İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sarioğlu K., "Problems in Making International Financial Reporting Standards Become “National”: The Case of Turkey", Business and Economics Research Journal, vol.8, pp.1-10, 2017 (Link) (Abstract)
Sarioğlu K., "Belediye İşletmelerinin Kamuoyuna Sunduğu Finansal Bilgilerin Kapsamı Üzerine Bir Araştırma", Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, cilt.27, ss.1-22, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Sarioğlu K., Türel A., "Türkiye Finansal Raporlama Standartlarina Göre Kapsamli Gelir (Kâr) Tablosu: Kullanilan Dil Üzerine Bir ", VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, ss.82 - 94, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Eren Sarioğlu S., Sarioğlu K., "Türkiye’De Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Akışları Ile Muhasebe Kârlarının Hisse Senedi Getirileri Üzerine Etkisi", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.9, ss.19-52, 2007
Sarioğlu K., Esen Ö.M., "İşletme Birleşmelerinden Şerefiyenin Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması", Yönetim İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yayını, cilt.18, ss.44-54, 2007
Sarioğlu K., Selvi Y., Yilmaz F., "Kredili Satışların Muhasebeleştirilmesi Ve Raporlanmasının Ufrs Ve Vuk Açısından Karşılaştırılması", Mali Çözüm, ss.44-54, 2007 (Link)
Sarioğlu K., "Devlet İşletmelerinin Finansal Bilgilerinin Açıklanmasında İnternet Kullanımı", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.8, ss.23-28, 2006
Sarioğlu K., "Enron Olayı", Yönetim / İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, ss.49-53, 2002 (Link) (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Sarioğlu K., "MUHASEBE EĞİTİMİNDE VAK'A ETÜDLERİNİN ÖNEMİ", XXXIV. TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-17 Mayıs 2015, ss.153-166 (Özet) (Abstract)
Sarioğlu K., Esen Ö.M., "Dünyada UFRS Araştırmalarına Genel Bakış", XIV. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu, GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-10 Ekim 2010, ss.5-14 (Özet)
Erdamar C., Sarioğlu K., "Ülkemizde Muhasebe Alanında Son Yirmi Yılda (1988-2007) Kabul Edilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Konularına Göre Dağılımı", 28. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 20-24 Mayıs 2009, ss.143-158
Sarioğlu K., "Muhasebe Meslek Mensupları ile İşletme Yöneticileri Arasında Yaşanan İletişim Sorunları ve Çözüm Önerileri", 24. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 17-30 Nisan 2005, ss.221-236 (Özet)
Yilmaz F., Sarioğlu K., "Problems in Analyzing Financial Statements in Hyper-Inflationary Economies", Twelfth Annual South Dakota International Business Conference, Rapid City, ABD, 5-8 Ekim 2005, pp.1-20
Pekdemir R., Sarioğlu K., Türker İ., "Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumlarının Türk Muhasebe Literatürüne Katkıları", VI. Türkiye Muhasebe Denetimi SEmpozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-19 Nisan 2003, ss.1-12 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Sarioğlu K., "Eczacılar İçin Finansal Bilgiler ve Finansal Bilginin Yönetim Amaçlı Kullanımı", Nisan Yayınları, ESKİŞEHİR, 2017
Sarioğlu K., "DİLOR ŞİRKETİ", Muhasebe Vak'aları 2015, YÜCEL G., Ed., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İSTANBUL, ss.75-102, 2015 (Link)
Sarioğlu K., "Tekdüzen Muhasebe Sistemleri", İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İSTANBUL, 2015 (Özet)
Altintaş A., Yücel A.G., Sarioğlu K., Altintaş N.N., "Tms Ve Kobi Tfrs Uygulamalar, Örnekler, Vak’Alar", TÜRMOB Yayınları, ANKARA, 2012
Sarioğlu K., "Nakit Akış Tablosu ve Yönetim Kararlarında Kullanımı", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İSTANBUL, 2010 (Link)
Sarioğlu K., "1. Bölüm Finansal Tabloların Hazırlanması ve Sunulması ile İlgili Kavramsal Çerçeve", Seçilmiş Türkiye Muhasebe Standartları, Demir V., Ed., ISMMMO, İstanbul, ss.9-28, 2009 (Link)
Sarioğlu K., Aysan M.A., Sarıoğlu B., "75. Yildönümünde Türkiye Cumhuriyet Muhasebe Tarihi", TURMOB, ANKARA, 1998 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi