İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

7141 sayılı kanun kapsamında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa `ya geçmiştir.

Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bozbey İ., Keleşoğlu M.K., Demir B., Komut M. , Çömez Ş., Öztürk T., et al.,"Effects of soil pulverization level on resilient modulus and freeze and thaw resistance of a lime stabilized clay", COLD REGIONS SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.1, no.1, pp.1-10, 2018 (Link)
Keleşoğlu M.K., "The Evaluation of Three-Dimensional Effects on Slope Stability by the Strength Reduction Method", KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, vol.20, no.0, pp.229-242, 2016 (Link)
Keleşoğlu M.K., Springman S.M., "Analytical and 3D numerical modelling of full-height bridge abutments constructed on pile foundations through soft soils", COMPUTERS AND GEOTECHNICS, no.8, pp.934-948, 2011 (Link)
Keleşoğlu M.K., Çinicioğlu S.F., "Free-Field Measurements To Disclose Lateral Reaction Mechanism Of Piles Subjected To Soil Movements", JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING, no.2, pp.331-343, 2010 (Link)
Keleşoğlu M.K., Springman S.M., "Discussion: Bridge Distress Caused By Approach Embankment Settlement", Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Geotechnical Engineering, no.2, pp.129-132, 2009 (Link)
Çinicioğlu S.F., Bozbey İ., Öztoprak S., Keleşoğlu M.K., "An Integrated Damage Assessment Methodology and Its Application On Two Districts In Istanbul, Turkey", ENGINEERING GEOLOGY, pp.145-165, 2007 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Quintero J. , Saldanha S., Millen M., Viana Da Fonseca A. , Sarğin S., Öztoprak S., et al.,"Investigation into the Settlement of a Case Study Building on Liquefiable Soil in Adapazari, Turkey", ASCE Geotechnical Special Publication, vol.290, pp.321-336, 2018
Çinicioğlu S.F., Bozbey İ., Öztoprak S., Keleşoğlu M.K., "Geoteknik Bakış Açısı Ile Özgün Bir Deprem Hasar Görebilirlik Yönteminin Geliştirilmesi", İTÜ dergisi/D, cilt.10, ss.23-34, 2011
Keleşoğlu M.K., Özkan T., "Three-Dimensional Nonlinear Finite Element Modeling For Laterally Loaded Vertical Piles", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, no.1, ss.135-140, 2006
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Öztoprak S., Sarğin S., Almasraf M. , Keleşoğlu M.K., Bozbey İ., Öser C., "Yapı Yükü Etkisi Altında Sıvılaşmaya Bağlı Oturmaların Analitik ve Nümerik Olarak Hesaplanması: Adapazarı Örneği", Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 17. Ulusal Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2018, cilt.3, no.40, ss.1321-1335
Öztoprak S., Bozbey İ., Öser C., Sarğin S., Özçep F., Aysal N., et al.,"Çanakkale Şehir Merkezinin Sıvılaşma Açısından Zemin Karakterizasyonu", Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 17. Ulusal Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2018, cilt.3, no.39, ss.1307-1320
Çinar F.T., Bozbey İ., Keleşoğlu M.K., "A Numerical Study to Evaluate the Performance of Deep Mixed Columns", XVI Danube - European Conference on Geotechnical Engineering, Üsküp, MAKEDONYA, 7-9 Haziran 2018, vol.2, pp.609-614 (Link)
Çinar F.T., Keleşoğlu M.K., Bozbey İ., Gökgöz A., "Derin Karıştırma ile İyileştirme Seviyesini Etkileyen Faktörlerin Nümerik Olarak İncelenmesi", 3rd International Soil-Structure Interaction Symposium, İZMİR, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2017, pp.519-530
Çınar F.T. , Keleşoğlu M.K., Bozbey İ., Gökgöz A., "Derin Karıştırma İle İyileştirme Seviyesini Etkileyen Faktörlerin Nümerik Olarak İncelenmesi", 3rd International Soil-Structure Interaction Symposium, İZMİR, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2017, pp.519-530
Bozbey İ., Keleşoğlu M.K., Demir B., Komut M., Çömez Ş., Öztürk T., et al., "KİREÇ İLE STABİLİZE EDİLEN ZEMİNLERİN KARAYOLU ÜSTYAPISINDA KULLANIMLARINDA ZEMİNİN ARAZİDEKİ UFALAMA SEVİYESİNİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI ", 7. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, ANKARA, TÜRKIYE, 29-30 Kasım 2017, ss.1-11
Almasraf M., Keleşoğlu M.K., Öztoprak S., Bozbey İ., "STRESS AND SETTLEMENT INTERACTION OF CLOSELY SPACED FOUNDATIONS CONSTRUCTED ON COMPRESSIBLE SOILS", 7th Geotechnical Symposium , İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2017, pp.1-12
Bozbey İ., Keleşoğlu M.K., Çömez Ş., Öztürk T., Mert A., Öcal K. , "Kireç ile stabilize edilen zeminlerin karayolu üstyapısında kullanımlarında zeminin arazideki ufalama seviyesinin etkisinin araştırılması", 7. Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, ANKARA, TÜRKIYE, 29-30 Kasım 2017, cilt.1, no.1, ss.1-1
Yüksel F.A., Avci K., Keleşoğlu M.K., "KARSTİK BOŞLUKLARIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR VE GEOTEKNİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI", 68.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI , ANKARA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2015, ss.230-231 (Link)
Keleşoğlu M.K., Durmuş C., "TAŞ KOLONLARLA İYİLEŞTİRİLMİŞ YUMUŞAK ZEMİNLERDE TEMEL RİJİTLİĞİNİN ETKİSİ", 6. Geoteknik Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 2015, cilt.1, ss.10-20
Keleşoğlu M.K., "SÜRŞARJ ETKİSİNDEKİ ŞEVLERDE ÜÇ BOYUTLU GÖÇME MEKANİZMASI", 6. Geoteknik Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 2015, cilt.1, ss.1-10
Keleşoğlu M.K., "Şev Eğriliğinin Yamaç Stabilitesine Etkisi", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbeşinci Ulusal Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 16-17 Ekim 2014, cilt.1, ss.515-524
Barğu S. , Keleşoğlu M.K., "A Parametric Study On The Factors Effecting The Foundation Input Ground Motion", INTERNATIONAL CONFERENCE ON EARTHQUAKE GEOTECHNICAL ENGINEERING, İSTANBUL, TÜRKİYE, 17-19 Haziran 2013, pp.1-1
Çinicioğlu S.F., Bozbey İ., Öztoprak S., Keleşoğlu M.K., "Spatial Earthquake Damage And Risk Assessment With Applications In Istanbul, Turkey", Korean Geotechnical Society National Conference, TÜRKİYE, 11-12 Ekim 2012, pp.3-31
Keleşoğlu M.K., Tekin A., "Kazıklarla Güçlendirilmiş Şevlerin Sonlu Elemnalar Yöntemi Ile Analizi", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 14. Ulusal Kongresi, ISPARTA, TÜRKİYE, 4-5 Ekim 2012, ss.469-480
Keleşoğlu M.K., Springman S.M., "Piled Bridge Abutments On Soft Soils: Physical And 3d Numerical Modelling", XV European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, YUNANISTAN, 12-15 Eylül 2011, pp.885-890
Keleşoğlu M.K., Springman S.M., "“Simple” Yöntemi Ile Kayma Gerilmesi Aktarımı Ve Pasif Yüklü Kazık Analizi", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 13. Ulusal Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 30 Eylül-1 Ekim 2010, ss.483-493
Keleşoğlu M.K., Çinicioğlu S.F., "Soil Stiffness Degradation In The Design Of Passive Piles", Int. Conf. on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 28-30 Mayıs 2009, pp.188-197
Keleşoğlu M.K., Çinicioğlu S.F., "Lateral Reaction Of Piles Using Free-Field Response", 17th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, MISIR, 5-8 Ekim 2009, pp.1247-1250
Keleşoğlu M.K., Çinicioğlu S.F., "Pasif Yükleme Durumunda Zemin-Kazık Etkileşiminin Belirlenmesi", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi, KONYA, TÜRKİYE, 16-17 Ekim 2008, ss.583-596
Çinicioğlu S.F., Bozbey İ., Öztoprak S., Keleşoğlu M.K., "A Proposed Integrated Approach For Earthquake Damage Assessment", In Proceedings of XVIth International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Eng, ISPANYA, 1-30 Eylül 2007, pp.1703-1706
Keleşoğlu M.K., Çinicioğlu S.F., "Yatay Yüklü Pasif Kazıklarda Zemin-Yapı Yük Paylaşımının Deformasyon Esaslı Çözümü", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 1.Özel Konulu Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 8-9 Kasım 2007, ss.85-90
Bozbey İ., Çinicioğlu S.F., Keleşoğlu M.K., Öztoprak S., "Seismic Bearing Capacity Degradation As A Part Of Integrated Earthquake Damage Assessment", 4th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, YUNANISTAN, 25-28 Haziran 2007, pp.0-1
Çinicioğlu S.F., Keleşoğlu M.K., "Strain Dependent Lateral Reaction Mechanism Of Piles Beneath Embankments", VIth International Conference on Physical Modelling in Geotechnics, HONGKONG, 4-6 Ağustos 2006, pp.1347-1354
Keleşoğlu M.K., Çinicioğlu S.F., "Laterally Loaded Pile Analysis Due To Embankment Induced Soil Movements", 13th Danube-European Conference on Geotechnical Engineering, SLOVENYA, 29-31 Mayıs , pp.611-616
Keleşoğlu M.K., Çinicioğlu S.F., "Düşey Yük Altındaki Yumuşak Zemindeki Deplasmanların Kazıklar Üzerindeki Yatay Yük Etkisi", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi, TRABZON, TÜRKİYE, 7-8 Eylül 2006, ss.750-760
Çinicioğlu S.F., Bozbey İ., Öztoprak S., Keleşoğlu M.K., "An Appraisal Of Seismic Bearing Capacity Calculations", International Conference on Problematic Soils , KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 25-27 Mayıs 2005, pp.1019-1030
Çinicioğlu S.F., Bozbey İ., Keleşoğlu M.K., Öztoprak S., Öztorun N.K., "Deprem Bölgeleri Için Kentsel Yönetim Sistemlerinin Ayrılmaz Bileşeni: Deprem Risk Analizleri", 4. Kentsel Altyapı Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 15-16 Aralık 2005, ss.0-1
Keleşoğlu M.K., Çinicioğlu S.F., "Dolgu Yüklerinden Kaynaklanan Deplasmanlar: Arazi Ölçümleri Ve Sonlu Elemanlar Analizleri", MBGAK’05 - Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar II. Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 26-27 Ekim 2005, ss.420-428
Keleşoğlu M.K., Çinicioğlu S.F., "Dolgu Yüklerinden Kaynaklanan Deplasmanların Kazıklar Üzerindeki Yatay Yük Etkisi", 1.Geoteknik Sempozyumu, ADANA, TÜRKİYE, 26-27 Ekim 2005, ss.0-1
Çinicioğlu S.F., Bozbey İ., Öztoprak S., Keleşoğlu M.K., Toğrol E., "Dinamik Yükler Altında Meydana Gelen Taşıma Gücü Kaybı: Akışkanlaşma Ve Sıvılaşma", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 16-17 Eylül 2004, ss.427-436
Çinicioğlu S.F., Özyazgan C. , Keleşoğlu M.K., Öztoprak S., Bozbey İ., "Hasar Risk Değerlendirme Çalışmalarında Zemin Özelliklerinin Etki Seviyesi", Kocaeli Deprem Sempozyumu, KOCAELİ, TÜRKİYE, 12-14 Mart 2003, ss.147-155
Keleşoğlu M.K., Öztorun N.K., Çinicioğlu S.F., Bozbey İ., Öztoprak S., Özyazgan C. , "Deprem Risk Analizi: Bakırköy İlçesi Örneği", Küçükçekmece Teknik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 22-24 Mayıs 2003, ss.121-132
Keleşoğlu M.K., Özkan T., "Farklı Zemin Türlerindeki Yatay Yüklü Kazıkların Yük-Deformasyon Davranışı", MBGAK’03 - Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 17-20 Şubat, ss.411-417
Keleşoğlu M.K., Öztoprak S., Çinicioğlu S.F., "Bakırköy İlçesi Geniş Alan Arazi Güvenlik Değerlendirmesi Çalışmaları", MBGAK’03 - Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 17-20 Şubat 2003, ss.209-214
Çinicioğlu S.F., Öztoprak S., Keleşoğlu M.K., "Yerleşime Uygunluk Çalışmalarında Mikrobölgeleme Haritalarının Önemi Ve Standardizasyon Gereksinimi", Küçükçekmece Teknik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 22-24 Mayıs 2003, ss.668-664
Çinicioğlu S.F., Keleşoğlu M.K., Öztoprak S., "Yerleşime Uygunluk Haritalarında Gereklilik Ve Yeterlilik Ölçütlerinin Tartışılması – Farklı Bölgelerden Örnekler", Kocaeli Deprem Sempozyumu, KOCAELİ, TÜRKİYE, 12-14 Mart 2003, ss.155-164
Çinicioğlu S.F., Keleşoğlu M.K., Öztoprak S., "Importance Of Geotechnical And Seismic Microzonation For Urban Development Planning", XVIth International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Eng., CEK CUM., 25-28 Ağustos, pp.485-490
Keleşoğlu M.K., Öztoprak S., Çinicioğlu S.F., "Geotechnical And Seismic Microzonation In Developing And Urban Areas", XVth European Young Geotechnical Engineers’ Conference, IRLANDA, 2002, pp.197-206
Özyazgan C. , Çinicioğlu S.F., Öztoprak S., Keleşoğlu M.K., "Geniş Alan Deprem Riski Analizinde Yerel Zemin Özelliklerinin Etkisi", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 9. Ulusal Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 21-22 Ekim 2002, ss.288-300
Keleşoğlu M.K., Özkan T., Boran E., "Yatay Yüklü Kazıkların Yük-Deformasyon Davranışının Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Belirlenmesi", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 9. Ulusal Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 21-22 Ekim 2002, ss.0-1
Özkan T., Boran E., Keleşoğlu M.K., "Three-Dimensional Non-Linear Analysis Of Laterally Loaded Single And Group Piles", 5th European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering, FRANSA, 4-6 Eylül 2002, pp.363-370
Çinicioğlu S.F., Keleşoğlu M.K., Öztoprak S., Özyazgan C. , "Kentsel Yerleşim Tasarımında Geoteknik Ve Sismik Mikrobölgeleme", 3.Kentsel Altyapı Ulusal Semp., ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 11-12 Ekim 2001, ss.135-157
Çinicioğlu S.F., Öztoprak S., Keleşoğlu M.K., Özyazgan C. , "Spatial Site Safety Analysis For Bakirkoy District Of Istanbul", XVth International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Eng, TÜRKİYE, 27-31 Ağustos 2001, vol.1, pp.385-389
Çinicioğlu S.F., Öztoprak S., Keleşoğlu M.K., "Dinamik Yükler Altında Tabakalı Zemin Davranışı", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Sekizinci Ulusal Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 26-27 Ekim 2000, ss.399-408
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi