İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Ufuk KOLAK
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Eczacılık Fakültesi
Bölüm : Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Ana Bilm Dalı : Analitik Kimya Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4400258
+90 212 4400000 | Dahili : 13502
E Posta Adresi : kolakistanbul.edu.tr | ufukkolakyahoo.com
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/kolak/
Posta Adresi : İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı Beyazıt 34116 İstanbul
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık/Sağlık Bilimleri, Temel Eczacılık Bilimleri/Analitik Kimya Anabilim Dalı, 1993-1995
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık/Sağlık Bilimleri, Temel Eczacılık Bilimleri/Genel Kimya Bilim Dalı, 1992-1993
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, , 1987-1991
Yaptığı Tezler
Doktora, "Salvia napifolia Jacq. bitkisinden elde edilen yeni diterpenoit bileşiklerin yapı araştırması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü / Analitik Kimya Anabilim Dalı Kasım, 1995.
Yüksek Lisans, "Salvia nemorosa L.'nın terpenoit ve flavonoit bileşikleri ile kimyasal araştırmalar", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü / Genel Kimya Bilim Dalı Haziran, 1993.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Fransızca, İyi
Araştırma Alanları
Spektroskopik Yöntemler
Kromatografi
Doğal Ürünler Kimyası
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Kimya
Analitik Kimya
Web Of Science Araştırma Alanları
Spectroscopy
Chemistry, Analytical
Chemistry, Organic
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, 2010 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, 2003 - 2010
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, 2000 - 2003
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, 1995 - 2000
Mesleki ve İdari Deneyimler
Fakülte Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, , 30.03.2016 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, 30.06.2006 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, 13.06.2006 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
Temel Eczacılık Kurulu II, Lisans, 2018-2019
Analitik Kimya II, Lisans, 2017-2018
General Chemistry I, Lisans, 2017-2018
Kütle spektrometrisi ve analitik kimyada uygulamaları, Doktora, 2017-2018
Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopisi ve Analitik Kimyadaki Uygulamaları, Doktora, 2017-2018
Genel Kimya II, Lisans, 2017-2018
Genel Kimya I, Lisans, 2017-2018
Genel Kimya, Lisans, 2017-2018
Analitik Kimya I, Lisans, 2016-2017
Genel Kimya, Lisans, 2016-2017
Analitik Kimya II, Lisans, 2016-2017
Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopisi ve Analitik Kimyadaki Uygulamaları, Doktora, 2015-2016
Analitik Kimya I, Lisans, 2015-2016
Genel Kimya, Lisans, 2015-2016
Analitik Kimya II, Lisans, 2015-2016
Analitik Kimya I, Lisans, 2014-2015
Analitik Kimya II, Lisans, 2014-2015
Genel Kimya, Lisans, 2014-2015
Analitik Kimya II, Lisans, 2013-2014
Genel Kimya, Lisans, 2013-2014
Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopisi ve Analitik Kimyadaki Uygulamaları, Doktora, 2013-2014
Analitik Kimya-I, Lisans, 2012-2013
Analitik Kimya-II, Lisans, 2012-2013
Genel Kimya, Lisans, 2012-2013
Analitik Kimya-I, Lisans, 2011-2012
Genel Kimya, Lisans, 2011-2012
Analitik Kimya-II, Lisans, 2011-2012
Analitik Kimya-I, Lisans, 2010-2011
Analitik Kimya-II, Lisans, 2010-2011
Genel Kimya, Lisans, 2010-2011
Analitik Kimya-I, Lisans, 2009-2010
Kütle Spektrometrisi ve Uygulama Alanları, Doktora, 2009-2010
Mesleki İngilizce-I, Lisans, 2009-2010
Genel Kimya, Lisans, 2009-2010
Flavonların ve Diğer Fenolik Bileşiklerin Yapı Tayini, Yüksek Lisans, 2009-2010
Analitik Kimya-II, Lisans, 2009-2010
Mesleki İngilizce-I, Lisans, 2008-2009
Analitik Kimya-I, Lisans, 2008-2009
Genel Kimya, Lisans, 2008-2009
Spektrofotometrik Yöntemlerle Doğal Bileşiklerin Yapı Tayini, Yüksek Lisans, 2007-2008
Terpenlerin ve Steroitlerin Yapı Tayini, Yüksek Lisans, 2007-2008
Mesleki İngilizce-I, Lisans, 2007-2008
Flavonların ve Diğer Fenoliklerin Yapı Tayini, Yüksek Lisans, 2007-2008
NMR Spektroskopisi ile Doğal Bileşiklerin Yapı Tayini, Yüksek Lisans, 2007-2008
Ekstraksiyon ve İzolasyon, Yüksek Lisans, 2007-2008
Primer ve Sekonder Metabolitler ve Biyosentezi, Yüksek Lisans, 2007-2008
Doğal Ürünler Kimyası, Yüksek Lisans, 2007-2008
Genel Kimya, Lisans, 2007-2008
Mesleki İngilizce-I, Lisans, 2006-2007
Genel Kimya, Lisans, 2006-2007
Ekstraksiyon ve İzolasyon, Yüksek Lisans, 2005-2006
Genel Kimya, Lisans, 2005-2006
Genel Kimya, Lisans, 2004-2005
Genel Kimya, Lisans, 2003-2004
Genel Kimya, Lisans, 2002-2003
Genel Kimya, Lisans, 2001-2002
Genel Kimya-II, Lisans, 2000-2001
Genel Kimya-I, Lisans, 2000-2001
Yönetilen Tezler
Doktora, P.Yılmaz, "Kahve örneklerinde fenolik asitlerin HPLC ile tayini için metot geliştirilmesi ve validasyonu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2015.
Doktora, I.Hacıbekiroğlu, "Gıda örneklerinde aflatoksin (G1, G2, B1, B2) ve okratoksin A'nın HPLC metot validasyonu ve miktar tayinleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2013.
Doktora, N.Haşimi, "Ajuga vestita bitkisinin mutajenite ve antioksidan özelliğinin incelenmesi, kimyasal içeriğinin belirlenmesi", DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Aralık, 2012.
Doktora, M.Boğa, "Cirsium leucopsis DC. ve Cirsium spyleum (L.) Scop. bitkilerinden sekonder metabolitlerin saflaştırılması, antioksidan ve antikolinesteraz aktivitelerinin belirlenmesi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2012.
Doktora, A.Ertaş, "Mentha longifolia subsp. noeana bitkisinden elde edilen bileşiklerin yapı tayini, antioksidan ve antikolinesteraz aktivitelerinin belirlenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
Doktora, M.Öztürk, "Micromeria cilicica ve Micromeria juliana türlerinde antioksidan bileşiklerin HPLC ile analizi ve yapılarının aydınlatılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2008.
Yüksek Lisans, E.Ulaç, "Bazı tıbbi bitki ekstrelerinin antioksidan ve antikolinesteraz aktivitelerinin belirlenmesi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2016.
Yüksek Lisans, H.Öztürk, "Jurinea consanguinea’nın antioksidan ve antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesi ", TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ekim, 2009.
Yüksek Lisans, I.Hacıbekiroğlu, "Iris suaveolens’ten elde edilen bileşiklerin yapı tayini ve antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2009.
Yüksek Lisans, M.Boğa, "Türkiye’de yetişen Vinca türlerinin antioksidan aktivitelerinin tayini", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2007.
Jüri Üyelikleri
Atama, Doçent kadrosuna atama jürisi, Altınbaş Üniversitesi, Ekim, 2018
Tez Savunma, Yüksek lisans tez savunma asil jüri üyeliği, Dicle Üniversitesi, Ekim, 2018
Atama, Profesör kadrosuna atama jürisi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Nisan, 2018
Atama, Profesör kadrosuna atama jürisi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Mayıs, 2018
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Sınavı Asil jüri Üyeliği, Dicle Üniversitesi, Haziran, 2018
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Sınavı Asil jüri Üyeliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Mayıs, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Asil jüri Üyeliği, İstanbul Üniversitesi, Aralık, 2017
Tez Savunma, Yüksek lisans tez savunma asil jüri üyeliği, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Ocak, 2017
Atama, Yardımcı Doçent Atama Jüri Üyeliği, Trakya Üniversitesi, Ocak, 2017
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Sınavı Asil jüri Üyeliği, İTÜ, Kasım, 2017
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Sınavı Asil jüri Üyeliği, İTÜ, Kasım, 2017
Atama, Yardımcı Doçent Atama Jüri Üyeliği, Altınbaş Üniversitesi, Eylül, 2017
Tez Savunma, Yüksek lisans tez savunma asil jüri üyeliği, İstanbul Üniversitesi, Eylül, 2016
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Sınavı Asil jüri Üyeliği, Yıldız Teknik Üniversitesi, Kasım, 2016
Atama, Doçentlik Atama Asil Jüri, Dicle Üniversitesi, Şubat, 2016
Tez Savunma, Yüksek lisans tez savunma asil jüri üyeliği, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Temmuz, 2016
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Sınavı Asil jüri Üyeliği, İstanbul Üniversitesi, Mayıs, 2016
Atama, Profesör kadrosuna atama jürisi, Namık Kemal Üniversitesi, Kasım, 2016
Tez Savunma, Tez savunma jürisi, İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, İTÜ, Eylül, 2015
Atama, Yardımcı Doçent Atama Jüri Üyeliği, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Mayıs, 2015
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Sınavı Asil jüri Üyeliği, İstanbul Üniversitesi, Mayıs, 2015
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Asil jüri Üyeliği, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2014
Atama, Yardımcı Doçent Atama Jüri Üyeliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Şubat, 2014
Atama, Yrd. Doçentlik Kadro Atama Jüri Üyeliği, Batman Üniversitesi, Ocak, 2013
Atama, Profesörlük atama jürisi, Dicle Üniversitesi, Mayıs, 2013
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Asil jüri Üyeliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Aralık, 2013
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ekim, 2013
Atama, Yardımcı Doçent, Dicle Üniversitesi, Mayıs, 2013
Atama, Yardımcı Doçent atama jüri üyeliği, Dicle Üniversitesi, Mayıs, 2013
Atama, Profesörlük atama jürisi, Dicle Üniversitesi, Mayıs, 2013
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mayıs, 2013
Atama, Yrd. Doçentlik Kadro Atama Jüri Üyeliği, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Şubat, 2012
Doktora Yeterlik, Doktara Yeterlik Sınavı Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2012
Atama, Doçentlik Kadro Atama Jüri Üyeliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ocak, 2012
Doktora Yeterlik, Doktara Yeterlik Sınavı Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2012
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Marmara Üniversitesi, Mayıs, 2012
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Marmara Üniversitesi, Mayıs, 2012
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Ocak, 2012
Doktora Yeterlik, Doktara Yeterlik Sınavı Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Aralık, 2011
Atama, Yrd. Doçentlik Kadro Atama Jüri Üyeliği, Dicle Üniversitesi, Aralık, 2011
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Şubat, 2011
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 2011
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Şubat, 2011
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Haziran, 2011
Atama, Profesör kadrosuna atama jüri üyeliği, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Mart, 2010
Atama, Profesör kadrosuna atama jüri üyeliği, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Mart, 2010
Atama, Profesör kadrosuna atama jüri üyeliği, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Mart, 2010
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2010
Doktora Yeterlik, Doktara Yeterlik Sınavı Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2009
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 2009
Doktora Yeterlik, Doktara Yeterlik Sınavı Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2009
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Trakya Üniversitesi, Ekim, 2009
Doktora Yeterlik, Doktara Yeterlik Sınavı Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 2008
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 2007
Doktora Yeterlik, Doktara Yeterlik Sınavı Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2005
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ekim, 2005
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 2005
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yener İ., Olmez O.T., Ertaş A., Yılmaz M.A., Fırat M., Kandemir S.I., et al., "A detailed study on chemical and biological profile of nine Euphorbia species from Turkey with chemometric approach: Remarkable cytotoxicity of E-fistulasa and promising tannic acid content of E-eriophora", INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, vol.123, pp.442-453, 2018
Gazioglu I., Kolak U., "OCHRATOXIN A LEVELS IN FOOD AND BEVERAGE SAMPLES FROM TURKEY", ACTA ALIMENTARIA, vol.47, pp.189-194, 2018
Köseoğlu Yilmaz P., Kolak U., "SPE-HPLC Determination of Chlorogenic and Phenolic Acids in Coffee.", JOURNAL OF CHROMATOGRAPHİC SCİENCE, vol.55, pp.712-718, 2017
Köseoğlu Yilmaz P., Kolak U., "Determination of Phenolic Acids in Atriplex hortensis L. by Novel Solid-Phase Extraction and High-Performance Liquid Chromatography", ANALYTICAL LETTERS, vol.49, pp.2157-2164, 2016
Özgün Ö., Çelik G., Gazioğlu I., Kolak U., Özbal S., Ergür B.U., et al., "Capparis ovata treatment suppresses inflammatory cytokine expression and ameliorates experimental allergic encephalomyelitis model of multiple sclerosis in C57BL/6 mice", JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY, vol.298, pp.106-116, 2016
Boga M., Alkan H. , Ertas A., Varhan Oral E., Yılmaz M.A., Yeşil Y., et al.,"Mehmet Boğa, Hüseyin Alkan, Abdulselam Ertaş, Elif Varhan Oral, Mustafa A Yılmaz, Yeter Yeşil, Ahmet C Gören, Hamdi Temel and Ufuk Kolak (2016). Phytochemical profile and some biological activities of three Centaurea species from Turkey. ", TROPICAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH, vol.15, pp.1865-1875, 2016
Boğa M., Ertaş A., Haşimi N., Demirci S., Yılmaz M.A., Temel H., et al., "Phenolic Profile, Fatty Acid and Essential Oil Composition Analysis and Antioxidant, Antialzheimer and Antibacterial Activities of Verbascum flavidum Extracts", CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE, vol.43, pp.1090-1101, 2016
Ertaş A., Boğa M., Kızıl M., Çeken B., Gören A.C., Haşimi N., Demirci S., Topçu G., Kolak U., "Chemical Profile And Biological Activities Of Veronica Thymoides Subsp Pseudocinerea", Pharmaceutical Biology, vol.53, pp.334-339, 2015
Hacıbekiroğlu I., Köseoğlu Yilmaz P., Haşimi N., Kılınç E., Tolan V., Kolak U., "In Vitro Biological Activities And Fatty Acid Profiles Of Pistacia Terebinthus Fruits And Pistacia Khinjuk Seeds", NATURAL PRODUCT RESEARCH, vol.29, pp.444-446, 2015
Gazioğlu I., Kolak U., "Method Validation for the Quantitative Analysis of Aflatoxins (B1, B2, G1, and G2) and Ochratoxin A in Processed Cereal-Based Foods by HPLC with Fluorescence Detection", JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL, vol.98, pp.939-945, 2015
Hacıbekiroğlu I., Kolak U., "Screening Antioxidant And Anticholinesterase Potential Of Iris Albicans Extracts", Arabian Journal of Chemistry, vol.8, pp.264-268, 2015
Ertaş A., Gören A.C., Haşimi N., Tolan V., Kolak U., "Evaluation Of Antioxidant, Cholinesterase Inhibitory And Antimicrobial Properties Of Mentha Longifolia Subsp Noeana And Its Secondary Metabolites", Records of Natural Products, vol.9, pp.105-115, 2015
Köseoğlu Yilmaz P., Ertaş A., Kolak U., "Simultaneous Determination Of Seven Phthalic Acid Esters In Beverages Using Ultrasound And Vortex-Assisted Dispersive Liquid-Liquid Microextraction Followed By High-Performance Liquid Chromatography", JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE, vol.37, pp.2111-2117, 2014
Boğa M., Köseoğlu Yilmaz P., Cebe D.B., Fatimi M., Siddiqui B.S., Kolak U., "Chemical Constituents And Biological Activities Of Cirsium Leucopsis, C. Sipyleum, And C. Eriophorum", ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION C-A JOURNAL OF BIOSCIENCES, vol.69, pp.381-390, 2014
Ertaş A., Gören A.C., Boğa M., Demirci S., Kolak U., "Chemical Composition Of The Essential Oils Of Three Centaurea Species Growing Wild In Anatolia And Their Anticholinesterase Activities", JOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS, vol.17, pp.922-926, 2014
Köseoğlu Yilmaz P., Hacıbekiroğlu I., Kolak U., "Effect Of Roasting On Antioxidant And Anticholinesterase Capacities Of Coffee", JOURNAL OF FOOD AND NUTRITION RESEARCH, vol.53, pp.232-239, 2014
Ertaş A., Gören A.C., Boğa M., Yeşil Y., Kolak U., "Essential Oil Compositions And Anticholinesterase Activities Of Two Edible Plants Tragopogon Latifolius Var. Angustifolius And Lycopsis Orientalis", NATURAL PRODUCT RESEARCH, vol.28, pp.1405-1408, 2014
Ertaş A., Boğa M., Yılmaz M.A., Yeşil Y., Haşimi N., Kaya M.Ş., Temel H., Kolak U., "Chemical Compositions By Using Lc-Ms/Ms And Gc-Ms And Biological Activities Of Sedum Sediforme (Jacq.) Pau", JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, vol.62, pp.4601-4609, 2014
Ertaş A., Boğa M., Haşimi N., Yeşil Y., Gören A.C., Topçu G., Kolak U., "Antioxidant, Anticholinesterase, And Antimicrobial Activities And Fatty Acid Constituents Of Achillea Cappadocica Hausskn. Et Bornm.", TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.38, pp.592-599, 2014
Hacıbekiroğlu I., Kolak U., "Aflatoxins In Various Food From Istanbul, Turkey", FOOD ADDITIVES & CONTAMINANTS PART B-SURVEILLANCE, vol.6, pp.260-264, 2013
Topçu G., Öztürk M., Kuşman T., Barla Demirkoz A.A., Kolak U., Ulubelen A., "Terpenoids, Essential Oil Composition And Fatty Acids Profile, And Biological Activities Of Anatolian Salvia Fruticosa Mill.", TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.37, pp.619-632, 2013
Bahadori F., Topçu G., Boğa M., Türkekul A., Kolak U., Kartal M., "Indole Alkaloids From Vinca Major And V. Minor Growing In Turkey", NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS, vol.7, pp.731-734, 2012
Ulubelen A., Kolak U., Boğa M., "Screening Some Plants For Their Antiproliferative Compounds", RECORDS OF NATURAL PRODUCTS, vol.6, pp.194-211, 2012
Boğa M., Kolak U., Topçu G., Bahadori F., Kartal M., Farmswoth N.R., "Two New Indole Alkaloids From Vinca Herbacea L.", PHYTOCHEMISTRY LETTERS, vol.4, pp.399-403, 2011
Öztürk M., Kolak U., Topçu G., Öksüz S., Choudhary M.I., "Antioxidant And Anticholinesterase Active Constituents From Micromeria Cilicica By Radical-Scavenging Activity-Guided Fractionation", FOOD CHEMISTRY, vol.126, pp.31-38, 2011
Hacıbekiroğlu I., Kolak U., "Antioxidant And Anticholinesterase Constituents From The Petroleum Ether And Chloroform Extracts Of Iris Suaveolens", PHYTOTHERAPY RESEARCH, vol.25, pp.522-529, 2011
Öztürk H., Kolak U., Meriç Ç., "Antioxidant, Anticholinesterase And Antibacterial Activities Of Jurinea Consanguinea Dc.", RECORDS OF NATURAL PRODUCTS, vol.5, pp.43-51, 2011
Boğa M., Hacıbekiroğlu I., Kolak U., "Antioxidant And Anticholinesterase Activities Of Eleven Edible Plants", PHARMACEUTICAL BIOLOGY, vol.49, pp.290-295, 2011
Kolak U., Hacıbekiroğlu I., Boğa M., Özgökçe F., Ünal M., Choudhary M.I., Ulubelen A., "Phytochemical Investigation Of Leontice Leontopetalum L. Subsp Ewersmannii With Antioxidant And Anticholinesterase Activities", RECORDS OF NATURAL PRODUCTS, vol.5, pp.309-313, 2011
Kolak U., Boğa M., Akalın Uruşak E. , Ulubelen A., "Constituents Of Plantago Major Subsp Intermedia With Antioxidant And Anticholinesterase Capacities", TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.35, pp.637-645, 2011
Öztürk M., Kolak U., Duru M.E., Harmandar M., "Gc-Ms Analysis Of The Antioxidant Active Fractions Of Micromeria Juliana With Anticholinesterase Activity", NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS, vol.4, pp.1271-1276, 2009
Kolak U., Kabouche A., Öztürk M., Kabouche Z., Topçu G., Ulubelen A., "Antioxidant Diterpenoids From The Roots Of Salvia Barrelieri", PHYTOCHEMICAL ANALYSIS, vol.20, pp.320-327, 2009
Alpınar K., Özyürek M., Kolak U., Güçlü K., Aras Ç., Altun M., Çelik S.E., Berker K.I., Bektaşoğlu B. , Apak R., "Antioxidant Capacities Of Some Food Plants Wildly Grown In Ayvalik Of Turkey", FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH, vol.15, pp.59-64, 2009
Öztürk M., Duru M.E., Aydoğmuş Öztürk F., Harmandar M., Mahlıçlı M., Kolak U., Ulubelen A., "Gc-Ms Analysis And Antimicrobial Activity Of Essential Oil Of Stachys Cretica Subsp Smyrnaea", NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS, vol.4, pp.109-114, 2009
Sabudak T., Öztürk M., Gören A.C., Kolak U., Topçu G., "Fatty Acids And Other Lipid Composition Of Five Trifolium Species With Antioxidant Activity", PHARMACEUTICAL BIOLOGY, vol.47, pp.137-141, 2009
Kolak U., Hacıbekiroğlu I., Öztürk M., Özgökçe F., Topçu G., Ulubelen A., "Antioxidant And Anticholinesterase Constituents Of Salvia Poculata", TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.33, pp.813-823, 2009
Nazemiyeh H., Bahadori F., Delazar A., Ay M., Topçu G., Kolak U., Nahar L. , Auzie A.A., Sarker S.D., "Tricetin 4’-O-?-L-Rhamnopyranoside: A New Flavonoid From The Aerial Parts Of Erica Arborea", CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS, vol.44, pp.174-177, 2008
Kolak U., "Tricetin 4 '-O-Alpha-L-Rhamnopyranoside: A New Flavonoid From The Aerial Parts Of Erica Arborea", CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS, vol.44, pp.174-177, 2008
Ay M., Bahadori F., Öztürk M., Kolak U., Topçu G., "Antioxidant Activity Of Erica Arborea ", FITOTERAPIA, vol.78, pp.571-573, 2007
Kabouche A., Kabouche Z., Öztürk M., Kolak U., Topçu G., "Antioxidant Abietane Diterpenoids From Salvia Barrelieri", FOOD CHEMISTRY, vol.102, pp.1281-1287, 2007
Topçu G., Kolak U., Balcı K., Ulubelen A., "Structure Elucidation Of A New Rearranged Abietane Diterpene From A Biologically Active Plant, Salvia Eriophora", NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS, vol.2, pp.981-986, 2007
Topçu G., Ertaş A., Kolak U., Öztürk M., Ulubelen A., "Antioxidant Activity Tests On Novel Triterpenoids From Salvia Macrochlamys ", ARKIVOC, vol.2007, pp.195-208, 2007
Kolak U., "New Diterpenoids From The Aerial Parts Of Salvia Pilifera", TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.31, pp.363-369, 2007
Topçu G., Herrmann G., Kolak U., Gören A.C., Porzel A., Kutchan T.M., "Isolation Of Fatty Acids And Aromatics From Cell Suspension Cultures Of Lavandula Angustifolia", NATURAL PRODUCT RESEARCH, vol.21, pp.100-105, 2007
Kolak U., Öztürk M., Özgökçe F., Ulubelen A., "Norditerpene Alkaloids From Delphinium Linearilobum And Antioxidant Activity", PHYTOCHEMISTRY, vol.67, pp.2170-2175, 2006
Kolak U., Topçu G., Birteksöz S., Ötük G., Ulubelen A., "Terpenoids And Steroids From The Roots Of Salvia Blepharochlaena", TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.29, pp.177-186, 2005
Uydeş Doğan B.S., Takır S., Özdemir O., Kolak U., Topçu G., Ulubelen A., "The Comparison Of The Relaxant Effects Of Two Methoxylated Flavones In Rat Aortic Rings", VASCULAR PHARMACOLOGY, vol.43, pp.220-226, 2005
Küçükosmanoğlu Bahçelievli A., Kurucu S. , Kolak U., Topçu G., Adou E., Kingston D.G.I. , "Alkaloids And Aromatics Of Cyathobasis Fruticulosa (Bunge) Aellen", JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS, vol.68, pp.956-958, 2005
Kolak U., Türkekul A., Özgökçe F., Ulubelen A., "Two New Diterpenoid Alkaloids From Aconitum Cochleare", PHARMAZIE, vol.60, pp.953-955, 2005
Ulubelen A., Meriçli A.H., Meriçli F. , Kolak U., Arfan M., Ahmad M., Ahmad H., "Norditerpenoid Alkaloids From The Roots Of Aconitum Leave Royle", PHARMAZIE, vol.57, pp.427-429, 2002
Ulubelen A., Birman H., Öksüz S., Topçu G., Kolak U., Barla A., Voelter W., "Cardioactive Diterpenes From The Roots Of Salvia Eriophora", PLANTA MEDICA, vol.68, pp.818-821, 2002
Kolak U., Arı Ş., Birman H., Hasançebi S., Ulubelen A., "Cardioactive Diterpenoids From The Roots Of Salvia Amplexicaulis", PLANTA MEDICA, vol.67, pp.761-763, 2001
Arı Ş., Kolak U., Hasançebi S., Birman H., "Characterization Of Two Triterpenes And A Steroid From The Cultured Roots Of Salvia Amplexicaulis", Biotechnology and Biotechnological Biotechnology Equipment, vol.15, pp.23-26, 2001
Ulubelen A., Öksüz S., Kolak U., Bozok-Johansson C., Çelik C., Voelter W., "Antibacterial Diterpenes From The Roots Of Salvia Viridis", PLANTA MEDICA, vol.66, pp.458-462, 2000
Ulubelen A., Öksüz S., Kolak U., Birman H., Voelter W., "Cardioactive Terpenoids And A New Rearranged Diterpene From Salvia Syriaca", PLANTA MEDICA, vol.66, pp.627-629, 2000
Ulubelen A., Meriçli A.H., Meriçli F. , Kolak U., Arfan M., Ahmad M., Ahmad H., "Royleinine, A New Norditerpenoid Alkaloid From Delphinium Roylei", HETEROCYCLES, vol.53, pp.2279-2283, 2000
Ulubelen A., Öksüz S., Kolak U., Tan N., Bozok-Johansson C., Çelik C., Kohlbau H., Voelter W., "Diterpenoids From The Roots Of Salvia Bracteata", PHYTOCHEMISTRY, vol.52, pp.1455-1459, 1999
Ulubelen A., Meriçli A.H., Meriçli F. , Kolak U., İlarslan R. , Voelter W., "Diterpenoid Alkaloids From Delphinium Crispulum", PHYTOCHEMISTRY, vol.50, pp.513-516, 1999
Ulubelen A., Desai H.K. , Teng Q., Meriçli A.H., Meriçli F. , Kolak U., Arfan M., Lee C.K., Pelletier W., "Delbruninol, A New Norditerpenoid Alkaloid From Delphinium Brunonianum Royle", HETEROCYCLES, vol.51, pp.1897-1903, 1999
Ulubelen A., Arfan M., Kolak U., Meriçli A.H., Meriçli F. , "Norditerpenoid Alkaloids From Delphinium Pyrimadale", PHYTOCHEMISTRY, vol.48, pp.385-388, 1998
Ulubelen A., Arfan M., Kolak U., Meriçli A.H., Meriçli F. , "Diterpenoid Alkaloids From Delphinium Uncinatum", PHYTOCHEMISTRY, vol.47, pp.1141-1144, 1998
Ulubelen A., Tan N., Kolak U., Topçu G., "Diterpenoids And Triterpenoids From Salvia Multicaulis", PHYTOCHEMISTRY, vol.47, pp.899-901, 1998
Gökdil G., Topçu G., Kolak U., Ulubelen A., "Terpenoids And Flavonoids From Salvia Cyanescens", PHYTOCHEMISTRY, vol.46, pp.799-800, 1997
Kolak U., Topçu G., Ulubelen A., "Constituents Of Salvia Verticillata", TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.21, pp.376-382, 1997
Ulubelen A., Kolak U., Topçu G., "Diterpenoids From The Roots Of Salvia Sclarea", PHYTOCHEMISTRY, vol.44, pp.1297-1299, 1997
Ulubelen A., Kolak U., Topçu G., Bozok-Johansson C., "An Abietane Diterpene And Two Phenolics From Salvia Forskahlei", PHYTOCHEMISTRY, vol.42, pp.145-147, 1996
Ulubelen A., Topçu G., Kolak U., Eriş C., Özgen U., "Norsesterterpenes And Diterpenes From The Aerial Parts Of Salvia Limbata", PHYTOCHEMISTRY, vol.43, pp.431-434, 1996
Ulubelen A., Topçu G., Kolak U., Choudhary M.I., Rahman A., "Abietane Diterpenes From Salvia Napifolia", PHYTOCHEMISTRY, vol.40, pp.861-864, 1995
Ulubelen A., Topçu G., Eriş C., Kolak U., Kartal M., Kurucu S. , Bozok-Johansson C., "Terpenoids From Salvia Sclarea", PHYTOCHEMISTRY, vol.36, pp.971-974, 1994
Ulubelen A., Topçu G., Kolak U., Eriş C., "Terpenoids From Salvia Nemorosa", PHYTOCHEMISTRY, vol.35, pp.1065-1067, 1994
Ulubelen A., Meriçli A.H., Meriçli F. , Kolak U., İlarslan R. , "Alkaloids And Coumarins From Haplophyllum Thesioides", NATURAL PRODUCT RESEARCH, vol.1, pp.269-272, 1993
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Ulaç E., Köseoğlu Yilmaz P., Kolak U., "EVALUATION OF ANTIOXIDANT AND CHOLINESTERASE INHIBITORY ACTIVITIES OF SOME MEDICINAL PLANTS", Food and Health, vol.5, pp.39-47, 2019 (Link)
Ulaç E., Köseoğlu Yilmaz P., Kolak U., "EVALUATION OF ANTIOXIDANT AND CHOLINESTERASE INHIBITORY ACTIVITIES OF SOME MEDICINAL PLANTS", Food and Health, vol.5, pp.39-47, 2019 (Link)
Özgün Acar Ö., Gazioğlu I., Kolak U., Şen A., Topçu G., "A potential therapeutic role in multiple sclerosis for stigmast-5, 22-dien-3ß-ol myristate isolated from Capparis ovata", The EuroBiotech Journal , vol.1, pp.241-246, 2017
Haşimi N., Ertaş A., Yılmaz M.A., Boğa M. , Temel H., Demirci S., et al.,"LC-MS/MS and GC-MS analyses of three endemic Astragalus species from Anatolia towards their total phenolic-flavonoid contents and biological activities", Biological Diversity and Conservation, vol.10, pp.18-30, 2017
Haşimi N., Ertaş A., Varhan Oral E., Alkan H. , Boğa M. , Yılmaz M.A., et al., "Chemical Profile of Malva Neglecta and Malvella Sherardiana by LCMS/MS, GC/MS and Their Anticholinesterase, Antimicrobial and Antioxidant Properties With Aflatoxin-Contents", Marmara Pharmaceutical Journal, vol.21, pp.471-484, 2017
Topçu G., Kolak U., Öztürk M., Boğa M., Hatipoğlu S.D., Bahadori F., Çulhaoğlu B., Dirmenci T., "Investigation Of Anticholinesterase Activity Of A Series Of Salvia Extracts And The Constituents Of Salvia Staminea", The Natural Products Journal, vol.3, pp.3-9, 2013
Hacıbekiroğlu I., Kolak U., "Biological Activities And Phenolic-Flavonoid Contents Of Bilberry Extracts", J. Faculty of Pharmacy, İstanbul , cilt.42, ss.103-111, 2012
Köseoğlu P., Kolak U., "Determination of boron in 18 bottled mineral waters in Turkey", Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, vol.41, pp.28-32, 2011
Ulubelen A., Meriçli A.H., Meriçli F. , Kolak U., Desai H.K. , Pelletier W., "Diterpenoid Alkaloids From The Aerial Parts Of Delphinium Staphisagria L.", Scientia Pharmaceutica, vol.67, pp.181-184, 1999
Kolak U., Ulusoylu M., "Constituents Of Delphinium Uncinatum", Scientia Pharmaceutica, vol.66, pp.381-385, 1998
Kolak U., Harraz F., Öksüz S., "Further Sesquiterpene Lactones And Flavones From Centaurea Bruguierana", Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, cilt.41, ss.28-32, 1995
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Köseoğlu Yilmaz P., Kolak U., "A Comparative Study of Solid Phase Extraction of Phthalates from Liquid Pharmaceutical Preparations", 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), ANKARA, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2018, pp.460-460
Haşimi N., Tolan V., Kolak U., "The Anticholinesterase Activity of Two Ajuga Species", 41st FEBS Congress, İZMİR, TÜRKIYE, 3-8 Eylül 2016, pp.02.08.5-002-02.08.5-002
Aygün Tuncay E., Boğa M., Yener İ., Fırat M., Ertaş A., Kolak U., et al., "Total phenolic-flavonoid contents, antioxidant and anticholinesterase activities of Salvia pseudeuphratica", 10th Aegean Analytical Chemistry Days, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 29 Eylül - 2 Ekim 2016, pp.89-89
Haşimi N., Tolan V., Kolak U., "Antioxidant Activity of Endemic Ajuga Xylorrhiza Kit Tan", Symposium on EuroAsian Biodervisity, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2016, pp.276-276
Ulaç E., Köseoğlu Yilmaz P., Kolak U., "Antioxidant and Anticholinesterase Potential of Some Medicinal Plants", 10th Aegean Analytical Chemistry Days, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 29 Eylül - 2 Ekim 2016, pp.85-85
Haşimi N., Tolan V., Kolak U., "The Mutagenic and Antimutagenic Potential of Ajuga xylorrhiza Kit Tan", 5th INTERNATIONAL MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY CONGRESS, Tetova, MAKEDONYA, 25-29 Ağustos 2016, pp.86-86
Tuncay E., Boğa M., Yener İ., Fırat M., Aygün Tuncay E., Ertaş A., et al., "Biological activities of Salvia cerino-pruinosa var. elazigensis", 10th Aegean Analytical Chemistry Days, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 29 Eylül - 2 Ekim 2016, pp.90-90
Boğa M., Ertaş A., Aydın I., Varhan Oral E., Alkan H. , Yılmaz M.A., et al., "Yenilen Iki Bitkinin Kimyasal Içeriklerinin Ve Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi: Cardaria Draba Subsp. Draba Ve Carduus Pycnocephalus Subsp. Abidus ", XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2015, ss.120-120
Ertaş A., Dinçel D., Kuşman T., Çulhaoğlu B., Yeşil Y., Kolak U., et al., "Fatty Acid Content Of Reseda Lutea Var. Lutea With Antioxidant Potential", ISOPS 11, ANKARA, TÜRKIYE, 9-12 Haziran 2015, pp.84-84
Ertaş A., Kolak U., "Chemical Composition And Antioxidant Activity Of Essential Oil Of Mentha Longifolia Subsp. Typhoides Var. Typhoides", ISOPS 11, ANKARA, TÜRKIYE, 9-12 Haziran 2015, pp.65-65
Köseoğlu Yilmaz P., Kolak U., "Phenolics Of Atriplex Hortensis L. By Spe/Hplc-Uv", ISOPS 11, ANKARA, TÜRKIYE, 9-12 Haziran 2015, pp.135-135
Öztürk M., Ertaş A., Yılmaz M.A., Boğa M., Yeşil Y., Temel H., et al., "Beta Trigyna Bitkisinin Kimyasal İçeriklerinin Uplc-Ms/Ms, Gc-Ms Ile Araştırılması Ve Antioksidan Aktivitesi", XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2015, ss.101-101
Boğa M., Ertaş A., Yılmaz M.A., Temel H., Yeşil Y., Kolak U., "Chemical And Biological Investigation Of Calystegia Silvatica", ISOPS 11, ANKARA, TÜRKIYE, 9-12 Haziran 2015, pp.74-74
Gazioğlu I., Kolak U., "Method Validation For Aflatoxin Analysis In Cosmetic Creams ", ISOPS 11, ANKARA, TÜRKIYE, 9-12 Haziran 2015, pp.132-132
Boğa M., Ertaş A., Haşimi N., Yeşil Y., Kolak U., Topçu G., "Antioxidant, Anticholinesterase And Antimicrobial Activities Of Three Wild Growing Centaurea Species In Anatolia", II. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi, Standardizasyonu Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 21-23 Mart 2014, ss.82-82
Ertaş A., Temel H., Yılmaz M.A., Boğa M., Haşimi N., Gören A.C., Kolak U., "A Detailed Study On Three Endemic Astragalus Species ", II. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi, Standardizasyonu Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 21-23 Mart 2014, ss.63-63
Köseoğlu Yilmaz P., Kolak U., "A New Hplc Method For Determination Of Phthalates In Juice Samples", 20th International symposium on separation sciences, Prag, CEK CUM., 30 Ağustos - 2 Eylül 2014, pp.159-159
Kolak U., "Antioxidative Secondary Metabolites And Extracts From Medicinal Plants", Workshop on Determining Antioxidants as Reactive Species Scavengers, İSTANBUL, TÜRKİYE, 27-28 Ekim 2014, pp.22-22
Şen A., Topçu G., Özgün Ö., Kolak U., Hacıbekiroğlu I., Çelik G., Arslan Ş., "Anti-Neuroinflammatory Effect Of Butanolic Fraction Of Capparis Ovata Water Extract Used An Alternative And Complementary Treatment For Multiple Sclerosis", 12th International congress of neuroimmunology, Mainz, ALMANYA, 9-13 Kasım 2014, pp.172-172
Boğa M., Ertaş A., Yılmaz M.A., Genişel N., Yener İ., Temel H., Kolak U., "Phenolic Profile, Fatty Acid And Essential Oil Composition And Antioxidant, Antialzheimer Activity Of Verbascum Flavidum Extracts", II. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi, Standardizasyonu Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 21-23 Mart 2014, ss.103-103
Köseoğlu P., Hacıbekiroğlu I., Kolak U., "Antioxidant And Anticholinesterase Activities Of Atriplex Hortensis", IUPAC 2013, TÜRKİYE, 11-16 Ağustos 2013
Hacıbekiroğlu I., Kolak U., "Determination Of Ochratoxin A In Foods From Turkey", IUPAC 2013, TÜRKİYE, 11-16 Ağustos 2013
Topçu G., Ertaş A., Boğa M., Dinçel D., Kolak U., "Phytochemical Investigation Of Sideritis Albiflora With Antioxidant Activity", IUPAC 2013, TÜRKİYE, 11-16 Ağustos 2013
Köseoğlu P., Kolak U., "Determination Of Boron In Bottled Mineral Water Samples In Turkey", Euroanalysis, POLONYA, 25-29 Ağustos 2013
Ertaş A., Boğa M., Yeşil Y., Kızıl M., Çeken B., Gören A.C., Topçu G., Kolak U., "Fatty Acid And Essential Oil Compositions And Dna Damage Of Melissa Officinalis L. Subsp. Altissima (Sm.) Arcangeli", 11th International Ethnobotany Symposium, ANTALYA, TÜRKİYE, 2-5 Kasım 2013, pp.78-78
Ertaş A., Boğa M., Kızıl M., Çeken B., Demirci S., Haşimi N., Gören A.C., Topçu G., Kolak U., "Investigation On Endemic Veronica Thymoides Subsp. Pseudocinerea", 11th International Ethnobotany Symposium, ANTALYA, TÜRKİYE, 2-5 Kasım 2013, pp.136-136
Köseoğlu P., Boğa M., Kolak U., "Constituents Of Cirsium Eriophorum With Antioxidant And Anticholinesterase Activities", IUPAC 2013, TÜRKİYE, 11-16 Ağustos 2013
Hacıbekiroğlu I., Köseoğlu P., Kolak U., "Antioxidant And Anticholinesterase Activities Of Pistacia Terebinthus And Pistacia Khinjuk With Mycotoxin Levels", IUPAC 2013, TÜRKİYE, 11-16 Ağustos 2013
Boğa M., Ertaş A., Kolak U., Topçu G., Gören A.C., Yeşil Y., "Fatty Acid And Essential Oil Compositions And Biological Activity Of Hypericum Capitatum Var. Capitatum", IUPAC 2013, TÜRKİYE, 11-16 Ağustos 2013
Boğa M., Köseoğlu P., Kolak U., "Phytochemical And Biological Investigations On Cirsium Leucopsis", IUPAC 2013, TÜRKİYE, 11-16 Ağustos 2013
Haşimi N., Tolan V., Kolak U., "Investigations Of Mutagenic And Antimutagenic Properties Of Some Extracts Of Ajuga Vestita Boiss. By Salmonella/Microsome Mutagenicity", 8. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 15-18 Kasım 2012
Hacıbekiroğlu I., Kolak U., "Iris Albicans L. Bitkisinden Hazırlanan Ekstrelerin Antioksidan Ve Antikolinesteraz Aktivitelerinin Araştırılması ", VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, HATAY, TÜRKİYE, 3-7 Eylül 2012
Köseoğlu P., Hacıbekiroğlu I., Kolak U., "Türk Kahvesinin Antioksidan Ve Antikolinesteraz Aktivitelerinin Belirlenmesi", VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, HATAY, TÜRKİYE, 3-7 Eylül 2012
Ertaş A., Gören A.C., Haşimi N., Tolan V., Kolak U., "Phytochemical And Biological Investigations On Mentha Longifolia Subsp. Noeana", International Congress on Natural Products Research on Global Change, Natural Products and Human Health/8th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA, PSE and SIF, ABD, 28 Temmuz-1 Ağustos 2012, New York, vol.78
Hacıbekiroğlu I., Kolak U., "Determination Of Total Aflatoxin And Aflatoxin B1 Using Cd-Elisa Method In Food Samples From Turkey", 7th Conference of the World Mycotoxin Forum and XIIIth IUPAC International Symposium on Mycotoxins and Phycotoxins, HOLLANDA, 5-9 Kasım 2012, pp.175-176
Kolak U., Hacıbekiroğlu I., Boğa M., Özgökçe F., Ünal M., Choudhary M.I., Ulubelen A., "Phytochemical Investigation Of Leontice Leontopetalum L. Subsp. Ewersmannii With Antioxidant And Anticholinesterase Activities", 1st International Symposium on Secondary Metabolites: Chemical, Biological and Biotechnological Properties, TÜRKİYE, 12-15 Eylül 2011, Denizli
Boğa M., Bahadori F., Kartal M., Kolak U., Topçu G., "Indole Alkaloids From Vinca Species Growing In Turkey", New Challenges in Natural Products Chemistry, TÜRKİYE, 12-13 Eylül 2011, Istanbul
Hacıbekiroğlu I., Kolak U., "Antioxidant And Anticholinesterase Constituents From The Petroleum Ether And Chloroform Extracts Of Iris Suaveolens", New Challenges in Natural Products Chemistry, TÜRKİYE, 12-13 Eylül 2011, Istanbul
Hacıbekiroğlu I., Boğa M., Haşimi N., Ertaş A., Kolak U., "Antioxidant And Anti-Alzheimer Activities Of Bloom Extracts Of Bilberry (Vaccinium Myrtillus)", New Challenges in Natural Products Chemistry, TÜRKİYE, 12-13 Eylül 2011, Istanbul
Çulhaoğlu B., Sındırgılı B., Başkan T., Kolak U., Topçu G., "Antioxidant Activity Of Salvia Heldreichiana Boiss. Ex Bentham’S Extracts", New Challenges in Natural Products Chemistry, TÜRKİYE, 12-13 Eylül 2011, Istanbul
Kolak U., Boğa M., Akalın Uruşak E. , "Plantago Major Subsp. Intermedia Bitkisinden Elde Edilen Bileşiklerin Yapı Tayini, Antioksidan Ve Antikolinesteraz Aktivitelerinin Belirlenmesi", XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 18-22 Mayıs 2011
Kolak U., Boğa M., Hacıbekiroğlu I., "On Bir Bitkinin Antioksidan Ve Antikolinesteraz Aktivitelerinin Tayini", 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, ERZURUM, TÜRKİYE, 21-25 Haziran 2011
Boğa M., Kolak U., Ertaş A., Hacıbekiroğlu I., Toplu C., "Melengiç (Pistacia Terebinthus L.) Kahvesinin Antioksidan Etkisinin Tayini", 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, ERZURUM, TÜRKİYE, 21-25 Haziran 2011
Köseoğlu P., Boğa M., Kolak U., "Cirsium Creticum, C. Eriophorum Ve C. Hypoleucum Bitkilerinin Antioksidan Ve Antikolinesteraz Aktivitelerinin Tayini", XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 18-22 Mayıs 2011
Öztürk M., Boğa M., Dinçel D., Hatipoğlu S.D., Bahadori F., Kolak U., Topçu G., "Cholinesterase Inhibitory Activity Of A Series Of Salvia Species", Third International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, TÜRKİYE, 9-12 Haziran 2010, Istanbul
Boğa M., Öztürk M., Bahadori F., Kolak U., Topçu G., "Antioxidant Activity Potential Of Six Salvia Species With Total Phenolic And Flavonoid Content", Third International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, TÜRKİYE, 9-12 Haziran 2010, Istanbul
Topçu G., Barla A., Kuşman T., Öztürk M., Boğa M., Kolak U., "Bioactive Constituents Of Salvia Triloba ", Third International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, TÜRKİYE, 9-12 Haziran 2010, Istanbul
Hacıbekiroğlu I., Kolak U., "Iris Suaveolens’Ten Elde Edilen Bileşiklerin Yapı Tayini Ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi", XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 23-26 Haziran 2009
Öztürk M., Boğa M., Bahadori F., Hatipoğlu S.D., Hacıbekiroğlu I., Yapar G., Kolak U., Topçu G., "Bazı Salvia Türlerinden Elde Edilen Antioksidan Bileşikler", 23. Ulusal Kimya Kongresi, SİVAS, TÜRKİYE, 16-20 Haziran 2009
Ulubelen A., Kolak U., "Chemical And Biological Studies With An Aconitum And A Delphinium Species", 9th Eurasia Conference on Chemical Sciences, Antalya, TÜRKİYE, 9-13 Eylül 2006, pp.39-49
Kolak U., Hacıbekiroğlu I., Özgökçe F., Topçu G., Ulubelen A., "Salvia Poculata Bitkisinden Elde Edilen Bileşiklerin Yapı Tayini", XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 23-26 Haziran 2009
Boğa M., Kolak U., Öztürk M., Topçu G., "Türkiye’De Yetişen Vinca Türlerinin Antioksidan Aktivitelerinin Tayini", XXII. Ulusal Kimya Kongresi, KKTC / Gazimağusa, TÜRKİYE, 6-10 Ekim 2008
Topçu G., Boğa M., Kolak U., Kartal M., "Vinca Herbacea Bitkisinin Biyoaktif Indol Alkaloitleri", XXII. Ulusal Kimya Kongresi, KKTC / Gazimağusa, TÜRKİYE, 6-10 Ekim 2008
Kolak U., Boğa M., Alçıtepe E., "Campanula Tomentosa Lam. Bitkisinin Antioksidan Tayini", XXI. Ulusal Kimya Kongresi, MALATYA, TÜRKİYE, 23-27 Ağustos 2007
Boğa M., Alçıtepe E., Kolak U., "Campanula Lyrata Subsp. Lyrata Lam. Bitkisinin Topraküstü Kısımlarının Antioksidan Tayini", XXI. Ulusal Kimya Kongresi, MALATYA, TÜRKİYE, 23-27 Ağustos 2007
Öztürk M., Boğa M., Kolak U., Aydoğmuş Öztürk F., "Adamotu (Mandragora Autumnalis) Kökünün Antioksidan Ve Antikolinesterazaktiviteleri Açısından Değerlendirilmesi", XXI. Ulusal Kimya Kongresi, MALATYA, TÜRKİYE, 23-27 Ağustos 2007
Sabudak T., Gören A.C., Öztürk M., Kolak U., "Üç Trifolium Türünün Yağ Asidi Ve Bazı Lipid Bileşiklerinin Gc-Ms Analizi ", XXI. Ulusal Kimya Kongresi, MALATYA, TÜRKİYE, 23-27 Ağustos 2007
Kolak U., Türkekul A., Özgökçe F., Ulubelen A., "Structure Elucidation Of Novel Alkaloids By 1- And 2-D Nmr Experiments", Small Molecule NMR Conference, FRANSA, 16-19 Eylül 2007
Ay M., Bahadori F., Öztürk M., Kolak U., Topçu G., "Erica Arborea Özütlerinin Sekonder Metabolitleri Ve Antioksidan Etkinliğinin Incelenmesi", XX. Ulusal Kimya Kongresi, KAYSERİ, TÜRKİYE, 4-8 Eylül 2006
Kolak U., Topçu G., Balcı K., Ulubelen A., "Structure Elucidation Of A New Rearranged Abietane Diterpene Using Spectral And Semi-Empirical/Dft Calculation Methods ", XXVIII European Congress On Molecular Spectroscopy, TÜRKİYE, 3-8 Eylül 2006, Istanbul
Topçu G., Herrmann G., Kolak U., Gören A.C., Kutchan T.M., Zenk M.H., "Lavandula Angustifolia Bitkisinin Doku Kültüründen Elde Edilen Bileşiklerin Gc-Ms Analizi", XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, KARS, TÜRKİYE, 5-9 Temmuz 2004
Bahadori F., Ay M., Kolak U., Topçu G., "Erica Arborea (Funda) Bitkisinin Fitokimyasal Incelenmesi", XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 8-11 Eylül 2003
Kolak U., "Salvia Pilifera Bitkisinden Elde Edilen Terpenoit Bileşiklerin Yapı Tayini", XVI. Ulusal Kimya Kongresi, KONYA, TÜRKİYE, 10-13 Eylül 2002
Özdemir O., Takır S., Uydeş Doğan B.S., Kolak U., Topçu G., "The Investigation Of Vascular Effects Of Salvigenin On Isolated Rat Aorta", Pharmacy and Pharmaceutical Sciences World Congress, 62nd Congress of FIP, FRANSA, 31 Ağustos-5 Eylül
Ulubelen A., Kolak U., Öksüz S., Topçu G., Birman H., Voelter W., "Salvia Eriophora Bitkisinden Elde Edilen Diterpenlerin Yapı Tayini ", XV. Ulusal Kimya Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 4-7 Eylül 2001
Ulubelen A., Öksüz S., Kolak U., Bozok-Johansson C., Birman H., "Salvia Türlerinden Elde Edilen Aktif Bileşikler ", XIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 20-22 Eylül 2000, ss.40-53
Kolak U., Ulusoylu M., "Constituents Of Delphinium Uncinatum ", Second Balkan Botanical Congress, TÜRKİYE, 14-18 Mayıs 2000, Istanbul
Arı Ş., Kolak U., Şahin S., Ulubelen A., "Optimization Of Tissue Culture Conditions And The Production Of Terpenoids In Salvia Amplexicaulis ", 2000 Years of Natural Products Research, HOLLANDA, 26-30 Temmuz 1999
Ulubelen A., Kolak U., Topçu G., "Salvia Sclarea Bitkisinin Köklerinden Elde Edilen Diterpenoid Bileşikler ", 12. Ulusal Kimya Kongresi, EDİRNE, TÜRKİYE, 7-11 Eylül 1998
Kitap ve Kitap Bölümleri
Akalin Uruşak E., Akev N., Erginer Y., Güzeldemirci N., Toker S., Kolak U., et al.,"EczÇEP- Eczacılık fakülteleri Müfredat Detay Çalışması", Kapitta Yayıncılık , ANKARA, 2017 (Link)
Ulubelen A., Topçu G., Kolak U., "Labiatae Flavonoids And Their Bioactivity ", in: Studies in Natural Products Chemistry Vol:30, Atta-ur-Rahman, Eds., Elsevier Science, Amsterdam, pp.233-302-, 2005
Ulubelen A., Topçu G., Kolak U., "Chemical And Biological Evaluation Of Genus Teucrium", in: Studies in Natural Products Chemistry Vol:23, Atta-ur-Rahman, Eds., Elsevier Science, Amsterdam, pp.591-648-, 2000
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Micromeria cilicica ve Micromeria juliana bitkilerinin antioksidan ve antikolinesteraz aktivitelerinin araştırılması, aktif bileşiklerin HPLC ile izolasyonu ve yapılarının aydınlatılması", BAP Arastırma Projesi, 1868, Yönetici, 2010
"Türkiye'deki işlenmiş ve işlenmemiş bazı gıdalardaki Aflatoksin (Toplam Aflatoksin ve Aflatoksin B1) miktarlarının araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 12108, Yönetici, 2013
"Mentha longifolia subsp. noeana bitkisi üzerinde kimyasal ve biyolojik araştırmalar", BAP Arastırma Projesi, 23463, Yönetici, 2012
"Maden suyu örneklerinde azometin-H yöntemi ile bor tayini", BAP Diğer, 12421, Yönetici, 2011
"Salvia poculata Bitkisinin Bileşenlerinin İncelenmesi ve Antioksidan Aktivitenin Belirlenmesi", BAP Diğer, 1967, Yönetici, 2008
"Gıdalarda Okratoksin A Miktarlarının Araştırılması ", BAP Diğer, 19795, Yönetici, 2012
"Iris albicans Bitkisinden Hazırlanan Ekstraktların Antioksidan ve Antikolinestreraz Aktivitelerinin Belirlenmesi ", BAP Diğer, 22295, Yönetici, 2012
"Türk Kahvesinin Antioksidan ve Antikolinesteraz Aktivitelerinin Belirlenmesi ", BAP Diğer, 26210, Yönetici, 2013
" Plantago major subsp. intermedia bitkisinden elde edilen sekonder metabolitlerin yapı tayini ve antioksidan aktivitesinin belirlenmesi", BAP Diğer, 4883, Yönetici, 2010
"Atriplex hortensis L. bitkisinin HPLC ile fenolik bileşiklerinin tayini, sekonder metabolitlerinin yapı tayini, antioksidan ve antikolinesteraz aktivitelerinin belirlenmesi", BAP Diğer, 28183, Yönetici, 2015
"Sideritis albiflora Bitkisinin Sekonder Metabolitlerinin Saflaştırılması, Fenolik İçeriğinin Belirlenmesi ve Yağ Asidi Analizi, Antioksidan, Antimikrobiyal, Antikolinesteraz ve DNA Hasarı Önleyici Etkisinin Araştırılması", BAP Diğer, 12-ASMYO-148, Araştırmacı, 2015
"Deneysel Multipl Skleroz Modelinde (DAE) MSCOV’un İyileştirici Etkilerinin Moleküler Mekanizmalarının Saptanması", TÜBITAK Projesi, 112S187, Araştırmacı, 2015
"Lavandula türlerinin sekonder metabolitlerinin hücre kültürü ve bitkiden direkt ekstraksiyon ile eldesi", BAP Arastırma Projesi, 1574/16012001, Araştırmacı, 2003
"Cirsium eriophorum bitkisinin sekonder metabolitlerinin saflaştırılması, antioksidan, antimikrobiyal ve antikolinesteraz aktivitelerinin belirlenmesi ", BAP Arastırma Projesi, BATÜ-BAP-2011-FED-2, Araştırmacı, 2013
"Salvia verticillata’dan elde edilen terpenoit bileşiklerin yapı tayini ", BAP Arastırma Projesi, 899/061296, Yönetici, 1998
"Salvia pilifera'dan elde edilen terpenoit bileşiklerin yapı tayini", BAP Arastırma Projesi, 1481/28082000, Yönetici, 2001
"Salvia amplexicaulis'in doku kültürü ve doğal materyallerinin kimyasal içeriklerinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 1094/010598, Araştırmacı, 2000
"Deniz canlılarının sekonder metabolitlerinin izolasyonu ve biyolojik aktivitelerinin araştırılması", BAP Diğer, YÖP-5/27052004, Araştırmacı, 2006
"Bazı Salvia türlerinin antioksidan ve antialzheimer aktivite potansiyeline sahip bileşiklerinin izolasyonu ve yapı tayinleri", TÜBITAK Projesi, 107T/-592, Araştırmacı, 2010
"Diyarbakır çevresinde yetişen endemik Ajuga vestita'nın sekonder metabolitlerinin ve bazı biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi ", TÜBITAK Projesi, 110T581, Araştırmacı, 2012
"Pistacia terebinthus ve Pistacia khinjuk bitkilerinin biyolojik aktiviteleri, yağ asidi analizleri, aflatoksin ve okratoksin tayinleri", BAP Arastırma Projesi, 32117, Yönetici, 2013
"İçeceklerde ftalat tayini için sıvı-sıvı mikro ekstraksiyon-HPLC metodu geliştirilmesi ve validasyonu ", BAP Arastırma Projesi, 40324, Yönetici, 2014
"Bitkilerde fenolik ve flavonoit bileşiklerin HPLC ile tayini", BAP Diğer, BYP-42391, Yönetici, 2015
"Bazı Salvia (Ada Çayı) Türlerinin HPLC-IT-TOF-MS ile Taranması, Sekonder Metabolitlerinin Saflaştırılması ve Antikanser Özelliklerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 114Z801, Araştırmacı, 2018
"Farmasötik preparatlarda ftalat tayini", BAP Arastırma Projesi, 46327, Yönetici, 2015
"Bazı tıbbi bitki ekstrelerinin antioksidan ve antikolinesteraz aktivitelerinin belirlenmesi ", BAP Y.Lisans, 50585, Yönetici, 2016
"Nepeta congesta var congesta ve Nepeta celiotropifolia var celiotropifolia Türlerinin Kimyasal ve Biyolojik Yönden Incelenmesi", BAP Diğer, BYP-2016-20585, Yönetici, 2017
"Bazı Gundellia türlerinin tohum kısımlarının antioksidan, HMG-CoA redüktaz, kolajenaz, elastaz, hyaluronidaz, antikolinesteraz, üreaz, tirozinaz ve sitotoksik aktiviteleri ve GC-MS ile yağ asidi, aroma içeriği ve LC-MS/MS ile fenolik içeriğinin belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, DUBAP-18.004, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Terpenoid ve hidroksiantrakinon yapısındaki bitki aktif maddelerinin ayırımı ve tayini için kapiler elektroforez ile analiz yöntemleri geliştirilmesi ve bu yöntemlerin Türkiye bitki florasındaki örneklerin analizine uygulanması", TÜBITAK Projesi, 103T053, Araştırmacı, 2005
"Ultrasonik Dalga ve Vorteks Destekli Dispersif Sıvı-sıvı Mikroekstraksiyon ve Floresans Dedeksiyonlu Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi ile Paraben Tayini", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-27374, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Constituents of some Turkish; Their biological activities and preparation of active analogues ", TÜBITAK Projesi, 102T138 KBAG, Araştırmacı, 2004
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
BMC-Complementary and Alternative Medicine, Yayin Kurul Üyesi, 01.01.2014 - 31.12.2014
Turkish Journal of Chemistry, Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.01.2014 - 31.12.2014
Journal of Faculty of Pharmacy Istanbul University, Danisma Kurul Üyesi, 01.01.2010 - Devam Ediyor
Records of Natural Products, Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.01.2010 - 01.01.2011
Turkish Journal of Chemistry, Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.01.2009 - 01.01.2010
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
İ.Ü. Öğretim Üyeleri Derneği, , Üye, 03.01.2005 - Devam Ediyor
Phytochemical Society of Europe, , Üye, 06.01.2003 - Devam Ediyor
Türk Kimya Derneği, , Üye, 01.01.2001 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Ulusal Aroid Çalıştayı, İstanbul, Temmuz 2017
10th Aegean Analytical Chemistry Days, Çanakkale, Eylül 2016
Workshop on Determining Antioxidants as Reactive Species Scavengers, Istanbul, Ekim 2014
ITAM-İlaç Araştırmaları ve Farmasötik Kimya, İstanbul, Kasım 2013
ITAM-Biyo ve Nanoteknolojik İlaçlar, İstanbul, Aralık 2013
ITAM-Tıbbi Bitkilerden İlaca Giden Yol, İstanbul, Mayıs 2013
İlaç Sentezi ve Sektörde İlaç (İSEN), İstanbul, Nisan 2012
International Congress on Natural Products Research on Global Change, Natural, New York, Temmuz 2012
Bitkiden İlaca-4, İstanbul, Mayıs 2012
XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Antalya, Mayıs 2011
Workshop on Antioxidant Measurement Methods, İstanbul, Nisan 2010
5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Erzurum, Haziran 2010
XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Ankara, Haziran 2009
XXI. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, Ağustos 2007
XXVIII European Congress On Molecular Spectroscopy, İstanbul, Eylül 2006
XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Temmuz 2004
XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, Eylül 2002
XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Eylül 2001
XIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, İstanbul, Eylül 2000
Second Balkan Botanical Congress, İstanbul, Mayıs 2000
12. Ulusal Kimya Kongresi, Edirne, Eylül 1998
Classical and Modern Methods for Chemical Analysis of Medicinal and Aromatic Plants, Sofya, Ekim 1996
Bilimsel Hakemlikler
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ağustos 2018
Natural Product Research, Dergide Hakemlik, Ağustos 2018
Natural Product Research, Dergide Hakemlik, Ağustos 2018
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Ağustos 2018
Industrial crops and products, Dergide Hakemlik, Haziran 2018
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Haziran 2018
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Haziran 2018
European Journal of Integrative Medicine, Dergide Hakemlik, Mayıs 2018
Journal of AOAC International, Dergide Hakemlik, Mayıs 2018
Journal of Essential Oil Research, Dergide Hakemlik, Mayıs 2018
Natural Product Research, Dergide Hakemlik, Mayıs 2018
Marmara Pharmaceutical Journal, Dergide Hakemlik, Mart 2018
Journal of Food Properties, Dergide Hakemlik, Şubat 2018
Natural Product Research, Dergide Hakemlik, Şubat 2018
Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
Natural Product Research, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Aralık 2017
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Aralık 2017
Journal of herbs, spices and medicinal plants, Dergide Hakemlik, Kasım 2017
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Kasım 2017
Tübitak, Proje Hakemliği, Kasım 2017
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ekim 2017
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Ekim 2017
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Eylül 2017
Journal of Essential Oil Research, Dergide Hakemlik, Ağustos 2017
Toxin Reviews, Dergide Hakemlik, Ağustos 2017
Current Traditional Medicine, Dergide Hakemlik, Temmuz 2017
Natural Product Research, Dergide Hakemlik, Temmuz 2017
Advancement in Medicinal Plant Research, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
Journal of Essential Oil of Bearing Plants, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mayıs 2017
Journal of Medicinal Plant Research, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
Medicinal Chemistry, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
Natural Product Research, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
Indian Journal Of Biochemistry and Biophysics , Dergide Hakemlik, Mart 2017
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mart 2017
Journal of food and health science, Dergide Hakemlik, Ocak 2017
African Journal of Pharmacy and Pharmacology, Dergide Hakemlik, Aralık 2016
Current Bioactive Compounds, Dergide Hakemlik, Aralık 2016
Marmara Pharmaceutical Journal, Dergide Hakemlik, Aralık 2016
Medicinal Chemistry, Dergide Hakemlik, Aralık 2016
International Journal of Food Properties, Dergide Hakemlik, Kasım 2016
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Ekim 2016
Elsevier, Kitap Hakemliği, Ekim 2016
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ekim 2016
African Journal of Pharmacy and Pharmacology, Dergide Hakemlik, Eylül 2016
Natural Product Research, Dergide Hakemlik, Eylül 2016
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Eylül 2016
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ağustos 2016
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ağustos 2016
Talanta, Dergide Hakemlik, Ağustos 2016
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Temmuz 2016
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Temmuz 2016
SpringerPlus, Dergide Hakemlik, Temmuz 2016
Journal of the American Oil Chemists' Society, Dergide Hakemlik, Haziran 2016
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Haziran 2016
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
SpringerPlus, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Journal of Environmental Science and Management, Dergide Hakemlik, Nisan 2016
Pharmaceutical Biology, Dergide Hakemlik, Nisan 2016
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mart 2016
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mart 2016
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Şubat 2016
BMC-Complementary and Alternative Medicine, Dergide Hakemlik, Ocak 2016
Natural Product Research, Dergide Hakemlik, Aralık 2015
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Aralık 2015
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Aralık 2015
TUBA, Diğer Hakemliği, Kasım 2015
Journal of the Serbian Chemical Society, Dergide Hakemlik, Ekim 2015
Pharmaceutical Biology, Dergide Hakemlik, Ekim 2015
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ekim 2015
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Ekim 2015
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Ekim 2015
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Ekim 2015
Bilim Akademisi, Diğer Hakemliği, Eylül 2015
African Journal of Pharmacy and Pharmacology, Dergide Hakemlik, Eylül 2015
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Dergide Hakemlik, Eylül 2015
Journal of Medicinal Plant Research, Dergide Hakemlik, Eylül 2015
Journal of Medicinal Plant Research, Dergide Hakemlik, Eylül 2015
UŞAK ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Eylül 2015
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Eylül 2015
Journal of Pharmacognosy and Phytotherapy, Dergide Hakemlik, Ağustos 2015
African Journal of Pharmacy and Pharmacology, Dergide Hakemlik, Temmuz 2015
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Temmuz 2015
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Temmuz 2015
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Haziran 2015
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Haziran 2015
African Journal of Pharmacy and Pharmacology, Dergide Hakemlik, Mayıs 2015
African Journal of Pharmacy and Pharmacology, Dergide Hakemlik, Mayıs 2015
African Journal of Pharmacy and Pharmacology, Dergide Hakemlik, Mayıs 2015
African Journal of Pharmacy and Pharmacology, Dergide Hakemlik, Mayıs 2015
Arabian Journal of Chemistry, Dergide Hakemlik, Nisan 2015
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Dergide Hakemlik, Nisan 2015
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Nisan 2015
Pharmaceutical Biology, Dergide Hakemlik, Mart 2015
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Mart 2015
Elsevier, Kitap Hakemliği, Mart 2015
Issues in Biological Sciences and Pharmaceutical Research, Dergide Hakemlik, Şubat 2015
Journal of Functional Food, Dergide Hakemlik, Şubat 2015
Natural Product Research, Dergide Hakemlik, Şubat 2015
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Şubat 2015
Journal of Pharmacognosy and Phytotherapy, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Aralık 2014
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ekim 2014
Journal of Material and Environmental Sciences, Dergide Hakemlik, Ekim 2014
Journal of the Chemical Society of Pakistan, Dergide Hakemlik, Ekim 2014
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Ekim 2014
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Ekim 2014
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Eylül 2014
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Eylül 2014
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Eylül 2014
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Eylül 2014
Natural Product Research, Dergide Hakemlik, Ağustos 2014
Tarım Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Ağustos 2014
Journal of Essential Oil of Bearing Plants, Dergide Hakemlik, Haziran 2014
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Haziran 2014
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Haziran 2014
Journal of Chromatographic Science, Dergide Hakemlik, Mayıs 2014
Toxin Reviews, Dergide Hakemlik, Mayıs 2014
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Mart 2014
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Mart 2014
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Mart 2014
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Mart 2014
Bezmialem Science, Dergide Hakemlik, Şubat 2014
Journal of the Chemical Society of Pakistan, Dergide Hakemlik, Şubat 2014
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2014
International Scholars Journal, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
International Scholars Journal, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
International Scholars Journal, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
DİCLE ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2014
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2014
Issues in Biological Sciences and Pharmaceutical Research, Dergide Hakemlik, Aralık 2013
African Journal of Pharmacy and Pharmacology, Dergide Hakemlik, Ekim 2013
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ekim 2013
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Ekim 2013
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Ekim 2013
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Eylül 2013
Journal of Medicinal Plant Research, Dergide Hakemlik, Ağustos 2013
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Temmuz 2013
BMC -Complementary and Alternative Medicine, Dergide Hakemlik, Temmuz 2013
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Temmuz 2013
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Temmuz 2013
Turkish Journal of Chemistry, Dergide Hakemlik, Temmuz 2013
International Research Journal of Plant Science, Dergide Hakemlik, Mayıs 2013
Scientia Horticulturae, Dergide Hakemlik, Mayıs 2013
Turkish Journal of Chemistry, Dergide Hakemlik, Mayıs 2013
Turkish Journal of Botany, Dergide Hakemlik, Nisan 2013
International Journal of Medicinal Plant Research , Dergide Hakemlik, Mart 2013
Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, Dergide Hakemlik, Mart 2013
Natural Products Research, Dergide Hakemlik, Mart 2013
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Mart 2013
Spatula, Dergide Hakemlik, Ocak 2013
Journal of the Chemical Society of Pakistan, Dergide Hakemlik, Aralık 2012
Natural Product Research, Dergide Hakemlik, Aralık 2012
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Kasım 2012
International Research Journal of Plant Science , Dergide Hakemlik, Ekim 2012
Namık Kemal Üniversitesi, Proje Hakemliği, Ekim 2012
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Ekim 2012
International Research Journal of Plant Science , Dergide Hakemlik, Eylül 2012
Journal of the Chemical Society of Pakistan, Dergide Hakemlik, Ağustos 2012
Pharmaceutical Biology, Dergide Hakemlik, Temmuz 2012
Phytochemistry Letters, Dergide Hakemlik, Temmuz 2012
Journal of Chemistry, Dergide Hakemlik, Haziran 2012
Journal of Chemistry, Dergide Hakemlik, Haziran 2012
Pharmaceutical Biology, Dergide Hakemlik, Mayıs 2012
Journal of Essential Oil Bearing Plants, Dergide Hakemlik, Nisan 2012
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Nisan 2012
Analytical Chemistry Letters, Dergide Hakemlik, Mart 2012
International Scholarly Research Network, Dergide Hakemlik, Mart 2012
Arabian Journal of Chemistry, Dergide Hakemlik, Şubat 2012
Natural Products Research, Dergide Hakemlik, Şubat 2012
Journal of the Institute of Brewing , Dergide Hakemlik, Ocak 2012
Arabian Journal of Chemistry, Dergide Hakemlik, Aralık 2011
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Aralık 2011
African Journal of Biochemistry, Dergide Hakemlik, Ağustos 2011
arabian Journal of Chemistry, Dergide Hakemlik, Ağustos 2011
Records of Natural Products , Dergide Hakemlik, Ağustos 2011
African Journal of Biochemistry, Dergide Hakemlik, Temmuz 2011
Food Research International, Dergide Hakemlik, Mayıs 2011
Arabian Journal of Chemistry , Dergide Hakemlik, Nisan 2011
Food Science and Biotechnology, Dergide Hakemlik, Nisan 2011
Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, Dergide Hakemlik, Nisan 2011
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Nisan 2011
Phytochemistry of Letters, Dergide Hakemlik, Mart 2011
Phytochemistry of Letters, Dergide Hakemlik, Mart 2011
Tübitak, Proje Hakemliği, Şubat 2011
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Şubat 2011
Arabian Journal Of Chemistry, Dergide Hakemlik, Ocak 2011
Journal of AOAC International, Dergide Hakemlik, Aralık 2010
Journal of Essential Oil Bearing Plants, Dergide Hakemlik, Aralık 2010
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Aralık 2010
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Ekim 2010
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Ağustos 2010
Journal of Chromatographic Science, Dergide Hakemlik, Mayıs 2010
Spectrochimica Acta Part A:Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Dergide Hakemlik, Mayıs 2010
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Mart 2010
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Mayıs 2009
Journal of Food Biochemistry, Dergide Hakemlik, Şubat 2009
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Şubat 2009
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Ocak 2009
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Kasım 2008
Pharmaceutical Biology, Dergide Hakemlik, Ağustos 2008
Records of Natural Products, Dergide Hakemlik, Haziran 2008
Turkish Journal of Chemistry, Dergide Hakemlik, Ocak 2008
Phytochemistry, Dergide Hakemlik, Ağustos 2007
Molecules, Dergide Hakemlik, Şubat 2007
Etkinlik Organizasyonu
Örnek Hazırlama Teknikleri ve Uygulamaları Sertifika Programı, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Mayıs 2012
New Challenges in Natural Products Chemistry, Danışma Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Eylül 2011
Bilimsel Araştırma / Çalışma Gurubu Üyelikleri
Gıda Antioksidanları Ölçümü Uygulama ve Araştırma Merkezi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, gaam@istanbul.edu.tr, Mart 2014 - Ekim 2017
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 1
Web Of Science H İndeksi : 21
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 1010
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi