İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

7141 sayılı kanun kapsamında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa `ya geçmiştir.

Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2016 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2007 - 2016
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2006 - 2007
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2000 - 2006
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkan Yardımcısı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü, , 30.05.2010 - 13.09.2012
VERDİĞİ DERSLER
Derin Kazıların Tasarımı, Yüksek Lisans, 2015-2016
Yüzeysel ve Derin Temellerin Tasarımı ve Analizi, Yüksek Lisans, 2015-2016
Derin Kazıların Tasarımı, Yüksek Lisans, 2015-2016
Zemin Mekaniği 2, Lisans, 2015-2016
Zemin Mekaniği II, Lisans, 2014-2015
Soil Mechanics I, Lisans, 2014-2015
Derin Kazıların Tasarımı, Yüksek Lisans, 2013-2014
Temel İnşaatı 2, Lisans, 2013-2014
İleri Zemin Mekaniği, Lisans, 2013-2014
YÜZEYSEL VE DERİN TEMELLERİN ANALİZİ VE TASARIMI , Yüksek Lisans, 2013-2014
Yüzeysel ve Derin Temellerin Tas. ve Analizi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Derin Temeller ve Dayanma YApıları, Yüksek Lisans, 2013-2014
Temel İnşaatı II, Lisans, 2012-2013
İnşaat Mühendislieri için Bilgisayar Programlama, Yüksek Lisans, 2012-2013
İleri Zemin Mekaniği, Lisans, 2012-2013
Zemin Mekaniği Laboratuvarı, Lisans, 2012-2013
Yüzeysel ve Derin Temellerin Analizi ve Tasarımı, Yüksek Lisans, 2012-2013
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, A.2602150140, "Şevlerin sismik stabilitesinin gerilme-deformasyon esaslı yöntemler ile değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, A.2602140048, "Deprem Etkisiyle Yüzeysel Temellerde Gözlenen Sıvılaşma Oturmalarının Tahmini ve Temel Sistemi Üzerindeki Etkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, B.Özbaşaran, "Güneş Panellerinde Kullanılan Helisel Kazıkların Tasarımında Sayısal Yaklaşımların Etkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2018.
Yüksek Lisans, B.Çikili, "Güneş Panellerinin Temel Tasarımında Mevcut Yöntemlerin Değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, S.Barğu, "Düşey ve Yatay Yük Etkisindeki Kazıklı Radye Temellerin Analizi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, A.Tekin, "SONLU ELEMANLAR VE LİMİT DENGE YÖNTEMLERİ İLE ŞEV STABİLİTESİ ANALİZİ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, A.Çırakoğlu, "Killi Zeminlerdeki Fore Kazıkların Taşıma Kapasitelerinin Yükleme Deneyleri ile Tahmini", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, C.Durmuş, "Taş Kolonlar ile İyileştirilen Yumuşak Killerin Deformasyon ve Göçme Davranışı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, O.Gürler, "Yaklaşım Dolgularından Kaynaklanan Köprü Deplasmanlarının Üç Boyutlu Sayısal Modellerle Analizi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, B.Türk, "İksa Kaynaklı Deplasmanların Çevre Yapılar Üzerindeki Etkisinin 2 ve 3 Boyutlu Analizlerle Tahmini", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, E.2601150325, "Temel ve perde rijitliğinin (üstyapı rijitliğinin) gerilme ve oturma profiline etkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi