İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
İncekara A., "The Effect of Globalization on International Trade: The Black Sea Economic Cooperation Case", INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2015, pp.88-95, 2015 (Link)
İncekara A., "AR-GE HARCAMALARINA YAPILAN TEŞVİKLERİN ETKİNLİĞİ:TÜRKİYE BRICS ÜLKELER KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ", İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.1-30, 2014 (Link)
Ustaoğlu M., İncekara A., "Impact of Turkey’s zero problem policy upon trade with the neighboring Islamic countries and comparison with the preferred trade blocs: An empirical analysis 1992-2011", Journal of International Business and Economics, vol.3, pp.71-82, 2014 (Link)
Ustaoğlu M., İncekara A., "Investigating Turkey’s EV Technology Adoption Level: How Would Turkey Cross the Chasm Through Policies?", Review of Contemporary Business Research , vol.3, pp.11-34, 2014 (Link)
İncekara A., Bayrakdar S., "Türkiye’nin Genç İşsizlik Profili", Çalışma İlişkileri Dergisi, vol.4, pp.1-1, 2013
İncekara A., "KÜLTÜR EKONOMİSİ KAPSAMINDA KÜLTÜR SEKTÖRLERİNİN TÜRKİYE’DE GELİŞİM VE YANSIMALARI", İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR VAKFI, cilt.1, ss.1-26, 2012 (Link)
İncekara A., "The Effect of Globalization On Foreign Trade and Investment in Eurasian Countries", INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES, cilt.1, ss.23-30, 2012 (Link)
İncekara A., Savrul M., "Küreselleşme, Büyüme Ve Ekonomik Entegrasyonlar: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme ", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, ss.1-1, 2011
İncekara A., Kilinç Savrul B. , "Bölgesel Kalkınma Politikaları Ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme ", Sosyoloji Konferansları Dergisİ, cilt.1, ss.1-1, 2011
İncekara A., Doğan S., "Güvenlik- İktisadi Kalkınma: Türkiye Odaklı Bir Değerlendirme", Genel Kurmay Stratejik Araştırmalar Dergisi, cilt.1, ss.1-1, 2005
İncekara A., "Küreselleşme Süreci Ve Türkiye’Ye Yansımaları", İTO , ss.1-1, 2001
İncekara A., "Türk İktisat Politikalarının Analizi", YENİ TÜRKİYE DERGİSİ, cilt.4, ss.1-1, 1998
İncekara A., "Yeni Bir Kalkınma Stratejisi Ve Buna Uygun Teşvik Sistemi", Ekonomik Forum Dergisi TOBB, cilt.1, ss.1-1, 1995
İncekara A., "1993’Ün İlk Yarısında Türkiye Ekonomisi", İstanbul Sanayi Odası Dergisi, cilt.1, ss.1-1, 1993
İncekara A., "Türkiye’Nin Dış Borç Yükü", İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.1, ss.1-1, 1990
İncekara A., "1980’Den Sonra İhracatın Artışında İhracat Taahhütlü Krediler Ve İhracatta Vergi İadesi Araçlarının Rolü", İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.1, ss.1-1, 1988
İncekara A., "Gelişen Ülkelerde Beslenme Problemi Ve Türkiye’De Gıda Üretimi Ve İhracat İmkanları", İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.1, ss.1-1, 1986
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
İncekara A., Mutlugün B., "Türkiye’de Neoliberal Ekonomi Politikaları Sürecinde Gelir Bölüşümü ve İktisadi Büyüme İlişkisinin Analizi", International Conference on Eurasian Economies, Kaposvar, MACARISTAN, 29-31 Ağustos 2016, pp.358-367 (Link) (Abstract)
İncekara A., Mutlugün B., Yilmaz H., "BORÇ DOLARİZASYONUNUN TÜRK İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜ BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİSİ", 18. Ulusal İktisat Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 8-9 Ekim 2015, ss.1-1
Mutlugün B., Yilmaz H., İncekara A., "Borç Dolarizasyonunun Türk İmalat Sanayii Sektörü Büyümesi Üzerine Etkisi", 18. Ulusal İktisat Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2015, cilt.0, no.0, ss.0-0
Savrul M., İncekara A., Şener S., "The Potential of E-commerce for SMEs in a Globalizing Business Environment", 10th International Strategic Management Conference, Rome, ITALYA, 19-21 Haziran 2014, vol.150, pp.35-45
İncekara A., Savrul M., Şener S., "The Potential of E-commerce for SMEs in a Globalizing Business Environment ", 10th International Strategic Management Conference , Roma, ITALYA, 19-21 Haziran 2014, vol.150, pp.35-45 (Link)
İncekara A., Savrul M., "The Effect of Globalization on International Trade: The Black Sea Economic Cooperation Case", International Conference on Eurasian Economies 2014, Skopje, MAKEDONYA, 1-3 Temmuz 2014, pp.88-93 (Link)
İncekara A., Şener S., Haykir Hobikoğlu E., "Economic evaluation of the film industry in terms of strategic management within the scope of the creative innovative industries: The case of Turkey", 9th International Strategic Management Conference, Riga, LETONYA, 27-29 Haziran 2013, vol.99, pp.636-647
İncekara A., Demez S., Ustaoğlu M., "Validity Of Fisher Effect For Turkish Economy: Cointegration Analysis", 8. Uluslararası Stratejik Yönetim Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Haziran 2012, pp.396-405
İncekara A., Ustaoğlu M., "European Union'S Multilateralism On Trade Policies, Custom Unions And Free Trade Agreements;Comparative Swot Analyses Of Turkey And South Korea'S Automotive Industries", 8. Uluslararası Stratejik Yönetim Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Haziran 2012, pp.464-473
İncekara A., Kilinç Savrul B. , "Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Politikaları: Yapısal Fonlar Ve Diğer Mali Araçlar Çerçevesinde Bir Değerlendirme", International Conference On Eurasian Economies, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-5 Kasım 2010, pp.1-1
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ustaoğlu M., İncekara A., "Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth", Palgrave Macmillan, London , New York and London, 2017 (Link)
Ustaoğlu M., İncekara A., Yıldız B. , "Analysis of Economic Growth and Financial Structure of Participation Banks, Islamic Views and Agenda: Case of Turkey", 2016 (Link)
İncekara A., Mutlugün B., "İktisada Giriş", Sentez Nesriyat, BURSA, 2015
Şeker M., İncekara A., Altuğ E.F., Akman S., Saldanli A., Bektaş H., et al.,"İstanbul'da Yatırım Ortamı, Tüketim Eğilimleri ve Talep Potansiyeli Araştırması", İstanbul Kalkınma Ajansı - Şubat Basım, İSTANBUL, 2014
Ustaoğlu M., İncekara A., "Islamic Finance Alternatives for Emerging Economies", Palgrave Macmillan, London , New York, 2014
İncekara A., "Türkiye Ekonomisi", İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR VAKFI, İSTANBUL, 2014
İncekara A., Ustaoğlu M., "Impact of Turkey’s zero problem policy upon trade with the neighboring Islamic countries and comparison with the preferred trade blocs: An empirical analysis 1992-2011", 2013 (Link)
İncekara A., Yerdelen Tatoğlu F., "Erzincan Ekonomisi 2023 Vizyonu, (KUDEKA)", İktisadi Araştırmalar Vakfı, İSTANBUL, 2012
İncekara A., Akalin U.S., Akalin G., Ed., "Keynes’In Genel Teorisi Üzerine", KALKEDON, İSTANBUL, 2012
İncekara A., "Bankacılık Ve Finansal Kurumlar", İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR VAKFI, İSTANBUL, 2011
İncekara A., "PARA TALEB‹ OLGUSU VE TÜRK HALKININ PARA TALEB‹N‹N ‹NCELENMES‹", iktisadi araştırma vakfı, İSTANBUL, 2010
İncekara A., "Türkiye Ekonomisinde Son Yıllarda Yaşanan Yüksek Oranlı Büyüme Rakamlarının Iç Piyasa Üzerindeki Etkileri", İTO, İSTANBUL, 2008
İncekara A., "Dünyada Ve Türkiye’De Kruvaziyer Turizm", İTO, İSTANBUL, 2002
İncekara A., "Anadolu’Da Yeni Turizm Olanakları Ve Bölgesel Kalkınmadaki Yeri", İTO, İSTANBUL, 2001
İncekara A., "Yurtdışı Pazarlamada Büyük Mağazacılık Modeli", İTO, İSTANBUL, 2000
İncekara A., "Doğu Anadolu’Da Kış Turizmi Ve Gelişme Olanakları. ", İTO, İSTANBUL, 1998
İncekara A., "Karadeniz Limanlarının Bölgesel Gelişmedeki Rolü Ve Önemi", İTO, İSTANBUL, 1997
İncekara A., "Karadeniz’De Yayla Turizmi Ve Çevre Uyumlu Yapılaşma", İTO, İSTANBUL, 1997
İncekara A., "Sağlık Turizminde Jeo-Termal Kaynaklar", İTO, İSTANBUL, 1996
İncekara A., "Globalleşme Ve Bölgeselleşme Sürecinde Nafta Ve Etkileri", İTO, İSTANBUL, 1995
İncekara A., "Türkiye’De Teşvik Sistemi", İTO, İSTANBUL, 1995
İncekara A., "Kırgızistan Ülke Raporu", İTO, İSTANBUL, 1992
İncekara A., "Serbest Bölgeler Uygulaması - Mevzuatı", TEMEL, İSTANBUL, 1986
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi