İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2013 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Enstitü Müdür Yardımcısı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, , 23.07.2007 - 17.08.2009
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, , 16.02.2004 - 02.09.2009
VERDİĞİ DERSLER
Cumhuriyet Dönemi Modernleşme Tarihi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Nutuk İncelemeleri, Doktora, 2012-2013
Türk Parlamento Tarihi, Doktora, 2012-2013
Tarih Yazımı, Yüksek Lisans, 2012-2013
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Perinçek, "Sovyet Arşiv Belgelerinin Işığında Türk-Sovyet Askeri İlişkileri: Doğu Cephesi (1919-1922), İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İstanbul, 2014.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2014.
Doktora, A.Şahin, "12 Mart’tan 12 Eylül’e Sol Düşün Akımlarının Türk Devrimi Algılamaları (1971-1980)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Doktora, H.Kaş, "T.B.M.M.’de Kastamonu Milletvekilleri ve Çalışmaları (1923-1946)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
Doktora, T.Özgişi, "Türk Parlamento Tarihinde Çift Meclis: Cumhuriyet Senatosu (1960-1980)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
Yüksek Lisans, B.Celep, "Hürbilek Gazetesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Yüksek Lisans, M.Karakaya, "Cumhuriyet Döneminde Ticari Denizcilik Eğitiminin Tarihsel Gelişimi (1928-1981)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, E.Bozdoğan, "Bir Biyografi Denemesi: Gazeteci Siyasetçi Kimliği ile Ali İhsan Göğüş", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
Yüksek Lisans, O.İrketi, "Yürütmenin Yetkilerinin Sınırlanması Teması Bağlamında Forum Dergisi Analizi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, H.Koparan, "Lozan Tartışmalarının TBMM ve Türk Basınındaki Yansımaları (1922-1923)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, M.Yalman, "Fahrettin Kerim Gökay’ın İstanbul Valiliği ve Belediye Başkanlığı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, Ö.Irmak, "Adnan Menderes’in Yurt Dışı Gezileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2009.
Yüksek Lisans, Ü.Yavuz, "Demokrat Parti İktidarı Döneminde İstanbul'a İlişkin İmar Politikaları ve Faaliyetleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, L.Kırca, "Atatürk Döneminde Deniz Lisesi Tarihi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, H.Beşkurt, "Cumhuriyet Dönemi Sanat Dergisinde Türk Devrimi (1931-1950)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, N.Karabulut, "İki Genel Savaş Arası Dönemde Silahsızlandırma Konferansları ve Türkiye (1923-1939)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, A.Karabulut, "Türkiye Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler’e Giriş Sürecinin Türk Basınındaki Yansımaları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2007.
Yüksek Lisans, Ö.Temiz, "Gaziantep Halkevi ve Başpınar Dergisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, B.Cin, "Türkiye-İran İlişkileri (1923-1938) ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2006.
Yüksek Lisans, G.Özgür, "Komutan ve Bürokrat Olarak Kazım Dirik", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2006.
Yüksek Lisans, M.Güvendiren, "Türk Devriminin Bursa'ya Ekonomik Boyutta Yansımaları (1923-1950)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2005.
Yüksek Lisans, A.Şahin, "Kemalizmin Ulusçu İdeolojisi Bağlamında 1930-1944 Dönemi Irkçı-Turancı Hareketin Düşünsel Yapısı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, F. Çalık Bayrak, "Halkevi Dergiciliğine Bir Örnek: Kayseri Halkevi Neşriyatı Erciyes", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2003.
Yüksek Lisans, N.Şahin, "Misak-ı Milli'nin Türk İç ve Dış Politikasına Etkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2002.
Yüksek Lisans, İ.Berker, "Cumhuriyet Dönemi Halkevi Dergiciliğine Bir Örnek: 19 Mayıs Dergisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2002.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi