012
Tez Savunma, Ertay Atalar, İstanbul Üniversitesi, Nisan, 2012
Tez Savunma, Yeliz Güven, İstanbul Üniversitesi, Ocak, 2011
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Dicle Üniversitesi, Kasım, 2011
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Dicle Üniversitesi, Kasım, 2011
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Gazi Üniversitesi, Aralık, 2010
Doktora Yeterlik, Yeterlilik Sınav Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Şubat, 2010
Doktora Yeterlik, Yeterlilik Sınav jürisi, İstanbul Üniversitesi, Şubat, 2010
Tez Savunma, Hande Çömlekçi, İstanbul Üniversitesi, Ağustos, 2009
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Ege Üniversitesi, Eylül, 2009
Tez Savunma, Aslı Patır, İstanbul Üniversitesi, Ocak, 2009
Tez Savunma, Elif Bahar Tuna, İstanbul Üniversitesi, Ocak, 2006
Tez Savunma, Başak Kızıltan, İstanbul Üniversitesi, Şubat, 2005
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Seymen F., Kim Y., Lee Y., Kang J., Kim T., Choi H., et al.,"Recessive mutations in ACPT, Encoding Testicular Acid Phosphatase, Cause Hypoplastic AmelogenesisImperfecta", AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS, vol.99, pp.1199-1205, 2016
Tuna İnce E.B., Koruyucu M., Kurklu E., Çifter M., Gençay K., Seymen F., et al.,"Oral and craniofacial manifestations of Ellis-van Creveld syndrome: Case series", JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY, vol.44, pp.919-924, 2016
Kim Y., Seymen F., Koruyucu M., Kasimoğlu Y., Gençay K., Shin T.J., et al.,"Unexpected identification of a recurrent mutation in the DLX3 gene causing amelogenesis imperfecta", ORAL DISEASES, vol.22, pp.297-302, 2016
Tuna İnce E.B., Koruyucu M., Kürklü Gürleyen E., Çifter M., Gençay K., Seymen F., et al.,"Oral and craniofacial manifestations of Ellis-van Creveld syndrome: Case series.", JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY, vol.26, no.1, pp.1-1, 2016
Seymen F., Koruyucu M., Gençay K., "Unexpected identification of a recurrent mutation in the DLX3 gene causing amelogenesis imperfecta", ORAL DISEASES, vol.13, pp.1-1, 2016
Seymen F., Lee K., Koruyucu M., Gençay K., Tuna İnce E.B., Lee Z., "Novel ITGB6 Mutation in Autosomal Recessive Amelogenesis Imperfecta. ", ORAL DISEASES, vol.21, pp.456-461, 2015
Tuna E.B., Arai K., Soluk Tekkeşin M., Seymen F., Gençay K., Kuboyama N., et al.,"Effect of fibroblast growth factor and enamel matrix derivative treatment on root resorption after delayed replantation", DENTAL TRAUMATOLOGY, vol.31, pp.49-56, 2015
Seymen F., Gençay K., "Maximal Interincisal Distance in Healty Children in Istanbul", INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY, vol.1, pp.1-1, 2015
Kasımoğlu Y., Tuna İnce E.B., Rahimi B., Marşan G., Gençay K., "Condylar asymmetry in different occlusion types", Cranio, pp.10-14, 2015
Tuna B.E., Arai K., Soluk Tekkeşin M., Seymen F., Gençay K., "Effect of fibroblast factor and enamel matrix derivative treatment on root resorption after delayed replantation", Dental Traumatology, vol.31, pp.49-56, 2015
Seymen F., Park J.-., Lee K.-., Lee H.-., Lee D.-., Koruyucu M., et al.,"Novel MMP20 and KLK4 Mutations in Amelogenesis Imperfecta", JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, vol.94, pp.1063-1069, 2015
Wang F., Choi M., Richardson A.S., Reid B.M., Seymen F., Yildirim M., et al.,"STIM1 and SLC24A4 Are Critical for Enamel Maturation", JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, vol.93, pp.94-100, 2014
Seymen F., Lee K.-., Koruyucu M., Gençay K., Bayram M., Tuna İnce E.B., et al.,"ENAM Mutations with Incomplete Penetrance", JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, vol.93, pp.988-992, 2014
Seymen F., Lee K.-., Le C.G.T., Koruyucu M., Gençay K., Lee Z.H., et al.,"Exonal Deletion of SLC24A4 Causes Hypomaturation Amelogenesis Imperfecta", JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, vol.93, pp.366-370, 2014
Toprak M.E., Tuna İnce E.B., Seymen F., Gençay K., "Traumatic dental injuries in Turkish children, Istanbul", DENTAL TRAUMATOLOGY, vol.30, pp.280-284, 2014
Lee K.-., Seymen F., Ko J., Koruyucu M., Tuna İnce E.B., Gençay K., et al.,"RUNX2 mutations in cleidocranial dysplasia", GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH, vol.12, pp.4567-4574, 2013
Tuna İnce E.B., Kürklü E., Gençay K., Ak G., "Clinical and radiological evaluation of inverse impaction of supernumerary teeth", Med Oral Patol Oral Cir Bucal, vol.1, pp.00-00, 2013 (Link)
Jeremias F., Koruyucu M., Küchler E., Bayram M., Tuna İnce E.B., Deeley K., et al.,"Genes expressed in dental enamel development are associated with molar-incisor hypomineralization.", Arch Oral Biol., vol.1, pp.00-00, 2013
Gençay K., Tuna İnce E.B., Yaman D., Demirel K., "Iatrogenic orthodontic dental trauma: A case report. ", QUINTESSENCE INTERNATIONAL, vol.44, pp.466 - 470, 2013 (Link)
Kim J.W., Seymen F., Lee K.E., Ko J., Koruyucu M., Tuna İnce E.B., et al.,"LAMB3 Mutations Causing Autosomal-dominant Amelogenesis Imperfecta", JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, vol.92, pp.899-904, 2013
Pinar Erdem A., Kasimoğlu Y., Sepet E., Gençay K., Şahin S., Dervişoğlu S., "Oral manifestations may be the first sign of langerhans cell histiocytosis", Oral Health and Preventive Dentistry, no.11, pp.1-3, 2013
Seymen F., Tuna İnce E.B., Koruyucu M., Bayram M., Gençay K., Deeley K., et al., "Enamel formation genes contribute to molar-incisor enamel hypomineralization", JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, vol.3, pp.1-3, 2013
Sh C., Seymen F., Lee K., Kweon Y., Song S., Koruyucu M., et al.,"Novel FAM20A mutations in hypoplastic Amelogenesis Imperfecta. ", Human Mutations, vol.33, pp.91-94., 2012
Tuna İnce E.B., Seymen F. , Gençay K., Marşan G., "Craniofacial and dental characteristics of Kabuki Syndrome: Nine years follow-up.", Journal of Pediatric INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY, pp.393-400, 2012
Tuna İnce E.B., Shimizu T., Seymen F., Koruyucu M., Gençay K., Maeda T., "Mutations of the SH3BP2 gene in two families of Cherubism. ", PEDIATRIC DENTISTRY, vol.34, pp.546-550., 2012
Tuna E.B., Dinçol M.E., Gençay K., Aktören O., "Fracture resistance of immature teeth filled with BioAggregate, mineral trioxide aggregate and calcium hydroxide", DENTAL TRAUMATOLOGY, vol.27, pp.174-178, 2011
Lee K., Seymen F., Kang H., Koruyucu M., Tuna İnce E.B., Gençay K., et al.,"Novel WDR72 Mutation and Cytoplasmic Localization. ", JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, vol.89, pp.1378-1382, 2010
Gençay K., "Review On Dental Implant Systems", INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, vol.11, pp.1580-1678, 2010
Lee S.-., Seymen F., Kang H.-., Lee K.-., Gençay K., Tuna İnce E.B., et al.,"MMP20 Hemopexin Domain Mutation in Amelogenesis Imperfecta", JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, vol.89, pp.46-50, 2010
Tuna İnce E.B., Aktören O., Oshida Y., Gençay K., "Elution of residual monomers from dental composite materials. ", European Journal of Pediatric Dentistry, vol.113, pp.110-114, 2010
Oshida Y., Tuna İnce E.B., Aktören O., Gençay K., "Review on Dental Implant Systems. ", INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, vol.11, pp.1580-1678., 2010
Tuna E.B., Topcuoğlu E.N., Oter B. , Gençay K., Külekçi H.G., "Staphylococcus aureus transmission through oronasal fistula in children with cleft lip and palate.", Cleft palate Craniofac J, vol.45, no.5, pp.477-480, 2008
Kuvvetli S.S., Seymen F., Gençay K., "Management of an unerupted dilacerated maxillary central incisor: a case report", DENTAL TRAUMATOLOGY, vol.23, pp.257-261, 2007
Tuna İnce E.B., Gençay K., Külekçi H.G., "Evaluation of the fluoride release from orthodontic band cements-their use in pediatric dentistry. ", AMERICAN JOURNAL OF DENTISTRY, vol.19, pp.275-278., 2006
Kim J., Seymen F., Lin B., Kiziltan B., Gençay K., Simmer J., et al.,"ENAM mutations in autosomal-dominant amelogenesis imperfecta", JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, vol.84, pp.278-282, 2005
Gençay K., Seymen F., Selvi S., Kiziltan B., "In vitro evaluation of pH changes induced by calcium hydroxide liners", QUINTESSENCE INTERNATIONAL, vol.35, pp.560-562, 2004
Gençay K., "Surface Hardness Of Composite Resins Polymerized With Different Light Sources", JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, vol.35, pp.560-562, 2004
Gençay K., "Surface Hardness Of Composite Resins Polymerized With Different Light Sources", JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, vol.8, pp.1-3, 2004
Gençay K., "Effects Of Thermocyling And Occlusal Loading On Microleakage Of Fissure Sealants", JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, no.60, pp.0-0, 2003
Gençay K., "Malocclusion Dental Injuries And Dental Anomalies In The Primary Dentition Of Turkish Children ", JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, vol.80, pp.1251-1251, 2001
Gençay K., "Hemifacial Microsomia: Oral, Clinical, Genetci And Radiological Findings Of A Patient", JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, vol.8, pp.1-3, 2000
Gençay K., "A Two Year Clinical-Radiographic Folow-Up Of The Pulpotomies In Primary Molars", JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, no.79, 2000
Gençay K., "Assesment Of Glutaraldehyde And Formocresol Pulpotomies In Primary Molars", JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, no.60, 1997
Gençay K., "Fracture Resistance Of Compolex Amalgams In Primary Molars", JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, no.74, 1995
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Koruyucu M., Yaman D., Seymen F., Demirel K., Gençay K., "Management of Regional Odontodysplasia: 10 year follow up case report and literature review.", İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.1-7, 2018
Gençay K., Kocaaydın S., Kasımoğlu Y., "Ankiloz İkilemi: Başarı mı? Başarısızlık mı?", Türkiye Klinikleri Dergisi, cilt.3, ss.80-84, 2017
Gençay K., Kasımoğlu Y., Kocaaydın S. , Kasımoğlu Y., "Çocuklarda Kondil Kırıkları ve Tedavisi", Türkiye Klinikleri Dergisi, cilt.3, ss.85-88, 2017
Gençay K., Kocaaydın S., "Oklüzyon yönetiminde erken diş çekimleri", TDB Diş Hekimliğinde Klinik Dergisi, cilt.2, ss.16-18, 2016
Gençay K., Tabakçılar D., Seymen F., Koruyucu M., Kocaaydın S., Yılmaz D.Ö., "Ektodermal displazi gözlenen hastada estetik ve fonksiyonun sağlanması: Olgu sunumu.", Türk Dişhekimliği Dergisi, cilt.24, ss.96-99, 2016
Güven Y., Kasimoglu Y., Tuna İnce E.B., Gençay K., Aktören O., "Prevalence and characteristics of talon cusps in Turkish population.", Dental research journal, vol.13, pp.145-50, 2016
Seymen F., Gençay K., "Fam83h null mice support a neomorphic mechanism for human ADHCAI", Molecular Genetics and Genomic Medicine, vol.1, pp.1-22, 2015
Seymen F., Gençay K., "Amelogenezis İmperfekta'lı Üç Kardeşte Protetik Rehabilitasyon: Olgu Sunumu ", Turkiye Klinikleri J Pediatr Dent-Special Topics , cilt.1, ss.1-7, 2015
Güven Y., Zorlu S., Çankaya A.B., Aktören O., Gençay K., "A Complex Facial Trauma Case with Multiple Mandibular Fractures and Dentoalveolar Injuries", Case Reports in Dentistry, vol.2015, pp.1-6, 2015
Seymen F., Koruyucu M., Gençay K., "Fam83h null mice support a neomorphic mechanism for human ADHCAI", Molecular Genetics and Genomic Medicine, vol.4, pp.46-67, 2015
Koruyucu M., Tuna İnce E.B., Seymen F., Gençay K., "Prosthodontic Rehabilitation of A Patient with Papillon-Lefevre Syndrome: Case Report", Turkiye Klinikleri J Pediatr Dent-Special Topics , cilt.1, ss.43-46, 2015
Koruyucu M., Topcuoğlu E.N., Tuna B.E., Gençay K., Külekçi H.G., Seymen F., "An assessment of antibacterial activity of three pulp capping materials on Enterococcus faecalis by a direct contact test: An in vitro study", European Journal of Dentistry, vol.9, pp.240-245, 2015
Gençay K., "Preservation Of Involved Teeth Associated With Large Dentigerous Cysts", International Scholarly Research Notices, vol.1, pp.1-1, 2014
Koruyucu M., Bayram M., Tuna B.E., Gençay K., Seymen F., "Clinical findings and long-term management of patients with amelogenesis imperfecta", European Journal of Dentistry, vol.8, pp.546-552, 2014
Ergöz N., Seymen F., Gençay K., Ülker Tamay Z., Deeley K., Vinski S., et al., "Genetic variation in Ameloblastin is iassociated with caries in asthmatic children", European Archives of Paediatric Dentistry, vol.15, pp.211-216, 2014
Gençay K., "Nonsendromik Süpernümerer Dişler", Dişhekimliği Dergisi, cilt.116, ss.56-60, 2014
Gençay K., Tuna İnce E.B., Yaman D., Demirel K., "İyatrojenik ortodontik dental travma: Bir olgu sunumu", Quintessence Türkçe, pp.69-72, 2013
Pinar Erdem A., Gençay K., "Kanıta Dayalı Diş Hekimliği Kapsamında Cam İyonomer Simanların Önerilen Klinik Kullanım Alanları", Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 2013
Bayram M., Yıldırım M., Çankaya B., Keklikoğlu N., Gençay K., Seymen F. , "A stereomicroscopic study of the root canal morphology of human maxillary central incisors and mandibular second premolars", The International Journal of Microdentistry, vol.4, pp.24-28, 2013
Seymen F., Gençay K., "Ortodontik diş hareketi süresince diş dokularında meydana gelen değişiklikler", Türk Dişhekimliği dergisi , cilt.87, ss.42-54, 2013
Seymen F. , Gençay K., "Genetic variation in Ameloblastin is associated with caries in asthmatic children", European Archives of Paediatric Dentistry, vol.8, pp.1-1, 2013
Tuna B.E., Özgen M., Çankaya B., Gençay K., "Oral rehabilitation in a patient with major maxillofacial trauma: a case manegement", Case Rep Dent, pp.43-44, 2013
Tuna B.E., Rohlig B.G., Sancaklı E., Evliyaoğlu G., Gençay K., "Influence of Acrylic Polymerization Methods on Residual Monomer Release", The Journal of Contemporary Dental Practice, vol.14, pp.259-264, 2013
Gençay K., "Oral Rehabilitation In A Patient With Majör Maksillafacial Trauma:A Case Management", Case Rep Dent, vol.1, no.3, 2013
Gençay K., "Oral Rehabilitation In A Patient With Major Maxillofacial Trauma: A Case Management", Case reports in Dentistry, pp.1-5, 2012 (Link)
Gençay K., "Travmaya Bağlı Yatay Kök Kırığında Mta Uygulaması: Olgu Sunumu", Türkiye Klinikleri, cilt.3, ss.18-25, 2012
Gençay K., "Rejeneratif Endodontik Tedavi Teknikleri", Dental Klinik Dergisi, ss.62-68, 2012
Gençay K., "Rejeneratif Endodontik Tedavilerde Klinik Prosedür Ve Değerlendirilmesi Gereken Kriterler", Dental Klinik Dergisi, ss.64-73, 2012
Gençay K., "İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Kliniklerine Başvuran Hastalarda Travma Tiplerinin Yaş Ve Cinsiyet Ile Ilişkisisnin Değerlendirilmesi", Türk Dişhekimliği Dergisi, ss.94-102, 2012
Gençay K., "Estetik Restorative Materyallerin Cila Işlemlerinden Sonar Yüzey Yapısının Sem Ile Incelenmesi", Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg, cilt.22, ss.277-286, 2012
Çankaya A.B., Gençay K., "Oral rehabilitation in a patient with major maxillofacial trauma: a case management.", Case Reports in Dentistry, vol.267143, pp.1-5, 2012
Çankaya A.B., Gençay K., "Travmaya Bağlı Yatay Kök Kırığında MTA Uygulaması", Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.2012, no.1, ss.18-25, 2012
Çankaya A.B., Gençay K., "Conservative approach to unilateral condylar fracture in a growing patient: a 2.5-year follow up.", The Open Dentistry Journal, vol.6, pp.1-4, 2012
Gençay K., "Çocuk Hastalarda Ağrı Kontrolünde Sıklıkla Başvurulan Farmakolojik Yöntemler.", Türk Dişhekimliği Dergisi, no.19, ss.128-131, 2011
Gençay K., "Conservative Management Of A Large Dentigerous Cyst In A 6-Year-Old Girl: A Case Report", J Dent Child, vol.78, pp.163-7, 2011
Gençay K., "Craniofacial And And Dental Characteristic Of Goldenhar Syndrome: Report Of Two Cases.", Journal of Oral Science, vol.53, pp.121-124, 2011
Pinar Erdem A., Erdem M.A., Çankaya A.B., Gençay K., "Çocuk Hastalarda Ağrı Kontrolünde Sıklıkla Başvurulan Farmokolojik Yöntemler ve Acil Yaklaşım", Türk Dişhekimliği Dergisi, no.82, ss.126-129, 2011
Gençay K., "İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedoodnti Anabilim Dalı Kliniklerine Başvuran Hastalarda Diş Sert Doku Anomalisi Görülme Sıklığı", İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, ss.37-47, 2011
Gençay K., "Conservative Manegement Of A Large Dentigerous Cyst In A 6-Year-Old Girl: A Case Report ", J Dent Child (Chic), vol.78, pp.163-167, 2011
Gençay K., "Çocuk Hastalarda Ağrının Algılanması Ve Kontrolü.", Türk Dişhekimliği Dergisi, no.19, ss.102-104, 2011
Pinar Erdem A., Erdem M.A., Çankaya A.B., Gençay K., "Çocuk Hastalarda Ağrının Algılanması ve Kontrolü", Türk Dişhekimliği Dergisi, no.82, ss.102-104, 2011
Gençay K., "Dental Implant Systems", Int J Mol Sci, vol.12, pp.1580-1678, 2010
Gençay K., "Üst Orta Kesici Dişin Süpernumere Dismorfik Diş Yerine Ototransplantasyonu.", Çanakkale Dişhekimleri Odası Dergisi, cilt.8, ss.5-6, 2010
Gençay K., "Konjenital Diş Eksikliği Olgusunda Protez Uygulaması", Çanakkale Dişhekimleri Odası Dergisi, cilt.8, ss.7-8, 2010
Tuna İnce E.B., Yildirim M., Seymen F., Gençay K., Ozgen M., "Fused teeth: A review of the treatment options", Journal of Dentistry for Children, vol.76, pp.109-116, 2009
Gençay K., "Ameloblastic Fibroma: A Case Report With Five Years Follow-Up", Acta Stomatologica Croatica, vol.42, pp.185-191, 2008
Güven Y., Aktören O., Gençay K., "Dentomaksillofasiyal bölge görüntülemesinde kullanılan üç boyutlu bilgisayarlı tomografi sistemleri", TÜRK DİŞHEKİMLERİ DERGİSİ, cilt.15, ss.159-164, 2008
Gençay K., "Dentomaksillofasiyal Bölge Görüntülemesinde Kullanılan Üç Boyutlu Bilgisayarda Tomografi Sistemleri", Türk Dişhekimliği Dergisi, no.73, ss.159-164, 2008
Gençay K., "Mih (Molar-Incisor Hipomineralizasyonu): Klinik Bulgular Ve Etyolojik Faktörler", Türk Dişhekimliği Dergisi, cilt.71, ss.6-10, 2008
Gençay K., "Dudak Damak Yarıklı Çocuklarda Ağız Diş Sağlığının Değerlendirilmesi", Dişhekimliği Dergisi, no.79, ss.28-31, 2008
Gençay K., "Mih (Molar-Incisor Hipomineralizasyonu) Olgularında Tedavi Seçenekleri", Türk Dişhekimliği Dergisi, no.69, ss.139-143, 2007
Gençay K., "İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Kliniklerine Başvuran Hastalarda Travma Tiplerinin Yaş Ile Ilişkisinin Değerlendirilmesi", Dişhekimliğinde Klinik, no.21, ss.1-8, 2007
Gençay K., "6-12 Yaş Grubu Çocuklarda Görülen Kötü Ağız Alışkanlıklarının Belirlenmesi", İÜ. Dişhek. Fak. Derg, cilt.40, ss.13-18, 2006
Gençay K., "Kompozit Materyallerden Artık Monomerlerin Salınımını Etkileyen Faktörler", Türk Dişhekimliği Dergisi, no.66, ss.226-228, 2006
Gençay K., "Dişhekimliğinde Kullanılan Kompozit Materyallerin Güvenilirliği", Türk Dişhekimliği Dergisi, no.65, ss.169-172, 2006
Gençay K., "Tme Bozuklukları Ve Tanı Yöntemleri", Dişhekimliği Dergisi, no.66, ss.46-52, 2005
Gençay K., "Cockayne Syndrome: Report Of Case.", International Journal of Paediatric Dentistry, vol.13, pp.34-36, 2003
Gençay K., "Cranifacial And Dental Characteristics Of Children With Williams Syndrome", International Journal of Paediatric Dentistry, vol.13, pp.27-29, 2003
Gençay K., "Çürük Aşısı Ile Ilgili Immünizasyon Çalışmaları Ve Son Gelişmeler", Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, cilt.4, ss.51-57, 2002
Gençay K., "In Vitro Evaluation Of Fluoride Release From Fissure Sealants, A Comparative Study", Journal of Marmara University Faculty of Dentistry, vol.4, pp.2-8, 2001
Gençay K., "In Vitro Evaluation Of Ph Changes Of Root Canal Sealers", Journal of Marmara University Faculty of Dentistry, vol.4, pp.2-8, 2001
Gençay K., "Yeni Bir Şekersiz Çikletin Tükürük Ph Değerinde Oluşturduğu Değişikliklerin Diş Çürüklerini Önleme Açısından Incelenmesi", Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, cilt.3, ss.15-19, 2001
Gençay K., "Effect Of Different Kinds Of Soft Drinks On Plaque Ph In Children In Vivo", European Journal of Paediatric Dentistry, vol.1, 2000
Gençay K., "Effect Of Sugar Alcohols On Plaque Ph In Children In Vivo", European Journal of Paediatric Dentistry, vol.1, 2000
Gençay K., "Oral Health Knowledge And Attitudes Of Primary School Children In Istanbul-Turkey", European Journal of Paediatric Dentistry, vol.1, pp.114-116, 2000
Gençay K., "An In Vitro Caries Inhibition Of Photopolymerized Compomers", European Journal of Paediatric Dentistry, vol.1, 2000
Gençay K., "Dental Anomalies And Malocclusions In 6-12 Years Old Children", European Journal of Paediatric Dentistry, vol.1, 2000
Gençay K., "Oral Health Status Of Children In Istanbul", European Journal of Paediatric Dentistry, vol.1, 2000
Gençay K., "İstanbul Ili Ilköğretim Okulları Öğretmenlerinin Ağız-Diş Sağlığı Konusundaki Bilgi Ve Yaklaşımları", İÜ Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.29-33, 2000
Gençay K., "Kalsiyum Hidroksit Kaide Materyallerinin Ph Değişimlerinin In Vitro Olarak Incelenmesi.", İÜ Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.46-53, 2000
Gençay K., "Marginal Ridge Fracture Resistance Of Mutans Streptococci In Interproximal Plaque Of Tunnel Restorations", International Philosophical Quarterly Journal of Paediatric Dentistry, vol.9, 1999
Gençay K., "Yeni Tip Üç Diş Fırçasının Kullanım Öncesi Ve Sonrası Sem’De Incelenmesi", Pedodonti Klinik/Araştırma, cilt.3, ss.65-70, 1996
Gençay K., "8-16 Yaş Grubu Çocuklarda Sayı Anomalilerinin Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi", Dişhekimliği Dergisi, cilt.4, ss.192-7, 1996
Gençay K., "Şeker Alkolleri Ile Tatlandırılmış Yeni Bir Ürünün Tükürük Ph Düzeyine Etkisinin Değerlendirilmesi", Pedodonti Klinik/Araştırma, cilt.3, ss.55-9, 1996
Gençay K., "Türk Çocuklarında Süt Dişi Kavislerinin Morfolojik Olarak Incelenmesi", Pedodonti Klinik/Araştırma, no.2, ss.41-45, 1995
Gençay K., "Süt Azılarına Uygulanan Kompozit Ve Amalgam Restorasyonların Iki Yıllık Klinik Değerlendirmesi", Pedodonti Klinik/Araştırma, cilt.2, ss.30-3, 1995
Gençay K., "Amalgam Ve Cam-Cermet Simanların Karıştırma Yöntemlerinin Yüzey Sertliği Üzerine Etkisi", Pedodonti Klinik/Araştırma, cilt.2, ss.66-70, 1995
Gençay K., "13-14 Yaş Grubu Çocuklarda Çürük Sıklığının Değerlendirilmesi", Pedodonti Klinik/Araştırma, no.2, ss.91-93, 1995
Gençay K., "Çocuk Dişhekimliğinde Diş Ve Çene Travmaları", Dişhekimliğinde Klinik, no.7, ss.60-68, 1994
Gençay K., "Pedodonti’De Nd:Yag Laser Kullanımının Incelenmesi", İÜ Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, no.28, ss.91-96, 1994
Gençay K., "Süt Dişlerine Uygulanan Formokrezol, Glutaraldehit Ve Mortal Amputasyon Tekniklerinin Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi", İÜ Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, no.28, ss.129-138, 1994
Gençay K., "Genç Sürekli Dişlerde Uyulanabilecek Çeşitli Kanal Millerinin Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi", Dişhekimliği Klinik, no.7, ss.85-93, 1994
Gençay K., "Diş Sürdürme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi", İÜ Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, no.8, ss.211-216, 1994
Gençay K., "Elektrocerrahi-Çocuklarda Kullanımı", İÜ Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, no.28, ss.28-32, 1994
Gençay K., "Aşırı Madde Kaybı Görülen Genç Sürekli Dişlerin Protetik Restorasyonu", Dişhekimliği Dergisi, no.3, ss.237-241, 1993
Gençay K., "Papillon-Lefevre Sendromu Olgularının Incelenmesi", İÜ Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, no.27, ss.33-35, 1993
Gençay K., "Talon Tüberkülünün Görüldüğü Bir Hiperdonti Olgusu", İÜ Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, no.27, ss.262-264, 1993
Gençay K., "Dental Lazerin Gömülü Dişlerde Uygulanması", Türk Ortodonti Dergisi, no.6, ss.211-213, 1993
Gençay K., "Periferik Dev Hücreli Granülom", Dişhekimliği Dergisi, no.3, ss.187-190, 1993
Gençay K., "Radiküler Dentin Displazisi, Olgu Bildiris", Dişhekimliği Dergisi, no.3, ss.121-123, 1993
Gençay K., "Glutaraldehitin Çeşitli Yoğunluk Derecelerinin Ve Polikarboksilat Simanının Etkilerinin Değerlendirilmesi", İÜ Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, no.27, ss.147-154, 1993
Gençay K., "İki Yıl Süre Ile Izlenen Bir Reimplantasyon Olgusu", Dişhekimliğinde Klinik, no.4, ss.30-32, 1992
Gençay K., "Maryland Köprülerin Tutuculuğunu Etkileyen Faktörlerin Sem’De Incelenmesi", İÜ Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, no.26, ss.119-123, 1992
Gençay K., "Enfekte Süt Azılarının Mikrobiyolojik Olarak Incelenmesi", İÜ Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, no.26, ss.178-184, 1992
Aktören O., İnanç D., Gençay K., Balkanlı O., "Enfekte süt azılarının mikrobiyolojik olarak incelenmesi,", İ Ü Diş Hek Fak Derg 1992, cilt.26, ss.178-184,, 1992
Gençay K., "Genç Sürekli Dişlere Uygulanan Maryland Köprülerin Klinik Olarak Değerlendirilmesi", Dişhekimliğinde Klinik, no.5, ss.42-46, 1992
Gençay K., "İkinci Süt Azılarının Erken Kaybında Yeni Bir Yer Tutucu Uygulaması", İÜ Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, no.25, ss.122-124, 1991
Gençay K., "Maryland Köprü Tutuculuğunun Genç Sürekli Ve Süt Dişlerinde Araştırılması", İÜ Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, no.25, ss.169-175, 1991
Gençay K., "Üst Orta Sürekli Kesici Dişin Ektopik Olarak Sürdüğü Bir Olgu", Dişhekimliğinde Klinik, no.4, ss.153-156, 1991
Gençay K., "Sosyoekonomik Düzeyleri Farklı İstanbul Çevresi Ilkokul Çocuklarında Çürük Sıklığının Araştırılması", İÜ Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, no.24, ss.44-49, 1990
Gençay K., "Hipofosfatazi-Olgu Bildirisi", Dişhekimliği Klinik, no.3, ss.100-101, 1990
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Peker K., Tuna İnce E.B., Seymen F., Gençay K., "Oral health related quality of life in early – adolecents with dental trauma", 18th World Congress on Dental Traumatology, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , pp.11-
Peker K., Tuna İnce E.B., Seymen F., Gençay K., "Oral health related quality of life in early – adolecents with dental trauma", 18th World Congress on Dental Traumatology, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , pp.15-
Gençay K., "", , ,
Yılmaz D.Ö., Peker K., Kasimoğlu Y., Tabakçılar D. , Tuna İnce E.B., Seymen F., et al.,"Oral health related-quality of life on children with Molar Incisor Hypomineralisation", 22nd TDA International Dental Congress, İZMİR, TÜRKIYE, - , pp.1-
Uz S., Kasimoğlu Y., Seymen F., Gençay K., "Correction of anterior crossbite in mixed dentitions: Case series.", 22nd TDA International Dental Congress, İZMİR, TÜRKIYE, - , pp.1-
Özcan H., Kasimoğlu Y., Seymen F., Gençay K., "Achondroplasia: a report of three cases", 13th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, SIRBISTAN, - , pp.1-
Tabakçılar D. , Koruyucu M., Yılmaz D.Ö., Seymen F., Gençay K., "Aesthetic Treatment in Traumatized Upper Incisor teeth: A Case Report. ", 20.Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi (EDAD), İSTANBUL, TÜRKIYE, - , pp.1-
Kasimoğlu Y., Varol B., Tuna B.E., Karslı E., Seymen F., Gençay K., "Evaluation of in vitro cytotoxicity of root repair materials on 3T3 cells", 13th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, SIRBISTAN, - , pp.1-
Koruyucu M., Çankaya B., Seymen F., Gençay K., "Ameloblastik Fibro-odontoma: Olgu Sunumu", Türk Pedodonti Derneği 23. Bilimsel Kongresi, YUNANISTAN, - , pp.1-
Yılmaz D.Ö., Tabakçılar D. , Kocaaydın S., Koruyucu M., Seymen F., Gençay K., "Sürekli Dislerinde Anadonti Gözlenen Hastada Estetik ve Fonksiyonun Saglanması: Olgu Sunumu", Türk Pedodonti Derneği 23. Bilimsel Kongresi, YUNANISTAN, - , pp.1-
Uz S. , Kasımoğlu Y., Yılmaz D.Ö., Tabakçılar D. , Seymen F., Gençay K., "Trıcho-Rhıno-Phalangeal Sendromu Tip II. ", International Oral Research Association (Orad) 1. International Scientific Congress, ANKARA, TÜRKIYE, - , pp.1-
Gençay K., Çankaya A.B., "Bir tedavi seçeneği olarak ototransplantasyon", 22.TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , pp.1-
Gençay K., Seymen F., Uz S., Kasimoğlu Y., "Karışık dişlenme döneminde ön çapraz kapanışın düzeltilmesi : Olgu serisi", TDB 22. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , pp.1-
Gençay K., Kocaaydın S., "Ektodermal displazi görülen hastada estetik ve fonksiyonun sağlanması : Olgu Sunumu", GREATIST Diş Hekimliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , ss.1-
Gençay K., "Ektodermal Displazi:Olgu Raporu", 23.İZDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İZMİR, TÜRKIYE, - , pp.1-
Gençay K., "", , ,
Gençay K., "", , ,
Özcan H., Kasimoğlu Y., Çankaya A.B., Gençay K., Seymen F., "Gemination of a maxillary permanent central incisor treated by autotransplantation of a supernumerary incisor: a case report", IAPD Regional Meeting and 25th Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2018, pp.120-120
Yılmaz D.Ö., Tabakçılar D., Kocaaydın S., Çankaya A.B., Gençay K., "Predictable approach for impacted maxillary incisors", IAPD Regional Meeting and 25th Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2018, pp.95-95
Kocaaydın S., İlisulu S.C. , Seymen F., Gençay K., "A novel approach for tooth loss in adolescents: resin bonded CAD/CAM bridge", IAPD Regional Meeting and 25th Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2018, pp.165-165
Mutlu E., Ceceloğlu T., Kasimoğlu Y., Gençay K., "Orthodontic and restorative management of a child with fractured teeth", IAPD Regional Meeting and 25th Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2018, pp.145-145
Kasımoğlu Y., Uz Birant S., Koruyucu M., Seymen F., Gençay K., "A comparison of dental maturation in twins", IAPD Regional Meeting and 25th Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2018, pp.63-63
Mutlu E., Uz Birant S., Kasimoğlu Y., , , "Serebral Palsili Çocuk hastada Ön Bölge Dişlerin Fiber Destekli Restorasyonu", TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-24 Eylül 2017, pp.1-1
Gençay K., Koyuncuoğlu G., Kasımoğlu Y., Ceceloğlu T., "Rejeneratif Endodontik Tedavi Görmüş Bir Dişte Retreatment Uygulaması", Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-24 Eylül 2017, pp.420-420
Gençay K., Kocaaydın S. , Kasımoğlu Y., Seymen F. , "Functional Rehabilitation of a patient with oligodontia", 26th IAPD Congress Chile 2017, Santiago, ŞİLİ, 4-7 Ekim 2017, pp.---
Gençay K., Kocaaydın S. , Kasımoğlu Y., "Açık apeksli dişlerde ekstrüzyon ve kök kırığının yönetimi", Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-24 Eylül 2017, pp.443-443
Gençay K., Mutlu E., Seymen F., Uz Birant S., Kasımoğlu Y., "Serebral Palsili Çocuk Hastada Ön Bölge Dişlerin Fiber Destekli Restorasyonu", Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-24 Eylül 2017, pp.501-501
Gençay K., Çankaya B., Mutlu E., Kasimoğlu Y., "Massive Palatal Abscess in a 9-year-old Patient", 26th IAPD Congress Chile 2017, Santiago, ŞİLİ, 4-7 Ekim 2017, pp.1-1
Ceceloğlu T., Koyuncuoğlu G., Kasimoğlu Y., Gençay K., "Rejeneratif Endodontik Tedavi Görmüş Bir Dişte Retreatment Uygulaması", TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-24 Eylül 2017, pp.1-1
Gençay K., Tabakçılar D., Bundak R., "Çocuklarda Diş Yaşının Erken ve Geç Puberte Dönemleri Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", Tu¨rk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-24 Eylül 2017, vol.23, pp.139-139
Gençay K., Marşan G., Kasımoğlu Y., "Comparison of three methods assess skeletal age in children", 26th IAPD Congress Chile 2017, Santiago, ŞİLİ, 4-7 Ekim 2017, pp.1-1
Aksakal S.D., Güven Y., Çankaya A.B., Gençay K., Aktören O., "Füzyonlu Orta Kesici Disin Ototransplantasyon ile Tedavisi: Bir Olgu Sunumu", Türk Pedodonti Dernegi 23. Bilimsel Kongresi, Yunan adaları, YUNANISTAN, 24-28 Eylül 2016, ss.49-49
İlisulu S.C. , Uz S., Tabakçılar D., Koruyucu M., Seymen F., Gençay K., "Erken Dönemde Koruyucu Ortodontik Tedaviler: Olgu serisi", 23. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 24-28 Eylül 2016, cilt.1, no.1, ss.1-1
Tabakçılar D., Bayraklı M. , Yılmaz D.Ö., Koruyucu M., Tuna İnce E.B., Seymen F., et al.,"Seckel Sendromu: Üç Olgu sunumu ", 23. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 24-28 Eylül 2016, cilt.1, no.1, ss.1-1
Yılmaz D.Ö., Tabakçılar D., Kocaaydın S., Koruyucu M., Seymen F., Gençay K., "Sürekli dişlerinde anodonti gözlenen hastada estetik ve fonksiyonun sağlanması: Olgu sunumu", 23. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 24-28 Eylül 2016, cilt.1, no.1, ss.1-1
Uz S., Kasimoğlu Y., Yılmaz D.Ö., Tabakçılar D. , Gençay K., Seymen F., "Tricho-Rhino-Phalangeal Syndrome Type II", International Oral Research Association 1. International Scientific Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Kasım 2016, pp.25-25
Tuna İnce E.B., Kasimoğlu Y., Çankaya A.B., Aksakalli F.N., Gençay K., "Süt dişi ile ilişkili bir dentigeröz kistin konservatif tedavisi", 23. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Santorini, Siros, Mikonos, YUNANISTAN, 26-26 Eylül 2016, cilt.OP84.0100, ss.9-9
Yılmaz D.Ö., Tabakçılar D., Kocaaydın S., Koruyucu M., Seymen F., Gençay K., "Functional And Aesthetic Treatment in a Patient with Ectodermal Dysplasia: A Case Report. ", International Oral Research Association (Orad) 1. International Scientific Congress., ANKARA, TÜRKIYE, 18-20 Kasım 2016, pp.1-1
Yılmaz D.Ö., Tabakçılar D. , Peker K., Kasimoğlu Y., Tuna İnce E.B., Seymen F., et al.,"Assocaiton of Dental Trauma and Oral Health-Related Quality of Life in Children Aged 11 to 14 Years", International Oral Research Association 1. International Scientific Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Kasım 2016, pp.27-27
Yılmaz D.Ö., Tabakçılar D. , Kasimoğlu Y., Tuna İnce E.B., Gençay K., "Laurence Moon Bardet Biedl Syndrome: 2 Case Reports", International Oral Research Association 1. International Scientific Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Kasım 2016, pp.26-26
Yılmaz D.Ö., Tabakçılar D., Peker K., Kasimoğlu Y., Tuna İnce E.B., Seymen F., et al.,"Impact of Severity of Molar Incisor Hypomineralisation on Oral-Health Related Quality of Life in Children", International Oral Research Association 1. International Scientific Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Kasım 2016, pp.22-22
Yılmaz D.Ö., Peker K., Kasimoğlu Y., Tuna İnce E.B., Seymen F., Gençay K., "RELATIONSHIP BETWEEN SEVERITY OF MOLAR INCISOR HYPOMINERALISATION AND THE QUALITY OF LIFE", 20th International Congress of Esthetic Dentistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Ekim 2016, pp.155-155
Yılmaz D.Ö., Tabakçılar D., Koruyucu M., Tuna İnce E.B., Seymen F., Gençay K., "Hemifasial Microsomia: 6 Case Reports. ", International Oral Research Association (Orad) 1. International Scientific Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 18-20 Kasım 2016, pp.1-1
Yılmaz D.Ö., Peker K., Kasimoğlu Y., Tabakçılar D., Tuna İnce E.B., Seymen F., et al.,"Molar İnsizör Hipomineralizasyonu Görülen Çocuklarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi", TDB 22. International Dental Congress, İZMİR, TÜRKIYE, 19-21 Mayıs 2016, pp.232-232
Tabakçılar D., Yılmaz D.Ö., Koruyucu M., Gençay K., "Treatment of Upper Central Incisors After Avulsion: Case Report.", International Oral Research Association (Orad) 1. International Scientific Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 18-20 Kasım 2016, pp.1-1
Yılmaz D.Ö., Tabakçılar D., Kocaaydın S., Koruyucu M., Seymen F., Gençay K., "Ectodermal Dysplasia: Case Report", İzmir Diş Hekimleri Odası 23. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi., İZMİR, TÜRKIYE, 18-20 Kasım 2016, pp.1-1
Tabakçılar D., Yılmaz D.Ö., Koruyucu M., Tuna İnce E.B., Seymen F., Gençay K., "Microcephalic Primordial Dwarfism I: A Report Of Three Cases", International Oral Research Association (Orad) 1. International Scientific Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 18-20 Kasım 2016, pp.1-1
Koruyucu M., Çankaya A.B., Seymen F., Gençay K., "Ameloblastik Fibro-Odontoma: Olgu sunumu. ", 23. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 24-28 Eylül 2016, cilt.1, no.1, ss.1-1
Yılmaz D.Ö., Tabakçılar D., Kocaaydın S., Koruyucu M., Seymen F., Gençay K., "Restoring Esthetics and Function in a Patient with Ectodermal Dysplasia: Case Report. ", 10.Greatist Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Ekim 2016, pp.1-1
Kasimoğlu Y., Tabakçılar D., Koruyucu M., Çankaya A.B., Seymen F., Gençay K., "Multiple supernumerary teeth in dizygotic twins. ", 22nd TDA International Dental Congress, İZMİR, TÜRKIYE, 19-21 Mayıs 2016, pp.1-1
Tabakçılar D., Yılmaz D.Ö., Koruyucu M., Gençay K., "Travma Sonrası Daimi Üst Orta Keserlerin Fonksiyonel ve Estetik Tedavisi: Olgu Bildirimi.", 10. GREATIST Diş Hekimliği Kongresi., İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Ekim 2016, pp.1-1
Tabakçılar D., Koruyucu M., Yılmaz D.Ö., Seymen F., Gençay K., "Travmaya Uğramış Üst Kesici Dişte Fonksiyonel ve Estetik Tedavi: Olgu Bildirimi- Functional And Aesthetic Treatment in Traumatized Upper Incisor teeth: A Case Report.", 20. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi (EDAD), İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Ekim 2016, pp.1-1
Tabakçılar D., Yılmaz D.Ö., Koruyucu M., Seymen F., Gençay K., "Aesthetic And Functional Treatment with Zirconium Post-Crown of Traumatized teeth: Case Report. ", International Oral Research Association (Orad) 1. International Scientific Congress. , ANKARA, TÜRKIYE, 18-20 Kasım 2016, pp.1-1
Seymen F., Gençay K., "Godenhar Sendromu. 6 olgu sunumu", 22. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 2-5 Kasım 2015, ss.1-1
Seymen F., Gençay K., "Tricho-Rhino-Phalangeal Sendromu Tip II", 22. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 2-5 Kasım 2015, ss.1-1
Seymen F., Gençay K., "Aglossia-Adactylia Sendromu", 22. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 2-5 Kasım 2015, ss.1-1
Seymen F., Gençay K., "Maximal interincisal distance in healty children in Istanbul", 25th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, Glasgow, INGILTERE, 1-4 Temmuz 2015, vol.1, pp.1-1
Gençay K., Çankaya B., Aktören O., Kasımoğlu Y., Güven Y., "Gömik ve dilesare üst santral kesici dişlerin yönetimi", 22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 2-5 Kasım 2015, cilt.1, ss.93-93
Yılmaz D.Ö., Koruyucu M., Tuna İnce E.B., Tabakçılar D., Seymen F., Gençay K., "Goldenhar Sendromu. 6 olgu sunumu", 22. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 2-5 Kasım 2015, ss.1-1
Gençay K., "Oral Health-Related Quality Of Life In Preschoolers With Dental Trauma.", 18th World Congress on Dental Traumatology International Association of Dental Traumatology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2014, pp.1-1
Gençay K., "Oral Health-Related Quality Of Life In Early-Adolescents With Dental Trauma. ", 18th World Congress on Dental Traumatology International Association of Dental Traumatology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2014, pp.1-1
Gençay K., "Seckel Syndrome: A Report Of Three Cases. ", 8th International Congress of Mediterranean Socienties of Pediatric Dentistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2014, pp.11-11
Gençay K., "Congenital Mandibular Hypoplasia-Hemifacial Microsomia-Oculoauriculovertebral Spectrum In 6 Children With Goldenhar Syndrome.", 8th International Congress of Mediterranean Socienties of Pediatric Dentistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2014, pp.1-1
Gençay K., "Rabson-Mendenhall Sendromu: Olgu Sunumu", 21.Türk Pedodonti Derneği Kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2014, ss.1-1
Gençay K., "Bardet-Biedl Sendromu: İki Olgu Sunumu", 21.Türk Pedodonti Derneği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2014, ss.1-1
Gençay K., "Kesici Dişte Subgingival Kırık: Ortodontik Ekstrüzyonun Restoratif Amaçlı Kullanımı", I. U. Faculty of Dentistry 7th International Scientific Congress., İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-22 Kasım 2014, pp.20-20
Gençay K., ". Intentional Replantation Of A Horizontally Impacted Premolar.", 8th International Congress of Mediterranean Socienties of Pediatric Dentistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2014, pp.83-83
Gençay K., "Conservative Management Of A Unilateral Condylar Fracture In A Child", 18th World Congress on Dental Traumatology International Association of Dental Traumatology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2014, pp.300-300
Gençay K., "Çift Yumurta Ikizlerinde Çoklu Süpernümerer Dişler.", 21.Türk Pedodonti Derneği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2014, ss.44-44
Gençay K., "Management Of Ectopically Erupted Mandibular Lateral Incisor By Autotransplantation", 8th International Congress of Mediterranean Socienties of Pediatric Dentistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2014, pp.47-47
Gençay K., "Regional Odontodysplasia: Clinical Management And Long-Term Follow Up: A Case Report", 8th International Congress of Mediterranean Socienties of Pediatric Dentistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2014, pp.90-90
Gençay K., "Pediatrik Zirkonyum Kuronlar İle Estetik Ve Fonksiyonel Rehabilitasyon: Olgu Sunumu", 21.Türk Pedodonti Derneği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2014, ss.45-45
Gençay K., "Interdisciplinary Management Of An Unerupted Dilacerated Maxillary Central Incisor", 18th World Congress on Dental Traumatology International Association of Dental Traumatology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2014, pp.177-177
Gençay K., "Severe Fracture Of The Maxillary Alveolar Process: A Case Report", 18th World Congress on Dental Traumatology International Association of Dental Traumatology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2014, pp.179-179
Gençay K., "Segmental Alveolar Process Fracture: Treatment And 12- Month Follow Up", 18th World Congress on Dental Traumatology International Association of Dental Traumatology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2014, pp.180-180
Gençay K., "The Mandibular Condylar Fractures In Pediatric Patients: Two Cases", 18th World Congress on Dental Traumatology International Association of Dental Traumatology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2014, pp.203-203
Gençay K., "Management Of Sequelaes To Avulsion Of The Primary Incisors: 8-Years Follow-Up", 18th World Congress on Dental Traumatology International Association of Dental Traumatology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2014, pp.211-211
Gençay K., "Delayed Replantation Of An Avulsed Tooth: A Case Report", 18th World Congress on Dental Traumatology International Association of Dental Traumatology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2014, pp.216-216
Gençay K., "Management Of A Complex Dental Trauma In A Paediatric Patient", 18th World Congress on Dental Traumatology International Association of Dental Traumatology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2014, pp.219-219
Gençay K., "Alignment Of Premaxillary Supernumerary Teeth In Pediatric Dentistry Clinic.", I. U. Faculty of Dentistry 7th International Scientific Congress., İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-22 Kasım 2014, pp.45-45
Gençay K., "Exonal Deletion Of Slc24a4 Causes Hypomaturation Amelogenesis Imperfecta", IADR General Session and Exhibition, Capetown, GUNEY AFRIKA CUM., 25-28 Haziran 2014, pp.1-1
Kuru S., Güven Y., Koruyucu M., Sepet E., Gençay K., "THE MANDIBULAR CONDYLAR FRACTURES IN PEDIATRIC PATIENTS: TWO CASES. ", 18 th World Congree on Dental Traumatology (IADT), İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2014, pp.1-1
Gençay K., "Effects Of Cancer Theraphy On Development Of Dental Tissues: Case Series.", Istanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 21-23 Kasım 2013, pp.1-1
Gençay K., "An Assessment Of Antibacterial Activity Of Three Pulp Capping Materials On Enterococcus Faecalis By A Direct Contact Test: An In Vitro Study.", 24th Congress of International Association of Pediatric Dentistry (IAPD), GUNEY KORE, 12-15 Haziran 2013, vol.23, no.1
Gençay K., "Conservative Treatment Of Dentigerous Cyst Associated With Primary Teeth.", FDI Annual World Conference, İSTANBUL, TÜRKİYE, 28-31 Ağustos 2013, pp.52-52
Gençay K., "An Assesement Of Antibacterial Activity Of Three Pulp Capping Materials On Enterococcus Faecalis By A Direct Contact Test: An In Vitro Study.", IAPD Congress Hong Kong, hong kong, ÇIN HALK CUM., 14-14 Temmuz 2013, pp.31-31
Gençay K., "Oral And Craniofacial Manifestations Of Ellis Van Creveld (Evc) Syndrome: Case Series", IAPD Congress Hong Kong, hong kong, ÇIN HALK CUM., 14-14 Temmuz 2013, pp.90-90
Gençay K., "Assesment Of Condylar Asymmetry In Patients With Different Occlusion Types.", IAPD Congress Hong Kong, hong kong, ÇIN HALK CUM., 14-14 Temmuz 2013, pp.68-69
Gençay K., "Evaluation Of Intraoral Findings In Patients With Epidermolysis Bullosa: 7 Years Follow-Up.", Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 27-27 Mayıs 2013, ss.146-146
Gençay K., ". Clinical Consideration Of The Avulsed Tooth. ", BaSS Congress , Skopje, MACARISTAN, 25-28 Nisan 2013, pp.378-378
Gençay K., "Nonsendromik Süpernümerer Dişlerde Tedavi Yaklaşımı: Olgu Sunumu.", Türk Pedodonti Derneği 20. Bilimsel Kongresi, KAYSERİ, TÜRKİYE, 7-7 Kasım 2013, ss.1-1
Gençay K., "Ektodermal Displazi Gözlenen Çocuklarda Oral Bulguların Değerlendirilmesi", İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 6. Bilimsel kongresi. 2013 İstanbul, İSTANBUL, TÜRKİYE, 21-23 Kasım 2013, pp.10-10
Gençay K., "Gömük Ve Farklı Konumlanmış Üst Kesici Dişlerin Ototransplantasyon Ve Ortodontik Tedavi Yoluyla Tedavisi: Bir Olgu Sunumu", 20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2013, ss.55-55
Güven Y., Kasimoğlu Y. , Uluğ S.D., Çankaya A.B., Gençay K., Aktören O., "CONSERVATIVE MANAGEMENT OF DENTIGEROUS CYSTS IN 4 CHILDREN", 24th Congress of International Association of Paediatric Dentistry, GUNEY KORE, 12-15 HAZİRAN 2013, vol.23
Seymen F., Tuna İnce E.B., Koruyucu M., Gençay K., Vieira A., "Enamel Formation Genes Contribute to Molar-Incisor Enamel Hypomineralization. ", 91th IADR General Session, ABD, 20-23 Mart 2013, pp.985-986
Tuna İnce E.B., Gençay K., "Clinical consideration of the avulsed tooth.", 18th Congress of the Balkan Stomatological Society, MAKEDONYA, 25-28 Nisan 2013, pp.378-379
Tuna İnce E.B., Koruyucu M., Kürklü E., Çifter M., Gençay K., Seymen F., et al.,"Oral and craniofacial manifestati ons of Ellis van Creveld (EVC) syndrome: case series", 24th Congress of International Association of Paediatric Dentistry (IAPD), GUNEY KORE, 12-15 Haziran 2013, pp.90-91
Seymen F., Topcuoğlu E.N., Koruyucu M., Tuna E.B., Gençay K., Külekçi H.G., "An assesment of antibacterial activity of three pulp capping materials on Enterococcus faecalis by a direct contact test: an in vitro study", 24th Congress of the IAPD, GUNEY KORE, 12-15 Haziran 2013, vol.23, no.1, pp.1-52 (Link)
Uluğ S.D., Güven Y., Çankaya A.B., Gençay K., Aktören O., "Multidisciplinary management of displaced and impacted maxillary central incisors with autotransplantation and orthodontic treatment: a case report", 24th Congress of International Association of Paediatric Dentistry, GUNEY KORE, 12-15 HAZİRAN
Kasımoğlu Y., Tuna İnce E.B., Marşan G., Rahimi B., Gençay K., "Assessment of condylar asymmetry with different occlusion types.", 24th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, Seoul , GUNEY KORE, 12-15 Haziran 2013, pp.68-69
Yaman D., Tuna İnce E.B., Türk B., Sepet E., Demirel K., Gençay K., "Epidermolizis bulloza olgularının ağız içi bulgularının değerlendirilmesi: 7 yıllık takip", TPD 43. Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 09-11 Mayıs 2013, ss.22-23
Gençay K., "Oral And Craniofacial Manifestations Of Ellis-Van Creveld (Ecv) Syndrome: Case Series.", 24th Congress of International Association of Pediatric Dentistry (IAPD), GUNEY KORE, 12-15 Haziran 2013, vol.23, no.1
Gençay K., "Multidisiplinary Management Of Displaced And Impacted Maxillary Central Incisors With Autotransplantation And Orthodontic Treatment: A Case Report ", 24th Congress of International Association of Pediatric Dentistry (IAPD), GUNEY KORE, 12-15 Haziran 2013, vol.23, no.1
Gençay K., "Consevative Management Of Dentigerosus Cyst In Four Children.", 24th Congress of International Association of Pediatric Dentistry (IAPD), GUNEY KORE, 12-15 Haziran 2013, vol.23, no.1
Gençay K., "Amelogenezis Imperfektalı Üç Kardeşte Protetik Rehabilitasyon: Olgu Serisi", 20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, KAYSERİ, TÜRKİYE, 7-10 Kasım 2013, ss.80-80
Güven Y., Araz M., Aktören O., Gençay K., "Management of inflammatory external root resorption resulting from dental avulsion – a case report", 17th World Congress on Dental Traumatology, BREZILYA, 19-22 EYLÜL 2012
Uluğ S.D., Güven Y., Aktören O., Gençay K., "A conservative approach in the management of mandibular fracture in a 4 year-old-boy: a case report", 17th World Congress on Dental Traumatology, BREZILYA, 19-22 EYLÜL 2012
Güven Y., Koyuncuoğlu G., Aren G., Gençay K., "Multidisciplinary treatment of a subgingivally fractured incisor: A case report", 17th World Congress on Dental Traumatology, BREZILYA, 19-22 Eylül 2012
Uluğ S.D., Güven Y., Aktören O., Gençay K., "4 Yaşındaki Hastada Mandibula Kırığının Konservatif Yaklaşımla Tedavisi: Vaka Raporu", 19. Türk Pedodonti Derneği Kongresi poster sunumu, ANTALYA, TÜRKİYE, 4-7 EKİM 2012
Gençay K., Tuna İnce E.B., Yaman D., Özgen M., Demirel K., "Iatrogenic dental trauma: A case report.", 17. Dental Travmatoloji Kongresi, BREZILYA, 22-25 Temmuz 2012, pp.45-46
Gençay K., "Knowledge And Attitude Of Parents With Regards To Emergency Management Of Traumatic Dental Injurie", 17th World Congress on Dental Traumatology, BREZILYA, 19-22 Eylül 2012
Gençay K., "Intentional Autotransplantation: Treatment Of Posttraumatic Sequelae Of Primary Dentition", 17th World Congress on Dental Traumatology, BREZILYA, 19-22 Eylül 2012
Gençay K., "Management Of Inflammatory External Root Resorption Resulting From Dental Avulsion: A Case Report", 17th World Congress on Dental Traumatology, BREZILYA, 19-22 Eylül 2012
Gençay K., "A Conservative Approach In The Management Of Mandibular Fracture In A 4 Year-Old-Boy: A Case Report.", 17th World Congress on Dental Traumatology, BREZILYA, 19-22 Eylül 2012
Gençay K., "Multidisciplinary Treatment Of A Subgingivally Fractured Incisor: A Case Report.", 17th World Congress on Dental Traumatology, BREZILYA, 19-22 Eylül 2012
Gençay K., "Evaluation Of Dental Traumatic Injuries In Turkish Children", 17th World Congress on Dental Traumatology, BREZILYA, 19-22 Eylül 2012
Pinar Erdem A., Çankaya A.B., Erdem M.A., Gençay K., "6 Yaşındaki Kız Hastada Tek Taraflı Kondil Kırığının Konservatif Tedavisi: 2 Yıllık Kontrol", 18. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 1-3 NİSAN 2011
Gençay K., "6 Yasındaki Kız Hastada Tek Taraflı Kondil Kırığının Konservatif Tedavisi: 2 Yıllık Kontrol. ", 18. Türk Pedodonti Derneği Kongresi , İSTANBUL, TÜRKİYE, 1-3 Nisan 2011
Gençay K., "Effect Of Fibroblast Growth Factor And Enamel Matrix Derivative Treatment On Periodontal Healing Mechanism After Tooth Replantation.", 23rd IAPD Congress, YUNANISTAN, 15-18 Haziran 2011, pp.0-0
Gençay K., "Management Of Cleidocranial Dysostosis With Complex Odontoma.", 23rd IAPD Congress, YUNANISTAN, 15-18 Haziran 2011, pp.0-0
Gençay K., "Intentional Autotransplantation Of A Premolar Tooth:Management Of Dentigerous Cyst.", 23rd IAPD Congress, YUNANISTAN, 15-18 Haziran 2011, pp.0-0
Gençay K., "Oral Manifestations Of Langerhans-Cell Histiocytosis:Three Case Reports.", 23rd IAPD Congress, YUNANISTAN, 15-18 Haziran 2011, pp.0-0
Gençay K., "Orthodontic Extrusion Of Intruded Upper Central Incisors And Endodontic Approach: Case Report.", 23rd IAPD Congress, YUNANISTAN, 15-18 Haziran 2011, pp.0-0
Gençay K., "Fracture Resistance Of Immature Teeth Filled With Bioaggreagate, Mta And Calcium Hydroxide.", 7th European Academy of Paediatric Dentistry Interim Seminar & Workshop, TÜRKİYE, 31 Mart-2 Nisan 2011
Gençay K., "A Stereomicroscopy Study Of Root Canal Morphologies Of Human Maxillary Central Incisors And Mandibular Second Premolars.", 7th European Academy of Paediatric Dentistry Interim Seminar & Workshop, TÜRKİYE, 31 Mart-2 Nisan 2011
Gençay K., "Endodontic Treatment Need Index (Etni) Of First Permanent Molars Among 6-12 Years Old Children.", 7th European Academy of Paediatric Dentistry Interim Seminar & Workshop, TÜRKİYE, 31 Mart-2 Nisan 2011
Gençay K., "İntruzyon Olgusunda Ortodontik Ekstruzyon Ve Endodontik Yaklasım: Olgu Sunumu.", 18. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi , İSTANBUL, TÜRKİYE, 1-3 Nisan 2011
Gençay K., "Robinow Sendromu’Nda Ağız Ici Bulgular: Olgu Serisi", 18. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 1-3 Nisan 2011
Gençay K., "Papillon-Lefevre Sendromu-13 Yıllık Takip: Olgu Bildirimi", 18. Türk Pedodonti Derneği Kongresi , İSTANBUL, TÜRKİYE, 1-3 Nisan 2011
Gençay K., "Williams Sendromu: Ağız Ici Ve Kraniofasiyal Görünüm", 18. Türk Pedodonti Derneği Kongresi , İSTANBUL, TÜRKİYE, 1-3 Nisan 2011
Gençay K., "Langerhans Hucreli Histiositozisin Ağız Ici Bulguları: Üç Olgu Sunumu", 18. Türk Pedodonti Derneği Kongresi , İSTANBUL, TÜRKİYE, 1-3 Nisan 2011
Gençay K., "Aml-M5b Olgularında Kemoterapi Uygulamasının Dis Sert Dokuları Üzerine Etkisi: Olgu Sunumu", 18. Türk Pedodonti Derneği Kongresi , İSTANBUL, TÜRKİYE, 1-3 Nisan 2011
Pinar Erdem A., Çankaya A.B., Erdem M.A., Gençay K., "6 Yaşındaki Kız Hastada Tek Taraflı Kondil Kırığının Konservatif Tedavisi 2 Yıllık Kontrol", 18. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Nisan 2011, ss.1-1
Tuna İnce E.B., Güven Y., Gençay K., "Autotransplantation of a supernumerary tooth to replace a dysmorphic incisor.", 16th Congress of International Association for Dental Traumatology , ITALYA, 11-13 HAZİRAN 2010
Tuna İnce E.B., Güven Y., Gençay K., "Süpernümerer bir dişin dismorfik bir kesici diş yerine ototransplantasyonu", 17.Türk Pedodonti Derneği Kongresi , MARDİN, TÜRKİYE, 20-23 Mayıs 2010, ss.130-131
Zorlu S., Çankaya A.B., Güven Y., Gençay K., "Conservative treatment of a unilateral condylar fracture in growing patient. ", 16th International Congress of Dental Traumatology, ITALYA, 11-13 HAZİRAN 2010
Gençay K., "Antimicrobial Efficacy Of Ozone In Vitro Zurich Biofilm Model.", 88th General Session of IADR, ISPANYA, 14-17 Temmuz 2010
Gençay K., "Influence Of Acrylic Resin Polymerization Methods On Monomer Release", 7th Biennal Conference Pediatric Dentistry Association of Asia, FILIPINLER, 7-8 Temmuz 2010
Gençay K., "Orthodontic Intrusion Of An Extruded Maxillary Central Incisor: A Case Report.", 10th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, INGILTERE, 3-6 Haziran 2010
Gençay K., "Multidisciplinary Treatment To A Fused Tooth: A Case Report.", 16th Congress of International Association for Dental Traumatology The International Association of Dental Traumatology (IADT), ITALYA, 11-13 Haziran 2010, pp.1-3
Gençay K., "Oral Rehabilitation In A Patient With Major Maxillofacial Trauma: A Case Management.", 16th Congress of International Association for Dental Traumatology The International Association of Dental Traumatology (IADT), ITALYA, 11-13 Haziran 2010
Gençay K., "Conservative Treatment Of A Unilateral Condylar Fracture In Growing Patient.", 16th Congress of International Association for Dental Traumatology The International Association of Dental Traumatology (IADT), ITALYA, 11-13 Haziran 2010
Gençay K., "Multidisiplinary Treatment Of A Fused Tooth.", 16th Congress of International Association for Dental Traumatology The International Association of Dental Traumatology (IADT), ITALYA, 11-13 Haziran 2010
Gençay K., "Effect Of Fibroblast Growth Factor And Enamel Matrix Derivative Treament On Periodontal Healing Mechanism After Tooth Replantation.", The 10th Annual Meeting of Japanese Association of Dental Traumatology Conference, JAPONYA, 13-14 Kasım 2010
Gençay K., "Süpernumere Bir Dişin Dismorfik Bir Kesici Diş Yerine Ototransplantasyonu", Türk Pedodonti Derneği 17. Bilimsel Kongresi , MARDİN, TÜRKİYE, 20-23 Mayıs 2010
Gençay K., "Autotransplantation Of A Supernumerary Tooth To Replace A Dysmorphic Incisor.", 16th Congress of International Association for Dental Traumatology The International Association of Dental Traumatology (IADT), ITALYA, 11-13 Haziran 2010
Aktören O., Çömlekçi H., Güven Y., Tuna İnce E.B., Gençay K., "Ozone treatments of initial occlusal caries in children:12-month results.", 87 th General Session of International Association for Dental Research, ABD, 1-4 Nisan 2009, vol.88
Gençay K., "Mutations Of The Sh3bp2 Gene In Two Families Wit Cherubism.", 22nd Congress of the International Paediatric Dentistry, ALMANYA, 17-20 Haziran 2009, pp.1-3
Gençay K., "Goldenhar Sendromu’Nun Kraniofasiyal Ve Dental Bulguları: Iki Olgu Sunumu", 16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, İZMİR, TÜRKİYE, 21-24 Mayıs 2009
Gençay K., "Mmp20 Hemopexin Domain Mutation In Amelogenesis Imperfecta", 59th Annual Meeting of The American Society of Human Genetics (ASHG), ABD (HAVAI), 20-24 Ekim 2009
Gençay K., "Surface Characteristics Of Esthetic Restorative Materials After Polishing Procedures.", 9th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD), HIRVATISTAN, 29 Mayıs-1 Haziran 2008
Gençay K., "Intentional Treatment Of A Fused Tooth", 9th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD), HIRVATISTAN, 29 Mayıs-1 Haziran 2008
Gençay K., "Cranio-Dento-Facial Findings Of Rieger Syndrome", 12th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), TÜRKİYE, 12-14 Nisan 2007
Gençay K., "Effect Of Light Curing On Elution Of Leachable Components", 21st Congress of International Association of Paediatric Dentistry (IAPD), ÇIN HALK CUM., 13-17 Haziran 2007
Gençay K., "Comparison Of Monomer Release From Different Composite Materials.", 21st Congress of International Association of Paediatric Dentistry (IAPD), ÇIN HALK CUM., 13-17 Haziran 2007
Gençay K., "Epidermolysis Bullosa: Evaluation Of Clinic And Dental Findings In Two Cases.", 15th Congress of Turkish Society of Pedodontics, ANTALYA, TÜRKİYE, 17-21 Ekim 2007
Gençay K., "Novel Mmp20 Mutation Underlying Autosomal Recessive Hypomaturation Amelogenesis Imperfecta.", The American Society of Human Genetics, ABD, 23-27 Ekim 2007
Gençay K., "Effect Of Light Curing On Elution Of Leachable Components", The 42nd annual meeting of IADR-Continental European and Israeli Division, YUNANISTAN, 26-29 Eylül 2007
Gençay K., "Evaluation Of Prevelance And Risk Factors Of Mih (Molar-Incisor Hypomineralization)", 15th Congress of Turkish Society of Pedodontics, ANTALYA, TÜRKİYE, 17-21 Ekim 2007
Gençay K., "Clinical And Radiological Evaluation Of Inverted Impaction Supernumerary Teeth: A Case Series", 12th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), TÜRKİYE, 12-14 Nisan 2007
Gençay K., "Multidisiplinary Approach In Patient With Ectodermal Dysplasia: A Case Report", 10th International Congress of the Turkish Society of Orthodontics, İSTANBUL, TÜRKİYE, 24-28 Eylül 2006
Gençay K., "Osteogenesis Imperfecta: Case Report", 14th Turkish Society of Pedodontics Congress, ANTALYA, TÜRKİYE, 14-17 Mayıs 2005
Gençay K., "Farklı Dolgu Matreyallerinin Fluorid Salınım Özelliklerinin In Vitro Koşullarda Incelenmesi.", Türk Pedodonti Derneği 14. Ulusal Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 16 ağustos 2005, cilt.1, ss.43-44
Gençay K., "Surface Hardness Of Composite Resins Polymerized With Different Light Sources", The Joint Meeting of the Continental European Division (CED), Scandinavian Division (NOF) and Israeli Division (ID), TÜRKİYE, 25-28 August 2004, vol.8, pp.1-3
Gençay K., "Evaluation Of Staphyloccocus Aureus Transmission From Oronasal Fistula In Cleft Lip And Palate Children.", 82nd General Session of the International Association for Dental Research, ABD (HAVAI), 10-13 Mart 2004
Gençay K., "Çocuklarda Dişhekimi Korkusunun Incelenmesinde Facial Image Skalasının Geçerliliğinin Incelenmesi. ", Türk Pedodonti Derneği 13. Ulusal Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 1 eylül 2003
Gençay K., "6-12 Yaş Grubu Çocuklarda Kötü Ağız Alışkanlığı Sıklığının Belirlenmesi.", Türk Pedodonti Derneği 13. Ulusal Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 5 mayıs 2003, cilt.1, ss.1-3
Gençay K., "Robinow Syndrome: Case Of Report", 12nd Turkish Society of Pedodontics Congress, MUĞLA, TÜRKİYE, 25-29 Mayıs 2003
Gençay K., "Cockayne Syndrome: Report Of Case.", 19th Congress of the International Association of Pediatric Dentistry, ABD, 15-18 Ekim 2003, pp.1-3
Gençay K., "Evaluation Of Oral Habbits Between 6-12 Yers-Old Children", 12nd Turkish Society of Pedodontics Congress, MUĞLA, TÜRKİYE, 25-29 Mayıs 2003
Gençay K., "The Oral Health Of Children With Cleft Lip And Palate", 12nd Turkish Society of Pedodontics Congress, MUĞLA, TÜRKİYE, 25-29 Mayıs 2003
Gençay K., "Craniofacial And Dental Characteristic Of Children With Williams Syndrome. ", 9th Congress of the International Association of Pediatric Dentistry, ABD, 15-18 Ekim 2003, pp.1-3
Gençay K., "Migration Of Lower Canine Caused By Odontomas: A Case Report. ", 12nd Turkish Society of Pedodontics Congress, MUĞLA, TÜRKİYE, 25-29 Mayıs 2003
Gençay K., "Kuron Katlanması Görülen Gömük Bir Üst Kesici Dişin Tedavisi.", Türk Pedodonti Derneği 12. Bilimsel Kongresi, MUĞLA, TÜRKİYE, 27-31 Mayıs 2001, cilt.1, ss.1-3
Gençay K., "Dental Anomalies And Malocclusions In 6-12 Years Old Children", 5th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, , NORVEÇ, 7-11 Haziran 2000, vol.1, pp.1-3
Gençay K., "Effect Of Different Kinds Of Soft Drinks On Plaque Ph In Children In Vivo. ", 5th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, , NORVEÇ, 7-11 Haziran 2000, vol.1, pp.1-3
Gençay K., "Oral Health Status Of Children In İstanbul.", 5th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, , NORVEÇ, 7-11 Haziran 2000, vol.1, pp.1-3
Gençay K., "Oral Health Status Of Children In Istanbul", 5th Congress of the European Academy of Pediatric Dentistry, NORVEÇ, 7-11 Haziran 2000
Gençay K., "Yhem,Fac,Al Microsomia: Oral, Clinical, Genetic And Radiological Findings Of A Patient", The 4th Joint Meeting of the IADR CED/NOF, POLONYA, 24-27 August 2000, vol.8, pp.1-3
Gençay K., "Hemifacial Microsomia: Oral, Clinical, Genetic And Radiological Findings Of A Patient.", The 4th Joint Meeting of the IADR CED/NOF,, POLONYA, 24-27 Ağustos 2000, pp.1-3
Gençay K., "Effect Of Sugar Alcohols On Plaque Ph In Children In Vivo.", 5th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, NORVEÇ, 7-11 Haziran 2000, no.1, pp.1-3
Gençay K., "An In Vitro Caries Inhibition Of Photopolymerized Compomers", 5th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, NORVEÇ, 7-11 Haziran 2000, vol.1, pp.1-3
Gençay K., "In Vitro Evaluation Of Fluoride Release From Fissure Sealants, A Comparative Study. ", 5th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, , NORVEÇ, 7-11 Haziran 2000, vol.1, pp.1-3
Gençay K., "Malocclusion Dental Injuries And Dental Anomalies In The Primary Dentition Of Turkish Children", 35th Annual Meeting of the CED of the International Association for Dental Research, FRANSA, 23-25 eylül 1999, vol.1, pp.1-3
Gençay K., "Marginal Ridge Fracture Resistance Of Mutans Streptococci In Interproximal Plaque Of Tunnel Restorations.", 17th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, INGILTERE, 2-4 eylül 1999, vol.1, pp.1-3
Gençay K., "Kanal Dolgu Materyallerinin Ph Değişimlerinin In Vitro Olarak Incelenmesi.", Türk Pedodonti Derneği 11. Bilimsel Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 6-12 Haziran 1999, cilt.1, ss.1-3
Gençay K., "Kalsiyum Hidroksit Kaide Materyallerinin Ph Değişimlerinin In Vitro Olarak Incelenmesi.", Türk Pedodonti Derneği 11. Bilimsel Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 6-12 Haziran 1999, cilt.1, ss.1-3
Gençay K., "Kalsiyum Hidroksit Kaide Materyallerinin Ph Değişimlerinin In Vitro Olarak Incelenmesi.", Türk Pedodonti Derneği 11. Bilimsel Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 6-12 Haziran 1999, cilt.1, ss.1-3
Gençay K., "İstanbul Ili Ilköğretim Okulları Öğrencilerinin Ağız-Diş Sağlığı Konusundaki Bilgi Ve Yaklaşımları.", . Türk Pedodonti Derneği 11. Bilimsel Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 6-12 Haziran 1999, cilt.1, ss.1-3
Gençay K., "İstanbul Ili Ilköğretim Okulları Öğrencilerinin Kalıtsal Ve Edinsel Diş Anomalilerinin Değerlendirilmesi.", Türk Pedodonti Derneği 11. Bilimsel Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 6-12 Haziran 1999, cilt.1, ss.1-3
Gençay K., "16 Yaş Grubu Çocuklarda Sayı Anomalilerinin Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi.", Türk Pedodonti Derneği 9. Bilimsel Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 3-9 Eylül 1995, cilt.1, ss.1-3
Gençay K., "Yeni Tip Üç Diş Fırçasının Kullanım Öncesi Ve Sonrası Sem’De Incelenmesi.", Türk Pedodonti Derneği 9. Bilimsel Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 3-9 Eylül 1995, cilt.1, ss.1-3
Gençay K., "Amalgam Ve Cam-Cermet Simanların Karıştırma Yöntemlerinin Yüzey Sertliği Üzerine Etkisi. ", Türk Pedodonti Derneği 2. Ulusal Pedodonti Sempozyumu, KKTC / Gazimağusa, TÜRKİYE, 30 Nisan-4 Mayıs 1994, cilt.1, ss.1-3
Gençay K., "Süt Azılarına Uygulanan Kompozit Ve Amalgam Restorasyonların Iki Yıllık Klinik Değerlendirmesi. ", Türk Dişhekimleri Birliği 2. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi, TÜRKİYE, 20-26 Haziran 1994, vol.1, pp.1-3
Kitap ve Kitap Bölümleri
Gençay K., "",
Gençay K., Tuna B.E., "Oxford Klinik Diş Hekimliği El Kitabı", Çeviri, İstanbul Tıp Kitabevleri, İSTANBUL, 2017 (Link)
Tuna E.B., Topcuoğlu E.N., Gençay K., Külekçi H.G., "Staphylococcus aureus: Risk Factors for Oronasal Transmission and Dental Aspect", in: Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA): Etiology, At-Risk Populations and Treatment, "Kolendi C L. ", Eds., Nova Science Publishers, NY, pp.495-500-, 2010
Gençay K., "Taphylococcus Aureus: Risk Factors For Oronasal Transmission And Dental Aspect", in: Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA): Etiology, At-Risk Populations and Treatment, Charles L. Kolendi. , Eds., Charles L. Kolendi. , New York, pp.495-501-, 2009
Gençay K., "Travma Olgularında Tedavi Planlaması", Çeviri, Quintessence Yayıncılık , İSTANBUL, 2007
Gençay K., "İstanbul Okulları Öğrencilerinin Ağız-Diş Sağlığı Bulgularının Değerlendirilmesi", İstanbul Çocuk Kurultayı Kitabı, Şirin MR, Sayıta Usta S , Ed., Umut Matbaası, İstanbul, ss.1-20-, 2000
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Novel FAM20A Mutations in Hypoplastic Amelogenesis Imperfecta", Diğer Projeler, 2012000487, Araştırmacı, Devam Ediyor
" Oral and Craniofacial manifestations of Ellis-van Creveld (EVC) syndrome: Case Series", Bilimsel Araştırma Projesi, BAP, Yönetici, Devam Ediyor
"Proteomics and Genetics of Enamel and Dentin", Diğer Projeler, DE015846, Proje Ekibinde Üye, Devam Ediyor
" Iatrogenic Orthodontic Dental Trauma: A case report", Bilimsel Araştırma Projesi, UDP, Yönetici, 2012
"Cytotoxicity Of Two Dentin Bonding Agents On Human Pulp Cell Cultures In Vitro", Bilimsel Araştırma Projesi, 1310, Proje Ekibinde Üye, 2008
"Genetics of Caries", Bilimsel Araştırma Projesi, NIH-R01-DE18914, Proje Ekibinde Üye, Devam Ediyor
"Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği", TÜBITAK Projesi, 2223-B, Proje Ekibinde Üye, 2014
"EFFECT OF TRAUMATIC DENTAL INJURIES, MALOCCLUSIONS AND DENTAL CARIES ON QUALITY OF LIFE IN EARLY CHILDHOOD", Bilimsel Araştırma Projesi, 26038, Proje Ekibinde Üye, 2013
"MMP1 and MMP20 contribute to tooth agenesis in humans", Bilimsel Araştırma Projesi, 2008/09274-8, Proje Ekibinde Üye, 2012
"Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri Destekleme Programı", Diğer Projeler, 2217, Yönetici, 2011
"Enamel formation genes are associated with high caries experience in Turkish children", Bilimsel Araştırma Projesi, 3536, Proje Ekibinde Üye, 2010
"Evidence of Association between IRF6 and Tooth Agenesis in Turkey", Bilimsel Araştırma Projesi, 2354, Yönetici, 2008
"Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Programı", TÜBITAK Projesi, 2223, Yönetici, 2011
"Enamel Formation Genes Contribute to Molar-Incisor Enamel Hypomineralization", Bilimsel Araştırma Projesi, 29688, Proje Ekibinde Üye, 2013
"ORTHODONTIC TREATMENT NEEDS OF CHILDREN: COMPARISON OF THREE INDICES", BAP Arastırma Projesi, 3617, Proje Ekibinde Üye, Devam Ediyor
"Fluorid içeren ve içermeyen diş macunlarının ve jellerin etkinliklerinin in-vitro ve in-vivo koşullarda karşılaştırılması Proje Eklentisi", BAP Arastırma Projesi, 31817, Proje Ekibinde Üye, Devam Ediyor
"Quantifying Streptococcus mutans Infection from Human DNA Samples", Bilimsel Araştırma Projesi, R01-DE18914, Proje Ekibinde Üye, 2014
"Bilimsel ve teknolojik araştırma projelerini destekleme programı", TÜBITAK Projesi, 1001, Proje Ekibinde Üye, Devam Ediyor
"MMP20 Hemopexin Domain Mutation in Amelogenesis Imperfecta", Bilimsel Araştırma Projesi, 9605, Yönetici, 2012
"Clinical Evaluation and Oral Rehabilitation of Children with Amelogenesis Imperfecta", Bilimsel Araştırma Projesi, 12561, Proje Ekibinde Üye, 2011
"Colonization and vertical tranmission of mutans streptococci in a group of Turkish families.", Bilimsel Araştırma Projesi, 6464, Proje Ekibinde Üye, 2011
"Aquaporin 5 is associated with caries experience", Bilimsel Araştırma Projesi, 18914, Proje Ekibinde Üye, 2012
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
International Journal of Dentistry, Danisma Kurul Üyesi, 02.01.2011 - 02.01.2012
International Journal of Dentistry, Danisma Kurul Üyesi, 03.01.2010 - 02.01.2011
Dişhekimliği Bilimleri Dergisi , Yayin Kurul Üyesi, 01.07.2002 - Devam Ediyor
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Danisma Kurul Üyesi, 01.07.2002 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
European Academy of Paediatric Dentistry, , Üye, 04.07.2012 - Devam Ediyor
International Association of Dental Traumatology, , Üye, 01.07.2010 - Devam Ediyor
International Association of Dental Research, , Üye, 01.07.1993 - Devam Ediyor
International Association of Paediatric Dentistry, , Üye, 04.07.1990 - Devam Ediyor
Türk Dişhekimleri Birliği, , Üye, 15.07.1983 - Devam Ediyor
Türk Periodontoloji Derneği, , Üye, 08.07.1983 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Tekirdağ D.O. Bilimsel Etkinlik, Tekirdağ, Aralık 2017
TDB 23.uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Eylül 2017
23.Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi , , Eylül 2016
TDB 22.uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, , Mayıs 2016
13th Congress of European Academy of Pediatric Dentistry, , Haziran 2016
25th Congress of the International Association of Pediatric Dentistry, , Temmuz 2015
22. Türk Pedodonti Derneği Kongresi , Girne, Kasım 2015
21. Uluslararası Bilimsel Diş Hekimliği Kongresi ve Sempozyumu, İstanbul, Mayıs 2015
Dental ameliyatlarda multidisipliner tedavi yöntemleri, , Mayıs 2015
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 7.Uluslararası Bilimsel Kongresi, , Kasım 2014
8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry, , Kasım 2014
ITI Congress, Cenevre, Nisan 2014
EAPD Seminar Hermes Project, Dubai, Mart 2014
IADR General Session and Exhibition, , Haziran 2014
İstanbul Dişhekimleri Odası 2013-2014 SDE Eğitimleri: İnterdisipliner Çalışmada Ortodontistin Rolü, İstanbul, Ocak 2014
8th Interim Seminar and Workshop of the European Academy of Paediatric Dentistry, Limassol, Nisan 2013
2013 FDI Annual World Dental Congress, İstanbul, Ağustos 2013
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Kasım 2013
Türk Pedodonti Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Kayseri, Kasım 2013
24th Congress of the International Association of Pediatric Dentistry (IAPD), Seoul, Haziran 2013
91th IADR General Session, , Mart 2013
17th World Congress on Dental Traumatology, , Eylül 2012
11th EAPD Congress, , Mayıs 2012
18. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, , Nisan 2011
7th European Academy of Paediatric Dentistry Interim Seminar & Workshop, , Mart 2011
23rd IAPD Congress, , Haziran 2011
8th International Congress of Arab Societies of pediatric Dentistry and 7th International Congress of the Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry, , Ekim 2010
Türk Pedodonti Derneği 17. Bilimsel Kongresi, , Mayıs 2010
16th Congress of International Association for Dental Traumatology, , Haziran 2010
88th General Session of IADR, , Temmuz 2010
10th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, , Haziran 2010
Türk Pedodonti Derneği 16. Bilimsel Kongresi, , Mayıs 2009
16. Uluslararası TDB Kongresi Kongresi, , Haziran 2009
87th General Session & Exhibition of the IADR, 32nd Meeting of the CADR, , Temmuz 2008
Türk Pedodonti Derneği 3. Pedodonti Toplantısı, , Mart 2008
9th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, , Mayıs 2008
21st Congress of International Association of Paediatric Dentistry (IAPD), , Haziran 2007
The 42nd Annual meeting of the Continental European and Israeli Divisions of IADR, , Eylül 2007
15th Congress of Turkish Society of Pedodontics, , Ekim 2007
12th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), , Nisan 2007
14. Uluslararası TDB Kongresi, , Haziran 2007
10th International Congress of the Turkish Society of Orthodontics, , Eylül 2006
14th Turkish Society of Pedodontics Congress, , Mayıs 2005
12. Uluslararası TDB Kongresi, , Haziran 2005
Türk Dişhekimleri Birliği 11. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi, , Mayıs 2004
23. 34rth Panhellenic Paediatric Dentistry Congress, , Mayıs 2004
12nd Turkish Society of Pedodontics Congress, , Mayıs 2003
II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, , Haziran 2003
The 4th Joint Meeting of the IADR CED/NOF, , Ağustos 2000
5th Congress of the European Academy of Pediatric Dentistry, , Haziran 2000
35th Annual Meeting of the Continental European Division of the International association for Dental Research, , Eylül 1999
17th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, , Eylül 1999
Türk Oral İmplantoloji Derneği 9. Bilimsel Kongresi, , Haziran 1999
Turkish Dental Association, World Dental Federation (FDI) Joint Congress, 6th International Dental Congress, , Haziran 1999
Türk Oral İmplantoloji Derneği 8. Bilimsel Kongresi, , Haziran 1998
15th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry,, , Haziran 1995
Etkinlik Organizasyonu
21.Türk Pedodonti Derneği Kongresi., Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2014
8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2014
İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Kasım 2013
18. türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Mart 2011
7th EAPD Interim Seminar, Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, Nisan 2011
3. Pedodonti Toplantısı, Düzenleme Kurulu Üyesi, BOLU, TÜRKIYE, Mart 2008
14. TPD Bilimsel Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Mayıs 2005
13. TPD Bilimsel Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, MUĞLA, TÜRKIYE, Mayıs 2003
12. TPd Bilimsel Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, MUĞLA, TÜRKIYE, Mayıs 2001
11. TPD Bilimsel Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Haziran 1999
10. TPD Bilimsel Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Eylül 1997
9. TPD Bilimsel Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Eylül 1995
8. TPD Bilimsel Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Eylül 1993
7. TPD Bilimsel Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Mayıs 1990
6. TPD Bilimsel Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Mayıs 1989
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Tekirdağ D.O. Bilimsel Etkinlik, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
TDB 23.uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
TDB 23.uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
TDB Akademi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2014
20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Davetli Konuşmacı, KAYSERİ, TÜRKIYE, 2013
İstanbul Dişhekimleri Odası eğitim seminerleri. Elit World Otel, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2012
İstanbul Dişhekimleri Odası eğitim seminerleri, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2012
İ. Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2012
18. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, İstanbul, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2011
Eğitim Toplantısı. Kartal Soğanlık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İstanbul, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2010
İstanbul Dişhekimliği Odası eğitim seminerleri., Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2010
Çanakkale Dişhekimliği Odası 17. Bilimsel Sempozyumu. , Davetli Konuşmacı, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2010
Çanakkale Dişhekimliği Odası 17. Bilimsel Sempozyumu.., Davetli Konuşmacı, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 2010
16. Uluslararası TDB Kongresi. Lütfü Kırdar Sergi Sarayı İstanbul, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2009
İstanbul Dişhekimliği Odasi Eğitim Seminerleri. Green Park Otel, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2009
Kadıköy Bölge Toplantısı, Greenpark Otel, Bostancı, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2009
İstanbul Dişhekimliği Odasi Eğitim Seminerleri., Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2008
Acıbadem Eğitim Toplantıları., Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2008
Çorlu Dişhekimliği Odası., Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2008
14. Uluslararası TDB Kongresi, Lütfü Kırdar Sergi Sarayı İstanbul., Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2007
Bursa Dişhekimleri Odası., Davetli Konuşmacı, BURSA, TÜRKIYE, 2007
12. Uluslararası TDB Kongresi, Lütfü Kırdar Sergi Sarayı, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2005
Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2003
6. Uluslararası TDB Kongresi. Eczacıbaşı Toplantı Salonu, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1999
6. Uluslararası TDB Kongresi, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1999
Eczacıbaşı Toplantı salonu, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1994
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 241
Web Of Science H İndeksi : 6
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 210
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 52
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 54
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi