İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

7141 sayılı kanun kapsamında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa `ya geçmiştir.

Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Tümör Kemosensitivite Testinin (Onkogram) Veteriner Onkolojideki Yerinin Araştırılması ", BAP Arastırma Projesi, TSA-2018-28943, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Köpek ve Kedilerde Deride ve İç organlarda gelişen patolojilerin sitolojik teşhisi ve bunların histopatolojik sonuçlar ile karşılaştırılması Saptanan tümöral olgularda CD146 ve Osteopontin antikor ekspresyonunun immunohistokimyasal analizi ve bunun teşhiste öneminin değerlendirilmesi", BAP Diğer, TYO-2017-26363, Araştırmacı, Devam Ediyor
"The effects of Noni on the TNF iNOS levels and plasma cell numbers in the spleen of PNMC administered rats", BAP Diğer, BEK-2016-22482, Araştırmacı, 2016
"KÖPEK MEME TÜMÖRLERİNDE İNSAN PAPİLLOMAVİRUS İPV FARE MEME TÜMÖRÜ VİRÜSÜ FMTV EPSTEİNBARR VİRÜS EBV VE İNSAN POLİYOMAVİRÜS VARLIKLARININ ARAŞTIRILMASI", BAP Diğer, BEK-2016-22532, Yönetici, 2016
"Uterine Sarcoma With Pyometra Complex In A Queen", BAP Diğer, BEK-2016-21379, Araştırmacı, 2016
"Köpek Meme Tümörlerinde İnsan Kaynaklı Viral Etiyolojinin Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 25208, Yönetici, 2015
"Köpeklerin bazı uterus hastalıklarında kan C-Reaktif Protein (CRP) ve prostaglandin F2 alfa metaboliti (PGFM) seviyelerindeki değişikliklerin saptanması", BAP Arastırma Projesi, 21859, Araştırmacı, 2014
"Immunocytochemical Detection of Rhodococcus equi in the Tracheal Washes of Horses", BAP Diğer, 1808, Yönetici, 2008
"Köpek Meme Tümörlerinde p53, Bcl-2, Bcl-XL, Bax ve Kaspaz-3 Sunulumu", BAP Arastırma Projesi, 1070, Araştırmacı, 2011
"Kliniğimize gelen solunum sistemi problemli köpeklerin endoskopik ve histopatolojik muayenesi ve bronkoalveolar lavaj sıvısının enzim, sitoloji, kültür ve immunglobulin aktivitesinin belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 596/15122006, Araştırmacı, 2009
"Tayların Trakeal Sıvaplarında Rhodococcus Equi’nin İmmunositokimyasal Yöntemlerle Saptanması ve Akciğerdeki Histopatolojik Değişikliklerin Araştırılması.", BAP Doktora, T-479/25062004, Yönetici, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi