İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

7141 sayılı kanun kapsamında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa `ya geçmiştir.

Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Yatay Yüklü Kazıklar, PAsif Yüklü KAzıklar, Şev Stabilitesi ve Analizleri, Zemin İyileştirme Yöntemleri, Taş Kolonlar-Düşey Drenler, Zemin-Yapı Etkileşimi,Sonlu Elemanlar ve Farklar Yöntemleri, Geniş Alan Zemin Araştırmaları ve Mikro Bölgeleme
Research Areas:Pile Systems and Laterally Loaded Piles, Passive Loaded Piles, Slope Stability Analysis, Soil Improvement Techniques, Stone Columns – Vertical Drains, Finite Element & Difference Methods, Soil investigations, Microzonation, GIS
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar : Taş Kolon Davranışı Şev Stabilitesi ve 3D Etkiler Kazık Yükleme Deneyleri Altesel Gözlem
Current Research Activities :

Behaviour of Stone Columns

Slope Stability Analysis and 3D Effects on Stability

Pile Load Tests

Monitoring

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi