İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çakan Haciibrahimoğlu I., "Erken Cumhuriyet Döneminde Türk Kamu Yönetiminin Modernleşmesi: Merkezileşme", AMME IDARESI DERGISI, vol.39, pp.45-73, 2006
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çakan Haciibrahimoğlu I., Perinçek M.B., "Frunze'Nin Veda Yemeğinde İmzalanan Anı Defteri", Toplumsal Tarih, ss.60-69, 2014
Çakan Haciibrahimoğlu I., "An Example For The Role Of Heritage In Government - Emblem Relationship: Attempts Towards Indicating The Emblem Of The Turkish Republic", International Review of Turkology, vol.2, pp.47-60, 2009
Çakan Haciibrahimoğlu I., "Translation Studies As The Touchstone Of The Republic Period", International Review of Turkology, vol.1, pp.55-67, 2008
Çakan Haciibrahimoğlu I., "Tek-Parti Döneminde Devrim Eğitimi Tartışmaları Bağlamında Halk Kitaplarının Modernizasyonu Ve Yeniden Üretimi", Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, no.5, ss.53-89, 2006
Çakan Haciibrahimoğlu I., "Türkiye Büyük Millet Meclisi’Nin Uluslararası Parlamentolar Birliğine Katılımı Ve İstanbul Parlamentolar Konferansı(1934)", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi- The Journal of Turkish Cultural Studies, pp.39-66, 2004
Çakan Haciibrahimoğlu I., "Türk Siyasal Hayatında Bir Aydın Profili: Doğan Avcıoğlu", Akdeniz İİBF Dergisi, vol.4, pp.31-47, 2004
Çakan Haciibrahimoğlu I., "Cumhuriyet Döneminde İlköğretimin Finansman Sorunu Ve Mektep Vergisi Uygulaması", Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, no.1, ss.85-127, 2002
Çakan Haciibrahimoğlu I., "Mesleki Temsil Arayışları İçinde Çiftçilerin Siyasal Temsiline İlişkin Çabalara Bakış: Osmanlı Çiftçiler Derneği’Nden Türkiye Zürra Fırkasına(1914-1920), ", Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, no.1, ss.27-89, 2002
Çakan Haciibrahimoğlu I., "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Armasının Belirlenmesi Çabaları", Toplumsal Tarih, ss.4-10, 2000
Çakan Haciibrahimoğlu I., "1924’Te Mebus Tahsisatlarının Arttırılması Talepleri Ve Parti Disiplinine Bir Örnek: Antalya Mebusu Murat Beyin Halk Fırkasından İhracı”", Toplumsal Tarih, ss.6-9, 1999
Çakan Haciibrahimoğlu I., "Türk Yayın Tarihinden Bir Süreç: Hayat Mecmuası Verileri Işığında 1927 Yılında Türkiye’De Basılan Yayın Örneklerine Bakış", İ.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yıllığı, no.10, ss.71-87, 1999
Çakan Haciibrahimoğlu I., "Atatürk Ve Cumhuriyet Yayınları Kaynakları 1990-1991", İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yıllığı, no.7, ss.187-224, 1992
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çakan Haciibrahimoğlu I., "“Kniga Poçetnıh Gostey S Banketa V Çest Frunze”", in: Dva Berega-Odno More III: Oçerki Po İstorii Rossiysko-Turetskih Otnoşeniy, Mehmet Perinçek, Perihan Yücel, Olga Hergul, Eds., DenizKültür Yayınları, İstanbul, pp.150-167, 2016
Çakan Haciibrahimoğlu I., ""A Document from Turkish- Soviet relations – A diary signed in Frunze’s Farewell dinner”, ", in: Two Coasts One Sea III: Cross- Sections from Turkish Russian Comman History, " Perinçek M., Yücel P., Hergul O.", Eds., DenizKültür Publiation, İstanbul, pp.150-167, 2016
Çakan Haciibrahimoğlu I., "Cumhuriyet Ve Hümanizma Algısı", Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İSTANBUL, 2012
Çakan Haciibrahimoğlu I., "Türk Devrimi Mülakatları", Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, , İSTANBUL, 2011
Çakan Haciibrahimoğlu I., "Osmanlı'Dan Milli Mücadele'Ye Seçilmiş Mülakatlar", Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İSTANBUL, 2010
Çakan Haciibrahimoğlu I., "Konuşunuz Konuşturunuz- Tek-Parti Döneminde Propagandanın Etkin Silahı: Söz", Otopsi Yayınları, İSTANBUL, 2004
Çakan Haciibrahimoğlu I., "Türk Parlamento Tarihinde İkinci Meclis", Çağdaş Yayınları, İSTANBUL, 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi