İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Pentilentetrazol ile oluşturulan epileptik nöbetlerde öğrenme ve hafıza üzerine eritropoetinin etkisi biyokimyasal ve histolojik açıdan değerlendirme", BAP Diğer, FAB-2016-21796, Araştırmacı, 2017
"Nitrogliserin ile Migren Oluşturulan Sıçanlarda Migren Patofizyolojisi Üzerine Atorvastatinin Etkileri", BAP Y.Lisans, 50185, Danışman, 2016
"Normal İnsan Hipofizinde Aromataz Enzim Ekspresyonunun Lokalizasyonu", BAP Arastırma Projesi, 28866, Araştırmacı, 2014
"STZ ile Uyarılmış Diyabetik Sıçanlardaki Nöropatolojik Değişiklikler Üzerine Atorvastatinin Etkileri", BAP Y.Lisans, 28253, Danışman, 2014
"Yüzme ekzersizinin epileptik sıçanlar üzerindeki etkileri", BAP Y.Lisans, 11767, Danışman, 2013
"Prolaktinomada aromataz ekspresyonu ve klinik gidiş ile ilişkisi.", BAP Arastırma Projesi, 6741, Araştırmacı, 2011
"Yeni Sentez Edilen N1, N4-Diarylidene-S-Methyl-Tiyosemikarbazonların Fe ve Ni Komplekslerinin İn Vitro Lösemi Hücrelerinde Antikanser Etki Mekanizmalarının Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 109S188, Araştırmacı, 2011
"Epileptik Sıçanlarda Kedi Otu (Valeriana officinalis) Ekstraktının Kardiyovasküler Sistem Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması", BAP Doktora, 3883, Danışman, 2012
"Normal ve diyabetik sıçanlarda leptin uygulanmasının testis üzerine etkisi ve nitrik oksit (NO) ile olan ilişkisi", BAP Y.Lisans, T-713/30062005, Danışman, 2006
"Diyabetik sıçanlarda yağ hücrelerinden NO salınmasının düzenlenmesinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 261/23082004, Yönetici, 2007
"Diyabetik hayvanların farklı dokularında leptin, nitrik oksit ilişkisinin fizyolojik ve immünohistokimyasal olarak araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 281/30092004, Araştırmacı, 2006
"Eksojen leptin uygulanmasının sıçan ince bağırsağına olan etkileri ve nitrik oksitle (NO) olan ilşkisinin araştırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, MEF 12.Araştırma Projeleri Yarışması, Danışman, 2003
"Chamelea gallina (L.1758) (Bivalvia: Veneridae) oogenezinin ince yapısı", BAP Arastırma Projesi, 1594/30042001, Araştırmacı, 2004
"Lipopolisakkarit ve tümör nekrozis faktör ? nın stimule ettiği lökosit endotel ilişkisinde NO’in rolü ve arteriyollerde meydana gelen değişiklikler", BAP Arastırma Projesi, 1525/16012001, Araştırmacı, 2003
"Diabetik sıçanların spinotrapezius kası arteriollerinde mikrovaskular reaktivite ve nitrik oksit sentetaz (NOS) histokimyası", BAP Arastırma Projesi, 934/090597, Araştırmacı, 2000
"Adenohipofizdeki çeşitli hücrelerin immunositokimyasal olarak araştırılması. ", BAP Arastırma Projesi, 983/090597, Yönetici, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi