İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

7141 sayılı kanun kapsamında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa `ya geçmiştir.

Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"LIQUEFACT", AB Çerçeve Programı Projesi, 700748, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Kireç ile stabilize edilen zeminlerin karayolu üstyapısında kullanımlarında zeminin arazideki ufalama seviyesinin etkisinin araştırılması ve kireç stabilizasyonu için esneklik modülüne dayanan bir tasarım prosedürü hazırlanması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, KGM-ARGE/2012-25 , Araştırmacı, 2016
"Taş Kolon İmalatının ve Dolgu Yükleri Altındaki Kolon Davranışının Düzlem Deformasyon Koşullarda Modellenmesi", BAP Arastırma Projesi, NK-5747, Yönetici, 2013
"Yumuşak Zeminler Üzerinde İnşa Edilen Köprü Yaklaşım Dolgularının Davranışının Üç Boyutlu Nümerik Modellemesi", BAP Diğer, YADOP 3978, Yönetici, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi